klockren

Dagens Rocky - med kommentarer

Web 2.0-aggregerat i väntan på pastans nya klockrena kommentarsfunktion.

Dagens Rocky - med kommentarer

Tack alla som kommenterat, och även ni som smygläst. Nu tycks det vara över, efter 8 år här, utöver de tidigare på pastan. / vitkor

Rocky 19 maj

Publicerad 19 maj 2018
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4197

@K. J. & Jonathan Bostadsbristen beror mycket riktigt på att utbudet inte tillåts möta efterfrågan, och det kallar du kapitalism? OK. Jag kallar det hyresreglering och planekonomi.

av Jens 31 maj 2018, 20:22

och nu kommer afrika-värmen till sverige, precis efter att ryss-kylan släppt sitt grepp,

av Per Kele 20 maj 2018, 00:27

@Tänkaren: Grejen är att du vill göra skilnad på personer och system när det gäller överklassens många sätt att berika sig på de svagare. Det är fel. Jag garanterar dig att det är fel. Systemet - och personerna som skapt och bibehåller det - är prick samma. Tror du för en sekund t ex att "bostadsbristen" i Stockholm har uppkommit av sig själv? Nej, det är kapitalism och vänskapskorruption i all sin glans. Det är hur lätt som helst för en regering att beordra allmännyttan att bygga 200,000 billiga hyreslägenheter till vad de behöver kosta per kvm, vilket är ca 17 tkr per kvm med helt ok standard, om man vill. Men vem av de beslutande politikerna eller deras kompisar tror du vill se värdet av sina hus och lägenheter bara säcka ihop på grund av att utbudet tillåts möta efterfrågan? Komigen. Systemet ÄR personerna. Vad gäller ansvar bryr jag mig inte. Jag är inte arg. De som valde dessa personer, fick precis vad de valde. Samma som med Trump. Samma med hela samhället. Varsågod. Enjoy. Inget för mig att lägga mig i.

av K. J. & Jonathan 20 maj 2018, 00:25

Ren kapitalism fungerar inte. Problemen med ren kapitalism visade redan Karl Marx. Staten måste sätta upp spelregler under vilka kapitalismen får verka. Först då kan ett land gynnas. Både EU och USA har förstått detta och har sedan länge regler mot att bilda monopol och att missbruka monopolställning.

av KJEH 20 maj 2018, 00:15

Och en sista grej KJJ:

Att bli arg på de som orkestrerade Nya Karolinska är poänglöst, rent av kontraproduktivt. En "red herring" att hänga upp sin ilska på så att den inte riktas någon annanstans. Dit den borde riktas. Nämligen mot det system som över huvud taget gör det möjligt att någon person kan ges befogenhet att spola ner miljarder skattepengar i toaletten.

Att bli arg på själva personerna är att attackera symptomet, inte orsaken. Hetsjakten mot dessa människor blir ett opium för folket, som tror att allt är löst bara man avskedar dem. Alltmedan arrogant slöseri av dina och mina pengar fortsätter varje dag.

av Tänkaren 19 maj 2018, 23:19

Det resonemang db torgförde kan säkerligen representera ett flertal attityder till äktenskapet vilka företer likartade drag men sinsemellan ändå är tämligen olika.

En sådan attityd vore att den formella och förmodar jag rent juridiska delen av äktenskapet är det avgörande i sammanhanget.

En attityd vilken du, K. J. & J. tycks vilja antyda är den springande punkten när jag pekar på hur ett mord skulle kunna vara en kompromisslösning för att avsluta ett äktenskap.

"Jag bryr mig inte! Du kan ligga med hur många du vill. Skaffa barn med hur många du vill. Tillverka barnen i en dokusåpa på bästa sändningstid. Bara vi fortsätter att vara giftaaaaaa!"

En något udda attityd kan tyckas.

Kanske har de något slags öppen relation där hen faktiskt inte alls bryr sig om vem som ligger med vem. Kanske är den ene parten en rik knös vilken bara tänker på hur dyrt det skulle bli att skilja sig. Kanske tillhör hen en bokstavstrogen religiös sekt och oroar sig på riktigt över att Gud skall köra upp en 50000-volts åskvigg där solen aldrig skiner på samtliga inblandade om deras äktenskap avslutas.

Det är för all del inte omöjligt att äktenskapets rent formella fortlevnad skulle vara det viktiga. Men för de flesta torde väl ändå det centrala vara de restriktioner på motpartens beteende äktenskapet antas medföra?

Vanligen torde man alltså bry sig om vilka motparten ligger med respektive skaffar barn med.

Även för någon som bara ser äktenskapet som en social och för karriären fördelaktig front är det viktigt att motpartens beteende inte riskerar denna front genom att besudla den propra ytan. Man vill alltså att make/maka inte skall göra snedsteg vilka blir kända av andra.

Med andra ord ser jag alltså inte att äktenskapet som en juridisk formalitet vanligen skulle vara det centrala eller orsaken till att människor önskar avsluta ett äktenskap.

Istället verkar det mer sannolikt att orsaken skulle vara de restriktioner de upplever att äktenskapet sätter för deras beteende och hur äktenskapet inskränker deras liv.

Det motiv jag såg framför mig för att avsluta ett äktenskap medelst mord var alltså inte äktenskapet som en formalitet utan de restriktioner äktenskapet upplevs medföra för vederbörandes tillvaro.

Den attityd till äktenskapet jag i första hand såg framför mig när jag tog del av db's resonemang var något mer extrem och klichéfylld än den öppensinnade paragrafryttare med intresse enbart för äktenskapets formalia vilken skisserats ovan.

Jag såg framför mig en egocentrerad drama queen, fixerad vid hur det skulle störa just hen, hens planer, hens tillvaro om äktenskapet skulle avslutas. En person som tycker ohyggligt synd om sig själv vid tanken på denna störning. Faktiskt är det syndast om hen i hela, hela världen. Av alla!

En frånstötande, patetisk och rent ut sagt vedervärdig individ kan tyckas och jag kan förstå om ni frågar er om en så kräkframkallande avvikelse verkligen kan existera i verkligheten. Icke desto mindre...

Denna individ anser sig utsatt för ett övergrepp när motparten vill skiljas. "Förstår hen inte hur mycket problem det skulle ge just mig om hen avslutar vårt äktenskap?!" Det är följaktligen att betrakta som rent självförsvar när hen tar till alla tillgängliga medel för att se till att äktenskapet inte avslutas. Inklusive våld, hot om våld och dödshot. Vilket inviden ifråga anser sig ha rätt att ta till, det är ju som sagt var fråga om rent självförsvar.

I det här läget bör man kanske fråga sig, om man nu i en framtid skall bli del av statistiken, på vilken sida av statistiken man hellre skulle befinna sig. Och att som K. J. & J. gör föreslå självmord snarare än fortsatt äktenskap tycks för mig något malplacerat eftersom det skulle innebära att jord skyfflas över fel person.

Poängen, db, är att ge ett alternativt perspektiv till den attityd vilken representeras av denna styggelse, denna perversion, denna mänskliga blindtarm.

Det är inte den här personen som har rätt, utan personen som vill skilja sig. Det är inte den här personen vilken är beväpnad med ett moraliskt imperativ att döda någon utan personen som vill skilja sig.

Att döda en individ vilken anser att ett äktenskap intill döden endast kräver ensidigt samtycke är vidare att betrakta som en kompromiss och därför moraliskt överlägset eftersom det trots allt tar hänsyn till det, låt vara missriktade, önskemål om äktenskap intill döden vilken uttryckts.

Och som svensk känns det givetvis enormt viktigt för mig att förespråka en kompromisslösning. Det finns en vacker "we shall overcome" känsla full av gemenskap och fattade händer i kompromissens natur vilken bättre än något annat uttrycker vad vi som svenskar står för, en ursvensk kulturell och moralisk särart vilken jag känner säkerligen får även dig db att spontant vilja ställa dig upp, lägga näven mot hjärtat och sjunga vår nationalsång.

av Otto - med världen på sitt samvete 19 maj 2018, 22:46

KJJ: Du sa

"Vilka är de värsta dräggen enligt dig, de som svindlade samhället på miljarder för att bygga ett "värdebaserat" sjukhus, bara för de rika, eller de smågansters som säljer droger, när de inte skjuter varandra?"

Hela mitt resonemang gick ju ut på att jag alltid utgår från människors individuella bedömningar av hur de kan förbättra sin livssituation. Att brottsligheten är hög i Venezuela ser jag som helt självklart och förutsägbart eftersom ett laglydigt liv är så olönsamt där. Jag föraktar dem inte det minsta för att de gör vad de behöver för att inte svälta. Likaså tror jag inte brottsligheten är låg i Danderyd för att de är så goda utan helt enkelt för att de inte har något att vinna på att begå brott när de redan lever så förspända liv.

Katastrofen med Nya Karolinska beror ju faktiskt i grunden på icke-kapitalism – offentliga tjänstemän har getts befogenheter att slösa med skattepengar lite hur de vill. Att pengarna råkar landa i privata fickor är ju bara en sidoeffekt som i det här fallet gör saken än värre på grund av ett fenomen som kallas "moralisk risk", dvs den privata aktören som byggde sjukhuset hade inget incitament att hålla nere kostnaderna vilket förmodligen en kommunal aktör hade haft.

Jag anser att Nya Karolinska är en total katastrof som tar det sämsta från båda världarna – offentligt och privat. Men i ett sant kapitalistiskt system hade det överhuvudtaget inte skett eftersom det vore omöjligt att slösa med skattepengar på det viset.

av Tänkaren 19 maj 2018, 22:32

Sen i avseendet om livet ut är det förhoppningsvis tanken bakom varje äktenskap. Men alla individer växer år olika håll och jag kan tycka det är förmyndartänk att man inte får separera om man efter 15år inte längre är lyckliga tillsammans. Med det sagt kanske man inte heller när gifta sig när man är typ 25 och inte vet vem man är...

av Skitsammare 19 maj 2018, 21:57

Även när man har en delad avkomma tillägger jag

av Skitsammare 19 maj 2018, 21:31

@db jag håller med dig i sak men inte i praktik. Tyvärr har samhället som det ser ut idag en del regler som underlättar för min partner om jag trillar av pinn om vi är gifta kontra om vi är sambos.

av Skitsammare 19 maj 2018, 21:29

Problemet är att i ett system där kapitalism är en ideologi, är allt till salu, inklusive poliser och alla typer av myndigheter. Stäm av mot verkligheten, så ser du, om det inte är en ren fantasifiktion du pratar om. Då kan man ju hävda vad som helst.

Mänskligheten har många naturer beroende på sin kognitiva utveckling. Tyvärr är de lägre och våldsbenägna oftast i ett överläge då de bara tänker på sig själva eller sin klan. De högre utvecklade - som kan bygga ett fungerande samhälle för alla - jobbar alltid i underläge.

Vilka är de värsta dräggen enligt dig, de som svindlade samhället på miljarder för att bygga ett "värdebaserat" sjukhus, bara för de rika, eller de smågansters som säljer droger, när de inte skjuter varandra?

Det är bara tre dagar kvar av den här strippen, så vi kanske skall prata om något roligare.

av K. J. & Jonathan 19 maj 2018, 21:13

Och mängden poliser som krävs för att uppnå våldsmonopol står i strikt proportion till i vilken grad invånarna anser att de lever i ett okej samhälle. Venezuelas poliser är många men har inte våldsmonopol därför att de är satta att upprätthålla ett ruttet system som folket inte vill ha. Förtryck inte människors natur så behövs betydligt färre poliser och allt ordnar sig.

av Tänkaren 19 maj 2018, 20:10

Och ett tillägg, KJJ: Det ENDA som behövs för att förhindra barbariska samhällen där den fysiskt starkaste tar allt ÄR ett bra polis- och rättssystem med våldsmonopol, dvs nattväktarstat. Då tvingas folk skaffa sig fördelar på andra sätt och det är det som kallas kapitalism. Och det är kapitalism som är och alltid har varit själva livsnerven i nästan all mänsklig, teknologisk och civilisatotisk utveckling.

av Tänkaren 19 maj 2018, 20:06

Det är inte jag som skrivit inlägget om knivar, T4 mm.

av db 19 maj 2018, 18:01

KJJ: Du antyder alltså att barbariet beror på att det inte finns reglerande krafter i Venezuela? Det är ju just det det gör – och alldeles för mycket av den varan. Problemet är ju just att regleringen inte ligger i linje med folks natur och incitament. Man lägger en våt filt över alla positiva krafter när man tar bort incitamenten för vanliga människor att förbättra sin situation på laglig väg.

Följ samhällsreglerna i Venezuela och tjäna 10 kr i månaden. Eller ta saken i egna händer. Valet är enkelt för många och det beror INTE på att det behövs MER "samhälle" – det står ju för tusan regeringssoldater i varje hathörn. Snarare mindre samhälle så att människor kan frodas och utvecklas lagligt.

Börja med en nattväktarstat och lägg inte på mer än nödvändigt.

av Tänkaren 19 maj 2018, 17:56

@Tänkaren: Det finns en teknokratisk glidning i vad du säger som jag tycker leder fel när vi talar om mäniskor som föds, växer och utvecklas. Från skrikande egoist till statsbyggare och. Vi är inte statiska och syftet med våra liv är upp till var och en. Venezuela är barbari av en primitiv typ som säkert har funnits så länge det funnits människor på grottnivå, och är den fundamentala orsaken till att den intelligenta människan började bygga en civilisation - ett samhälle - där inte den starkaste bara kan ta allt. Men, detta är en fråga om ideologi. För mig är kapitalism en metod - inte en ideoligi och jag är definitivt humanist.

av K. J. & Jonathan 19 maj 2018, 17:42

trött på allt tjat om akademin

inte klockren

av Per Kele 19 maj 2018, 15:20

Bra insikter av db och KJJ här får jag säga. Tycker det är bra att vi inte tiger ihjäl T4, Vipeholmsexperimenten och så vidare utan kanske börjar underhålla tanken på att de har en poäng.

Vi har byggt hela vårt samhälle på kapitalism eftersom det bevisligen fungerar bättre än motsatsen. Varför är det då självklart att sluta tillämpa det kapitalistisla synsättet vid vissa godtyckliga punkter?

Ju oftare man gör det desto närmare kommer man Venezuela där människors grundläggande natur förtrycks men sipprar upp ändå på svarta marknaden. Vilket har lett till ett helt lamslaget samhälle inklusive svält och otaliga mord. Ett laglöst Somalia är troligen bättre att bo i - där förtrycks i alla fall inte människans grundläggande natur.

av Tänkaren 19 maj 2018, 13:23

@db Det är intressant att du tar upp T4 och deras avrättningar av människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Beklagligtvis är det dit myndigheternas och företags insamlig av alla typer av data om oss alla ytterst syftar. Det kan ges prydligare namn och subtilare sätt, men förr eller senae kommer folk att skickas hem från läkarmottagningarna baserat på vilken information de har om individen och hans värde. Ålder, gener och köpbeteende är bara några av faktorerna som kan vägas in. Politisk syn, är en annan. Därefter kommer detta att öka, för att det vore tjänstefel av ett ekonomiskt styrt samhälle att inte tänka så. Lite moral, etik och lite intelligens hade hjälp långt men jag ser väldigt lite insikter i den riktningen. Sen kan man som du säger, förstå tanken, och det är där det börjar bli riktigt otäckt.

av K. J. & Jonathan 19 maj 2018, 12:53

Förresten ska kniven vara trubbig när kulorna skärs av, och för kvinnornas del blir det två hugg rätt in i äggstockarna. Givetvis utan bedövning. Säger inte att Aktion T4 var bra men jag kan inte förneka att jag förstår tanken.

av db 19 maj 2018, 11:27

Skitsammare: du har ju förstås alternativet att INTE gifta dig förrän du är helt säker på saken. Äktenskap är livslånga. Punkt. Varför skulle man annars ha dem?

Sedan kan ju kanske någon som är gift och läser detta förklara varför man som vuxen behöver statens godkännande av sin relation?

Det vore ju önskvärt om folk tänkte efter före och reglerade sina mellanhavanden skriftligen. Klarar man inte det borde man tvångskastreras.

av db 19 maj 2018, 10:40

Otto: Vad är din poäng?

av db 19 maj 2018, 10:37

Vaf** får man inte ta med räkningarna till himmelen?
Är det något EU har hittat på?

av Seven of Nine 19 maj 2018, 09:30

Dan före dan före dan före dan. Å hujedamej. Hur skall detta gå.

av K. J. & Jonathan 19 maj 2018, 01:24
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 18 maj

Publicerad 18 maj 2018
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4196

Åhhh, vi har blivit trollade, äntligen.

av K. J. & Jonathan 19 maj 2018, 01:15

Jaså Skitsammare, först vill du gifta dig med din dotter och sen vill du äga henne? Fräscht. Vet inte om din ändring var så mycket bättre faktiskt.

av K. J. & Jonathan 19 maj 2018, 00:04

Tillägger att medan kommentar om min dotter alltså handlar om känslan av ägandeskap, inte om giftermål

av Skitsammare 18 maj 2018, 23:55

Om inte äktenskapet längre är ömsesidigt kan det givetvis avslutas. Allt annat är förlegade tankar. Motsatt åsikt mynnar i 99% (killgissat med viss träffsäkerhet) i det ägandeskap vi män tillskriver kvinnor. Fruar som döttrar. Jag är tyvärr likadan (however medveten) åtminstone då det handlar om min dotter.

av Skitsammare 18 maj 2018, 23:53

@db: Håller med. Att lova bort "hela sitt liv" är tv underhållning idag. Sedan när tittarsiffrorna sviker skiljer man sig och gifter sig igen, så får man nya rubriker i skvallerpressen. Jag begriper inte att folk orkar bry sig. Att lova bort ett helt liv till konungen, var precis lagom på Kalle dussins tid och för all det på Gustaf III:s, och då skulle man faktiskt sitta där tills man dog. Nu vill folk ha äran och glassandet, men när det kniper till lite så vill folk gå hem.
@Otto: Att mörda sin make för att man själv inte vill vara gift längre inkräktar på makens fria vilja och rätt att själv bestämma över sitt liv. Du kan däremot ta livet av dig själv, om du föredrar det hellre än att förbli gift. Det är inte helt etiskt korrekt det heller men bättre än alternativet. Att orsaka ett dödsfall bara för att uppfylla ett formkrav på hur äktenskapet skall avslutas tycker jag känns stelbent.

av K. J. & Jonathan 18 maj 2018, 23:44

db: Det resonemanget kan göra det önskvärt att mörda en make/maka vilken inte vill skilja sig utan tvärtom med alla medel, legala som höggradigt kriminella försöker vidmakthålla äktenskapet tills döden skiljer dem åt.

Mordet blir ju då en slags kompromisslösning vilken ser till båda sidors intressen.

"Jag vill skilja mig men du vill inte skiljas så länge vi båda är i livet. Då dör du och sedan kan vi skiljas åt på ett sätt som överensstämmer med bådas våran äktenskapsmoral. Och jag har förstått att äktenskapsmoral är något du sätter högre än livet självt."

av Otto - med världen på sitt samvete 18 maj 2018, 17:04

Men kellerman har ju visst sajnat upp för livstidsuppdrag. Han har ju själv tagit på sig att rita rocky tills han dör. Nu har han ångrat sig, lotass-style.

av krasse 18 maj 2018, 12:09

Helt rätt. Samma sak med äktenskap. Ja, jag är allvarlig. Don't do the crime if you can't do the time.

av db 18 maj 2018, 07:50

För att han inte sajnat upp för ett livstidsuppdrag.

av KJEH 18 maj 2018, 06:54

Vem tusan ska lösa krisen i svakademin nu när rocky lägger ner? Varför tar han inte sitt ansvar??

av sys 18 maj 2018, 06:13

Clean watch!

av Lott-of-ass-Lotta 18 maj 2018, 00:37
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 12 maj

Publicerad 12 maj 2018
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4191

Ett antal boknördar som är inlåsta på livstid med varandra SKALL vara lite galna, eller blir det efter ett tag.
Vad är folk förvånade över?
Det underliga är väl att de inte beter sig knasigare åt än de gör.

av K. J. & Jonathan 12 maj 2018, 21:42

Det här var ju ett briljant sammandrag av ärtsoppan i akademien. Kunde egentligen inte bry mig mindre om vad de människorna sysslar med, men det är en intressant "reality-show" och här sammanfattar MrK det hela med syrlig satir. Underbart!

av Mr_Feelbad 12 maj 2018, 20:02

Kubastripparna var bra. Minns en gammal kuban somhade en cigarr-nos som det rök urnäsborrarna på, och sekvensen vid polen är fantastisk.

En obetalbar serie tidiga stripparna var när de jagade spindlar på Gotland, med en fatcap och en bictändare.

Är det någonsom kommer ihåg vad 'banan' var?

av K. J. & Jonathan 12 maj 2018, 19:38

Blir det inte väldigt varmt med jättefilten framför den muntert sprakande brasan? Har R & Igge redan glömt C XVI G's stadgerevision? Varför gå över 'pölen' för att hitta en Akademie-justerare?

av anglocist 12 maj 2018, 08:04

Innan vi lämnar avd favvostrippar/sekvenser måste jag påtvinga er mina. Finns ju såklart mer än en handfull och många guldkorn har nog ersatts av annan kunskap. MEN, när han är i Kuba med dåvarande tjej finns en rad strippar som kittlar mig på rätt sätt. Tror det var ngn av de tidiga böckerna.

av Skitsammare 12 maj 2018, 07:28

Det var vad jag behövde!

av Dragsgill 12 maj 2018, 06:46
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 11 maj

Publicerad 11 maj 2018
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 4190

1342 är en unik stripp i Rocky Volym 10 från 2006. Rocky sitter i ett flygplan på väg till New York med krokodilen. Alla kollar inflight movies och slocknar efterhand. Rocky kollar in världskartan där man kan se planets resa i realtid. - Det här är min favoritfilm, säger Rocky, den är lite seg i mitten men vänta tills vi kommer över Newfoundland om några timmar.

Det är när man sett allt annat. Då är det kartan som gäller, och nattsnacks man kan få av kabinpersonalen. Sprit delar de inte ut längre vid den här tiden på dygnet.

av K. J. & Jonathan 11 maj 2018, 22:03

Hahaha 1342 din snuskhummer!

av KJEH 11 maj 2018, 16:06

@K J & Jonathan: Det är så sant som det är sagt. Särskilt när man läser en så aktuell strip som dagens. Då blir man lite ledsen och tänker på allt man kommer att sakna som man inte har en aning om...

av Blyg 11 maj 2018, 10:45

Vi borstar och kollar om några andra kröker…..

av människoliknande 11 maj 2018, 08:07

K. J. & Jonathan: vilken ar strip 1342 som du namnde igar - verkar inte finnas har pa vitkor?

av nyfiken 11 maj 2018, 07:41

Där kom akademien!

av Dragsgill 11 maj 2018, 06:50

Sigge Fürst

av bro' 11 maj 2018, 06:09
Andra publiceringar av denna stripp: