Tyvärr saknas bildfilerna för alla gamla strippar

Bild från annan publicering av denna stripp: