klockren

Dagens Rocky - med kommentarer

Web 2.0-aggregerat i väntan på pastans nya klockrena kommentarsfunktion.

Dagens Rocky - med kommentarer

Rocky 11 november

Publicerad 11 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4074

Jamensåhärdå. Kellerman har greppat rätten att tolka sig själv genom att rita en serie som han låter oss anta är en tolkning av honom. Genom att vi tolkar hans tolkning får vi en chans men troligen bara en liten sådan att lära känna den rätta konstnären bakom sin tolkning av sig själv. Det är helt säkert att seriefiguren Rocky inte är hela Kellerman utan bara den del han vill att vi skall se, så i den uppenbara bilden av sig själv döljer han den verkliga så att om vi tittar på hans tolkning av sig själv kan vi förstå vilken person som skulle låta oss få tillgång till just denna del av sin riktiga personlighet, så att om vi från det hela drar bort det till synes hela får vi kvar det dolda av det hela. Vad kan vi lära av detta. 1. Att förmågan att kommatera inte är oss allom givna, 2. Att jag hoppas att det fixar sig med hans verkstadslokal för jag vill se hur det går och att 3. detta inte är konstvetenskap utan bara ett Venn-diagram och det är fortfarande bättre än den där norska professorns artikel.

av K. J. & Jonathan 12 november 2017, 09:16

Konsten är nästan aldrig helt fri

av Ledigheten 11 november 2017, 21:20

Vem fan har gett konstnärer tolkningsföreträde till sina egna verk?

av KJEH 11 november 2017, 21:14

@Jonathan
Jag tror att du övertolkar mig.

av Ledigheten 11 november 2017, 20:54

Beror inte det på hur man tolkar ordet tolkning? Dadaismen kring 1920 var ju meningslös i sig men en tolkning av meningslösheten, där just meningslösheten var vad man ville avbilda efter det nyss avlutade första världskriget. I dagens internet memes, är inte det också en slags tolkning av samma känsla av utanförskap och meningslöshet? Eller övertolkar jag det här?

av K. J. & Jonathan 11 november 2017, 19:08

Förvisso, men inte nödvändigtvis. det kan även vara en fullständigt egen manifestation, ett ting i sig, inte sant?

av Beauty Matters 11 november 2017, 17:32

ALLT som en konstnär gör är en tolkning.

Avklarat i en mening.

av Ledigheten 11 november 2017, 16:58

Vad hände med den här iden att posta länkar istället för hela texter och en så grund analys dessutom. Hela artikeln verkar utmynna i observationen att "det tecknade jaget är ett skapat jag, en estetisk konstruktion".
Till och med i denna enda mening har ordet "estetisk" kommit med som utfyllnad. Varför kom det med i den meningen? Vad har det för betydelse annan än att skymma sikten.
Självklart är varje självporträtt ett skapat jag. Ett där upphovsmannen passar på att skaffa sig tolkningsföreträde med Knasgård som ett paradexempel. Se där, värt att beakta skillnaden mellan ett porträtt och ett självporträtt.

av K. J. & Jonathan 11 november 2017, 16:01

@Urk: Tack för artikeln. Nina Ernsts Bok 'Att teckna sitt jag' kunde möjligen behöva reklam. Finns inte möjlighet till länk? I så fall kunde ju inlägget blivit kortare….

av förbluffad 11 november 2017, 15:41

Artikel speciellt för Steffen Kverneland
Tecknade självbiografier ger jaget nya konturer
%
Under strecket
Arne Melberg:
Tecknade självbiografier ger jaget nya konturer
Följer skribent
Av Arne Melberg 3 tim Spara artikel Dela Stäng
Dela artikeln:
Tecknade självbiografier ger jaget nya konturer

27 delningar

Självironi, kroppsorientering och psykisk ohälsa är några återkommande drag när serietecknare skildrar sina egna liv. Genom att renodla och karikera skapar de samtidigt sig själva, konstaterar litteraturvetaren ­Nina Ernst i sin avhandling om svenska grafiska självbiografier.

Nina Ernsts omslagsillustration till sin avhandling ”Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige”.
Nina Ernsts omslagsillustration till sin avhandling ”Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige”.
Att författare och konstnärer använder sina uttrycksmedel för att skriva om sig själva, gestalta sig själva, rentav skapa sig själva – det är förstås inget nytt. En startpunkt för självframställningens historia kunde gott vara Montaigne, som i förordet till den första utgåvan av sina essäer, 1580, slår fast: ”Alltså, läsare, är det jag själv som är ämnet för denna bok.”

Kanske ville Montaigne ge vänner och ­anförvanter ett porträtt i helfigur, ett som skulle duga lika bra eller bättre än en målad bild. På ett ställe skriver han också att hans essäer är som ”en anatomisk plansch där man med en enda blick ser ådrorna, musklerna och ­senorna, varje del på sin plats”. Men medan han utarbetar detta självporträtt gör han en överraskande upptäckt: han inser att när han porträtterar sig själv så skapar han också sig själv. I kapitel 18 i den andra boken av ”Essayer” skriver han att han under arbetets gång ”tvingats rätta till mig och utarbeta mig för att få fram mig själv”: ”Genom att måla mitt porträtt för andra har jag målat mitt inre med klarare färger än mina ursprungliga. Jag har inte skapat min bok mer än den har skapat mig; boken är av samma substans som dess författare.”

300 år senare satte August Strindberg igång med att skriva om sig själv och gjorde snart en liknande upptäckt: skrivandet innebär en distansering. Att skriva sitt jag innebär att skapa sitt jag. Jag som skriver är aldrig ­riktigt densamma som det omskrivna jaget. Strindberg kallar sig därför Johan när han ser tillbaka på sin historia i ”Tjänstekvinnans son”. Senare, i ”En dåres försvarstal”, kallar han sig Axel. I andra verk blir han namnlös, eller ”Den okände”. Strindberg ger oss därmed en hel katalog av möjligheter när det gäller att framställa sig själv litterärt. Och han nöjer sig inte med litterära medel: ungefär samtidigt med ”Tjänstekvinnans son” tog han en serie selfies, som det nu gick att göra med den tidens kamera. Eftersom exponerings­tiden var lång hade han gott om tid att stilisera och arrangera sitt fotograferade jag i lämpliga roller och positioner.

Jag nämner Strindberg av flera skäl: han laddade en svensk tradition för att skriva om sig själv litterärt som skulle bli ytterst fruktbar. Den går igen när 1930-talets ”proletärförfattare” – Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson, Jan Fridegård, Moa Martinson – går igång med sina självbiografiska projekt. Och Strindberg är heller inte långt borta när det på 1980-talet handlar om ”bekännelselitteratur”, inte heller när det litterära jaget i våra dagar ägnar sig åt självterapi, eller tar revansch, eller skriver en litterärt stiliserad dagbok. Strindbergs selfies förebådar dessutom två konstnärer som aldrig tröttnade på att göra fantastiska självporträtt: Edvard Munch och Helene Schjerfbeck – båda en knapp generation yngre än Strindberg. Och dessa två bereder i sin tur vägen för den performativitet som utmärker våra dagars konstnärliga självframställare: när Cindy Sherman fotograferar sig själv intar hon varje gång en ny roll och skapar ett nytt jag.

Selfie av August Strindberg taget 1886. Selfie av August Strindberg taget 1886. Foto: August Strindberg
Ja, allt detta går långt tillbaka men ändå inte hur långt som helst: det är svårt att komma på exempel före Montaigne. Självframställningen utvecklas under 1800- och 1900-talen till en stark tradition men i den litterära hierarkin är den ändå underordnad fiktionen, där man skriver för att upprätta distans, få det egna jaget på avstånd.

Men nu, på 2000-talet, är det svårt att und­vika intrycket att självframställningen har blivit dominerande. Nu är det gott om författare som i likhet med Montaigne insisterar på att ”jag själv” är mitt eget ämne. Och nu handlar det ju inte bara om litteratur och måleri och fotografi, utan om att ett par miljarder männi­skor dagligen putsar sina självbilder på Facebook, att snart sagt varje medborgare förväntas kunna visa fram ett självpresenterande och självpromoverande cv. Och i dessa nya medier gäller mer än någonsin det som redan Montaigne upptäckte: att skapa sig själv i ord och bild är också att bli skapad. Mitt skrivna eller visualiserade själv tar kommandot och jag blir – eller riskerar att bli – fånge i min egen berättelse.

Att samspelet mellan livsjaget och det skrivna jaget var komplicerat visste Strindberg. På gamla dar antecknar han i ”Ockulta dagboken”: ”Tänker över mitt liv så här: Är det möjligt att allt rysligt jag upplevat är satt i scen för mig, att jag måtte kunna bli dramatiker och skildra alla själiska tillstånd och alla situationer.” Strindberg insåg, som en gång Montaigne, att han blivit ”satt i scen”, att han skapats när han skulle skapa sig själv.

Ur Steffen Kvernelands ”Munch”. Ur Steffen Kvernelands ”Munch”. Foto: Placebo Press
Strindbergs aktualitet blev jag påmind om för några år sedan i norske Steffen Kvernelands tecknade ”biografi” över Edvard Munch som helt enkelt heter ”Munch” och där Strindberg är en viktig medspelare (se Under strecket 12/12 2013). Boken gjorde stor succé när den kom i Norge och finns numera också på svenska. Den är utformad som ett serie­magasin och porträtterar Munch och Strindberg i en lång rad festliga, bisarra situationer som också är konstnärligt suveräna och ibland rentav ­ömsint gripande. Den bygger förstås på ­befintliga biografier och allt det anekdotiska material som kan plockas fram därur. Och den är dessutom självframställande i en stil som följer både Munch och Strindberg: Kverneland lägger in sekvenser med sig själv där han och kompisen dricker sig fulla och på ­andra sätt går i Munchs fotspår.

Det som är slående i denna tecknade självframställning heter stilisering: Kverneland själv, kompisen, Munch, Strindberg och alla andra sätts i scen, stiliseras, karikeras. Det ­betingas kanske av Kvernelands temperament men också av mediet: den tecknade serien ­avbildar inte i helfigur utan lyfter fram karakteristiska särdrag. Det är lätt att uppfatta ­exempelvis Karl Ove i Knausgårds ”Min kamp” som en fullständigt autentisk bild av Karl Ove själv, snarare än att Knausgård skulle ha satt sig i scen. Likadant i ett foto. Men inte lika lätt att uppfatta Strindbergs selfies eller Cindy Shermans självbilder som autentiska: de betonar ju iscensättningen. Likaså den tecknade seriefiguren, som med nödvändighet består av några få streck och aldrig det som Montaigne en gång tänkte sig: ett komplett porträtt.

”Simons 120 dagar” av Simon Gärdenfors. ”Simons 120 dagar” av Simon Gärdenfors. Foto: Fredrik Sandberg/TT, Galago
Jag påminns om detta vid läsningen av avhandlingen ”Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige” av Nina Ernst (Apart Förlag). Nu ska det erkännas att jag knappt öppnat ett ­seriemagasin sedan mina tidiga tonår. Men Ernst visade sig vara en utmärkt guide till detta för mig okända fält. Hon bjuder på en omfattande presentation av serieteckningens internationella och svenska historia, hon konstaterar att serieromanen slog igenom på 1980-talet och beredde vägen för det hon döper till ”grafiska självbiografier”, där den tecknade figuren är lika med sin skapare. Fast ändå inte alldeles lika: ”I självbiografiskt serieberättande är berättarjaget separerat från det upplevande jaget”, konstaterar hon. Serietecknaren ”konstruerar sig själv” i sina teckningar. Serietecknaren sätter sig själv i scen.

Den tecknade självframställningen faller in under den allmänna utvecklingen – konstigt vore det annars – vilket också betyder att den expanderar väldeliga från 80-talet till idag. Ändå har den förstås sina egenheter: serieteckningen är ett självständigt medium, ­menar Ernst. Och det som är ”seriespecifikt” i hennes självbiografiska material är exempelvis självironi, kroppsorientering och – lite överraskande – psykisk ohälsa. Jag hade ­gärna sett mer om detta med kropp och ironi: jag tänker på hur Kverneland karikerar sig själv och sina figurer till det groteska. De många exempel som Ernst ger går i samma riktning: teckningen lyfter fram några linjer, några ofta bisarra särdrag, som får bli hela figuren.

Ur ”Om någon vrålar i skogen” av Malin Biller. Ur ”Om någon vrålar i skogen” av Malin Biller. Foto: Julia Lindemalm
Nina Ernsts historik mynnar ut i en presentation av tre svenskar: Mats Jonsson, Malin Biller och Simon Gärdenfors. Jonsson har gett ut en rad böcker där han anknyter till den proletärlitterära traditionen, särskilt Ivar Lo-Johansson. Den sista som Ernst tar upp heter ”Mats kamp” (2011) och skildrar småbarnspappans slitsamma liv på Söder i Stockholm – som en karikerad Knausgård. Av Biller tar hon upp ”Om någon vrålar i skogen” (2010) där teckningarna bearbetar ett barndoms­trauma. Av Gärdenfors ”Simons 120 dagar” (2008): ett ”socialt experiment” som Ernst ­liknar vid ett ”reality”-drama.

De tre exemplen visar således den tecknade självbiografins möjligheter: Jonsson ligger närmast den litterära självbiografin som han utnyttjar med politisk slagkraft. Biller ­närmar sig sagan som ges en terapeutisk funktion. Gärdenfors placerar sitt tecknade jag i olika sociala situationer och miljöer: han sätter sig själv i scen. Samtidigt visar förstås alla tre på mediets egenart: i stället för den hel­figur som utlovas av Montaigne, Strindberg, Proust, Knausgård … så får vi några streck: ett ­fragmenterat, karikerat jag. Jonssons Mats demonstrerar frustration och ilska, Billers Malin visar en sårig och utsatt flicka, Gärdenfors gör sin Simon till en festlig krumelur.

Ur ”Mats Kamp” av Mats Jonsson. Ur ”Mats Kamp” av Mats Jonsson. Foto: Emma-Sofia Olsson
Nina Ernst bidrar själv med teckningar och särskilt bokens omslag illustrerar dess innehåll: där står en karikerad Ernst i helfigur framför sina tre huvudpersoner. Mats sitter med Lo-Johanssons ”Analfabeten” i näven: han hämtar proletärlitterär inspiration till nya serier. Malin ser nöjd ut – Biller har med teckningarnas hjälp gjort Malin klar för nytt liv. Och Simon blickar upp mot nya utmaningar. Man anar en tes: den tecknade självbiografin renodlar och karikerar. Och det betyder att den går vidare med den tendens som finns i vilket målat självporträtt eller vilken litterär självbiografi som helst: det tecknade jaget är ett skapat jag, en estetisk konstruktion.

Avhandlingens framsidesbild upprepar en bild som finns i Mats Jonssons ”Mats kamp”, som i sin tur upprepar några klassiska bilder hos Ernie Bushmiller (”Lisa & Sluggo”) och Art Spiegelman (”Maus”). I samtliga fall är tecknaren stor, figurerna små. Kanske vill Ernst och hennes föregångare visa vem det är som bestämmer. Kanske vill man illustrera den insikt som drabbade Montaigne: ”Jag har inte skapat denna bok mer än den har skapat mig.” Framför allt vill Nina Ernst demonstrera att både hon själv och hennes figurer är skapade av sina berättelser och att berättelsen befriar.

Arne Melberg

Professor em i litteraturvetenskap vid Oslo universitet och författare till bland annat ”Självskrivet. Om självframställning i litteraturen” (2008)

av Urk 11 november 2017, 14:49

När man trekkar (vandrar), på hög höjd i Himalaya, och sover i minusgradiga rum, är det ett vanligt knep att fylla upp sin vattenflaska med varmt vatten på kvällen. Sen lägger man flaskan i sovsäcken strax innan man ska sova. Nästa morgon är det där vattnet drickbart.
Jag skulle ha svårt att dricka vatten någon annan 'sovit med'.

av Seven of Nine 11 november 2017, 11:26

Det här har folk i relationer alltid haft sin partner till

av K. J. & Jonathan 11 november 2017, 11:00

Elektrisk filt under bäddmadrassen som slås på en stund innan sänggång gör det gött att krypa ner i sängen! Sen så slår man av den är man fått upp tempen under täcket. :)

av Mr_feelbad 11 november 2017, 09:07

Bättre med vattensäng!

av latoxe 11 november 2017, 08:19

Hemma fanns det varmvattenflaskor i gummi, för att hålla sängen varm. Kan inte minnas att jag nånsin fick för mig att dricka innehållet.

av brylkorv 11 november 2017, 06:06

Rocky 10 november

Publicerad 10 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4073

@KJEH: Min tanke är att religioner alltid varit samhällets sätt att bunta ihop och lära ut de lokala ideerna om moral och etik, i uppfostringssyfte. Därför uppfanns både himmel och helvete som självklart inte finns i någon som helst form, efter livet. Men, du måste ju hota med någonting. Folk behöver religion för det är det enda som förklarar "allt". Vetenskap har inte koll på allt än. Gud, säger bara poff och så finns du. Du svinar runt, går till kyrkan och säger förlåt, och så kan du gå ut och röja igen. Skippar du religioner hittar folk bara på något ännu dummare. Blir veganer eller vad som helst. Midfulness? Käka russin riktigt långsamt? Gå i takt efter en Duracell-kanin? Vad som helst som känns tryggt.

av K. J. & Jonathan 12 november 2017, 09:37

Kriminella som startar fängelser... får mig osökt att tänka på "Lugna gatan".

av Adatt 11 november 2017, 13:29

Så gött att Sverige vann hemma efter italienska filmningarna.

av KJEH 10 november 2017, 22:52

@rövarna.
Ja men detta är ett icke-problem. Det var ingalunda religionerna som uppfann moral och etik.

I vanlig förskola och skola kan utan problem hyfs etik och moral och också snart kanske källkritik och religionskritik förmedlas.

Utan förföljelse av religiösa.
Religionsförkunnelse bör vara för vuxna. Och frivilligt.

av KJEH 10 november 2017, 22:49

Grejen med religiösa friskolor är väl oxå att de är sektliknande i formen av att vårdnadshavare ofta är underminerade av läroverket hierarkiskt och därmed inte förmår sig att klaga på undervisningen. Vilket i sin tur leder till undermålig undervisning och utdelning av vakttornet eller liknande religiös blaska i tunnelbanan som dagssyssla.

av Skitsammare 10 november 2017, 21:05

@KJEH: Ok du kan ha rätt, men någonstans måste folk lära sig moral och etik för att kunna bygga upp ett vettigt samhälle. Om Alexander Ernstberger gick på religiös friskola är jag helt med på att vi måste stoppa idiotin. Annars få vi nog fundera en sväng till.

av K. J. & Jonathan 10 november 2017, 19:05

@rövarna:
Det gäller kanske inte etik och moral, utan att man inte ska berätta sagor till barn och säga att det är sant. I alla fall inte i skolan. Och inte med skattepengar.

av KJEH 10 november 2017, 16:42

@Waffen-luftaren: Diktatorfamiljer i skurkstater har redan den nationella polisen och armén på sin sida, så det är inte riktigt samma sak. Skulle deras polis och armé verkligen vilja 'ta hand' om dem har de väl redan förlorat makten och måste fly landet?

---
Lyssnar på: Panorama Panama Town - Rapture

av RGE 10 november 2017, 11:55

Du [smaklös idiot]: Uppsala

Jag [musikkännare]: Uupps i did it again-ala

av Trombon 10 november 2017, 10:28

Pop är bokstavligt talat pöbelmusik, skval av lägsta sort och rullstenarna utgör inget undantag. Varenda nylärd snorunge på lågstadiet kan plinka fram vad de gör på en pisskvart.

Endast tack vare sin timing och marknadsföring har de lyckats befästa sin plats bland populasen, inte helt olikt den uppsjö apple-produkter folk i gemen låter sig luras att betala överpris för.

Det är blott fläskbergare likt de nedan som beundras över att undermåliga artister lyckas vara undermåliga livet ut.

En minst lika åldersbedagad herre som presterar tusenfaldigt bättre i samtliga avseenden:

Potentiellt farlig länk

P.S. "Ackord" heter det och när den gamle heroinisten väl tar dem är det med sparsmakad blandning av allsköns stulna blues-riff.

av Maestro 10 november 2017, 09:04

@KJEH: Tycker det låter som en bra ide att låta kriminella starta fängelser. De är de absoluta experterna. Vad gäller etik och moral är det inte de religiösa som bekymrar mig mest, de har ju i alla fall någon form av anständighet.

av K. J. & Jonathan 10 november 2017, 08:48

Hej Kränkt etc. Jag tror vi som hängt med lite på kanten av Kellmans liv under ett par decennier vet det här. Han har humor, omdömme och observationsförmåga, men delar bara med sig av precis det han vill, filtrerat genom en hund. Det är en gåva. Lite som när Keith Richard kliver upp på scenen och fortfarande klarar av att ta accord. Oförklarligt men beundransvärt.
I den här strippen kan man bortse från texten och bara läsa av, vad som sker i de svarta delarna av rutorna. Jag har sett seriekonstnärer med bättre linje, men innehållsmässigt blir det nog inte bättre än så här.

av K. J. & Jonathan 10 november 2017, 08:41

Att låta religiösa starta friskolor är som att låta kriminella starta fängelser.

Kom ihåg var du läste det först (dvs på internet).

Det är ju bara att kolla upp någon gång per år att de följer alla regler och om de brustit i sina åtaganden några gånger kan man ju ge en varning!

av KJEH 10 november 2017, 08:38

R måste ha fel någonstans i sitt resonerande. Med tanke på alla skurkstater 'ledda' av diktatorsfamiljer, som INTE fått besök av 'omvärldens arméer' alltså!
P. S.
Han glömmer oxå nagelsaxstyrkan.

av Waffen-luftaren 10 november 2017, 08:26

Kära Tänkare! Rocky är en serie med ett visst djup. Om Rocky driver med sin svartsjuka inför vännernas flickvänner, vilket genom åren har skett vid ett flertal tillfällen, så beror det på att han faktiskt känner den känslan - den är sorglig - och behöver driva med den - det är sorgligt. Det är därför jag läser Rocky, för att serien är mer än ytan. Den som läser Rocky för att hen tror att det handlar om en glad skit får gärna göra det. Humor är bra. Svart humor är oftast bättre.

av kränkt sårad och förbannad 10 november 2017, 07:28

Rocky skrämde iväg den!

av Skitsammare 10 november 2017, 07:07

"Tunnor vi minns"

av K. J. & Jonathan 10 november 2017, 01:31

Jag har en fråga:

- Vart tog tunnan vägen?

av Ledigheten 10 november 2017, 01:19

Rocky 9 november

Publicerad 9 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4072

Rocky ba': "Jag har också en tjej -- på landet!" "Nej, fan, det funkar ju inte här."

av Adatt 9 november 2017, 15:11

Glömde nämna att han även blev förbjuden i Sverige, om det nu var någon som trodde på historien.

av KJEH 9 november 2017, 13:31

"CLAIM:
Donald Duck was once banned in Finland because the character doesn’t wear pants.

STATUS:
FALSE."

Potentiellt farlig länk

Ännu ett exempel på att de hjärntvättade massorna tror på vad som helst utan källkritik.

av Tänkaren 9 november 2017, 12:11

Kalle blev förbjuden i Finland av precis den anledningen, så serier bör nog tas på största allvar.

av KJEH 9 november 2017, 10:04

"Hur har Kalle Anka mage att gå runt utan byxor? Det här är upprörande, jag skickar genast en insändare och säger upp min prenumeration på Disneydags"

– Samma personer som tar Rocky bokstavligt

av Tänkaren 9 november 2017, 09:49

Förvånas över alla halvhjärnor som inte uppfattar att Rocky DRIVER med stereotypen om en småsint, avundsjuk kompis.

Hur är det ens möjligt att läsa en tecknad serie och ta allt som sägs i den bokstavligt? Gör som jag och tänk lite nästa gång.

av Tänkaren 9 november 2017, 09:45

Bildbeskärningarna har aldrig varit bättre, kolla in Igges glasögon i ruta två och flammorna som matchar Rockys ilska i ruta tre och hur det hela svalnar av med en rökpuff från Igge i fjärde rutan. Wow.

av K. J. & Jonathan 9 november 2017, 09:33

Lång natts färd mot dag - MEN natten är dagens morsa!

av mörkman 9 november 2017, 08:09

jag blir bara akut lessen när R är svartsjuk på sin siste väns flickvän; de moderna trollen kommer från eng. trolling, inte från John Bauer, bara så att

av systerdyster 9 november 2017, 06:28

Jag håller med Rocky där, det är obekvämt när andra ska hålla på att knulla hos en, och sen torkar han av sin kuk på hans handduk och så där, usch...

av Vanlig människa 9 november 2017, 05:34

Griniga gubbjävel

av Fundersam 9 november 2017, 05:16

Rocky 8 november

Publicerad 8 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4071

Att alla klagar på internet kan förklaras av att det är relativt nytt.

Hur reagerade skrivarmunkarna i klostren när den där otäcka tryckpressen kom och vilken idiot som helst kunde starta att tillverka böcker?

Inge kul...

Och så mycket med trams som det produceras...

Det är kanske djävulen själv som sköter pressen?

av Ledigheten 8 november 2017, 23:00

Precis, tänkaren har inom citattecken skrivit något som inte är exakt från källan.
korkat.
Medvetet eller av okunskap?
Svara gärna.

fotnot: när man citerar gör man det exakt.

av KJEH 8 november 2017, 20:52

Tänkaren: ganska bra krönika men noterar att du förvrängt citatet. Men att internet inte blev så lyckat i alla avseenden är ingen ursäkt att va rasist.

av krasse 8 november 2017, 15:47

Om trollen gick löst på de banker och storföretag som riggat hela systemet, så att de fattigaste och mest utsatt får lida och betala mest för allting, skulle jag ha mycket mindre emot dem. Men jag tror egentligen inte trollandet har med fakta att göra utan är en känslomässig reaktion mot ett samhälle som inte låter dem växa upp och få sin åsikt respekterad. En sorts virtuell trotsålder.

av K. J. & Jonathan 8 november 2017, 15:40

Nyttiga idioter, passar ganska bra in på många "troll". Nyttigt att dra igång diskussioner trots att det är idioter som drar igång dem.

av ... 8 november 2017, 15:36

Begreppet troll har ju verkligen förvrängts sedan 90-talet. Poängen då, och det borde det fortfarande vara, var att troll argumenterade mot sin egen övertygelse enbart för att provocera fram en diskussion. Typ starta en diskussion ett IOGT/NTO-forum om hur nyttigt det är med alkohol.

av db 8 november 2017, 15:29

Viktig SvD-krönika om nyttiga idioter som skriker troll åt allt de inte håller med om:

Potentiellt farlig länk

"Många av dem som spred tvärsäkra påståenden om ett internet där folket skulle besegra eliten sitter idag kvar på liknande positioner och ondgör sig över att det bara är troll och rasister på nätet. Man ber överheten radera obehagliga åsikter. Åsikterna försvinner inte när de raderas, inte heller människorna som har dem. Vad vi får istället är nätet som gated community."

av Tänkaren 8 november 2017, 14:50

jag tänker fortfarande Bauer när jag hör troll,

klockren strip, svart

av Per Kele 8 november 2017, 14:28

@PP: Ja, nu får Bland Tomtar och Troll en bara att tänka på facebook, och här, då.

av K. J. & Jonathan 8 november 2017, 09:14

Tänk på den tiden när tomtar och troll fick en att tänka på sagoboken "Bland tomtar och troll" och John Bauer. Ack, den oskulden.

av PP 8 november 2017, 08:51

Jag avundas skogsdjur - de är definitionsmässigt födda i skogen = deras hem!

av tråcklas 8 november 2017, 08:15

Lista över jävligt farliga ställen på natten:
1. Firmafest med aftonbladet
2. Krogen
3. Anna Books sovrum

Lista över mellanfarliga ställen på natten:
1. Hemmet
2. På en gummibåt
3. Borås stadshotell

Lista på ofarliga ställen på natten:
1. Kyrkogård
2. Skogen
3. Kronobergshäktet

..och ändå föredrar 97% av svenskarna att vistas på något av de farliga ställena nattetid istället för ett av de ofarliga. Ur led är tiden!

av Dandy 8 november 2017, 08:03

Det finns ingenting som är så läskigt som en skog på natten. Att alla djuren inte bara självdör av skräck är en gåta.

av sys 8 november 2017, 06:16

Inga kommentarer

av K. J. & Jonathan 8 november 2017, 02:20

Rocky 7 november

Publicerad 7 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4070

Om jag säger så här: jag är varken piratpartist eller bodegaägare, men kan tycka att båda delarna är roliga ibland.

av PP 8 november 2017, 08:44

@skrapsynth: Själv läste jag PP som Peppe, han med bodegan i Charterresan

av K. J. & Jonathan 7 november 2017, 23:37

svarta stripsen fortsätter ...

finns ju hur mycket som helst att läsa om Bach, nästan för mycket skulle jag vilja påstå, skäms Igge och fara med osanningar sådär

av Per Kele 7 november 2017, 15:12

Uppskattar att vi har piratpartiet (PP) i kommentarsfältet. Kampen att riva ner den lömska upphovsrätten må vara ett stickspår från det slutliga lösningen men ändå ett ädelt syfte. Upphovsrättens syfte är att söndra och härska.

av Skarpsynt 7 november 2017, 14:37

@PP: Ok, tack. Då klarnar det, eller, ja, eller nåt.

av K. J. & Jonathan 7 november 2017, 13:46

@rövarna: Man glömde den viktigaste parametern, att "aktiviteten" kombinerades med rikligt intag av träsprit. :)

av PP 7 november 2017, 13:40

Jag är inte säker på hur det här med 21 kottar och bli blind hänger ihop men han måste ha varit "på" något alldeles otroligt Potentiellt farlig länk

av K. J. & Jonathan 7 november 2017, 10:26

Man blir däremot blind av att läsa MSM.

av Backa bandet 7 november 2017, 10:20

Man blir inte blind av att anstränga ögonen, det är en myt.
Potentiellt farlig länk

av PP 7 november 2017, 09:44

Bach betyder Bäck på svenska.
En spaningsuppslag kanske?

av Ledigheten 7 november 2017, 08:32

Får man backa på backningsövning i backe vid körskolan? Hasse Backe kanske kan svara.

av mittback 7 november 2017, 08:13

Mellan Gbg och Norge ligger Backa. Direkt från intresseklubben.

av Skitsammare 7 november 2017, 07:38

Min dagisfröken hette Back och hon var ingen apostel. Men vi var många barn, kanske 21 st.

av Förstlingen 7 november 2017, 06:41

Bach för helvete

av sys 7 november 2017, 06:23

Back kallas den femte aposteln - eller så minns jag fel.

av sys 7 november 2017, 06:22

Bach hade en jävla massa ungar, 21 stycken eller något ditåt. Och han blev blind som äldre, eftersom han skrev noter om nätterna i skenet av en enda talgdank. Det minns jag utan att googla.

av Ördög 7 november 2017, 03:31

Fantastisk rotation av perspektivet

av K. J. & Jonathan 7 november 2017, 00:44

Rocky 6 november

Publicerad 6 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4069

För att bringa lite ordning i diskussionen bör man:
1. inte slänga ut svepande anklagelser
2. ange källa när man hävdar statistik
3. precisera vem man svarar

av KJEH 6 november 2017, 20:15

Högermaffian har kapat internet och driver sina desinformationskampanjer för att sakta vänja folk vid sin extremism. I got news for you: ni är genomskådade.

av slöjad 6 november 2017, 15:24

är det torpet igen? mycket svart färg nu

av Per Kele 6 november 2017, 14:39

Det underliga är att det är samma små mäniskor som ser upp till kräk som Leif Östling, som gnäller på tiggare och flyktingar. Det är som om samma girighet och trångsynthet gör dem likställda på något sätt.

av KJJ 6 november 2017, 14:32

Ja du vitkor, vad har kvinnor mest nytta av?

Flummiga genusdirektiv och mörkande av våldtäktsstatistiken?

Eller:

Synliggörande av våldtäktsstatistiken och att låta kvinnor komma fram på egna premisser så att de slipper få skit för att de blivit inkvoterade?

Jämställdhet är ett relativt begrepp och feministerna har inte monopol på det. Vi som inte kallar oss feminister vill kvinnor minst lika väl, men vi tror inte på lögner och hyckleri för att nå dit.

av Observant 6 november 2017, 14:20

ooh så originellt att gnälla på tiggare och spekulera i våldtäkter osv trots att man hatar feminism och genusvetenskap och jämställdhet. gubbar.

av vitkor 6 november 2017, 13:40

Jag trodde det var våldtäkter som nästan alltid utförs av någon som offret känner. Börjar man räkna med en massa andra sexuella brott kanske 70% utförs av främlingar?

Men om våldtäkter av främlingar på riktigt blivit dubbelt så vanliga som 'vardagsvåldtäkter' hade vi fått se det i massmedia, för alla skulle känna någon som blivit våldtagen av en främling.

av RGE 6 november 2017, 13:24

Definitivt vanligare, där talar vi mångdubbling. Det finns även en annan statistisk utveckling som överraskade till och med mig.

Ni vet den gamla klyschan om att sexuella brott nästan alltid utförs av en person som offret redan känner?

Det stämde säkert på 70-talet, men färska siffror visar att hela 70% av alla sexualbrott i Sverige utförs av främlingar. Det är en drastisk förändring.

av Observant 6 november 2017, 10:37

Räknas gruppvåldtäkter som grupppaktivitet? För de känns som de blivit vanligare sen 70-talet. Då slapp man, om man inte hade lust.

av str4ay 6 november 2017, 10:16

Precis, sen åker pengarna till Malta. Skattefritt å bra!
#Vad fan får jag

Men man ska inte raljera över de hårt arbetande tiggarna. Jag tror inte de får några 50% på det de drar in, lönen är nog avtalad sedan innan och är betydligt lägre än så.

av KJEH 6 november 2017, 09:25

Ja och nu består tiggeriet av "hej".

Vilket är kod för "jag och min organiserade tiggarliga som alla är EU-medborgare har åkt hit på ren spekulation. Hit med pengarna - min pimp tar 50%"

av Observant 6 november 2017, 08:27

@oxå_ledig
Numer så är det 35 år i kö och nu låter det så här: ”Hejhejhej”.

En klar förbättring?

För att 70-talet sög, betyder inte att detta decennium är toppen.

Jag glömde förstås bort det där jävla kriget.
Men det tog slut på mitten av 70-talet, medans resten av mörkret fortsatte.

Hatar precis som R gruppaktiviteter och de var mycket populära på 70-talet.

av Ledigheten 6 november 2017, 08:26

Jo du, Ledigheten: och tiggeriet bestod av (Göteborg) "har just mönstrat av en båt, har du 50 öre till en kopp fika?" (Stockholm) ""höörrö grabben, fårrr ja' frååga dej en sak?". Plus tio års bostadskö….

av oxå_ledig 6 november 2017, 08:01

Gruppaktiviteter är härligt men endast utan vittnen eller facebooksändningar xoxo

av Kay E Are 6 november 2017, 07:07

Ja, visst var det något speciellt med 70-talets gruppaktiviteter. Men mycket är sig också likt. Här är en repris på Full Metal jacket scenen från 2007 Potentiellt farlig länk

Skillnaden var väl att på 70-talet gick folk ut på gatorna och protesterade, idag gör man mmo spel av det.

av KJJ 6 november 2017, 05:28

KJJ: Eller så är det en annalkande senilitet som gör sig påmind och förgrumlar ditt minne eftersom du citerar en scen ur "Full Metal Jacket", nämligen denna:

Potentiellt farlig länk

Observant: Strength in numbers and strength through joy?

av Get Some! 6 november 2017, 04:31

Du glömmer Vietnam. Själv kommer jag ihåg frågan till en amerikansk helokopterskytt om det inte var svårt att skjuta på kvinnor och barn som sprang genom risfälten där nere, varpå han svarade, Svårt? Nejdå, man får sikta lite framför dom bara.

av KJJ 6 november 2017, 02:56

Va glad att ni var barn då.

Vi andra fick glo på:
Palestinasjalar, näbbkängor, majongklänningar, utsvängda brallor, hippidansande batikkärringar, proletärutklädda soscialarbetare,
Storpotäter, pankaksvilsna friaproteaterarbetare.

Samtidigt som det lät för jävligt av ”alla kan tralla”-rörelser. Över ta mej fan allt.

SVT var ett dotterbolag till DDRs kulturdirektorat.

Jag nämner inte arkitekturen här.
Men där satte dets nya lågvattenmärken.

70-talet var ett dystert årtionde.
Jag skäms, för jag var med.

Jag försökte göra motstånd, men inte tillräckligt.

Man skäms...

av Ledigheten 6 november 2017, 01:18

Personligen gillar jag gruppaktiviteter, det får mig att känna styrka och taktfasthet. Det är bara när man organiserar sig som man kan uppnå saker på riktigt.

av Observant 6 november 2017, 01:11

Rocky 5 november

Publicerad 5 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 731

Kork/ason: vilken gång i ordningen har man inte hört det där och ändå är du tillbaka någon vecka senare. snyft vilket drama, snälle kork kom tillbaka, vi har varit så stygga och dumma

av ohln 6 november 2017, 10:53

Finska pinnar.
Pinne i röven.
Trilla av pinn.
Pinna på.
Plock och pinn.
7 pinnar muck.

av PP 6 november 2017, 09:12

Det här kanske kan roa folk som gillar Rocky

Potentiellt farlig länk

av db 5 november 2017, 18:19

Så sant KJEH. En viktig insikt som folk behöver inse är att bara för att man har goda avsikter betyder inte det att ens handlingar är goda.

Hitler var fullkomligt övertygad om att han var god och gjorde världen en tjänst. På samma sätt som att feministerna är övertygade om att de är goda.

När man bedömer en människas handlingar måste man plocka bort subjektets narcissistiska övertygelse om att hen är god.

Och om man plockar bort godhetsrunkandet från feminism är allt som återstår diskriminering, sexism och särbehandling baserat på vad man har mellan benen.

av Observant 5 november 2017, 17:04

@kork:
Det pågår en tyst revolution på svenska universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering. Det låter inte så farligt. För vem är emot jämställdhet mellan könen? Men jämställdhetsintegrering innefattar mycket mer än så. Begreppet jämställdhet används bara som en täckmantel för en mer radikal och djupgående process. Läs mer...

av KJEH 5 november 2017, 15:29

Trollen har tagit över och trivs med varann här ser jag, vitkor. Rena ormboet. Trist. Ker (gissar jag) och jag lär inte komma tillbaka.

av kork 5 november 2017, 14:16

Kul som vanligt! Idag tipsar jag om Rocky på www.facebook.com/seriesidan
Gilla Seriesidan för att få fler tips och recensioner av bra serier!

av Håkan 5 november 2017, 08:34

Gnistor i stället för stjärnhimmel (mulet - börjar det regna snart?)

av rofylld 5 november 2017, 07:37

Roligt..

av Fundersam 5 november 2017, 02:41

Rocky 4 november

Publicerad 4 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4068

tråkiga ni är. ska jag fixa en annan sida åt er där ni kan gnälla på feminister och genusvetenskap och invandring och antirasism och skatt?

av vitkor 6 november 2017, 13:35

@KJEH, nog bara vårt faktaresistenta troll. Länken till SvDs artikel om genusvetenskap är en del av vad jag tänkte på när jag påpekade att vår minister för högre utbildning saknar examen själv. Det är en högst berättiga fråga om hon blev inkvoterad för att hon är en kvinna. Det måste väl funnits någon annan som åtminstone klarat sig igenom en högskoleutbildning som skall ansvara för hela inriktningen av Svensk högre utbildning och forskning?

av K. J. & Jonathan 5 november 2017, 05:53

@näfyfan
Nej jag trollar inte.
Du har en naiv inställning. Feminism innebär att män är sämre och mindre värda än kvinnor. Uppträder under täckmantel att vara för jämställdhet mellan könen. Rasism är motsvarande fast med etnicitet istället för kön som fördomskriterium.
Läste du överhuvudtaget länken? Har du någon kommentar till den eller trollar du brar?

av KJEH 5 november 2017, 01:53

Detta apropos akut vinballe alltså om någon undrar.

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 23:54

Finns det bara en moralisk kompass någonstans i mitten, gärna parad med lite kompetens, skall det nog ordna upp sig. Men, att som vi, ha en Minister för Högre Utbildning som inte ens har någon själv, gör mig nervös. Plus det faktum att hon redan 2013 lyfte 1,4 Mkr i årslön - utan examen. Det är ungefär som när Trumps mijöminister vill dra igång deras kolgruvor igen. Är det ondska kan jag förstå det men är det dumhet blir jag rädd. Potentiellt farlig länk

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 23:52

Hej Tintin, K. J. & J!
På tal om bajsbrunnar & politiker: 3% av väljarna är med i något riksdagsparti.
Hur mycket svårare för politikerna skulle det vara om 50 - 75% av väljarna 'lade sig i' kommuners, landstings och stats planering och BLEV TILLFRÅGADE i god tid inför stora beslut? Och kanske t o m fick komma med förslag (ur folkdjupet)?
Jakt på korruption och mygel fick genomföras av andra än TV:s ug + enstaka visselblåsare, utan vore en självklarhet för den vanliga väljaren. Nuläget med valcirkus vart fjärde år - ev följt av DÖ eller ko(alitions)handel för MAKTEN och ministerposterna är det 97% av väljarna nöjer sig med - hur länge till?

av direktsynpunktaren 4 november 2017, 23:01

Hej Tintin, kul att du bryr dig om vårt samhälle. Där har vi något gemensamt. Vilka tycker du är våra absolut värsta brottslingar? Är inte de som skrev under avtalen för att bygga Nya Karolinska i Solna med på din lista, förstår du inte mig alls. Det är den allra värsta formen av samhällsskadlig egoism jag kan tänka mig. Det vimlar - tyvärr - av liknande exempel. Alla politiker som medverkat till att driva upp bostadspriserna - för att de själva har fingrar i syltburken - är en annan grupp. Osv. Är det bara ondska kan jag förstå det men är det dumhet, då ligger vi illa till. Trots detta är Sverige ett av de bästa samhällen som finns på jorden. Det tar tid att göra saker rätt och är man inte riktigt säker på vilken väg som är "upp" skall man inte ha för bråttom. Det naturliga urvalet fungerar men tar tid. Här en godbit att gosa med så länge Potentiellt farlig länk

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 20:37

"Så vad vi skall sträva efter har jag en väldigt öppen attityd till"

Visste inte att rövarn var en hållningslös syltrygg. Typiskt relativister att inte våga stå för någonting, inte ens de slutsatser som din länk uppenbart leder till.

Godhetsrunkarna är inkapabla att uttrycka en åsikt som inte ger sken av att vara god nog. När bevisen mot godhetsrunkarna hopar sig så enormt att de inte ens kan konkretisera en "god" åsikt hemfaller de åt att hållningslöst proklamera att de "inte vet vart vi borde sträva".

Newsflash: Vi borde sträva UPP ur den bajsbrunn som vårt samhälle är på väg ner i.

av Tintin i Kongo 4 november 2017, 18:56

Här är ett diagram jag önskar att fler var medvetna om utan att dra en massa slutsatser om vad som är "bäst". Vi i väst har grundligt fuckat upp världens alla kulturer och kanske till och med klimatet, medan Afrika hade fullt fungerande och klimatneutrala samhällen långt innan Belgien kom och skulle befria Kongo etc. för att återknyta lite till hjältar vi mött. Så vad vi skall sträva efter har jag en väldigt öppen attityd till, men att det är regionala skillnader, kan vi nog alla hålla med om. Att dilla om "ras" leder fel och förstör varje försök till seriöst tankearbete. Men det här är intressant Potentiellt farlig länk

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 17:32

Det är också komiskt hur feministerna bara förespråkar kvotering för låtsasyrken som genusforskare, kommunpolitiker och journalister.

För inte ens feministerna vågar med rak min föreslå kvotering för hjärnkirurger eller andra riktiga yrken som kräver faktisk spetskompetens.

av Skarpsynt 4 november 2017, 17:19

Tror man måste få bejaka skillnaderna mellan könen om både samhälle och sexuell lust skall fungera. Det är maktmissbruk i all dess former som är fel. Vad män i regel är tysta om, är det som följer av kvinnligt maktmissbruk - att män inte kan föda barn själva - utan får ta det deal och de villkor som erbjuds.

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 17:19

Den sanna sexismen är ju kvotering, och den sanna rasismen är positiv särbehandling (affirmative action).

"Oj,du når inte upp till kompetenskraven för det här yrket, men du har en vagina/brun hudfärg? In med dig!"

^DET är sexism och rasism, och står mycket närmare nazismen än sansade människor som lugnt inser att det finns mätbara skillnader mellan kön och raser som kollektiv.

av Skarpsynt 4 november 2017, 17:15

Re: rasismen och feminismen, från mitt håll ser det ut som att båda berättelserna lider av samma problem; okunskap om biologiska fakta. Anledningen är att båda dessa berättelser så som de presenteras i media idag är formulerade av professorer inom social sciences som vägrat läsa in sig på relevant biologi av ideologiska skäl.

Det går att utforma en antirasism som är medveten om att det finns skillnader mellan etniska grupper i t ex IQ, vi behöver bara dra till minnes att skillnaderna inom grupper är större än mellan grupperna, och utöva bedömning av INDIVIDER istället för grupper. I ett sånt scenario skulle vi kunna tala om reella problem såsom genetisk degenerering vid kusingifte (vilket utövas särskilt inom en viss onämnbar religion) utan att anklagas för rasism.

Det går att utforma en feminism som är medveten om att det finns genomgående skillnader mellan könen, att kön är biologiska faktum och det finns fler män med spjutspetskompetens i de flesta ämnen än kvinnor eftersom män är extremister i större andel än kvinnor, av biologiska skäl. Medicinen är densamma, bedömning på individbasis. Den extrema kvinnan är mer extrem än den genomsnittlige mannen men hon är ovanlig, låt henne göra sin grej utan att börja snacka kvotering.

Liberalismen och individualismen ligger före vår tid i tanken. Vi befinner oss bara i en kulturell återvändsgränd som vi måste svänga tillbaks till vetenskapen från. Det är fullt görligt utan att vi blir nazister.

av brölkorv 4 november 2017, 16:46

kjeh, jag anar att du bara vill trolla men ändå: svårt val. apartheid, folkmord och förtryck eller lika rättigheter för män och kvinnor, det går bara inte att välja. men du kan trösta dig med att (vissa) män alltid tänkt precis som du Potentiellt farlig länk

av näfyfan 4 november 2017, 16:35

@slidkrans signalementet är skrämmande likt e-types...

av Skitsammare 4 november 2017, 15:35

Ja!

av Ledigheten 4 november 2017, 15:18

klättrade hon in i sängen? var det en våningssäng?

av Per Kele 4 november 2017, 14:47

När jag var på fest en gång för länge sedan så var det en kvinna som klättrade in i min säng, fast jag inte ens pratat med henne innan. Hon blev utslängd, förstås.

Kvinnor ringer mig på fyllan.
Skaffade därför hemligt nummer,,,

Kvinnor köper biljetter till Bruce och vill bjuda mig på konsert.
Jag vill gå med mina polare, förstås.

Osv...

Samtliga dessa kvinnor är fula, full-size, korkade äckel.

#metobitch

av Ledigheten 4 november 2017, 14:23

En gång på 90-talet när jag var ute "på galej" var det en tjej som plötsligt tog mig på kuken. Först nu, ett kvartssekel senare, inser jag hur kränkt jag blev den dagen.

Jag blev våldtagen.

Signalement: Ljust "våfflat" hår, mörka kläder, lätt acne, mkt smink, förkärlek för så kallad geting.

#jagmed

av Slidkrans 4 november 2017, 13:44

Bra länk Kjeh, jag tycker definitivt feminismen är värre eftersom nästan ingen vågar ifrågasätta den. "A lie too big to fail" som man säger.

av Observant 4 november 2017, 13:03

Kul att hon mår bra. Jag blir inte förvånad om hon är gift om två år och säger "Jag trodde aldrig att jag skulle känna så här igen". Artikeln skulle dock nog inte publicerats om den handlade om en man. Men som sagt - kul att hon mår bra.

Sen måste jag också få publicera en länk - om ett annat ämne.

Vilken extremism är egentligen farligast; rasismen eller feminismen? Rasismen agerar mer öppet och får betydligt mer uppmärksamhet medan feminismen infiltrerar lite mer i skymundan. Potentiellt farlig länk

av KJEH 4 november 2017, 12:13

@Seven: Artikeln är på riktigt och kanske har DN spetsat till rubriken på ett ojust sätt men, läs själv: Potentiellt farlig länk

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 10:58

Synd att man vet vad rubriken syftar på. Annars hade man kunnat spinna loss i vilka fantasier som helst. Varför just nio veckor till exempel.

av sys 4 november 2017, 10:56

Jag vet inte varför jag tycker det här är en relevant länk men rubriken i SvD lyder "Trotsigt fettberg gav vika – efter nio veckor". Det är rätt intressant i vilket fall. Kanske har jag bara tråkigt. Potentiellt farlig länk

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 10:47

Stod det något om hur mycket hon vägde?

av Seven of Nine 4 november 2017, 09:10

@K. J. & J: DN kanske har förklaringen till varför kvinnors medllivslängd är större än mäns! Fruntimmer, som inte vet vad motsatta könet är till för, kan nog trivas singel.

av Inge N Maskihn 4 november 2017, 08:07

I DN står det att forskning visar att ensamhet är ett större hot mot folkhälsan än rökning - idag i Sverige är fyra av tio hushåll singelhushåll med endast en vuxen. I DN finns även en artikel om en kvinna som inte ens vet vad hon ska ha en man till. Jag tror att man nog kan gå ut och sätta sig och ta ett bloss utan att bekymra sig så mycket om det. Om man tappar intresset för sex, kan det nog bero på bra mycket annat är rökning.

av K. J. & Jonathan 4 november 2017, 07:47

husbehovsfilosofen - korrekt!

av Taggmannen 4 november 2017, 06:37

Vi taggar för att markera vår lilla parentes i evigheten.

av husbehovsfilosofen 4 november 2017, 05:58

duktiga socialstyrelsen vs kapitalet
ställning just nu: 0-185 trillbiljarder

av Per Kele 4 november 2017, 03:17

vad är egentligen poängen med att tagga när stripparna raderas efter något år? :(

av impotente benke 4 november 2017, 02:06

Rocky 3 november

Publicerad 3 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4067

@Skitsammare
Har jobbat med kinesisk dam och hon brukade ha riktigt roligt åt en hel del tecken.

Prostituerad mjölkbonde, t.ex.

P.s. Hon tycker också att det är skitfult

av Ledigheten 4 november 2017, 00:57

Mina tatueringar betyder ingenting å mynnar från tidiga år då man inte brydde sig så mkt om ngt alls, hatade sig själv av outgrundliga anledningar och utöver narkotika och alkohol var tatueringar en form av självbestraffning. Vissa gillar jag men många kanske jag inte hade velat ha om jag fick välja idag. Men kan till viss grad hålla med om att en tribal i svanken eller en sushimeny på vaden är, om inte narcissistisk, ialf väldigt tråkig.

av Skitsammare 3 november 2017, 20:37

Vitkor! När man delar en dessa strippar på Facebook visar klockrenen och inte strippen i förhandsvisningen. Det känns lite bakvänt. Möjligt att åtgärda?

av db 3 november 2017, 16:55

klockren

av Per Kele 3 november 2017, 15:29

Jepp Mr R, när filosoferandet kommer fram till någe konkret, blir det vetenskap...

av Al 3 november 2017, 15:18

På kåkfarare, speciellt i andra länder, har tatueringar dessutom ett tydligt syfte: att markera vilken gruppering inom fängelset man tillhör.

På dagens svennar är det bara narcissism: "jag är helt enkelt för speciell för att inte tatuera in mitt stjärttecken över stjärten".

av Lord Lotass 3 november 2017, 14:03

Svanktatuetingar är skitfult och att dessa, som R indikerar pekar på brister i ägarens filosofiska resonemang, håller jag helt med om.

Hoppas att dessa asfula tatueringar försvinner från jordens yta så snart som möjligt.

Förut hade bara kåkfarare och äldre sjömän, små diskreta.
Kan vi få tillbaka den ordningen.

av Ledigheten 3 november 2017, 13:58

Alla med tatueringar är narcissister.

av Lord Lotass 3 november 2017, 11:16

Känn dig själv R!

av filande sofist 3 november 2017, 07:50

Rocky 2 november

Publicerad 2 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 3164

Måste varit ‎Edward Blom

av K. J. & Jonathan 2 november 2017, 23:10

Mitt bästa pundarminne är från tricken när en pundare försökte bjuda två fjortistjejer på en bit ost. Han tuggade på en typ 700g bit prästost rakt av. De ville inte smaka.

av Skitsammare 2 november 2017, 21:16

ögonen o underläppar klockrent, och det sitter minsann en avsigkommen stackare i 1an, han hade jag missat

av Per Kele 2 november 2017, 14:18

Ja'nte från Eken - uuusprungli'en….

av neslig borre 2 november 2017, 08:18

Lydde han goda råd?

av Ledigheten 2 november 2017, 08:13

Tänk om saker och ting kanske fungerar tvärtom mot vad vi tror

av Hans 2 november 2017, 03:07
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 1 november

Publicerad 1 november 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 3163

njaa, tror mange helt enkelt är lite klen av sig, sillamjölk alltså

av Per Kele 1 november 2017, 15:44

Vad är bandyröv?

av Observant 1 november 2017, 10:05

Först att rekommendera preventivteknik till familjen i fråga.

av skarpsynt 1 november 2017, 08:28
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 31 oktober

Publicerad 31 oktober 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 3162

Apropå ädel våldsamhet, här är en bild på db's släkting Erik Bonde på fredsbevarande uppdrag i Kongo 1961. Snacka om bad-ass!

Potentiellt farlig länk

av Tintin i Kongo 31 oktober 2017, 09:17

Jag gillar också att käka björnstek! (Betalar med check).

av käck tjeck 31 oktober 2017, 07:44

Woof Woof Woof, hahaha!

av K. J. & Jonathan 31 oktober 2017, 04:57

ker ::: saknar dig. kom tillbaka

av Herr Rosa 31 oktober 2017, 04:37

4 år senare och jag tycker fortf "estrella - rycket" är behållningen

klockren

av Per Kele 31 oktober 2017, 03:47

Jag saknar Mange i de senare stripparna. Rockys tänder och alldeles för långa arm i ruta två, bäst. Manges replik i ruta fyra, god tvåa.

av K. J. & Jonathan 31 oktober 2017, 01:35
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 30 oktober

Publicerad 30 oktober 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 3161

Manges min i ruta fyra, bäst

av K. J. & Jonathan 30 oktober 2017, 23:58

Här är en kortis om Ayn Rand, die ubermench. Tillbringade hela sitt liv i USA med att kritisera det kommunistiska Ryssland hon lämnat. Hennes centrala tes är att den viktigaste dygden av alla, är att tänka själv, har attraherat tusentals bokstavstroende anhängare som saknar just den förmågan. Perfekt för alla som gillar att gå i takt.

av K. J. & Jonathan 30 oktober 2017, 23:56

Apropå framgångsrika kvinnor bör alla läsa Ayn Rand. Hon har skrivit böcker (ja med sidor istället för skärm, jag vet att det är svårt att ta in) som innehåller riktiga ögonöppnare.

av Tänkaren 30 oktober 2017, 20:52

Tack, Kul att K till och med ritat henne som fågel.

av K. J. & Jonathan 30 oktober 2017, 14:47

Som nån redan taggat är det St Paulsgatan. I första rutan statyn "De första stegen" av Karl Hultström utanför Södermalmsskolan Potentiellt farlig länk
Sedan genar de över skolgårdens basketplan

av krasse 30 oktober 2017, 11:11

Var det i stället för 'bröllopsnatt'? Låg HELA världen i ruiner? Inte Hiroshima & Nagasaki i varje fall!

av historielös 30 oktober 2017, 08:02

Någon som vet var de går?

av K. J. & Jonathan 30 oktober 2017, 07:06

allen müst tanzen!
klockren

av Per Kele 30 oktober 2017, 05:28
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 29 oktober

Publicerad 29 oktober 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 729

Om R hade NÄMNT S. I. hade det väl varit värt att viska ngt om vdb. Nu verkar somlig(a) ha kommit in på fel forum!!

av skarpsynt 29 oktober 2017, 16:09

db: Skulle aldrig ske. Vita godhetsapostlar vågar aldrig någonsin gå i polemik med "förtryckta" som har fel åsikter. För då blir det svårare att framställa sig själv som Rättfärdig Räddare.

av Tänkaren 29 oktober 2017, 09:55

Är rövarn här idag? Dags att läxa upp Silvana Imam för hennes språkbruk

https://www.fokus.se/2017/10/framlingar-pa-hemmaplan%C2%AD/

av db 29 oktober 2017, 09:17

Dr Torr: Du missar uppsåtsfaktorn.

av db 29 oktober 2017, 09:16

suck

av Per Kele 29 oktober 2017, 08:04

Lustifik men högeligen felaktig observation av unge H. Kellerman. Det räcker med att kolla in Planet Earth för att inse motsatsen. Lågrankade individer måste ständigt utmana högrankade individer av samma art för att få ligga i naturen, med varierande risk för liv och lem beroende på art, eller utstötning från familjegruppen.

Ganska ofta måste de även sticka klöven i ett krokodilgap, t ex när de ska korsa vattendrag som krokodilerna vet att de korsar, o. dyl. osv. vsb.

av dok tor torr 29 oktober 2017, 07:54

Korsa gatan vid sidan om övergångsstället - huuu! (Stärker karaktären).

av modig 29 oktober 2017, 07:44

Typiskt en av de gånger man gott kan tänka sig kliva upp lite tidigare och så kommer den där jäkla tidsomställningen och ställer till det!

av Mr_feelbad 29 oktober 2017, 04:22

Rocky 28 oktober

Publicerad 28 oktober 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 3160

Manges min i ruta 2!

av Herr Rosa 28 oktober 2017, 17:04

Gnabbet mellan kompisar spårar ur här - var R avis för att M hittat snygg tjej?

av vänsäll 28 oktober 2017, 08:16

Här fattas en strip nr 3159 som är Rocky och Mange som diskuterar statyn på Mariatorget. Tjejen har tydligen tröttnat och dragit, eller fastnade på galleriet.

av K. J. & Jonathan 28 oktober 2017, 04:03

denna strippen handlar om ett troll tänkte jag skriva först men sedan ångrade jag mig bittert

av Per Kele 28 oktober 2017, 01:44
Andra publiceringar av denna stripp: