klockren

Dagens Rocky - med kommentarer

Web 2.0-aggregerat i väntan på pastans nya klockrena kommentarsfunktion.

Dagens Rocky - med kommentarer

Tack alla som kommenterat, och även ni som smygläst. Nu tycks det vara över, efter 8 år här, utöver de tidigare på pastan. / vitkor

Rocky 15 april

Publicerad 15 april 2018
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 747

Dylan Moran har en del kloka tankar om ens potential. Potentiellt farlig länk

av K. J. & Jonathan 15 april 2018, 17:09

Undrar om det är så meta att det är Rocky han kollar på. Tycker mig se en boxningsvante höjd till skyarna på skärmen.

av Skitsammare 15 april 2018, 08:43

….. OCH varför finns jag?

av F I Losofén 15 april 2018, 07:18
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 7 mars

Publicerad 7 mars 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 3932

db: Evolutionen är en utdragen process vilken pågått och pågår i generation efter generation under hela mänsklighetens historia. Antalet generationer vilka levt under förhållanden likt dagens med jordbruk och större samhällen är väldigt lågt i förhållande till antalet generationer vilka levt som jägare och samlare. En siffra för den moderna människans existens är 200.000 år varav 10.000 år eller 5% i bästa fall visat tecken på ett annat sorts liv. Huvuddelen av det evolutionära trycket torde därmed ha legat på att ta fram preferenser ifråga om partners vilka är optimerade för ett annat liv än dagens bofasta, jordbruksbaserade och människotäta samhällen.

Dagens manliga preferens för kvinnliga kroppsproportioner optimerade för barnafödslar är vidare relevant även ur ett jägar- och samlarperspektiv. Vi bör förvänta oss att dagens kvinnliga preferens beträffande män också skall vara relevant ur ett jägar- och samlarperpektiv.

Att de egenskaper vilka gav tillgång till mat i en grupp jägare och samlare skulle vara samma egenskaper som idag i vårt samhälle anses sympatiska verkar inte alls självklart. Måste de politiska och sociala färdigheter som värdesätts i dagens stora, kommunikationsbaserade grupper ha värderats lika högt i en mindre grupp jägare? Att leda en grupp genom att helt enkelt ställa sig först och ta störst risker verkar till exempel inte alls orimligt. Det är väl vad försvarsmakten rekommenderar för gruppbefäl och liknande? Att vara störst, elakast och slå hårdast kunde säkert också fungera i vissa fall.

Poängen är att kvinnors genetiska preferenser torde reflektera dessa historiska realiteter, ett evolutionärt långlopp på hundratusentals år snarare än dagens samhälle, en andfådd spurt vilken evolutionen haft ett förhållandevis begränsat antal generationer och i bästa fall 10.000 år att reagera på och anpassa sig till.

Att fler barn till trevliga kvinnor skulle nå vuxen ålder låter som ett väldigt vågat antagande. Tänk om otrevliga kvinnor föder flera barn? Tänk om det finns en tendens att bekräfta nya relationer med ett nytt barn? Skulle inte en sådan effekt kunna motverka den effekt du föreslår? Uppriktigt sagt finner jag inte argumentationen för att fler barn till trevliga kvinnor skulle nå vuxen ålder övertygande.

Det är säkerligen en fördel i relationssammahang att vara sympatisk. Inte nödvändigtvis den viktigaste fördelen man kan ha men absolut en fördel. Samtidigt så råder det väl inte direkt någon brist på osympatiska människor heller. Även om man skulle vilja hävda att 10.000 år är tillräckligt för att ett eventuellt evolutionstryck mot ökad trevlighet skall utrota alla osympatiska människor så har bevisligen så inte skett till dags dato.

Och det var väl barnuppfostran idag som vi diskuterade? Huruvida mänskligheten i någon slags rosaskimrande framtid kan tänkas vara befriad ifrån skitstövlar spelar i det avseendet ingen som helst roll. Om det idag finns osympatiska, dysfunktionella individer utan förmåga att uppfostra barn väl så bör man rimligtvis inte låta vem som helst arbeta på förskola. Detta tycks du ju också själv medge i och med förbehållet "sunt förnuft".

Att barnuppfostran bara skulle ha två kompetensnivåer, att det skulle vara något man kan göra eller inte kan göra, det framstår för mig som enormt förenklat och missvisande. Skulle barnuppfostran vara en färdighet det är omöjligt att utveckla? Att hjärnan skulle vara blockerad i just det avseendet vore väl en närmast sensationell nyhet?

Antar man å andra sidan att människor har förmåga till inlärning och kan anpassa sig så förefaller det troligt att utbildning kan bidra till att anställda på förskolor kan utveckla ett beteende mer lämpat för barnuppfostran och därmed kan göra ett bättre arbete. Vilket väl måste vara önskvärt?

av Otto - med världen på sitt samvete 8 mars 2017, 02:08

kjj: det är skillnad på vad man säger och vad man gör. FInns många godhetsapostlar därute. Utgå från att folk ljuger om sina preferenser, i alla fall när de låter väldigt "goda".

av db 8 mars 2017, 00:08

antropologen, du har en väldigt naiv förståelse för begreppet "alfa". Hos människor är det verkligen inte begränsat till fysik och materiella tillgångar - det finns många andra saker som ger alfastatus.

av db 8 mars 2017, 00:07

Ker: återkom när du är nykter med ett renskrivet, läsbart, inlägg. Tack.

av db 8 mars 2017, 00:04

Ker: Eh, både Åkesson och Trump har väl en respektive, mer attraktiva än genomsnittet i båda fallen så vitt jag kan avgöra. Menar du att det var Trumps samt Åkessons stora medkänsla som var avgörande för deras framgångar på det planet?

Eller menar du kanske att det är Trumps respektive Åkessons bristande medkänsla som är orsaken till att de är mindre framgångrika bland kvinnliga väljare än manliga väljare?

Kanske är det så att det inte är samma egenskaper som eftersöks när kvinnor väljer män som när de väljer politiker?

Jag tvivlar inte alls på att medkänsla kan vara en egenskap vissa kvinnor värdesätter hos en man. Hur mycket medkänsla värdesätts i det större perspektivet, om man tittar på samtliga kvinnor och sätter medkänslan i relation till alla andra egenskaper som värdesätts, det verkar vara lite mer osäkert.

av Otto - med världen på sitt samvete 7 mars 2017, 23:50

Om vi jämnt försöker bortförklara vårt beteende med djungelteorier kommer vi för all framtid leva kvar i djungeln.

av bro' 7 mars 2017, 23:48

Halvhögt guldhus på Blaiseholmen. Stump Tower.

av K. J & Jonathan 7 mars 2017, 20:47

Tänkte bara påpeka i diskussionen om alfahannar, att det här beror lite på målgrupp. Rätt många brukar säga att intelligens är det sexigaste som finns. Gillar man peroxidblont och silikondunkar räcker det med pengar.

av K. J & Jonathan 7 mars 2017, 20:42

Vänta nu, är det påfågelHANNARNA som har de stora plymerna? Jag har alltid trott det var honorna eftersom plymen ser så tjejig ut.

av Köttätare 7 mars 2017, 20:41

Måste bara skynda till kers försvar här (den okontrollerbara nördsidan i mig). Man förenklar oerhört om man pratar om alfahannar bland människor (verkar dock vara vanligt bland killar/män som anser sig vara förfördelade och vägrar inse att det kan bero på andra drag hos dem själva än brist på pengar/pondus, t ex omogenhet/bitterhet - inte så sexiga drag). Jämfört med många andra primater är människor relativt monogama (ett tecken på det är t ex storleken på människotestiklar jämfört med t ex schimpanser). Vi har också relativt liten storleksskillnad (könsdimorfism) mellan kvinnor och män, även det ett tecken på att vi är RELATIVT monogama (absolut inte helt!) - vi har definitivt inget utpräglat haremsystem som t ex gorillor. (Det är viktigt att komma ihåg att det MASSOR av parningsstrategier i djurriket, inte bara påfågelhannar)... Vissa studier pekar på att de viktigaste dragen, för kvinnor såväl som män, hos en partner är en blandning av snällhet (för aggressivitet kan vara ett stort hot mot avkomman) och arbetsvillighet. Alfahanne-fenomenet frodas i ojämlika samhällen, framförallt där kvinnor saknar makt och resurser (ingen jätteslump att Trumps fruar kommer från forna östblocket t ex...) där man helt enkelt inte anser sig ha råd med trivialiteter som kärlek - det går väl att applicera på rika västerländskor som åker till (typ) Gambia också. Gah! Jag skulle kunna skriva mer men måste... kontrollera... mig! Ha det kul! (Älskar vitkors diskussion-varning btw, jag ångrar mig redan :D)

av antropologen nördhuvud 7 mars 2017, 20:34

Ja db det finns manlga dagisfröknaroch björnen lufsar på- fast troligtvis på Skansen. Vi fältbiologer har nog lite mer att göra i skogen än smyga på tuffaste djuret! Upplysningsvis så lägger de hon fåglar som inte har fått alfahannar ägg med fler äggläggare. Inte så dumt. Det är bara dumt att tro att allt är tävling. Det är det inte -det är anpassning.
Och det är för lite träd i hela världen för tillfället! För lite fåglar och för lite fisk.

av Ker 7 mars 2017, 19:39

Jag tror Ker är dagisfröken med extra ansvar för lokalvården, så hela ämnet är lite känsligt för henne, särskilt eftersom hon inte riktigt får ligga så snygg som hon vill.

av db 7 mars 2017, 19:31

Ker: Åter går du vilse i skogen för alla träd.

I detta fall är jag ett träd som du alltså inte bör hänga upp dig på för då missar du den stora bilden: nämligen att vi befinner oss i en skog. Och i skogen får bara de tuffaste djuren ligga.

av Björne 7 mars 2017, 15:54

& björne- vad vet du om det? Är du mysfarbror?

av Ker 7 mars 2017, 15:46

Att universitetsstudier håller på att bli helt standard och få samma status som gymnasiet hade på 60-talet är bara till belastning för samhället. För många yrken behövs det icke utan används enbart som ett filter för att sortera bort allmänt overksamma människor ur anställningsprocesser.

”Ska vi anställa Frida eller Lina som lokalvårdare? Båda är säkert lika bra men jag ser här att Lina har examen i rätoromanska, då vet vi i alla fall att hon klarar att stiga upp på morgonen. Vi tar henne”. Detta fungerar på samma sätt för dagisfröknar.

Om bara gymnasiet tog sitt ansvar och inte skickade igenom bokstavligt vem som helst skulle vi inte universitetet behöva fylla gymnasiets funktion. Spara universitetsstudier för folk vars yrken verkligen kräver det.

av Kattpotatis 7 mars 2017, 12:48

Ker: Vad spelar det för roll om det är egna eller andras barn de tar hand om?

Jag är helt övertygad om att Åkesson är en trevlig person med medkänsla som skulle vara fungera utmärkt på ett dagis för mitt icke-existerande barn.

av db 7 mars 2017, 12:10

Otto: Att vara alfahanne kräver mer än muskler, denne måste också vara politiker och social för att få tillräckligt stöd av övriga medlemmar i gruppen för att kunna bli alfahanne. Det går helt enkelt i det långa loppet om man är otrevlig (vi kan väl vårda språket?).

Man blir belönad med högt social anseende om man är sympatisk. Detta kan man sedan växla in i att ligga. Helt enkelt för att omgivningen är mer öppen och nyfiken på någon med högt socialt anseende, vilket leder till fler kontakter och även om andelen där ömsesidig attraktion är konstant så innebär dubbelt så många kontakter dubbelt så många tillfällen av ömsesidig attraktion.

För kvinnor finns det nog ytterligare en, lite annorlunda, mekanism: trevliga kvinnor hamnar i mer långvariga relationer = fler av deras barn når vuxen ålder. Ja, det är tillämpligt även i dagens moderna samhälle. Även om 99% överlever till de blir 20 så gör den procenten skillnad i det långa loppet. Ränta på ränta du vet.

Så ja, med tiden kommer de som har förmåga att uppfostra trevliga barn få fler barnbarn mm. Alltså behövs inte särskild utbildning för att ta hand om barn, bara lite livserfarenhet och sunt förnuft. Anställ bara folk som är 25+ på förskolor så är det en ickefråga.

av db 7 mars 2017, 12:06

R valde rätt dag att vara hemma och måla på. Själv är jag också hemma; målar på dagen och suddar på natten.

(Efterföljande får matcha dagens kommentarer med SMHI-arkivet.)

av Adat 7 mars 2017, 11:54

Ker: Du går vilse i skogen för alla träd. Medkänsla skadar inte i kvinnors ögon men det är ICKE den primära attraktionskraften. Ingen vill ligga med en töntig mysfarbror bara för att han är omtänksam. DB är helt korrekt i sin analys.

av Björne 7 mars 2017, 11:20

Tyvärr är de kvinnor jag träffat inte lika rättframma som de Rocky träffat, så här har jag gått runt i V-ringat nu i flera år och undrat varför jag inte fått ligga. Men säg nåt då, för h-e!
Ska hålla koll på vad jag får för blickar från somaliskorna på stan - i Afrika är det kanske hot som fan med v-ring!

av Rille 7 mars 2017, 09:13

Å se det snöar....

av Ker 7 mars 2017, 09:07

Ledsen db hade inte tid svara igår. Men du ramlade ur redan i första kommentaren. Det är inte sina egna barn dagispersonalen tar hand om- annars vore din naturteori om apstadiet ok. Och samtliga hoppade över det där med att ha hjärta- medkännande- det är detta kvinnor söker. Annars kommer de aldrig fram till nån köttgryta. Kolla talibangubbarna- tror du de har medkänsla? Trump? Åkesson?

av Ker 7 mars 2017, 09:06

Kläder ligger numera ofta på parkbänkarna på Nytorget. Där tiggarna sitter för morgonbriefing. Tydligen är det problem med vad de klär på sig. Inte bara för kylan. Ser de för västerländska och snygga ut får de inga pengar :(

av Ker 7 mars 2017, 09:01

Va, är v-ringat ute? Varför har ingen sagt nåt. Eller förresten, jag har ju inte brytt mig. Varför har jag inte brytt mig? Vem är ansvarig!? Jag har ju inte hunnit byta ut mina vanliga T-shirts mot v-ringade än. Gaah

av V-ringbrynja 7 mars 2017, 08:34

Textilinsamlingsnoja

av Först??? 7 mars 2017, 07:57
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 6 mars

Publicerad 6 mars 2017
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 3931

Jag älskar er

av Polly 7 mars 2017, 03:00

db: Jag förmodar att det faktum du inte i första hand hade i åtanke när du replikerade var mängden brev riksbekanta kriminella får ifrån trånande kvinnor?

Din tes tycks vara att individer vilka många skulle uppfatta som missanpassade eller samhällsfientliga inte skulle få ligga. Det låter nästan som att du tänker att vi lever i en värld där man blir belönad med att få ligga om man vandrar runt i livet som en god människa. Det är en fin tanke. Det är en vacker dröm vilken möjligen hedrar dig. Jag ser däremot inte alls hur det skulle kunna stämma.

Det stämmer absolut inte ifråga om kvinnor, vilket jag är säker på att du inser om du bara tänker efter lite. Och kvinnors uppfostran är väl också en del i vad barnuppfostran omfattar?

Det tycks dessutom heller inte stämma beträffande män, vilket jag förmodar är vad du främst tänkte på.

Vad män finner attraktivt är vad jag förstår tämligen rättframt. De är genetiskt programmerade att föredra kroppsliga proportioner lämpade för framgångsrikt barnafödande. Att en kvinna inte skulle få ligga bara för att hon är ett riksarsel... verkligen? Utveckla gärna ditt resonemang här db...

Vad kvinnor finner attraktivt verkar inte riktigt lika entydigt. Den uppfattning jag fått är dock att de inte i första hand tilltalas av kroppsliga proportioner utan snarare är genetiskt programmerade att gå igång på tecken, kroppsspråk eller vad det nu må vara, vilka signalerar en hög social status, en ledarställning.

Orsaken skulle man i så fall kunna spekulera i är som följer: under de hundratusentals år mänskligheten sprang runt i små samlande och jagande grupper så fick hos människorna liksom hos dagens flocklevande rovdjur individerna med högst status äta först. Det bästa sättet för en kvinna att säkra kaloritillgången även under svåra tider och därmed avkommans långsiktiga fortlevnad torde därför ha varit att få ihop det med och få beskydd ifrån en högstatusman med plats på första parkett vid köttgrytorna.

Vill du db alltså påstå att en person inte samtidigt kan vara ett riksarsel och samtidigt ge intryck av att vara en högstatusman och därmed den manliga motsvarigheten till en tiopoängare?

Eller har du kanske en helt annan teori om hur saker och ting fungerar? Var inte blyg i så fall utan dela för all del gärna med dig av dina tankar.

av Otto - med världen på sitt samvete 7 mars 2017, 01:42

@db, där fick du sista ordet

tack för en underhållande debatt, men nu måste vi tyvärr sluta, sportspegeln upp härnäst med senaste nytt om norska skandalscener under vm ....

vinjett och ridå

av Per Kele 7 mars 2017, 00:14

PP: Nej, jag är medveten om det. Sedan skulle jag förstås inte kalla lärarutbildningen akademisk eller högskolemässig. Och de som kommer in på lärarutbildningen är heller inte de skarpaste knivarna i lådan.

Hade jag barn skulle jag mycket hellre lämnat dem i en klok person med sunt förnuft utan specifik utbildning än nollorna som är för dåliga för att platsa på den konkurrensutsatta delen av arbetsmarknaden utan får nöja sig med Sveriges sämsta arbetsgivare (dvs offentlig sektor).

Att lägga 3,5 år på utbildning är bortkastad, i alla fall om gymnasiet hade ställt rimliga krav på studenterna och inte släppt igenom vilka tomtar som helst.

av db 6 mars 2017, 23:14

Otto: Du baserar hela ditt resonemang på felaktiga premisser. Ja, de flesta överlever tills de blir könsmogna men det betyder inte att de får tillfälle att para sig. För detta krävs det att de framstår som rimligt attraktiva för motsatta könet, och det gör inte "riksarslen". Och antalet avkomma genererade via våldtäkt är så få att de inte påverkar helheten.

Tänkte du inte på det eller?

av db 6 mars 2017, 23:09

Jag tror att förskollärare behöver naturlig fallenhet, en utbildning och att slippa socialistisk indoktrinering i form av genusteorier och annan poppseudovetenskap för att göra ett bra jobb.

Lokalvårdare behöver talang, flit och en mopp.

av bal 6 mars 2017, 21:41

Eller de som flyttar hit som är 17 år och 11 månader och kör järnet. Utan att belasta skolsystemet, och börjar betala skatt direkt. Det är de enda riktiga samhällsbyggarna.

av KJEH 6 mars 2017, 21:33

Hur kom lokalvårdarna in i bilden?
De största samhällsbärarna måste väl i så fall vara de som går ut nian och "kör järnet".

av ugh 6 mars 2017, 19:33

Det blir ett enormt resursslöseri om varenda lokalvårdare måste ha 3 års universitetsstudier i ryggen. Tänk samhällskostnaden som orsakas av att beröva arbetsföra människor 3 år av sina bästa arbetsföra år bara för att vi bytt namn på dagis till "förskola".

Ungdomar som går direkt från gymnasiet ut i arbetslivet och bara kör järnet är troligtvis de största samhällsbärarna vi har. Det finns ingen som lär sig sitt yrke förrän man varit anställd i några månader ändå.

av Kattpotatis 6 mars 2017, 18:26

Har db helt missat att "dagispersonal", dvs förskollärare som är behöriga numera har en högskoleutbildning på 3 och ett halv år? Det ska ske utbildning av de små liven redan på förskolan, med vederbörlig pedagogik. Så några riktiga nollor kvalar knappast till det jobbet.

av PP 6 mars 2017, 16:44

han...o sen p u m a swede?

kalkerad...gillar rokkots drift med krångliga ord

av Per Kele 6 mars 2017, 15:28

db: Efter att ha läst din kommentar så tänker jag att det nog i varje fall behövs något slags idiotfilter som förhindrar att vilken mupp som helst kan arbeta på dagis. Exempelvis personer som tänker att "Barnuppfostran, det är som att sätta sig ner och dra en kabel! Alla kan göra det, det är medfött och ligger i vårt DNA".

Skillnaden är dock att en oförmåga att tömma tarmen leder till en tämligen snar hädanfärd, medan det är fullt möjligt att uppfostra ett sinnesslött riksarsle vilken trots dessa synbarligen frånstötande egenskaper går vidare till att reproducera sig inte bara en utan flera gånger.

Barnuppfostran är en verksamhet vilken medger en stor variation och då reproduktion rent inte är särskilt krävande rent tekniskt, måhända inte lika enkelt som att dra en kabel men inte långt därifrån, så räcker det vanligen med att en person överlever sin barnuppfostran och når reproduktiv ålder för att vederbörande skall kunna föra sina gener vidare.

Jag känner därför att jag vill reservera mig emot tesen att framgångsrik reproduktion inte bara är ett bevis på framgångsrikt genomlevd barnuppfostran utan dessutom garanterar framgång när den produkt reproduktionen resulterat i skall uppfostras.

av Otto - med världen på sitt samvete 6 mars 2017, 13:39

Ker: Varför skulle dagispersonal behöva någon särskild begåvning eller utbildning? Det ligger liksom i däggdjurs DNA att ta hand om sina avkomma på ett optimalt sätt, annars tar evolutionen hand om dem istället. Och optimalt inkluderar alltså i konkurrens även med sin egen art. Suboptimalt föräldraskap leder till frånvaro av barnbarn, och där dog den genetiska variationen ut.

Kan vi sluta hylla nollorna som arbetar på dagis nu? Tack.

av db 6 mars 2017, 11:59

Har detta hänt Kellerman?

av db 6 mars 2017, 11:57

Tror Rocky missuppfattar situationen. Man behöver inte stanna för att ha råkat köra över ett övergångsställe, det är inte olagligt (om man inte gör det som medvetet sabotage). Trafikverket räknar med att de blir påkörda med jämna mellanrum, det är inga konstigheter.

Att polisen letar efter honom har förmodligen med någonting helt annat att göra. Det är därför de svarar med ett förstrött "okej?" i första rutan. Att köra på en skylt är knappast allvarligare än att gå mot rött; ingen bryr sig såvida man inte gör det med ont uppsåt.

av Tänkande 6 mars 2017, 11:54

I Sverige får man inte gå efter begåvning. I övrigt håller jag med dig ker. Men tyvärr är P ett tvärsnitt av allas våra övrigas klanthjärnor med en liten överrepresentation av våldsälskare som söker sig till sådana jobb.

av KJEH 6 mars 2017, 09:17

ÄR poliser korkade! Och dagispersonal de mest lågutbildade? I så fall är vi nära undergång! Det är väldigt viktigt att poliser är mycket begåvade och att dagispersonal är kunniga pedagoger och att båda yrkeskategorierna har kärleksfulla hjärtan!

av Ker 6 mars 2017, 09:04

Varifrån kalkerar R sina gistna aningar?

av kalkylator 6 mars 2017, 08:22

Galen - guzz - golat på Kumlasvenska.

av Rille 6 mars 2017, 07:28

gal - gol - golit

av galen 6 mars 2017, 05:57
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 27 januari

Publicerad 27 januari 2015
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Nummer 3412

På tal om ingenting, jag kände en gång en kille som hette Tom - han var full väldigt ofta. Tänk så det kan bli!

av Fläskläpp 28 januari 2015, 19:40

Det bästa med Delin är att den är öppen till mitt i natten om man glömt handla eller kommer med sena Gotlandsbåten och vill köpa frukostgröt! Inget inplastat sunkig 7 11 käk. Har ni provat deras nya chia gröt med kokos mandelmjölk o russin? Wow- och jag är glad att jag inte bor i huset längre

av Ker 28 januari 2015, 10:32

Skarpt noterat, Per Kele! "Manger" betyder ju "äta" på franska, och därav kan man få stoff till många kvickheter:
"Mange, Mange!" = Ät, Mange!
"Mange est ce qu'il mange" = Mange är det som han äter.

av Ördög 27 januari 2015, 21:02

mange mange mange

av Per Kele 27 januari 2015, 15:40

Jahapp, om det luktar spya på Nytorget beror det alltså inte på dåliga ostron. Utan många allergiker. Eller för många som blivit fulla som kastruller. Det ska f-n vara krögare idag.

av PP 27 januari 2015, 13:49

Urgamla Urban
Vandrar i turban
Nej inte i turban, det heter turbán
En urban muselman i Durbán
Nej i Dúrban, sa Urban

av Lennart Helsing 27 januari 2015, 09:00

Med dagens krävande, lättkränkta och uppkopplade kunder kan det inte vara lätt att vara krögare, eller någon slags service provider.

Man säljer ett par skor till en kund. Sex månader senare går ena skosnöret av. Wham, så hamnar man på "Internets most wanted douchebags" för att man sålt "skiten".

av sona 27 januari 2015, 08:49

På tal om Urban Deli, jag kände en gång en kille som hette Urban - han var en inte särskilt urban människa. Tänk så det kan bli!

av Snarklids 27 januari 2015, 08:25

Tycker att alla kan bidra med att ägna en timme eller två till korrekt oc utförlig taggning, inte bara slänga ur sig en 20-30 taggar och tro att det är färdigt. Skärpning!

av KJEH 27 januari 2015, 07:42

Tycker Rocky bara blir bättre och bättre. Ofattbart hur Kellerman kan få ur sig en strip per dag. Ruggig produktivitet. Hatten av.

av Slidkrans 27 januari 2015, 03:21
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 22 oktober

Publicerad 06:00, 22 oktober 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2003

Valkyriehojt
Potentiellt farlig länk

När folk ska rita en klichéteckning om "teater" så blir det Hamlet, när de ska rita en om "opera", blir det en stadig tant med sköld och vingmössa. Alltså Brünhilde. Tänk Castafiore!

av hjärnbarken 22 oktober 2012, 23:36

varför inte gå till Operan och lyssna och se-häftiga grejer och pröva Carmina Burana -Orf på folkoperan

av ker 22 oktober 2012, 22:36

Ja, det är i alla fall inte Ödessymfonin.

av hjärnbarken 22 oktober 2012, 21:12

sista rutan. vad lyssnar rocky på? "Wiiii" Är förmodligen en solo violin, flera stråkar borde ljudillustreras som "Whiiii", och inte en, tex, cello som låter "Buuuu".

Do Dooo! Do Doooo! Är förmodligen kontrabas blandat med nåt horn, typ barytonhorn.

tankar?

av pierre 22 oktober 2012, 21:10

Oroa dig inte Vitkor. Så länge du får dom på vinyl, för det använde de när dom spelade in originalen.

av pierre 22 oktober 2012, 21:06

Bravo, vitkor! Man får visserligen gå tillbaka till 1600-talet eller möjligen 1852, men folk HAR använt ordet annalkas! Och alla skäl att börja bläddra i gamla ordlistor och lexika är goda skäl.

Nu har jag inte läst Bergmans manus, men jag tvivlar starkt på att han var så hemma på "annalkas". Men vem vet? Hans pappa var präst, det kanske stod så i hans Bibelöversättning. So I stand (åtminstone till hälften) corrected.

av hjärnbarken 22 oktober 2012, 18:54

Haha det är bra Vitkor, internetspråkpoliser har ungefär samma uppklarandegrad som svenska poliskåren!

Aha, klassisk musik är obruten mark för dig, börja med klassikerna för fan: Ludvig van, Orff, reqiuem av både Verdi och Mozart, Wagner förstås; nu har du redan veckor av lyssnande!

av Mick N. 22 oktober 2012, 18:38

hjärnbarken: Du menar att det är (numera knappast br.) i (deponentiella) former: Potentiellt farlig länk

ker: tack. men sen måste man ju hitta rätt inspelning också. och försöka undvika massa sång. Helst ska man ha en vän som gör en bra playlist.

av vitkor 22 oktober 2012, 18:11

Vitkor:börja med Monteverdi gå via Ronsard som tonsattes av Bertrand leta all världens försök att tonsätta kärlekens lidande-de största kompositörernas försök att skildra det slagfält som kärleken är. Mozart när han låter den störste förföraren genom tiderna Casanova att visa sina konster under fönstret till den senaste damen- kom till ditt fönster i -don Giovanni
Rocky letar också det är tydligt att han saknar uttryck för meningen med livet. Corelli även Romance av Lars Erik Larsson pröva utveckla din känsla Bachs spegelkanon aaahhhh!

av ker 22 oktober 2012, 12:42

Språkpolisinsats: Det heter Döden nalkas, inte döden annalkas. Rocky blandar ihop det med "Ankommande flyg", eller så.

Men "dööödn" är fonetiskt rätt, för så sa Bengt Ekerot.

Om grodan får fnatt så hörs det väl?

av hjärnbarken 22 oktober 2012, 12:39

Det är svårt att börja lyssna på klassisk musik tycker jag, för man vet inte i vilken ände man ska börja.

Jag är skeptisk till att det skulle låta nåt vidare ur rockys laptop-speakers dock. Ingen valkyrieritt ur helikopterhögtalare direkt.

av vitkor, 22 oktober 2012, 11:27

Jodå, men nu pratar jag ju om grodan och Rocky et consortes. Igen.

Hur mycket i minoritet är mördarna, förresten? Jag tänker på alla krig.

Men Smacks etc kanske håller på så här som en sorts mental bearbetning av sina guggeligrejsiga inre tendenser? Makes sense.

av hjärnbarken 22 oktober 2012, 11:13

Inte alla killar hjärnbarken, bara seriemördarna. De är en klar minoritet faktiskt.

av sona 22 oktober 2012, 10:42

Nu är vi där igen. Taja och avföring. Vad är det MED killar?

av hjärnbarken 22 oktober 2012, 09:40

... från samma killar som spelar house musik kl. 3 på morgonen i lgh ovanför när du ska till jobbet kl. 6 imorron.

av pierre 22 oktober 2012, 08:21
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 20 augusti

Publicerad 06:00, 20 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1791

Skurt DRÅSADE i säng.

av slutsomnarr 20 augusti 2012, 22:33

Jag tänkte kommentera imorse när jag var uppe ovanligt tidigt, men tog en taggningsrunda istället.

Häktet ligger på Hornsgatan vid Bysis torg. Annars kan man skriva ut en rockystripp och klistra på valfri vinflaska/bib?

av vitkor 20 augusti 2012, 18:01

Fan va coolt att det finns vin "Rocky Edition". Det måste jag köpa!

Var ligger 'Häktet'?

av Seven of Nine 20 augusti 2012, 17:39

transdansen (trance dance?) i ruta 2 är 10/10.

av IO 20 augusti 2012, 16:28

Potentiellt farlig länk

av krut 20 augusti 2012, 14:36

Kan man alltså beställa Kellerman och få honom levererad? Vem är "han", vem levererar Kellerman?

av hjärnbarken 20 augusti 2012, 12:35

Att fastna på Gotland så här års när alla Tjockholmare har dragit är väl bara härligt!

av bro' 20 augusti 2012, 12:32

Att ha Schnappy på hjärnan är ett hårt straff!

av bro' 20 augusti 2012, 12:30

fastnade på gotland en dag extra för att något pucko fick för sig att tanka bilen med bensin-det är en diesel! Känner mig som Rocky och vi lever alla med pipet från hörsnäckor. Han levererar Kellerman! Borde vara med!

av ker 20 augusti 2012, 12:26

Var inte ledsen för det du, Björn, inget fel på språket och bulorna på den sömninga krokodilens huvud är säkert geniknölar.

Allt ni behöver, du och korkodillen, är kaffe!

av hjärnbarken 20 augusti 2012, 10:16

kokkodrillo ruta 2 ser ju fan ut som jag, i alla fall känner jag mig som han ser ut...oj vilken konstig svenska det blev där...nu kommer språkpolisen...gotta go...utan fotboja

av Björn 20 augusti 2012, 10:12

Först!

av IO 20 augusti 2012, 09:31

Alltså, jag skrev en, men den var så håglös och präglad av bristande entusiasm att jag avstod från att posta den.

Nu har vi två noll-kommentarer.

av hjärnbarken 20 augusti 2012, 09:09

Läge för den som vill skriva dagens första kommentar! Men skynda på!

av KJEH 20 augusti 2012, 09:02
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 13 augusti

Publicerad 06:00, 13 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1985

Bygger på okunskap.
mp3 är lågkvalitet men inte för att det är digitalt.

av KJEH 13 augusti 2012, 23:39

Nej! det finns inga undantag!

av pierre 13 augusti 2012, 18:06

Eller så kanske man köper vinyler för att det är billigare (räknar då inte nypressat och samlarex), man får finare omslag och för att värdet i detta medium står sig. Men det finns säkert prettofolk i alla kretsar, själv tycker jag mest det är mysigt att springa upp och vända sida lite då och då när man är i ett socialt sammanhang och faktiskt LYSSNAR på musiken...

av Mr_feelbad 13 augusti 2012, 16:51

Så ifråga om gårdagens stripp. Orsaken att de köper vinyler är att de är alla tre DJs. Då måste man äga vinylskivor annars tar resten av DJ kåren inte en på allvar. Jag tror inte ens man behöver använda dom, eller ha ett turntable, så länge man har en back vinyler. Åsså ska man ju högljutt predika hur mycket bättre analogt ljud är än digitalt, som den värsta nykristna huliganprästen, de som inte hör skillnad är förstås pöbel eller ofina.

av Pierre 13 augusti 2012, 16:36

Potentiellt farlig länk

av ker 13 augusti 2012, 14:07

haha snacka om kiss this guy...

av KJEH 13 augusti 2012, 13:32

True story: Trodde på fullaste allvar att Thomas Öberg vrålade "Tallala lilla Pontus! Kom hit, ska du få en puss!"

av Boris 13 augusti 2012, 12:55

Var är Pontus?

av KJEH 13 augusti 2012, 09:47

Ah först-klockrent!!

av ker 13 augusti 2012, 09:46
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 11 augusti

Publicerad 06:00, 11 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1784

skriv under för att bevara ojnareskogen här: Potentiellt farlig länk

av vitkor 12 augusti 2012, 03:34

Googla Ojnareskogen - aktivisterna har en hemsida och en FB-sida. Nordvästra Gotland, stort område, ska bli kalkbrott. Vet inte hur långt de hunnit.

av hjärnbarken 11 augusti 2012, 20:18

vart är kalkbrottet i fråga? är det den där sjön på norra sidan?

av pierre 11 augusti 2012, 19:02

Men för fan, gotlänningar demonstrerar för Ojnareskogen JUST NU. Och polisen vägrar flytta dem, bra.

Kalkbrott går inte att återställa.

av hjärnbarken 11 augusti 2012, 18:16

VAR på norra Gotland bränner de äcklig plast? Och drabbar nedfallet bara två tanter efter menopausen?

av hjärnbarken 11 augusti 2012, 13:03

Ojnareskogen tror man inte heller syns på nån karta! Inte läst DN på länge kejh? Fanns en bild där från rymnden där Gotlandsområdet var framröstat som den vackraste platsen de fotat -och där syns kalkbrottet-som för övrigt trots världens geologers protester-ovärdeliga mätpunkter för deras forskning- också naturvårdsområde-gav tillstånd att förstöra av Palme!Då också med hänsyn till gotlands arbetstillfällen! Pinsamt nog skattar de inte i landet och det fåtal arbetare som jobbar kör truck- och områdets kallas dödens triangel på Lasarettet för att de har så mycket cancer här och lungproblem!

av ker 11 augusti 2012, 12:06

Nu låter dom som två tanter efter menopausen-
vad gäller bidrag-ja som okunskap leder väl till fortsatt understöd till diverse konstigheter, Allvarligt- att förbjuda bränning av SVENSKA bildäck, men tillåta import av vad vi räknat ut är tysklands samtliga kasserade däck per år OCH tyska plastsopor och lägga bränningen på plats där det blåser mest västerut- från det egna landet. Jag betvivlar starkt deras reningskapacitet sedan jag fått hela gården nerskitad av gult svavelluktande ämne samt blivit erbjuden biltvätt! av Cementa! Spelar ni blåögda eller har ni inte fattat omfattningen av korrupta kapitalmänniskors inflytande i sverige?

av ker 11 augusti 2012, 12:00

Zoolympiska spelen var ju den där tecknade serien som gick i Lilla sportspegeln, med Jacob Hård som Bo A Orm Potentiellt farlig länk

av vitkor 11 augusti 2012, 11:15

Haha, Zoolympiska spelen! I'd watch that.

av R 11 augusti 2012, 09:53

Långvarig alkoholkonsumtion förbättrar din personlighet

Socialstyrelsen

av Björn 11 augusti 2012, 07:45
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 10 augusti

Publicerad 06:00, 10 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1783

satellit...
Vitsen med en bra marknad är att inte den enas subventioner drar undan mattan för den andres produkter. Alltså förlorar båda länders folk på subventioner.

av KJEH 11 augusti 2012, 00:45

Det tar ganska lång tid att tanka ner sattelitbilder om man sitter i rymden. Om man kan se något så kan man se det utan internet och dator och zooma bilder förstås. Man använder ögonen typ.

av KJEH 11 augusti 2012, 00:44

Var börjar rymden? Kalkbrotten på Gotland syns i alla fall på satellitbilder på hitta.se

av hjärnbarken 10 augusti 2012, 21:29

bidragsunderstöd här hängde jag med på, men där?

av Björn 10 augusti 2012, 21:13

ker: du är en integent person men gå inte på det där med synligt från rymden. Inte ens kinesiska muren är synligt från rymden. I alla fall inte från där jag sitter.

av KJEH 10 augusti 2012, 20:51

björn- jag menar- bidrag ams och moms och skatteavdrag i sverige och så u-lands bidrag i Nigeria för att industrin är utkonkurrerad av Cementa ( som sprängt ett ännu större hål-nu synligt från rymden- på gotland) och NORDKALK från norrland,Cementa ägs av tyskar oc bränner tyska bildäck och plast sopor som står för mesta nedsmutsningen av Östersjön!

av ker 10 augusti 2012, 17:41

den var bra

av pierre 10 augusti 2012, 17:06

Björn: Tyckte själv det var rätt bra, faktiskt. Velade mellan att skriva en artikel på Newsmill eller strö min fyndighet här. Var lat, det blev här.

av hjärnbarken 10 augusti 2012, 12:28

hjärtebark,

"Sälj dig själv - när inget är kvar av dig är du stormrik och har vunnit! Guldstjärna på graven!"

-dagens ordstäv, jag lånar, skickar royalty när jag har råd

av Björn 10 augusti 2012, 11:55

Företag gräver stora hål i Gotland och säljer ut ön bit för bit. Nästa område är Buttle, redan inköpt.

Jättebra för kapitalismen, uselt för Gotland som ju försvinner. Sälj dig själv - när inget är kvar av dig är du stormrik och har vunnit! Guldstjärna på graven!

av hjärnbarken 10 augusti 2012, 11:42

Ker, hur menar du med "och där"?

av Björn 10 augusti 2012, 10:11

Kan ni inte skicka lite credd och stöd till Ojnareskogen? Ju längre ifrån och ju mer inflytande ni har eller förmåga att fundera ut motrörelser- dess bättre! Tänk att vi konkurrerat ut Nigeria i billig kalk! Kostar mycket bidragsunderstöd! Här och där!

av ker 10 augusti 2012, 10:05

Ja suck den är klockren - tyvärr!

av ker 10 augusti 2012, 10:02

Det har ar topp3 Rocky. Alla strippar.

av Herr Rosa 10 augusti 2012, 07:51

Du kanske säger, Barcelona, det är en jävla stad. Men då har du aldrig gått på stadens stora boulevard.

av Slidkrans 10 augusti 2012, 07:18

Denna är klockren mina damer och herrar. Men det skiter ni ju i ändå...

av Björn 10 augusti 2012, 06:40
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 9 augusti

Publicerad 06:00, 9 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1782

yess vitkor och har kommer belöningen Potentiellt farlig länk

av ker 9 augusti 2012, 20:41

pierre: VECKLAR ut digeridoon...? Jag börjar tro du blandar ihop den med något annat.

av hjärnbarken 9 augusti 2012, 19:46

ker: the royal swedish knugen

av vitkor 9 augusti 2012, 19:38

nej nej, digeridoo är en australisk fällkniv, typ swiss army knife. kom ihåg "crocodile hunter" filmen. "Ye call that a knyfe?" sen vecklar han ut digeridoon.

av pierre 9 augusti 2012, 19:16

Ingrid Wegner och Sam Carlquist har delat med sig av Crister Enanders foto.Hittar ni fotot på fejan ser ni en välkänd person som inte behöver förstärkare! Vem?

av ker 9 augusti 2012, 18:10

haha-kul att få igång er på att inte veta! Jag ska försöka som frågeprogrammet i TV4 i fortsättningen-Vad heter.... Eller var det tvärtom -att man vet svaret också ska någon fråga rätt?? Nä nu blev jag väldigt osäker här..

av ker 9 augusti 2012, 17:54

Nej du Vitkor! Aubergine är en frukt, rätt rälig. Booarna i Australien heter digeridoo.

Om favelas kan man också nämna att det är slumområden i Rio. Såvitt jag vet används den benämningen inte på andra platser.

av Seven of Nine 9 augusti 2012, 17:31

ker: aubergine

av vitkor 9 augusti 2012, 17:22

här var folk musikaliska! Kanske vi låter för lite? Vad heter det där röret som man boooar i i Austrlien? Har prövat en gång men det var krävande! Oj vad det regnar-vräker ner på gotland-åskar det får jag koppla ner!

av ker 9 augusti 2012, 17:15

Det här funkar också fint mot fienden
Potentiellt farlig länk

av hjärnbarken 9 augusti 2012, 16:55

åh RSVO! spelade de kanhända denna gamla klassikern? Potentiellt farlig länk

av pierre 9 augusti 2012, 15:06

hjärnbarken: jag hade faktiskt näverlur, en liten, men den hade svårt att komma upp i vuvuzelornas ljudvolym

av vitkor 9 augusti 2012, 14:43

vitkor - haha, det finns tillfällen då vuvuzelor är på sin plats! Önskar man varit där.

Det hade förstås varit ännu roligare om de brittiska nationalisterna mötts av äktsvenska näverlurar, jojk och kersk kulning! ;)

av hjärnbarken 9 augusti 2012, 14:35

För övrigt hade Royal Swedish Vuvuzela Orchestra jubileumsspelning på Norra bantorget i lördags. Tyvärr var det dubbelbokat av några ditresta engelska muslimhatande nationalister, men konserten fortlöpte ändå väl.

av vitkor 9 augusti 2012, 13:48

byggde just en sån här, funkade fint. Potentiellt farlig länk

av vitkor 9 augusti 2012, 13:46

Dessutom sitter BRÄÄÄK-killen på krokodilens plats.

av hjärnbarken 9 augusti 2012, 13:31

Aha! Revolutionerande blunder upptäckt! Rocky har haft shorts hela tiden i flera strippar - ända tills i ruta 2,3 och 4 i denna strip, då har han plötsligt långbrallor!

av hjärnbarken 9 augusti 2012, 13:29

Vuvuzela! Favela är slumområde el motsvarande.

av Boris 9 augusti 2012, 13:15

Förlåt att jag är lite OT här men jag letar efter en gammal stripp där Kellermannen sitter och gnäller över att alla förhållanden följer samma mönster för att ta slut efter några år. Manges (?) replik på det hela [dvs att det tar slut efter några år] är (typ) "Och det skulle vara dåligt eller?".

Någon som kan hjälpa mig hitta denna episod?

av Kim Gordon 9 augusti 2012, 13:12

epic

av bro' 9 augusti 2012, 13:07

kom att tänka på favelorna-eller vad det hette-som pajade TV sändningarna av matcherna-kommentatorn dränktes och hörde inte vad han själv sa!
Är det här en repris?

av ker 9 augusti 2012, 13:00

tänk om de kunde joddla istället mellan bergen eller kula som på gamla dar? Eller vissla som de gör på la Gomera!

av ker 9 augusti 2012, 11:38

Jag gillar hur det alkoholfria ölet liksom hoppar upp ur glasen av förfäran och försöker springa därifrån.

av hjärnbarken 9 augusti 2012, 08:55

Hannarnas kommunikation över nejden.

av hjärnbarken 9 augusti 2012, 08:53

detaljen att senor Ortega knappt når ner till golvet med fossingarna är inget mindre än skandal ... Spanska folket rasar och bör stänga svenska amdassaden

av Björn 9 augusti 2012, 06:36
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 8 augusti

Publicerad 06:00, 8 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1781

det varierar. vissa stadium har ståplats, vissa bara sittplats. i los angeles så har de bara sittplatser men klackarna har tillstånd att stå.

av pierre 9 augusti 2012, 01:04

@Pierre: finns det ståplats på MLS-matcherna?

av KJEH 8 augusti 2012, 18:43

lakers fans är ju också kända för att skapa kravaller vid vinst/förlust.

av pierre 8 augusti 2012, 17:04

Undantaget var väl Vancouver canucks bärsärk av hela innerstaden efter deras 2! finalförluster i NHL...fast det klart, det bor ju mycket mongoeuropeer i Kanada

av Björn 8 augusti 2012, 16:20

Haha intressant diskussion. Frugan och jag har säsongsbiljetter till LA galaxys (mls) matcher. Det är så otroligt att se en sportarena utan 5 meter kravallstaket. Visst forsöker klackarna vara mini hooligans, men de är bara gulliga. Jätteskön familjestämning på matcherna.

Sen finns det ju trashigare fans, leta efter incidenter vid tex Dodger's matcher. Istället för 'regelrätta' huliganer så blir enskilt folk utsatta för överfall .. Men det är ju extremfall.

av Pierre 8 augusti 2012, 15:48

Potentiellt farlig länk

Aah... fast dom har ju coacher som inte går runt i husvagnsuniform och myser istället.

av Boris 8 augusti 2012, 15:03

Någon som kan förklara varför spelarna i amerikansk fotboll inte står och rå-glor och viftar vädjande med armarna och skriker framför domarna efter varje domslut?

av KJEH 8 augusti 2012, 14:34

@ egon: Det tillhör inte deras kultur att mörda varann just på sportarenor.

av hjärnbarken 8 augusti 2012, 13:07

Nagon som forstatt varfor amerikaner, som i vanliga fall inte direkt ar kanda for att vara det fredligaste folket pa denna jord, klarar av att servera starkol och vara sporttokiga utan upplopp och huliganer vid arenorna?

av Egon 8 augusti 2012, 13:04

Gonzo får ingen öl minsann. Schyssta polare...

av bro' 8 augusti 2012, 12:46

kom att tänka på att man i en bok kan dölja droger i en punkt nånstans-lägg ner alla mötesplatser-vi träffas bara via nätet i framtiden.Eller lägg in ett chip på samtliga män som gör att man måste erkänna alla avvikande beteenden och planer direkt nån trycker på knappen. Betänk att män är djur som måste ha elstaket och märkningschip i örat annars skjuts man direkt-även om man bara idisslar- se västkusten!

av ker 8 augusti 2012, 10:42

behövs nån apparat även för att skanna öl vid ingång till s k idrottande-inte bara vapen!Stripp tvång!

av ker 8 augusti 2012, 10:38

Det ÄR länge sedan sverige var töntigt. Sverige är minst lika coolt som Belgien eller kanske till och med Slovenien på en fredag ... ha!

av Björn 8 augusti 2012, 08:09

Ölprovaren R dominerar.

av KJEH 8 augusti 2012, 07:11
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 7 augusti

Publicerad 06:00, 7 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1780

tack krut-länkar till alla jag känner.

av ker 8 augusti 2012, 10:35

detta är ju en klassiker också.

Potentiellt farlig länk

av pierre 7 augusti 2012, 23:20

till den

av krut 7 augusti 2012, 22:15

OT
Potentiellt farlig länk

Tio poäng som tar sig genom språket i artikeln.

av krut 7 augusti 2012, 22:15

fußball total...

av bengt 7 augusti 2012, 14:43

fattar inget målar de barnet brunt-pepparkaksgubbe i Luciatåg? Lite tidigt va?

av ker 7 augusti 2012, 11:42

broileridrott som andra ska tjäna pengar på intresserar inte alls. Vore roligt om de satte igång ett eget lag! Bokat biljett till Berlin för vernissagen-tisdagserbjudande på norweigan! Tyvärr inget till Londons projekt som passade!

av ker 7 augusti 2012, 11:41

Det är sant att de är små men de kompenserar det genom passningsskicklighet och en spelstil som inte bygger så mycket på inlägg och nickmål.
För övrigt är det Cancerfonden och inte "Aftonbladet" som hanterar fall av brunhet om det skulle vara aktuellt här. Potentiellt farlig länk

av KJEH 7 augusti 2012, 08:35

Bortsett från rassechocken (skandal?, kaosartat?) så gillar jag "GONZO's" skalle, helt knögglig och bucklig, ser ut som en öststats brottare med sina typiska broccoliöron

av Björn 7 augusti 2012, 08:03

Whoa! Kellermannen levererar en rasistchock. Vem ringer Aftonbladet?

av Slidkrans 7 augusti 2012, 07:20

o en annan tråkig sak är väl att spelarna är så attans bruna?

av Björn 7 augusti 2012, 06:35
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 6 augusti

Publicerad 06:00, 6 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1779

f-n nu kan inte jag heller sova

av KJEH 7 augusti 2012, 02:17

det där med katten känner jag igen pierre! male bonding ja-det är typ tredje graden att om och om igen bli väckt precis mellan vaka och sömn! Det vet torterare-dock inte Rockys braxande vän-rökhosta på morgonen -finns det värre?

av ker 6 augusti 2012, 11:00

Med rätt skånsk dialekt blir det inget orim.

av KJEH 6 augusti 2012, 09:51

"att väckas precis innan orgasm vid samlag"...

hur har ni det egentligen där hemma, pierre?

av hjärnbarken 6 augusti 2012, 08:58

Bengt, hahaha, positive reinforcement !

av Björn 6 augusti 2012, 08:38

'male bonding' på högsta nivå...

av bengt 6 augusti 2012, 08:27

vad är värre... att väckas precis innan man somnar, eller motsv. innan orgasm vid samlag? t.ex. katten hoppar upp på sängen och börjar jama i ansiktet på en?

av pierre 6 augusti 2012, 08:15

Att dricka något som innehåller kolsyra, usch

av Loreen 6 augusti 2012, 07:16

Ganska så ohyfsat beteende, tyder på låg intelligens då va

av Leif GW 6 augusti 2012, 07:15

Ahh eee nu blir grabben besviken då asså

av Stakka Bo 6 augusti 2012, 07:13

Så har får det inte gå till

av Kikki Danielsson 6 augusti 2012, 07:13

typiskt orim

-skandal
Svenska folket rasar

av Björn 6 augusti 2012, 07:12
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 5 augusti

Publicerad 06:00, 5 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 273

@ker - serietillverkad kung :D

av evert 6 augusti 2012, 08:26

Nix, pierre. Jag vill inte kalla dig blind, döv och naiv, däremot en karl. ;) Så du har inte upplevt det själv. Men det händer hela tiden.

av krut 5 augusti 2012, 20:38

wow. jag har aldrig i mitt liv sett eller hört en kvinna blivit tillropad på gatan på detta sätt. antingen är jag blind döv och naiv, eller så går hon runt i tangabaddräkt eller topless.

av pierre 5 augusti 2012, 19:50

Potentiellt farlig länk

av krut 5 augusti 2012, 19:41

Feminist har jag, och kommer jag, aldrig att kalla mig. Men kruts länk gjorde mig fan mörkrädd.

av Boris 5 augusti 2012, 17:39

alltså mer krut-tack

av ker 5 augusti 2012, 16:00

Rocky kunde vara värre:
Potentiellt farlig länk

av krut 5 augusti 2012, 13:16

rättelse: Sivan dvs Silvia

av ker 5 augusti 2012, 12:48

hälsning från Jan Lööf att kungen var bra som serie fast Sivian blev sur!

av ker 5 augusti 2012, 12:46

ok kungen är en seriefigur därför att han serietillverkas ex: gustav 1 gustav2 gustav3 gustav4 gustav5 osv?

av ker 5 augusti 2012, 12:44

Jag trodde att seriefigurer aldrig behövde bajsa

av bengt 5 augusti 2012, 11:37

upptäcker att det gick bra -slidis?

av ker 5 augusti 2012, 08:50

trodde bara barn trodde kungar och prinsessor inte avger fekalier! Slidkrans-uppväxt utan människor-ingen att tala med? Är det därför du i vuxen ålder är så fixerad vid att du faktiskt passerat en slidkrans när du föddes- att du liksom aldrig kommer ut?

av ker 5 augusti 2012, 08:49

centimetrar ja ... ibland brons ibland bajs

av Björn 5 augusti 2012, 07:48

Du var iaf rätt nära Slidkrans!

av Seven of Nine 5 augusti 2012, 07:38

Villfarelse?

av Björn 5 augusti 2012, 07:23

När jag var liten började jag fundera en del på det här med hur folk blev till och föddes fram und so weiter. Jag minnds tydligt hur jag i många år trodde att barn föddes fram genom kvinnans arsle. Någon annan här som gick och bar på samma villfarelser?

av Slidkrans 5 augusti 2012, 07:16
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 4 augusti

Publicerad 06:00, 4 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1778

Byt kompisar R! De bara drar ner dig...
Potentiellt farlig länk

av KJEH 4 augusti 2012, 19:54

Men låt bli att knoppa mitt på dagen då, Rocky. Du är en stor pojke, du får gå ut.

av hjärnbarken 4 augusti 2012, 17:40

dystra minnen- kanske är det till sist värt det -tvåsamheten?

av ker 4 augusti 2012, 13:15

"socker rocky"...ripoff

av Björn 4 augusti 2012, 07:20
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 3 augusti

Publicerad 06:00, 3 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1777

Mina korgstolar åldrades också på snedden. Ingen vågade sitta i dem heller till slut. Och de knarrade så att folk rodnade under tystnader i konversationen.

Till slut måste jag skiljas från dem (stolarna, alltså). Har inte kommit över det än.

av hjärnbarken 4 augusti 2012, 07:48

@ker: jag tyckte i alla fall att din kommentar var bra om att semivertikalläget ger ansvarsfrihet... GILLA! (eller vad det heter nuförtiden.)

av KJEH 4 augusti 2012, 00:35

så här är det varje gång jag har tid att kommentera-tyst! Gillar läppförstoringen i ruta 4

av ker 3 augusti 2012, 23:10

minn korgstol har också uttröttningssyndrom men på snedden-ingen vågar sitta i den. Den som sjunker ner under huvudhöjd på sin omgivning slipper ansvar-man ligger lågt!

av ker 3 augusti 2012, 12:31

escherstol

av pierre 3 augusti 2012, 10:21

halvligger eller halvsitter kokkodrillon?

i en pinn divan dessutom, imponerande

av Björn 3 augusti 2012, 08:35

Vem sa att Rocky inte kan habla Españonl?
Pablo Españonl praktisk taget fluente. E so si!

av Seven of Nine 3 augusti 2012, 07:47
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 2 augusti

Publicerad 06:00, 2 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1776

här har ni kul - när inte jag har tid-tyska konstkortleken strax till tryck

av ker 3 augusti 2012, 17:15

Ok 'no' betyder "inte" eller i detta fall "inga". 'la' indikerar feminin form, resten får ni F-N räkna utsjälva.

av KJEH 3 augusti 2012, 00:50

Så gammgubben säger "Ät den för f inte!" OK, han verkar ha erfarit hur det går om man käkar blodpuddingen. Det är en sådan grej som jag skäms internationellt över att många svenskar stoppar i sig.

av Seven of Nine 2 augusti 2012, 21:33

I den spanska versionen åker dom till göteborg och äter sill kaffe och potatis sjuttio ggr om dagen.

av Pierre 2 augusti 2012, 17:01

Har de plötsligt slutat dricka?

av hjärnbarken 2 augusti 2012, 15:24

Evert: bra försök men hade du ställt upp i os hade du blivit diskvalificerad ...

7 of 9, no la hagas = gör inte det (alltså, ät inte blodpuddingen i tarmskinnet)

av Björn 2 augusti 2012, 12:34

@bengt: Tapas är väl så j-a dyrt i Svedala därför att krogar inte vill sälja någon j-a mat, de vill sälja sprit! Maten finns bara på menyn för att de ska få tillståndet att sälja alkoholen. Och om gästerna ändå envisas med att köpa mat är det ju fritt fram att höja priset på maten tills vinstmarginalen på den är lika hög som på alkoholen. Eller ännu högre, om man tycker att det är riktigt jobbigt att hålla på och kladda med saker som inte är alkohol.

av RGE 2 augusti 2012, 11:21

@sevenofnine: nej men skämt åsido så blir det roligare om du själv räknar ut vad det betyder, och betänk att K inte heller kan spanska...

av KJEH 2 augusti 2012, 11:00

google it.

av KJEH 2 augusti 2012, 10:53

@hjärnbarken: eller så har bloggare en stor portion humor? En del modebloggare måste ha det iaf, de kan ju inte vara på riktigt.

Googlisk exempel på hur övers av 'no la hagas' kan används: "Det är viktigt att Ebba inte belastar för hårt i träningssituationer."

av evert 2 augusti 2012, 10:35

...dvs 'inte'

av evert 2 augusti 2012, 10:31

@ 7 of 9: att lata... eller inte lata?

av evert 2 augusti 2012, 10:30

Google translate är jätteroligt! Men jag fattar inte att folk törs ha översättningsknappar på sina bloggar, det fr får upp ser ju fullständigt vansinnigt ut.

av hjärnbarken 2 augusti 2012, 10:29

Jag har alltid undrat varför tapas är så j-a dyrt i Svedala? Hela grejen är ju att man till ett överkomligt pris kan ta lite roligare snacks än chips o chilinötter till biran. Och så sitter man längre och tar en öl eller två till att skölja ned tilltugget med - och krogen får merförsäljning.

Här har det istället blivit ett slags dyr 'finmat' - 60 pix för tre skivor vitlöksbröd i olja, 85 för två musslor i marinad, 90 för en köttbulle kokad i chilisås, osv. Tillsammans med en 25cl import-San Miguel a 65:- är du uppe i 300:- för kalaset och inte ens halvmätt. Och framförallt törstig. Nej, fram för lite 'skitigare' tapas - en sån där disk under glas med bläckfiskgrejer o mysko korvar och allt vad det är som kan ligga ute hur länge som helst och som man köper/kg!

av bengt 2 augusti 2012, 10:28

Det enda jag skulle vilja veta är vad "No la hagas" betyder. På svenska, på riktigt, inte Googliska.

av Seven of Nine 2 augusti 2012, 10:21

För den som inte läser spanska och undrar vad i hela friden Björn skriver kan ta del av av Googles översättning:

"Den femte skålen var?
-Det är verkligen konstigt ...

-Också jag gillar att jubilador denna dreglande, vilket grocero ... Kellerman är fel med den gamla, jag tror det har mycket rädsla eller trauma med åldern ... att lata"

av evert 2 augusti 2012, 10:15

Fan, numrerade fel, 1776 ska det vara!

av Rettaw 2 augusti 2012, 09:48

El quinto plato se fue?
-que raro verdad ...

-Ademas me gusta que el jubilador esta babeando, que grocero ... Kellerman esta malo con los viejos, me parece que tiene mucho miedo o traumas con la edad ... que pereza

av Björn 2 augusti 2012, 09:16
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 1 augusti

Publicerad 06:00, 1 augusti 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1773

Jag var på ett försenat plan en gång som hade garanterad förbindelse, dvs nästa plan kunde inte lyfta förrän vi var på. Då blev jag slumpvis (?) uttagen till s*kerhetskontroll.
Jag sket i vilket, men i högtalarna skrek de mer och mer desperat mitt namn att jag var tvungen att komma till planet. S*kerhetskontrollanterna blev mer och mer nervösa när jag påpekade att det var mitt namn de läste upp gång på gång i högtalarna.
Rätt kul och jag tog det lagom lungt efter kontrollen...och de höll planet tills jag kom dit. Jag skulle ha tagit en pilsner i baren också innan jag gick till planet det hade varit extra coolt...

av KJEH 2 augusti 2012, 01:56

När man sitter på en flygplats, just har genomgått den förnedrande proceduren att tjeckas in och väntar på att föräras en plats på sardinasken vi kallar flygmaskin för i timtals efterlängtad färd hemåt, det är då man tackar flygplanets uppfinnare! Jag är en av dem som ser den något vulgära ironin i detta. Tackar vet jag semester i folkabuss!

av Mr_feelbad 1 augusti 2012, 21:51

hårt liv! Undrar om krokodillen klarar sig?

av ker 1 augusti 2012, 19:54

Pfft! Alpackor är rena hästdödarna!

av pierre 1 augusti 2012, 18:46

@Björn:

Rospiggarna? Det är ju Spiddväjj!
Eller som det heter i ursprungslandet; Route de la Vitesse!

av Michael 1 augusti 2012, 16:14

-och vi danskar uppfann Vasa

av Björn 1 augusti 2012, 13:57

Grannt som fasen, rockot har varit på bandy match... Selånger Edsbyn eller Rospiggarna?

av Björn 1 augusti 2012, 13:46

för info Gustav Vasa uppfann svensken!
Och rocky har inte läst Lauri Lee: As I Walked Out One Midsummer Morning - som gjorde att alla engelsmän ville vandra i Spannien-grunden till att var och varannan i Spannien är engelsman.

av ker 1 augusti 2012, 13:42

släpp hästarna fria...

av bengt 1 augusti 2012, 12:36

Äh hästen är som iphone, same shit different wrapping. Vad är skillnaden, kamel och åsna fanns redan. What's new liksom?

av KJEH 1 augusti 2012, 09:40

Hästen är väl som allt smart som vi har idag (som tex. hjulet) en SVENSK uppfinning.

av bro' 1 augusti 2012, 08:58

Ahh men lägg av nu då va? Hästen är väl ingen uppfinning heller, den har ju funnits jättelänge ju ... helt av sig själv. Geten däremot är en lömsk fan

av Björn 1 augusti 2012, 06:40
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 29 juli

Publicerad 06:00, 29 juli 2012
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 494

Tja - författare kanske borde börja rita lite strippar?

Eller vad gör författare när de blir galna?

(Har inte blivit galen än.)

av hjärnbarken 29 juli 2012, 20:41

Nej hjärnbarken det är när man blir galen av att tvingas rita en strip varje dag! Det är lättare att skriva på maskin!
Nu drabbar regnet och åskan gotland-önska mig lycka till!

av ker 29 juli 2012, 19:19

Jag ser att de har fem fingrar men bara fyra tår! (Alltså inte ihopräknat, då.) Och råttans öron sover! (z). Och Rocky har dansat balett i många år, balettdansare brukar få sådana fötter som viks utåt.

Är det när man blir galen man börjar skriva böcker, ker?

av hjärnbarken 29 juli 2012, 12:51

tänker på hur det gick med Cecilia Torudds ensamma mamman- till slut gifte hon sig allt sprack och hon var ett tag oerhört rolig med att införa en gammal pappa-som tog sig en sup i skåpet varje morgon för att hedra någon som dött av polarna-när ingen dött firade han det också! Hon skrev istället böcker I huvudet på en gammal hagga -är mycket bra. Även Tove Jansson blev till sist galen av att behöva leverera nya stripar varje dag och började skriva böcker istället-jag förstår dom-men jag älskar bilder- det är så mycket bara i att rita fötter. Ni som följer här har verkligen övat upp er förmåga att SE och det kommer att vara bra i alla sammanhang- vänta bara, snart kommer folk att fråga hur det kommer sig.....

av ker 29 juli 2012, 11:54

råttan spillde ju ölen

av pierre 29 juli 2012, 08:59

hmm, nu blev jag mest intresserad av vad som föranlett denna kommentar ifrån rokko-mongot, avslöjandet kanske kommer imorgon ... en riktig samtida cliffhanger alltså, dejligt

av Björn 29 juli 2012, 06:40
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 12 december

Publicerad 06:15, 12 december 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1840

Ja hela strippen är fejk. Soffan i ruta ett har inga armstöd och dessutom - en levande blomma i fönstret i en ungkarslägenhet? Dessutom borde Rocky ha Smacks på sin högra sida i ruta 2-4 eftersom det är filmat genom kers spegel.

av KJEH 13 december 2011, 03:14

Inte bara TV se ruta två där finns en övervakningskamera dold i nån sorts sten med hål i-se ruta ett-kameran filmar in i spegeln man ser skymta efter att ha tagit bakifrån från början med fisklins-någon väljer!

av ker 12 december 2011, 19:34

Är det bara jag som stör mig på att det är olika långa bekantskapskedjor i ruta 3 och 4?

av M 12 december 2011, 14:22

Tjejen i ruta 1 kanske är Uma - Uma Thurman?

av r 12 december 2011, 14:21

Det är som i en film: den borttagbara väggen bakom soffan.

av ason 12 december 2011, 12:54

en helt klart dalig tv-vinkel for paddfan i ruta 1

av Bjorn 12 december 2011, 12:22

ja världen är liten-alla känner man-annars vore inte anonymiteten viktig-Slidis-gjorde du Bellman på 70talet?

av ker 12 december 2011, 12:13

I ruta fyra uppvisar rocky ett helt nytt ansiktsuttryck.

av NN 12 december 2011, 11:24

Kan också vara Kitty Jutbring om det ska föreställa både mörkt och ljust hår på samma gång.

av IO 12 december 2011, 11:21

Vem är på tv i ruta 1 med gloria? Eller är det ett huckle?

av IO 12 december 2011, 11:20

@En annan Arne: 38 and holding. I stort sett obsolet m.a.o. Men jag lever ett ungdomligt liv - har inte ens tecknat pensionsförsäkring: Living on the Edge!

av Slidkrans 12 december 2011, 10:32

Ja han är en av de äldsta kommentatorerna här ;-)
Full av ungdomlig vigör dock, det är bara det att han inte kan göra burpees längre.

av KJEH 12 december 2011, 09:54

Oj, SK! Är du så gammal?

av En annan Arne 12 december 2011, 08:41

Those were the days, Slidkrans.

av sona 12 december 2011, 07:25

Jag minns när Samantha Fox var het. Det var ett tag sen.

av Slidkrans 12 december 2011, 06:41
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 22 juni

Publicerad 07:00, 22 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2593

Klart mer nice att bo här i Bredäng än på pretto-Söder.

av R 30 juni 2011, 22:49

kul- men det låter som fler är psykologer än filosofer-att försöka passa till någon är helt kört! Allting växer ur verklig egoism - du vill ha någon för din egen skull. Alla vill bli sedda- av en självständig människa då det inte blir hotfullt kravfullt eller ångestfullt. Man vill glida i flow men så länge världen inte är i flow så slutar det illa ibland-vad gör man när det visar sig att partnern har köpt en hora- inte bara en utan två gånger? Livet går vidare - förlåter man? Tja min vän skilde sig- en annan stannade kvar.Det är IRL inte Rockyserie-undrar om han någonsin skulle våga gå in på sånt!

av ker 23 juni 2011, 19:09

Det vi vill ha antingen vi är män eller kvinnor är väl en partner som är både en god vän och en stor passion. Pålitlig kompis och vansinnigt attraktiv på en och samma gång. Jag tror inte på att skilja på de två - att några är hustru/make-typer och andra sexiga, men inte håller i längden.Det är lite tragiskt när man tror att folk är antingen korkade bimbos eller stadiga äktenskapskandidater. Precis som en intelligent kvinna, låt oss säga atomfysiker, har svårt att bli tagen på allvar om hon råkar vara vacker.

F ö hör det till stereotyperna att anse vad män och kvinnor SKA vilja ha. Mäns ödlehjärna anses förutbestämma dem att tända på sjuttonåriga blonda tjejer med stora bröst - och så plötsligt, till sin förvåning, blir de störtkära i en fyrtiofemåring utan dylika och har febriga sexdrömmar om henne. Samma med kvinnor. Han ska vara lång och mörk och atletisk, och så faller de för en kort typ som har "det".

Det stämmer att män kan ha svårare att anpassa sig till en smartare och mer framgångsrik fru än tvärtom, det är förstås könsrollerna som spelar in. Det är synd, för den framgångsrika är kär i just honom, hon vill ha en man av kött och blod och det är han.

Väldigt mycket i hur vi uppför oss och tänker är påklistrade könsroller, mer än vi tror. Men inte alla skillnader är sociala roller. En del hänger faktiskt ihop med östrogen/testosteron.

av ason 23 juni 2011, 09:48

håller med vitkor - även om Pierre också skriver fyndigt och mycket mer underhållande än själva strippen idag. Kanske läge för en pocketutgåva baserad på kommentarsfältet? Skulle bli mycket bättre än de flesta kändisars bloggbaserade böcker.

Men skulle också vilja säga att det inte bara är könsroller när man säger att kvinnor och män är si eller såm utan också stereotyper. I t ex mer könsrollsnischade äldre generationer finns det inte bara en sorts kvinnor eller män. Det finns alla varianter!

av ola 22 juni 2011, 21:13

hoppas att alla här som skriver "kvinnor är så" och "män är så" menar att det är tråkiga könsroller som vi pressats in i och aktivt bör jobba för att ifrågasätta och bryta.

av vitkor 22 juni 2011, 20:36

Pierre: För mig spelar det ingen roll, jag kan varken ragga ligg eller partners. :-S

Dock finner jag din cyniskt kritiska inställning till hela ämnet mycket underhållande och jag håller i mångt och mycket med. :-)

av Mr_feelbad 22 juni 2011, 19:32

bara för att inte bara racka på rocky här, så kan jag väl balansera det med lite rådjursbashing.

det första jag skulle fråga edith i en klinisk situation är "berätta om din pappa"

av pierre 22 juni 2011, 18:52

jag tror det låter som att ni utgår från att det enda skälet till att attrahera en partner är att "få ligg", vilket iofs inte är en dålig motivering, men jag tror personligen det är viktigare att få en vän i sin partner.

rocky har ju sprungit med ödlehjärnan i högsta hugg och hans motto, likt många "tjugisar" här, har varit "toot it and boot it".

nu börjar vovven bli till åren och han börjar leta efter en partner istället för ett ragg, ödlehjärnan tvingar honom fortfarande att leta hotta brudar med schyssta rattar som första kriterium.

det misstjänar honom på två sätt:
1. Han bortser automatiskt från kvinnor som inte fyller "rattkvoten", men som kunde ha varit underbara partners
2. Han väljer undermedvetet att stanna i en destruktiv relation (typ edith).

sen kan man ju gå in på hela psykologin bakom varför en dalande festhopparstjärna som rocky börjar leta unga kvinnor, och varför psykiskt sjuka människor dras till andra psykiskt sjuka människor...

av pierre 22 juni 2011, 18:49

Är det min tur att säga (skriva) "suck" nu?

Bara för att jag säger "män utan pengar impar inte" betyder det inte att motsatsen måste vara en absolut sanning, eller att det ens är något jag står för! Nu ska jag gå över gränsen, men min erfarenhet säger mig att det är typiskt kvinnligt att göra denna typ av antagande. NÄR skrev jag "män med pengar impar mycket"? Konstaterande att avsaknaden av pengar i dagens kommersiella samhälle är inget som impar eftersom livsstilen brukar bli lidande. Det generella är att pengar har betydelse för både hur man ser ut, hur man luktar och hur man rör sig!

Men jag kan ju ha fel...

Sen låter det som att karlar i din värld Ason är bannlysta, är det någon som inte åker på öronen?

av Mr_feelbad 22 juni 2011, 18:09

nej, min tag är inte pimpad - vem som helst kan gå in och lägga beslag på mitt fina namn o rykte, ason. Vitkor har ett kul script på sin dock!

Jag håller med vitkor (så kanske jag får min tag-pimp;) att det bästa är om bägge är så jämlika som möjligt. Bra också om det inte finns ngn prestige - en faktor som förstör mycket och som gör att folk inte vågar lita på varandra.

Går det bättre att tagga med bokstavade siffror vitkor?

av ola 22 juni 2011, 17:09

?

av r 22 juni 2011, 16:25

ason, kan det finnas kvinnor som väljer trygghet före kärlek (för att sedan evt. upptäcka att Mr. Trygg Hansa är en tråkmåns) eller att de förväxlar tryggehtskänsla med kärlek och passion. Jag åsyftar iaktagelser, inte vad du, jag eller någon annan här tycker är rätt eller fel.

av r 22 juni 2011, 16:23

Självklart påverkas man av normerna i samhället. Att män ev skulle lida av att bli försörjda av en kvinna är ju ingen genetiskt manlig egenskap, utan bara en effekt av att det är emot den rådande normen.

Sen tror jag det är som med jämlikhet i samhället i stort, att en mer jämlik relation skapar lyckligare individer.

Mr_feelbad: Edith är väl typ 22 så söderdrömmen lever nog än.

PS. Kan lägga till separat fält för strippnr om nån kan motivera varför vi bör lagra det. Det funkar inte bra som tagg.

av vitkor, 22 juni 2011, 16:19

Vem är det som taggar "rocky" ideligen? Har det någonsin funnits en strupp utan Rocky, va?

av bro' 22 juni 2011, 16:18

Anitra tog ju GP med i sänghalmen ason. Om det inte var för hans sociala status då vete f-n vad det var frågan om. Inte tror jag det var hans blickar eller hur han rör sig. Kanske hans doft, jag vet inte hur han luktar.

av sona 22 juni 2011, 16:15

Men suck.

Det finns något som heter sexualdrift, bal. Kvinnor har sådan. Den väcks av blickar, hur en person doftar och rör sig. Vissa känns rätt, andra fel. Social status och dylikt kommer inte in i bilden överhuvudtaget.

Göran Persson hade social status. Tror du någon hade lust att ta med honom i sänghalmen på grund av det? Nix.

Sedan kan annat spela in i bilden - man kanske (om man är tillräckligt beslutsam) avstår från en passion om man inser att det blir för jobbigt (om han t ex knarkar), eller man kanske är väldigt ung och vet inte riktigt vad man vill, eller man anpassar sig till vad som förväntas av en.

av ason 22 juni 2011, 14:54

Inte för att vara tråkmånsen här, men det har påvisats i studier att relationer där kvinnan tjänar bättre (eller är mer framgångsrik) håller sämre än relationer där det omvända gäller. Och baserat på min erfarenhet av att möta människor kan jag inte säga att jag finner det överraskande.

Men det tjejer tänder på är inte pengar i sig, utan social status. De här ostyriga föredettingarna Edith haft kanske var panka rockmusiker, t.ex.

av bal 22 juni 2011, 14:42

Det är bara jag, ason, som kollar om det blir markering när jag kallar mig ola.

av ola 22 juni 2011, 14:25

Det heter "struppen" när de bråkar! ;) (Äsch, det var stavfel.)

Det är samma gamla ason, jag har aldrig varit den där karlhatande typen vissa här älskar att beskylla mig för att vara, de som tror att alla feminister avskyr män och troligen också sex och annat skoj.

Svina: Visst är det ett mer ovanligt scenario med tjejgäng som är ute och super, skrålar och tafsar på servitörer, medan karln sitter hemma och väntar förgäves med färdig middag och tända ljus, än tvärtom. Eftersom tjejer oftast (men inte alltid!) är den som håller reda på familjen, är det mer sällan hon som "smiter undan gubbfan" och har kul på krogen, än han som "smiter undan kärringen". Begreppet finns liksom inte.

Tjejgänget sitter inte och flinar åt att de lurat sina män. Däremot finns det ju massor av tjejer som har historier bredvid och är mindre pålitliga av andra skäl.

Men OM nu Kellerman skulle rita en Edith som bar sig åt så, stack iväg för att "svina", skulle jag alltså inte tycka det vore skoj heller.

av ason 22 juni 2011, 12:46

... och om man får en fusk-nick-avkännare, hur gör man för att fuska med sin egen identitet så man kan flasha med sin pimpade tag här på forumet?

Brand new nick tag in the forum
I write it everyday
How do you like my tag
Check out my tag

av ola 22 juni 2011, 12:28

eh, fattar inte hur det där gick till - inte meningen att klona, ason, på ngt vis hamnade ason i namn-fältet. Det är alltså, jag OLA som skrev inlägget med fusk-ason-signaturen nedan!

PS - när ska jag få en sån vitkor!?!?

av ola 22 juni 2011, 12:20

hmm, tror att din världssyn har differintierats lite ason. Den gamla ason skulle ha sagt "det är BARA män som smiter iväg och svinar". Med den nya ason känner jag mig inte lika typecastad som man (om nu en man verkligen döljer sig bakom min signatur - det vet ni inte - tjoho, kanske är jag Blondibella). Men det heter 'strippen' inte 'struppen' - lr menade du 'stroppen'?

av ason 22 juni 2011, 12:19

Ola: Snacka om att man blir typecastad! INGEN serie där ena parten smiter iväg och svinar är kul för mig, men jag inser att det finns andra människor med andra behov...

Mr_feelbad: Är det här "en man utan pengar imponerar inte" på skoj? Jag har förstås hört det en miljon gånger från besvikna män, folk verkar tro på allvar att kvinnor tycker pengar är sexigt och intagande. Det är fel. (Som du ser i struppen ovanför, det blir problem om tjejen faktiskt gillar DIG och inte dina pengar.)

Kommer en karl hem till mig och kaxar med en Porsche och 20 miljoner, åker han ut på öronen. Men det gör också det mähä som tycker kvinnor är skyldiga honom något bara för att han uppför sig civiliserat. Eller det mähä som bara stryker omkring och ska tas om hand som en baby. Pah!

av ason 22 juni 2011, 12:01

Och att bo på söder är väl inget självändamål i sig? Kanske var det så när man var 22 och ville hänga på stans alla krogar/klubbar varje kväll och ha nära hem. Men inga parkeringsplatser, dålig luft, ont om grönområden, höga omkostnader och ett j-vla liv utanför fönstret hela dagarna, får inga höga poäng i min bok...

av Mr_feelbad 22 juni 2011, 11:42

Mitt ironiserande över att en tjej tar hand om en, baseras helt enkelt på att i min förutfattade värld måste man som man göra allt för att impa på en tjej för att få henne, en man utan pengar impar inte. Att det går att leva tvärt om är ju alltför uppenbart och i min värld en självklarhet. Men jag har ju haft fel förr, sånt som jag vill ha hos drömkvinnan verkar inte vara idealet hos drömmannen, för jag har faenemej jobbat på att hålla god ekonomi, utbildat mig, är händig, garvar gott åt det mesta, håller figuren och gillar intellektuella utmaningar. Men det tycks inte vara imponerande...

av Mr_feelbad 22 juni 2011, 11:35

Så det där med utbildning var inget för E eller är det sommarlov?

av KJEH 22 juni 2011, 11:31

2593

av Flyttad tagg 22 juni 2011, 11:29

@woo: ha ha. Smacks kan verkligen förställa sig

Om Edith o Rocky gifter sig blir serien en tiotalets variant på Selma o Fridolf? Kunde ju vara kul. Typ, Rocky smiter iväg till krogen och smygsuper med Smacks, sen ramlar han hem efter att ha sagt ngt roligt till Rupertmannen som blivit polis o sett Rocky hänga i en lyktstolpe o sjunga gamla wutan-refränger. Väl hemma måste Rocky tas med Edith som väntar med brödkaveln (Ipaden) i högsta hugg. Eller så kan man vända på steken, för könsrollernas skull, så läsare som ason blir nöjda

av ola 22 juni 2011, 11:22

Genialiskt att upptäcka grodan... :)

av ason 22 juni 2011, 11:13

@Woo En lycklig groda

av cella'man 22 juni 2011, 10:50

Hehe. Ack, dessa eviga problem med kärlek och pengar och stolthet och kärlek! Rocky har ju en lösning där, men Pierres är skarpare måste jag säga, trots min tveksamhet inför äktenskapet som institution. (Sona: Rocky har sprungit förr. Det gjorde honom inte lyckligare, tydligen.)

Inget genderproblem det här, det hade låtit precis likadant om Edith varit den rikaste. "Men vad då, jag kan väl inte leva på min tjej...men, host, jag vill ju gärna bo på Söder..." Gammal amerikansk filmintrig sedan hedenhös!

Alltså, nu berättar faktiskt Edith i ruta ett att hon hittills varit den som betalat för sina killar (trots att hon säger "uppstyrd" i st f "den som styr upp"), och vi vet också att någon eller några av dessa grabbar har knarkat och varit oplåtliga och hysteriska. Hon har tagit hand om dem. Ändå ser varken Seven of Nine eller Mr_feelbad detta. Porque, messieurs? Passar det inte in i gnällmönstret? ;)

Hur som haver, nu står hon där med en kille som jobbar och tjänar mer än hon. Nytt sorts problem. Vad göra? Även om de gifter sig kommer hon att känna sig märklig, eftersom hon inte är typen som vill bli försörjd.

Måste hon alltså göra karriär för att må riktigt bra? De betalar varannan jorden-runtresa?

Spänd på fortsättningen.

av ason 22 juni 2011, 10:42

Vem är den nya grodan som sitter mellan dem båda, har aldrig sett denna amfibie förut.

av Woo 22 juni 2011, 10:36

ason kommer ej gilla denna!

av IO 22 juni 2011, 09:19

En tjej som försörjer en? Låter som om man får ha kakan och äta upp den, kan det vara sant, förekommer det?

av Mr_feelbad 22 juni 2011, 09:16

@Seven of Nine:
humor !

av KJEH 22 juni 2011, 09:13

Edith vill egentligen helst ha en egen liten lägenhet på Söder men hon har inte råd så hon kan tänka sig att ha en ihop med Rocky som han betalar om hon kan sura till sig delägarskap. Annars bor hon hellre i Bredäng fast då hon isåfall inte har nytta av Rockys pengar kan hon likaväl ha nån av sina tidigare panka killar som hon har äkta känslor för. Spring, Rocky, spring!

av sona 22 juni 2011, 07:45

Ännu har det aldrig hänt att en man önskar sig en veranda, och så bygger frun en åt honom.

Porque?

av Seven of Nine 22 juni 2011, 07:43

gift er

av pierre 22 juni 2011, 07:16
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 21 juni

Publicerad 07:00, 21 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2592

Pierre: Ibland får man en obekväm klump i magen av Rocky, och de dagar man inte får det, får man det av kommentarerna istället. ;-)

Jag är en tjunioårig ensamlevande drasut, gillar att meka, odla och spela gitarr.

av Mr_feelbad 21 juni 2011, 20:18

@pierre: det är därför kulturprettona i dagspressen är så förtjusta i Kellerman

av bengt 21 juni 2011, 19:29

okej, nu kanske jag låter lite gaggig här men vad tänkte MK när han publicerade denna strippen? (förutom pengar).

Jag menar, ska hela rocky vara en slags dagbok eller mentalt utlopp för honom? vem läser denna strippen och känner att deras underhållskvot har uppfyllts idag? när jag läser denna strippen känner jag bara en obekväm klump i magen.

jag började längta tillbaks till Edith därför att rupertmannen var så jävla tradig att han kunde lika gärna varit en säck potatis med ett Wilsonhuvud a la cast away.

rocky flyttar till västerås ... rocky tittar på barnteater ... rocky åker tåg till umeå med en kåldolme ... rocky äter frukost i en vecka ... rockys farmor dör ... rocky bråkar med rådjur igen.

det hela är som en 365-dagars lars noren pjäs

av pierre 21 juni 2011, 18:58

@KJEH: Det borde jag förstått!

Själv är jag eg en 22-årig lesbisk syriansk bloggare...

av evert 21 juni 2011, 15:59

...och en fin gest ker!

av ola 21 juni 2011, 15:46

dbv rulez! ;)
-
nu kanske alla fant-älskare kommer att hata mig, men bakom bänken verkar det kräla en fantcentipede. Hur galen kan man vara som serietecknare för att hitta på ngt så sjukt?

av ola 21 juni 2011, 15:42

Eller var det tvärtom?

av ellerhur 21 juni 2011, 13:39

ason, om håret hette Ulla, så var det kanske terapeuten som hette Gunilla?

av ellerhur 21 juni 2011, 13:36

Hur som helst är det väldigt generöst av ker att bjuda hem oss på de badande vännernas träff.

av ason 21 juni 2011, 13:30

Rocky, vresig gubbe - Born This Way.

Ny singel ute nu!

av Michael 21 juni 2011, 13:27

Evert: Trans, homo, kvinna, man, hermafrodit, allt går bra. Men ska man ses IRL kan det vara bra att veta. :)

Sedan är jag helt enkelt nyfiken, därför att jag först peggade ker som en femtiotreårig kvinnlig konstnär. Ha ateljé på Långholmen, somrarna på Gotland... det lät så femtiotreårigt kvinnligt konstnärligt!

Men sedan skrev ker att "Slidis vet inte hur man raggar", och då började jag undra. Ker kanske bara har låtsats vara en femtiotreårig kvinnlig konstnär för att väcka förtroende?

av ason 21 juni 2011, 13:11

@LadyEvert: ason måste veta för att kunna avgöra om ker är en bra eller dålig människa.

av KJEH 21 juni 2011, 13:05

måste man vara någotdera? Man kan ju vara som lady gaga lr trans?

av evert 21 juni 2011, 12:38

Är du man eller kvinna, ker?

av ason 21 juni 2011, 10:36

De badande vännerna kan återuppstå!

av ker 21 juni 2011, 10:34

jag tror att hornen symboliserar Rockys dröm om att äntligen ha fått en Huldra eller ett Skogsrå- den som lurar in mannen i skogen (det undermedvetna)där de kan leva sin dröm och aldrig slippa ut till verklighetens dagsljus.
appropå dröm- tar gärna emot er alla på gotlandsgården, är här till i slutet av oktober-planera gärna-säg ja till alla- de kommer som kommer iallafall-jag är konstnär har jag redan berättat-den som vågar gå utöver och inte förväntar sig något vågar

av ker 21 juni 2011, 10:32

Om alternativet är Rupert så förstår jag att man längtar efter Edith.

av Interaktiv osäkerhet 21 juni 2011, 09:40

nä, precis - r. Undrar vad råbockshornen i backen symboliserar? Ediths nedgrävda lustar?

av bengt 21 juni 2011, 09:40

Därför att hon är rolig. Aha, är det det Rocky inte klarar?

Men ämrans, sådana där killar har man ju inte tid med. Rocky, change your tune så att hon stannar, jag orkar inte mer Smacks och Rupertmannen!

av ason 21 juni 2011, 09:39

De funkar ju bara ihop om de bråkar. Alldeles i början hade de även sex ibland men det har de ju slutat med helt för att Rocky inte orkar. Vet inte varför vissa har längtat så efter rådjuret...

av r 21 juni 2011, 09:26

Men usch vad Rocky blev jobbig nu. Gamla frustrationer som kommer till ytan nu när den andra killen inte är ett hot längre?

Tillbaka till terapeuten med håret som hette Ulla! (Eller var det Gunilla?) Kognitiv beteendeterapi av nöden!

av ason 21 juni 2011, 08:51

så typiskt, alltså. Dessutom är det hon som drar upp hela grejen.

av ola 21 juni 2011, 07:33

Typiskt tjejer att ha problem med att prata ut om viktiga saker. Kolla bara i ruta tre där Rocky försöker reda ut deras gemensamma problem och Edith bara skiter i honom och istället sitter och låtsas att hon är en björn. Så jävla omoget och typiskt tjejigt.

av sona 21 juni 2011, 07:25
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 20 juni

Publicerad 07:00, 20 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1895

Har läst Rocky sen 98 nånting, lite sporadiskt när jag får tillfälle, å jag skrattar så tårarna sprutar och det gör jag alltid när jag läser Rocky. Så jäkla fett kolt skrivet! :)

av Robban 19 juli 2011, 13:43

Wow! Great tihnikng! JK

av Elyza 6 juli 2011, 07:16

Gee whiz, and I tohuhgt this would be hard to find out.

av Snowy 5 juli 2011, 22:43

Hey, sbulte must be your middle name. Great post!

av Henny 5 juli 2011, 18:26

I am toatlly wowed and prepared to take the next step now.

av Dilly 5 juli 2011, 14:42

Man blir så rörd när folk månar om gamla språk.

Ungdomen av idag kan inte säga någon vokal utom a. Allt låter som a. De kan inte säga i heller - det låter som z, tonande s. "Va fznt!"

av ason 21 juni 2011, 08:54

ÖUHVAfANLESERRUEH? (ekiska)

av evert 21 juni 2011, 07:28

@eaA

skulle det inte vara skrivet som nåt som "va leser u" då? eller är det halvekiska?

av pierre 20 juni 2011, 23:42

Vafalls? Är detta forum en bengt-monolog? Vilka av er är verkliga? vilka är mina egna bortträngda personligheter? Nu kan jag inte sova. Tur att fanten finns. Det är den enda verkliga som jag är säker på

av bengt 20 juni 2011, 23:31

Hej och välkommen, vpaok!

av ason 20 juni 2011, 23:21

Jag känner mig plötsligt tvingad att lite försynt kliva fram och bekänna att jag är en av dem som följer Rocky inklusive kommentarer varje dag sedan flera år utan att skriva egna inlägg.

Och vips - om jag vågar trycka på "skicka" - stämmer inte det påståendet längre. +1 till antalet unika signaturer.

av vanlig person av okänt kön 20 juni 2011, 23:08

The rajn in Spajn falls majnly in the plaijn...

Hm, mystiska meddelanden bland taggarna idag. Först en desperat vädjan - "find us!" - sedan en antydan om ett land med kaffeplantager (eller den diskriminerande beteckningen kaffrer?) och paddor som trillar nerför klippor så att det säger smacks. Slutligen en mystisk hänvisning till talböcker, ska givetvis läsas talb-öcker, anspelar på talibaner som ju betyder studenter, de som läser.

Det enda som inte passar in är det där med snyl-tanka.

av ason 20 juni 2011, 22:37

Ack, ni ungdomar. Smacks talar ÄdelStockholmska såsom den talades i min barndom på Södermalm. Numera dominerar det nasala liiidingö-uttalet parat med en lätt ton av Rinkeby-Svenska, inget är som förr.

Den spanska reven rev en annan rev.....

av En annan Arne 20 juni 2011, 22:17

Men var är alla tusenden och åter tusenden av Rocky-på-DN-fans då?

Att posta under olika signaturer: Man kan förmärka en viss personlighetsklyvning ibland. ;) Men bengts kärle till elefanten förblir sig lik. (Ack, fantens milda natur kommer att behövas imorgon.)

Ja, varför pratar Smacks halvnorska? Helnorska skulle vara "Hva leser du?"

av ason 20 juni 2011, 22:10

Största frågan är väl varför Smacks pratar norska i ruta ett?

av W 20 juni 2011, 22:00

otobbe: flaskor är stora i rockys värld, han är ju bara en liten hund. Se t.ex. gårdagens stripp.

ason: Av marknadsmässiga företagshemlighetsprinciper kan jag inte avslöja antalet läsare, men det verkar vara ca 200 per dag. Ca 350 olika signaturer har postat (fast alla vet att det är bengt som ligger bakom de flesta)

av vitkor 20 juni 2011, 21:01

Det kan ju inte vara öl ankan tar, flaskan är på tok för stor. Jag skulle snarare gissa på en flaska whiskey, antagligen en Famous Grouse.

av otobbe 20 juni 2011, 20:28

Fejan är en ason-fri zon.

av ason 20 juni 2011, 19:23

vitkor borde lägga upp en grupp på fejan iallafall.

av pierre 20 juni 2011, 18:28

en vitkor/rocky konferens vore humoristisk när vi alla inser att vi sitter med våra smartfånar och kommenterar här, bredvid varandra på gotland.

av pierre 20 juni 2011, 18:28

KJEH är en karl.

av ason 20 juni 2011, 16:23

Det låter skitkul, men hjälp - hur chockade skulle vi bli? Vi har vaga förställningar om varann, som kan vara HELT FEL! Kön, ålder, sysselsättning... allt kan vara åt pipan...

av ason 20 juni 2011, 16:21

..lr döljer det sig fler qvinnor bakom signaturerna. Det känns lite grabbigt här annars, men det kanske bara är mina fördomar. Och förlåt om jag glömde bort dig KJEH!

av ola 20 juni 2011, 16:20

vitkor - hur många läsare har du? Mer än 14? :)

av ason 20 juni 2011, 16:19

ason: ok, men då vet jag. Tror jag har varit därnere i källarvalven oxå - mysigt!

ker: låter ju som en kul idé! Blir själv på västkusten i sommar, men är annars game på en vitkor-Rocky-kommentarforum-träff på Gotland. Kunde bli en fin gammal tradition. De nya badande vännerna, liksom

Kunde kanske vara bra med lite fler tjejer än ason, dock. Bäddat för konflikter annars. Ason kan du inte dra dit lite fler medsystrar - för kampens skull?

av ola 20 juni 2011, 16:16

alltså ska vi blow the cower allihopa och ses på gotland - jag har fjorton sängar?

av ker 20 juni 2011, 16:06

@ason- är mycket sällan i Visby- idag är grannbonden där bjuden på middag av Per Morberg för medverkan i matprogram
- behöver du ställe att bo på i sommar?

av ker 20 juni 2011, 16:04

Visst attan, han har semesterstängt till efter midsommar, den 27, och laddar upp inför sommarrusningen.

av ason 20 juni 2011, 15:47

Nej Ola, det här kafeet på Södra Kyrkogatan 4, nära Stora Torget:
Potentiellt farlig länk

Han bakar allting själv, säljer skivor och böcker och har kulturevenemang nere i den medeltida källaren.

av ason 20 juni 2011, 15:46

... och horderna av tyskar med Kinderägg-ungar och svulstiga superkameraset. Jag glömde att nämna tyskarna.

Nej, Visby är nästan bäst på vintern

av ola 20 juni 2011, 15:33

nu var jag inte tilltalad, men ah - Gotland o Visby är en favoritplats sedan min barndoms dagar! Hedbergs bokcafé en klassiker - om det är den vid Österport? Finns flera mysiga bokcaféer där.

T om ngn som är det enda som är öppet på vintern innanför ringmuren i princip. Perfekt att bläddra igenom några gamla äventyrsböcker i halvfranska band, ta en kopp varm pulverchoklad o njuta av stillheten. Då är man långt från champagnevaskande 08or som brölar och skryter i gränderna.

av ola 20 juni 2011, 15:30

Det kanske inte är värt det, ker! ;)

Känner du till Ulf Hedbergs bok&musikkafé i Visby, förresten?

av ason 20 juni 2011, 14:06

problemet med att erbjuda gotland gör att man inte kan fortsätta här-kanske värt det- eller- för övrigt ser det ut som i värmland vid Paradiset som Mats Lundmark skriver ifrån-är de släkt?

av ker 20 juni 2011, 13:06

Stuga åt mig. *suck* Vid havet.

Så det är bakom vedstapeln man ska ha sitt öllager?

av ason 20 juni 2011, 12:17

Rocky är mer stissig och därmed lik den där katten o Smacks mer lugn o cool som den där gubben

av bengt 20 juni 2011, 12:00

Kellerman goes Sven Nordqvist. Haha.

av r 20 juni 2011, 11:38

old school, old school, old veterana! Lite Pettson feel på ankan där

av ola 20 juni 2011, 11:23

Stugor åt folket, så kanske det blir fart på läsandet!

av ason 20 juni 2011, 09:31

Det geniala med strippen är ankan som simmar i land och snattar en bärs.

av sona 20 juni 2011, 07:23
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 19 juni

Publicerad 07:00, 19 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 397

Håkan ramlade in i en taxi.

av Michael 20 juni 2011, 10:58

Dansförbud? Det skulle ju va dans, dans, dans!

av KJEH 20 juni 2011, 00:36

reagge-håkan verkar ju vara en rolig kille (ironi)

av bengt 19 juni 2011, 21:22

Shit, "t" i Est. blev rättvänt altså felvänt.

av cella'man 19 juni 2011, 17:26

Jag vet! Det handlar om att eftersom du inte bor där så kan du åtminstone riva stället -eftersom du inte har nåt eget! Lite som i sandlådan- kan man inte baka sandkakor så kan man använda spaden till att slå sönder andras ! En del kommer inte längre än till sandlådan

av ker 19 juni 2011, 14:22

men är det inte mest drömmar? Jag menar hur många kompisar har Rocky kvar egentligen? Om nu Reggae-Håkan verkligen finns kvar i bekantskapskretsen så vore det kul om han dök upp i serien ibland också i stället för den här "trista- evighets-svenne banan-Rupert"

av En annan Arne 19 juni 2011, 12:18

397

av Flyttad tagg 19 juni 2011, 10:14

Att bete sig som romarna är ju i och för sig att följa gammal tradition, och det måste anses fint

Blir väldigt illa berörd av oskicket att dricka direkt ur flaskan som Rocky o Rupertmannen gör ovan. Det är sånt som underminerar vårt samhälle, hänger ihop med arbetslöshet, drogmissbruk, prositiution m m

av ola 19 juni 2011, 10:12

beskriver det svenska folket ganska väl tycker jag..

av åskådare 19 juni 2011, 10:02
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 18 juni

Publicerad 12:58, 18 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2591

Fläskläpp: Tror inte det är nån bra idé att tagga med nummer. Taggar är tänkt som kategorier, och det skulle bli max en eller i detta fallet två i varje nummerkategori.

Möjligen skulle man kunna införa ytterligare ett attribut som var taggnumret.

Eller tagga med hundra- eller tusental.

av vitkor 19 juni 2011, 12:28

men den är åt fel håll, enligt gammal internet tradition ;) ^^

av evert 18 juni 2011, 20:49

Vilken fin smiley-gubbe, fläskläpp.

av ason 18 juni 2011, 18:24

Stripparna har anlänt! Höll på att få ett PMS utbrott av förseningen... lustigt att Rupertmannen blivit så svinig nuförtiden (ruta 1)

av ola 18 juni 2011, 18:15

Varför är det ingen som har taggat stripparna med dess nummer?

Vitkor, om du inte har nåt bättre för dig så... (c;

av Fläskläpp 18 juni 2011, 18:00

2591

av Flyttad tagg 18 juni 2011, 17:59

vitkor: Du ser bättre än jag. Men säker på att det är en tvåa och inte en etta? Inte lik de andra tvåorna.

Jaha, det var ju en lättnad om det nästan stämmer.

Fast: Hur kan man felmärka så grovt? Numrerar inte Kellerman själv sina strippar?

av ason 18 juni 2011, 17:54

21 juni: 2592...

av ason 18 juni 2011, 17:07

ason: Nej,
16 juni: 2589
17 juni: 2590
18 juni: 2591 (felmärkt med 2561)

av vitkor 18 juni 2011, 17:06

16 juni: 2584
17 juni: 2590
18 juni: 1561

??

av ason 18 juni 2011, 16:44

ja jäklars. Den här heter ju också 2561: Potentiellt farlig länk

av vitkor 18 juni 2011, 16:00

Med den numreringen förstår jag att det blir problem.

av KJEH 18 juni 2011, 15:14

Där kom dom!

av vitkor 18 juni 2011, 13:18
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 17 juni

Publicerad 12:55, 18 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2590

2590

av Flyttad tagg 18 juni 2011, 18:27

ker: vi kommenterade på den 16 juni istället eftersom dessa kom upp så sent.

av vitkor 18 juni 2011, 16:01

Men varför fick jag för mig att ker var vitkor? Förlåt, förlåt!

av ason 18 juni 2011, 15:27

Jomenvisst, vitkor! :) Och det gläder mig särskilt att Edith käkar som en prisboxare. Nu vill jag se henne ge sig på en stor gräddtårta också!

av ason 18 juni 2011, 15:25

va??? inga kommentarer- nu när rådjuret är till baka- inte ens ason??

av ker 18 juni 2011, 14:36
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 16 juni

Publicerad 07:00, 16 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2589

KJEH: Intressant svar. Jag håller med om att man inte kan ge Carl-Philip skulden för sina privilegier. Men man kan skuldbelägga honom för att bidra till att de upprätthålls.

Det är inte kungafamiljens "fel" att vi har en situation där de står över vanliga människor och lever med gamla unkna medeltidsvärderingar. Men de gör inte särskilt mycket åt saken, och därför är de inte oskyldiga.

Likaså är det inte männens "fel" att de fötts till män. Men det feminister hävdar är männens skuld är väl att de bidrar till att upprätthålla ojämställdheten genom att fortsätta favorisera män, och inte stega tillbaka till förmån för kvinnor.

En av de intressantaste aspekterna på det hela tycker jag är just det här med att män ofta tycker det är helt okej att kvinnor ska få ha samma rättigheter och privilegier som män, men att de inte inser att det inte är möjligt utan att männen avsäger sig vissa privilegier. ("Jag vill ha jämställdhet, men jag vill inte behöva ändra på mig, det är ju inte mitt fel, inte min skuld")

Alla kan inte vara på toppen, männen måste kliva ner en bit för att både män och kvinnor ska få plats. Det är ofta svårt att acceptera, och är kanske samma problematik som när vi i väst gärna ser att tredje världen kommer upp i vår nivå, så länge inte vi måste sänka vår.

av vitkor 19 juni 2011, 14:35

2589

av Flyttad tagg 18 juni 2011, 18:27

@vitkor: diplomatiskt svar från dig... Jag antar att du menar att du håller med mig att det är ologiskt att skuldbelägga ett nyfött barn.
Men som du säger så får nyfödda barn pga nämnda kriterier ibland extra privilegier tex när Carl-Philip föddes till kronprins. Det är givetvis ett problem när pengar och makt fördelas efter kön eller hudfärg. Men när man sedan kommit överens om att detta är ett problem så finns det 100 bra eller mindre bra lösningar på detta problem. En särdeles ologisk "lösning" är att skylla på Carl-Filip och säga att det var hans fel att han fick privilegier.

Man bör också om man vill diskutera ärligt och logiskt skilja på kollektivt skuldbeläggande och kollektiv bestraffning. En institution kan kollektivt "bestraffa" tex män genom kvotering till en tjänst där man gärna ser kvinnliga sökanden utan att för den skull skuldbelägga de manliga sökandena. Det är liksom inte de sökande männens fel, det måste man ha intelligens nog att kunna förstå och förmedla.

Carl-Filip blev fråntagen sin kronprinstitel ("straffad") trots att han stod utan skuld. Ingen intelligent människa skulle väl komma på tanken att skuldbelägga Carl-Filip för de förmenta priviegierna han fick vid sin födslel, men att skuldbelägga män och människor med olika hudfärg verkar vara tillåtet i dagens Sverige. Feminister och rasister tillåts härja fritt och ofta oemotsagda i kommentarsfälten. Därav mina inlägg.

av KJEH 18 juni 2011, 18:13

ok, tack vitkor. Slarvade lite med läsningen där (och skojade lite, förstod att länken var till igår)

Vi får se om farmor dör operadöd, dvs extremt utdragen, kanske fram till midsommar, eller om semestervikarien kallas in ;)

av ola 18 juni 2011, 12:02

ola: Det var KJEH:s länk. (Som egentligen skulle gå till Potentiellt farlig länk )

Och folk pratar om Edith för att de inte respekterar pastans publiceringsordning utan tjuvläser framåt.

Pastan brukar väl gå på semester vid den här tiden och då blir det nog rörigt ett tag.

KJEH: Jag skulle vilja påstå att det är lika logiskt att skuldbelägga utifrån de kriterierna som att ge extra privilegier utifrån dem. Skuldbeläggandet är väl då tänkt att balansera upp dessa (inbillade eller verkliga) privilegier.

Nu har jag inte lyssnat på programmet (Har väldigt svårt för Demirbag-Sten) men det finns väl en logisk koppling mellan kollektivt ansvar och kollektiv skuld, men det behöver ju inte leda till kollektiv bestraffning.

av vitkor 18 juni 2011, 11:51

@KJEH: Självklart. Kråkvinkel, Brudbröd och lämlar i fjällbacken kan ju inte anklagas för att de ser ut som de gör.

av ola 18 juni 2011, 11:19

fattar ingenting, allt är upp och ner. Var är Edith som alla pratar om? Varför hänger Rocky fortfarande vid farmors dödsbädd och säger samma saker om och om igen? Och vitkors länk leder mig till ett avsnitt om naturrutan. Kan inte urskilja de rasistiska inslagen ni pratar om där?!?

(antar att pastan fuckar upp igen. Det är väl den där n-strippen som stör ordningen)

av ola 18 juni 2011, 11:17

En sak programmet gör bra är dock att peka på det ologiska i att skuldbelägga en människa för dess födsloegenskaper (hudfärg, kön) vilket är kännetecknet för rasister och feminister.

av KJEH 18 juni 2011, 06:31

Ja inte helt stringent och de blandade ihop kollektiv bestraffning med kollektivt skuldbeläggande på slutet.
Men man måste börja någonstans!

av KJEH 17 juni 2011, 21:58

tack för tipset kjeh. ganska platt och circulär diskussion dock...

av pierre 17 juni 2011, 21:33

Det här var ju otroligt konstigt. Har det hänt förr att strippen helt enkelt uteblivit? Undrar varför.

av ason 17 juni 2011, 21:32

Lyssnartips för rasister och feminister!

21:03 P1 idag eller play:
Potentiellt farlig länk

av KJEH 17 juni 2011, 20:35

hahaha, jag såg just/tillslut den jättelika tändstickan och gnutten ni stollade om.

av pierre 17 juni 2011, 17:48

ooouuuaaaaa sluta spoila!

av Pierre 17 juni 2011, 17:46

Rupertmannen som sidekick är inte så dålig som sitt rykte. Jag tror däremot att många läsare känner igen sig i Rupert och inte vill se sig själva speglade. Hellre vill man ju vara en cool råtta än en genomsnittlig svennebananvofsing.

av r 17 juni 2011, 15:04

Det är bara pappan som kommer undan med att sticka (sticka kläder, inte tändsticka).

av IO 17 juni 2011, 14:59

Pappan? Har jag aldrig lagt märke till.

Klasse Berger rules!

av Seven of Nine 17 juni 2011, 13:52

Rockys bästa sidekicks:

1. pappan
7. edith
15. råttan
58. grodan
183. rupertmannen

av Interaktiv osäkerhet 17 juni 2011, 13:24

Edith i toppform! Najs. Säga vad man vill men jag har saknat rådjuret i Rupertöknen.

av Herr Rosa 17 juni 2011, 13:18

Jubel, jubel!

Ha gärna en stadig måltid till hands när ni läser dagens strip. Men inte i morgon.

av ason 17 juni 2011, 12:50

stort jubel... not. Men Kellerman kanske gör henne lite roligare än det eviga hattandet med exet sist. Papperstidningen kom häromdagen, men den ligger ännu i plasten. Kan inte hantera spoilerfaktorn om jag börjar läsa den i förväg...

av ola 17 juni 2011, 12:04

japp- i papperstidningen tycker Rocky det är skönt att flytta hem till stockholm och att det krävs ett rådjur för att livet ska fortsätta- fast sen snackar han en massa skit också för att folk har gett han cred för att förnya språket- fast mycket var gammalt som gatan

av ker 17 juni 2011, 12:00

Just det! Tittade just in för att säga detsamma - Edith is back, and with a vengeance! :)

av ason 17 juni 2011, 11:43

Här är den 17:e;
Potentiellt farlig länk

Edith is back!

av Seven of Nine 17 juni 2011, 11:23

@vitkor ja det matchar liksom. Rocky och Rupertmannen (Charon?) färdas till hades (Umeå), sen besöker rocky sin döda farmor i våldnadsgestalt.

jag tror rocky dog när edith åkte till costa del sol. i gamla etruskiska sägner var just "åka till spanien" en omskrivning för att någon går vidare. vad som gör det intressant är att etruskerna tyckte att det var den levande världen som lämnade den döende för en ny existens. medan den döde "blev kvar i Arretium". vissa tror att detta inspirerade Albert Einsteins relativitetsteori till någon grad. Också han hade sagt till sin sköterska på sin dödsbädd "nu går ni vidare, jag blir kvar".

av Pierre 16 juni 2011, 19:26

o tack för klargörandet vitkor!

av evert 16 juni 2011, 16:51

en tassel - självklart! Och hjärngardiner, som sagt, inte röda lr blå komockor!

av evert 16 juni 2011, 16:50

@evert: Gigantisk tändsticka haha ! Bredvid den en tassel.

av KJEH 16 juni 2011, 16:06

Skulle just skriva att det är en intressant komockemönster på gardinerna, när jag kom på att det förstås är farmors egna gardiner med fina blommor på. Röda eller blå. Förlåt, farmor!

Av privata skäl har jag lite svårt för den här scenen, det är inte alltid så här det går till, lugnt och fint och med alla där, också de lugna och fina.

Visst är allt det här repris? Har vi inte sett farmors begravning förut, eller har jag blivit synsk?

av ason 16 juni 2011, 13:15

det är ju farsan som stickar, jfr Potentiellt farlig länk

Syrran verkar ha klippt sig, jfr Potentiellt farlig länk

Ingen verkar bry sig om Rockys prat. Är han där på riktigt? Är han döden? Är detta en del av hans och Rupertmannens inre resa?

av vitkor 16 juni 2011, 12:56

Klart surrealistiskt idag, hjärngardiner, det kryllar av löss på filtar o tröjor, Rupertmannen stickar, transrupert dör, Rockys dubbelgångare sitter bredvid en gigantisk tändsticka närmast i bild, bredvid... ja, vad ända in i friden är det egentligen?!? Och vem i hörnet!?!?

av evert 16 juni 2011, 12:26

från rymdfantar igår till mer jordiska sammanhang idag. Lössen är iaf med - begravningsminglar på farmors (Transrupertmannens?) filt

av bengt 16 juni 2011, 12:00

ason: det är nog för att alla andra får dela på ett fett arv, men Rocky har blivit förskjuten för "han har aldrig skaffat ett riktigt jobb"?

se f ö mitt svar igår

av ola 16 juni 2011, 11:13

Jag tycker alla ser rätt nöjda ut, t o m farmor. Alla utom Rocky. Han är faktiskt ledsen.

av ason 16 juni 2011, 10:17

Varför sitter Rupert-mannen i ett hörn och stickar? Vad är det för symbolik jag inte begriper?

av En annan Arne 16 juni 2011, 09:29

stackars rocky, han behöver en råbock att krama.

av Pierre 16 juni 2011, 08:33
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 15 juni

Publicerad 11:36, 15 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2588

2588

av Flyttad tagg 18 juni 2011, 18:28

Pierre: Rocky borde helt klart sorteras in under 'D' på bibblan (enl SAB iaf)

har ngn förresten läst Pirinens noveller?

av evert 16 juni 2011, 12:20

Så var det ason! Martin - precis, det är mycket mer känsla i effekter som inte bygger på datoranimationer, även om de ibland ser lite B ut. Ta t ex de gamla stop motion klassikerna, Potentiellt farlig länk

måste oxå säga att Kubrick inte gjorde det lätt för sig med så långa klipp som med pennan. Det ger publiken gott om tid att ev genomskåda och se missar - ändå håller det!

av ola 16 juni 2011, 11:10

filosofi och psykologi inrullat i fyra rutor. rocky i ett nötskal

av Pierre 15 juni 2011, 21:41

Menar du något sånt här, ola?

Potentiellt farlig länk

Också en klassiker. Det var mer imponerande med specialeffekterna på den tiden, innan man bara kunde proppa in det i en dator. Om någon inte vet hur pennan funkade så skriver jag svaret i gårdagens stripp nedanför här.

av Martin 15 juni 2011, 15:49

Klädhängare? Det är ju telefonlurar!

Hasse och Martin Ljung var i kupén. Klassiker.

Elefanten är viktlös. Det är därför den inte syns, den hänger uppochner i taket och sover. Rocky och Rupertmannen har viktdojor och viktstoppning i byxbaken för att hålla sig på rätt köl - eller i alla fall någon köl.

Lössen hänger fast vid Rocky för glatta livet.

av ason 15 juni 2011, 14:35

tänker på den där gamla: "Det är skönt med en egen kupé" (men det var inte Hasse o Tage?) - får se hur det utvecklar sig. Mörkret består både utanför fönster o dörrar iaf.

Lekte ett tag m tanken att Rupertmannen var Fugelsang o Rocky en rysk kosmonaut o de befinner sig på ISS. Men då borde åtminstone en stjärna eller jorden skymta därutanför. Och så borde datorn sväva fritt i luften. Inte R lr R - för de har velcrokläder. Självklart är klädhängarna också i velcro

av ola 15 juni 2011, 14:24

knyckt från Hasse å Tage: Livet är som en tågresa osv

av ker 15 juni 2011, 13:20

Hahaha! Bästa på länge.

av sona 15 juni 2011, 12:04
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 14 juni

Publicerad 07:00, 14 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2587

2587

av Flyttad tagg 19 juni 2011, 10:15

smidigt

av Pierre 15 juni 2011, 21:39

Lösning på 2001-pennan (länk i strippen för den 15:e).

Pennan satt fast med något klibbigt på en glasskiva som de snurrade runt framför kameran. Sedan kunde helt enkelt (rymd-)flygvärdinnan ta loss den från glaset och sätta den i Bowmans ficka.

av Martin 15 juni 2011, 15:52

Potentiellt farlig länk

skit i bloggen - det är bilden m kläderna jag tänker på

av gustav 15 juni 2011, 14:27

underbara kläder på gitaristen/basisten. Hade inte Carola en sån där i sin första melodifestival?

av evert 15 juni 2011, 12:34

eller goda gamla tider:
Potentiellt farlig länk

av r 15 juni 2011, 12:06

Potentiellt farlig länk

av evert 15 juni 2011, 11:54

Re: evert

Völlig losgelöst von der Erde
schwebt das Raumschiff völlig schwerelos.

Die Erdanziehungskraft ist überwunden,
alles läuft perfekt schon seit Stunden.
wissenschaftliche Experimente,
doch was nutzen die am Ende,
denkt sich Major Tom.

av Martin 15 juni 2011, 11:41

Rocky ist heute tot gewesen sein?

av evert 15 juni 2011, 11:09

Den sista Rockystrippen slutar som sig bör i totalt mörker. Vila i frid!

av En annan Arne 15 juni 2011, 10:28

För den som inte kan hålla sig finns här Rocky XV;
Potentiellt farlig länk
En slags repris, men i udda miljö.

av Seven of Nine 15 juni 2011, 07:59

enl. vanligtvis otillförlitliga religiösa skrifter beror mörker på svärmar av gräshoppor, men om de är på väg norrut kan det vara svärmar av jättemygg. Jag tror det är en sådan som har splattats mot skärmen.

av KJEH 14 juni 2011, 21:11

filosofi och psykologi : Rocky

av Pierre 14 juni 2011, 19:16

@rettaw - men hur kan det spraka om kejsarens blixtar då - han skakar väl inte händerna?1?

Har inte gått på Chalmers - all bildning skaffad via populärkultur, främst serietidningar:

latin o antiken - Asterix, omvärldskunskap - Tintin, astronomi - Star Wars, Star Trek, nutidshistoria o historia - Fantomen (o hans förfäder), politik - Batman, Religion - Hellboy, konst - Pirinen, etc etc

Vem har sagt att man blir dum av att läsa serier?

av ola 14 juni 2011, 16:39

Halvtråkig strip, men bättre än Chalmerskillarna nedan.

av Interaktiv osäkerhet 14 juni 2011, 13:54

@ola: Mörk materia har inte någon elektromagnetisk laddning, om den hade elektromagnetisk laddning skylle den lysa lite när man skakade på den (om man skakade snabbt nog)

av Rettaw 14 juni 2011, 13:39

På tal om mörker och frustrationer, kan man inte konstruera en skrikgenerator som alstrar el av vrål och skrik?

EN LATTE FÖR FAAAN! ger en liten latte.

Generatorn kan med fördel placeras diskret utanför diverse klubbar i stan, alstrar mer ström ju senare det blir. Bullrande fabriker och motorvägar blir också bra källor. Möjligheterna är oändliga!

av ason 14 juni 2011, 13:10

Visst hänger energi och mörker ihop - annars stämmer ju inte konceptet "the power of the dark side" i Star Wars och George Lucas vet vad han talar om. T ex mörk materia har väl en laddning (om än s as konverterad)? fast det där kan KJEH förklara bäst

Jag ser annars framför mig hur jag i framtiden tar stryptag på min jobbiga chef och kramar ur lite el till min juicepress

av ola 14 juni 2011, 12:51

I see the work out ason! Fanten genererar el till ngns latte

Neodym vet man väl vad det är, det kan ge upphov till såna där Neodymbarn...

av bengt 14 juni 2011, 12:06

han har en poäng där-det svarta suger ljus- borde gå med kylskåpstänkande

av ker 14 juni 2011, 11:46

signalen att kalla sig maestro kan bara den som är ett barn använda-tänkte jag igår-men jag skrev inte för det ger så lite- kanske var det fel?Det är kanske en överlägsen attityd men baskunskaper- som inte är nätbaserade- är på något sätt mitt krav för att bli engagerad- Kellerman behöver ibland baskunskaper- jo man behöver el i Sahara till att få upp vatten om inte annat

av ker 14 juni 2011, 11:44

Men här vaknar man nynnande och så måste man googla neodym och det finns ju i allting, som datorer och mikrofoner och högtalare.

Betyder det att jag inte kan bli popstjärna nu? Och måste jag sluta använda da

Potentiellt farlig länk

av ason 14 juni 2011, 11:15

Genialt kretslopp, sona! Och Rettaw... :) Slipper vi som inte dricker latte?

Det är en liten illustrativ film på Rupertmannens dator av fanten som gör workout till en gammal vhs den har hittat med Jane Fonda.

av ason 14 juni 2011, 11:08

I framtiden: Solkraft i Sahara måste vara grejen sen en ledning till Sverige.

Vindkraft är tyvärr ojämn och miljömässigt tveksam pga behovet av neodym. Potentiellt farlig länk

av KJEH 14 juni 2011, 10:13

En ytterligare fördel med gym-kraften är den skadeglädje man får av att veta att när man micrar popcorn blir alla motions-cycklar i sverige lite lite trögare att trampa på...

av Rettaw 14 juni 2011, 10:10

från EaAs länk " Förvånade dock att det inte hamnade på löpet på Aftonbladet, men jag kanske bara missade det?"

sanna dina ord...

av Pierre 14 juni 2011, 08:32

Kronblomare filosoferar!

Potentiellt farlig länk

av En annan Arne 14 juni 2011, 08:26

Jag vill slå ett slag för gym-kraft: sätt en generator på varje motionscykel och stairmaster på alla våra gym. Då får vi ett hållbart kretslopp:

Latten och muffinsen --> tjockisen --> eluttaget --> kaffemaskinen och ugnen --> latten och muffinsen.

Genialt!

av sona 14 juni 2011, 07:47

Inga kommentarer

av Namn: 14 juni 2011, 07:40
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 13 juni

Publicerad 07:00, 13 juni 2011
Taggar: rocky
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1890

@Maestro: Aha. Du är bara en vanlig fåntratt! :)
Trevlig sommar på dig!

av ason 14 juni 2011, 11:04

Och just ja, du har värdelösa argument också, om än väl gömda bakom ord du hittat på wikipedia. All fejkad kosmetika är farligare än riktig. Och de emotionella effekterna av att eftersträva blek hy som skönhetsideal är knappas gravare än andra skönhetsideal.

av Maestro 14 juni 2011, 04:30

Ason, att avfärda emotionellt starka yttringar som dålig debatteknik är en trevlig viktoriansk-imperialistisk härskarteknik som du försöker använda dig av. Om jag vill veta vad den vita mannen säger om whitening krämer så kan jag gå in på youtube. Men jag föreslår istället att du går in på Youku.com för ett korrekt persepktiv. Sök t.ex. på 百再百 (bai2zai4bai2) eller 美宝莲bb爽 (meibaolian bb shuang).

av Maestro 14 juni 2011, 04:18

Kul att kunna få dig lite glad, KJEH!

av ason 14 juni 2011, 00:36

Dagens skratt var när ason skrev "oförskämdhet är ingen diskussionsmetod".

av KJEH 13 juni 2011, 23:01

"SINA svenska namn", Mr feelbad.

Jag lyckades inte snabbt hitta en översättning på hydroquinone, så jag tog det engelska namnet rakt av. Sorry!

av ason 13 juni 2011, 21:15

Lennon skrev en gång en låt som han döpte till "woman is the nigger of the world", de blev ju såklart vild uppståndelse kring detta och i TV ville man censurera när han skulle sjunga låten. Men han vägrade och hade goda grunder för att uttalandet inte var rasistiskt. Det i sig är väl inte så intressant som att de som protesterade var "vita män", de som egentligen borde ta minst illa vid sig.

Sen är det märkligt att kemiska substanser inte kan få omnämnas med deras svenska namn, till och med på akademisk nivå är man inte ens slarvig, utan helt nonchalant inför att stava rätt. Hydrokinon, heter substansen på svenska. Och ja det är giftigt, men låt de fåfänga ta kål på sig själva, så kan vi naturligt vackra få leva våra liv som vi vill. ;)

Den ignorans jämte svenskar jag kan uppleva när jag träffar utlänningar oavsett härkomst, får mig inte att bli upprörd eller arg, jag tycker synd om dem för att de förstår så lite. Så skulle jag också göra om jag vore svart... tror jag...

av Mr_feelbad 13 juni 2011, 20:53

@Pierre- jo det skulle dom om de själva eller deras kompis var svart eller gul osv- egen referens.
Runt förrförra sekelskiftet gav mammor som bodde vid gruvor kvicksilver till sina barn för att de blev så bleka och mjuka i hullet

av ker 13 juni 2011, 19:56

@ason. Antingen missförstod jag din senare post igår, eller så missförstod du min. Vad jag menade var: du har rätt, vi ska inte ändra på verk som böcker för att göra de mer acceptabla för dagens PK termometer. om vi försöker hymla och gömma hur folk tänkte på farfarfars tid så kommer samma tankesätt att komma tillbaks som "nytänkande".

@ola, jag tänkte väl inte på enstaka förteelser utan när beteendet är mer utbrett. Men en fråga: om man inte får påpeka på enstaka förteelser, måste man vänta till hela landet badar i smygrasism och stambeteende?

jag kan absolut hålla med om att ordet rasism kastas runt som trumfkort lite hur som helst, och jag håller också med om att det ofta överreageras när det kommer till humor.

här i USA är det är väldigt intressant att se hur folk öppet skämtar om min svenska bakgrund tex, svenska kocken, switzerland/sweden, isbjörnar på gatan, etc. men de skulle /aldrig / våga göra ett liknande skämt om en asiat, indier, mexikan eller svart.

jag har ett väldigt öppet sinne för humor så det är inget som sårar mig, men ibland så kan jag inte låta bli att istället för att skratta med ge skämtaren en tom blick tillbaks. reaktionen är omedelbar: deras ansiktsuttryck blir ett shockat "oj var jag kulturellt okänslig nu"! priceless.

av Pierre 13 juni 2011, 19:47

Ni fantastiska läsare-kommentatorer har missat en sak som föranleder min inlaga: De enda Araber som finns i Afghanistan är "tranings-lagers-turister". Sumpade just en keyboard. Vad ger ni for den sammansattningen?

av Jonke 13 juni 2011, 18:40

sant ason! Där har du en poäng!

av bengt 13 juni 2011, 17:55

Om pelikanen Pälle sussar bredvid Smacks, så är det kanske elefanten som tittar fram bakom det märkliga förhänget och väntar på entré? Det här är ju pre-fantisk tid.

av ason 13 juni 2011, 17:35

...lr så kan jag introducera ett annat husdjur - pelikanen (pälle). Man ser tydligt näbben sticka ut där den ligger o vilar bredvid Smacks

av bengt 13 juni 2011, 17:13

nu skulle jag inte nämna detta, för fanten har ju blivit ute, men den kurar ihop sig i ett hörn på bänken och försöker sova medan Rocky går loss. Fanten är för det mesta vit f ö (hoppas den inte blekt sig) - kanske albino?

av bengt 13 juni 2011, 17:11

Maestro, oförskämdhet är ingen diskussionsmetod.

De effektivaste men tyvärr också giftiga medlen i (många) blekningskrämer är hydroquinone och kvicksilver. Hydroquinone har länge varit förbjudet i EU och nu också i USA, men de här medlen säljs i stora mängder på Internet, och smugglas över gränserna. Det tog mig en sekund att hitta ett nätapotek (sajt på usel svenska) som utan vidare säljer hydroquinone till Sverige och samtliga EU-länder. Man kan beställa direkt, men i många länder säljs krämerna också under disk i kosmetikabutiker.

Blekningskulturen är ett enormt problem - psykologiskt och hälsomässigt.

Det finns en rad dokumentärer på Youtube som handlar om det här. Se dem gärna.

av ason 13 juni 2011, 17:00

Ason du är ignorant och trångsynt. Whiteningkrämer är inte farligare än någon annan hudkräm du kan använda. De är en del av vardagen i Asien och inte konstigare än nagellack i europa.

av Maestro 13 juni 2011, 16:43

Här från Indien. Budskap: En actionhjälte med fin, ljus hy brädar rivalen och får motspelerskan!

Potentiellt farlig länk

Tyvärr är de här krämerna ofta direkt farliga. De kan leda till förgiftningar, cancer och svarta fläckar på huden.

av ason 13 juni 2011, 15:45

Asien kryllar av öppen TV-reklam för krämer som bleker huden, både för killar och tjejer. Inte minst Nivea!

Potentiellt farlig länk

av ason 13 juni 2011, 15:32

En Nation Islam-kille sade en gång att västeuropéer är vita på vintern, rosa eller röda i början av sommaren och sen bruna under sommaren. Han förstod inte varför HAN skulle kallas 'coloured'. Lite kul, ändå. Om det inte vore för att han ville döda och äta upp alla vita djävlar (mig inberäknad)

av bengt 13 juni 2011, 15:24

En lite kul iakttagelse är att i många länder i Europa, särskilt de med vitare befolkning, så ligger folk och steker sig på sommaren med ambitionen att bli bruna och fina. I många asiatiska länder med överlag brunare hudfärg bland befolkningen skyr de (särskilt tjejerna) solen som vampyrer och deras största segment bland skönhetsprodukter är skin-whitening krämer.

Vita vill bli bruna, bruna vill bli vita. Ingen är bara nöjd och glad.

av sona 13 juni 2011, 13:02

@ker - sry Gekko var det. Så mycket för klarhet ;)

av ola 13 juni 2011, 12:42

jag undrar bara- har du egen länk- var finns Pierres kommentar?

av ker 13 juni 2011, 12:16

tyvärr inte smacksfritt

av Flyttad tagg 13 juni 2011, 11:51

Postade mitt förra inlägg innan ker, alltså skulle jag sagt @Pierre, @ason. Inte för att jag inte håller med ker också, men för klarhetens skull

f ö var det så länge sen man såg Smacks nu att jag först nästan inte kände igen honom... lite sorgligt

av ola 13 juni 2011, 11:08

Ja, instämmer med er bägge (fast jag har sett artiklar med bild på Lucy, människoaptjejen..;).

Det är lite symtomatiskt att det ibland blir enbart fokus på och rädsla för små punktuella företeelser (t es det avsiktliga eller oavsiktliga bruket av enskilda ord) när det gäller mer omfattande problem som rasism. Det är lätt att slå ner och peka på vilket kan vara bekvämt i en komplicerad värld. T ex där man också måste se till sig själv i sammanhanget - intressant teori med invärtes rasism Pierre, det ligger nog mycket i det

av ola 13 juni 2011, 11:04

kommer och går kommer och går- folk är som barn som envist pekar och säger att "kungen är naken" eller vaffö ha han stor näsa-vårta-inga tänder osv-tills saken är förklarad och genomtänkt och vi eventuellt gjort något åt det. Problem blir det när det handlar om barn som dör eller varför en del är fattiga eller en del mördar andra. Man är glad så länge de inte kan läsa löpsedlarna. Men nu gäller det att bli vuxen och inse vad det handlar om-ge fan i att trycka ner andra för att flyta ovanpå- ditt värde sjunker med den du trycker ner!

av ker 13 juni 2011, 10:57

Det stämmer säkert att rasism kan titta fram där folk inte är vaksamma, liksom sexism. (Någon som sett en artikel om neanderthalare illustreras med enbart en bild av en kvinnlig neanderthalare? Eller en artikel om arbetare illustreras med en bild av en kvinnlig arbetare?)

Men den här strippen skämtar ju inte om asiater, den skämtar om den korkade Rambo, och ordet "gulingar" kommer från hans tankevärld (sådan den nu är).

av ason 13 juni 2011, 10:48

@Ola
Väldigt vanligt fenomen, även SvT accepterar grova skämt om asiater, som pentagons "Thaihoror i ostdisken". Min teori är att det är rasismen inombords hos korrekta personer som skiner igenom utan att de själva fattar vad som händer. I deras ögon är asiater framgångsrika, intelligenta och civiliserade och därför är det ganska ok att skämta om asiater. Men fy den som skämtar om svarta eller romer. Det säger mer om personen som blir upprörd än den som fritt skämtar om etniciteter.

av Gekko 13 juni 2011, 10:39

Hehe.

av ason 13 juni 2011, 10:29

Ja... notera att Rocky säger 'gulingar' - inte alls lika laddat som n-ordet igår, men precis samma sak...

av ola 13 juni 2011, 10:25

Gammal. Men kul.

av Slartibartfast 13 juni 2011, 08:47
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 10 juni

Publicerad 07:00, 10 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2584

Gil var i Sverige 2010 nån gång så det kan ju lika gärna varit skrivet i samband med det, om han var i Kobra då?

av R 13 juni 2011, 09:46

Så jorden gick under i alla fall?

av KJEH 11 juni 2011, 00:49

eller är vi döda, och är detta helvetet?

av pierre 10 juni 2011, 17:26

Gil också? Är alla döda-jaha då är det bara att hålla på som vanligt- det var ju det jag visste nothing ever changes

av ker 10 juni 2011, 16:16

Nej det var ju Gil Scott-Heron som dog för nån vecka sen... är de här stripparna så färska?

Kellermannen twittrade på som fan i den där stilen då.

av vitkor 10 juni 2011, 13:39

Nu blir jag direkt putt på Rupertmannen. Hur kan han undvika att bli entusiastisk av den där låten/pratan?

av ason 10 juni 2011, 10:38

The revolution will not be back after reklamen! Sofistikerad humor!

Frågan är bara vilken revolution som ska starta i Umeå? Veganupproret? Bärplockarkampen?

av En annan Arne (den riktiga) 10 juni 2011, 10:32

Gil Scott-Heron pratar om "The revolution will not be televised" drygt tjugo år senare:
Potentiellt farlig länk

av ason 10 juni 2011, 10:18

intressant teori. i vilken stripp dog dom. är rupertman också död eller är han en manifestation som är hans ledsagare genom dödsriket? rockys egen charon, om man vill...

av Pierre 10 juni 2011, 10:15

Kul att få lite sångtext i alla fall. Eller om det var raptext.

av ason 10 juni 2011, 08:44

Men inse fakta och avliva hunden Martin...det funkar inte längre.

av Cronestam 10 juni 2011, 08:25

Vadå trist?, Rocky hyllar sina rötter!

Potentiellt farlig länk

av Den äkta en annan Arne 10 juni 2011, 08:08

En teori:

Rocky och Rupert dog för några strippar sedan. Tågresan var en metaforisk beskrivning för deras färd till livet efter detta. Detta fik symboliserar att de båda är fast i skärselden där synderna ska brännas från deras själar genom outhärdliga plågor, i deras fall genom tristess.

av sona 10 juni 2011, 07:42
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 9 juni

Publicerad 06:00, 9 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2583

I feel so much hapepir now I understand all this. Thanks!

av Quiana 6 juli 2011, 03:20

Super jazzed about getitng that know-how.

av Morrie 6 juli 2011, 01:55

Hah! "Orakat" är det typ som unplugged?

av Boris 10 juni 2011, 12:38

är detta den svenska motsvarigheten månntro?

Snus and Loafing in Umeå...

"this is reindeer country!"

av Pierre 9 juni 2011, 19:09

aaarg, min identitet har kapats av en annan annan Arne, Vitkor gör något!

av En annan Arne (den riktiga) 9 juni 2011, 18:38

mm, Kellerman åldras och blir traukig, fast killen utanför med de fyrkantiga glasen kanske kan liva upp i nästa strip

av annan Arne 9 juni 2011, 15:53

OK, tråkig, men ännu tristare är det här tjatet om elefanten som har gått på tomgång länge nu. Kommentatorerna åldras och anpassar sig till serien?

av en annan Arne 9 juni 2011, 12:23

Rupertmannen är ju orakad idag ju. Cobain-trashig, liksom.

av ola 9 juni 2011, 11:20

sockerbitarna har dock fått sin upplösning

av r 9 juni 2011, 11:12

Fantens "sista" måltid? Nänä!

av ason 9 juni 2011, 11:03

Nötknäckare, kannibalben, arkeologiska rester, leftovers från fantens sista måltid. Vad är de mystiska föremålen på golvet?

Ny teori: sameslöjd av renhorn eftersom de är i Norrland. Men varför på golvet? Är samen och jojkar ur bild?

av bengt 9 juni 2011, 10:13

verkar som Kellerman vet att det här med Libyen kommer att vara aktuellt under lång tid framöver- kontakter med Försvaret?

av ker 9 juni 2011, 09:47

hört talas om stockholmsdialekten?EnoTiiiee..
Faktiskt handlar det om att inte ta strid eller ansvar- jämför med hur vi reagerar på norrmän- de låter alla så trevliga-slutar varje mening med uppåtsväng. Kanske alla norrmän jobbar i LA eftersom svenskarna jobbar i norge?

av ker 9 juni 2011, 09:45

Jaha, hotellmatsalen i morgonväkten.

De verkar ha boat in sig. T o m Rupertmannen börjar tröttna och vill leva sitt vanliga liv och läsa tidningarna ordentligt.

av ason 9 juni 2011, 09:04

Precis som i förrgår ligger det en nötknäckare i två delar på golvet. Har den legat där och skräpat hela tiden och vad är det då för skitställe de är på?

av sona 9 juni 2011, 08:47

How exciting, sitta i Gävle och prata om TV-program från LA.

Man riktigt längtar!

av Seven of Nine 9 juni 2011, 08:24
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 8 juni

Publicerad 07:00, 8 juni 2011
Taggar: rocky
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2582

Claes Malmbergs ungar kanske snortar spaghetti. "Vi gör som pappa". Grissvansar - grym betraktelse Pierre! Snart kommer rörelsesträck och annat otyg. Ovanför Ruperts huvud kunde med fördel en liten spindel som hänger i en tråd ritas till

av ola 9 juni 2011, 10:16

ps - nu har även humlen lokaliserats och bundit upp dem i svansen- hoajjajajajbuff

av ker 8 juni 2011, 22:30

jag tycker den var kul även andra gången-det där med dagis och hemma känner jag igen och snortar spagetti-så ser dom ut- och körlektionerna är aktuella

av ker 8 juni 2011, 22:28

Det sitter små änglar på bänkarna. Och är det inte ett porträtt av Anthon,y Wieners kallingar och, hm, wiener där t h om Titanic? Och Obama t v, att döma av öronen.

Här är fullt av subtila symboler!

av ason 8 juni 2011, 22:27

men nu är ju Rubert och Rocky på tjänsteförrättning i Umeå! Undrar föresten vad dom gör där mer än fikat och äter? Kan det vara en kompetens konferens om konferens kompetens?

Edit är hemma i Västerås och pluggar på sjuksköterskelinjen på mälardalens högskola.

av En annan Arne 8 juni 2011, 19:08

värt att notera, möjligen, är att rocky har grissvansar i ruta 4 för att illustrera vrede/förvirring som är vanligt i kontinentala serier. känns fräscht.

av Pierre 8 juni 2011, 17:41

Vad ska Kellerman ta sig till med serien när flickvännen vägrar vara med i serien? Som det nu är lever han två parallella men olika liv: Ett i verkligheten och ett som Rocky.

Sustainable?

av ason 8 juni 2011, 14:05

2:a april flög Edith iväg på en veckas solsemester i Spanien... Vi måste ha hamnat i någon sorts timeloop. Lite som en feberdröm med jämnt återkommande Rupert.

av r 8 juni 2011, 13:49

Nä, dagens var verkligen ingen höjdare, fast Rockys mimik är rätt kul.

av r 8 juni 2011, 13:23

2581 kom 1:a Juni. Som min bror säger: fullt kaos överallt

Potentiellt farlig länk

av Rettaw 8 juni 2011, 12:55

2582 idag. 2586 igår. Hur går detta ihop? 2581 har inte kommit alls. Tur att rupertmannen är fristående med sina usla punchlines.

av Interaktiv osäkerhet 8 juni 2011, 10:48

Titanic på väggen.

Någon som ser var de är?

av ason 8 juni 2011, 10:25

dragläge? är det när man har fem minuter till över innan ett tvåtimmarsmöte?

av Pierre 8 juni 2011, 07:58

Fan va tråkigt det är hela tiden..

av Tederiet 8 juni 2011, 07:58
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 7 juni

Publicerad 07:00, 7 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2586

Förstår inte kritiken som ibland riktas mot att Rocky blivit gammal och trött. Jag snittar på ett djupt skratt från magen per strip nuförtiden. Riktigt bra.

av Slartibartfast 7 juni 2011, 13:01

det är sånt här som gör att folk misstror andlig kunskap- typ den där kometen - det hände ju inget då eller? Händer väl inte nåt 2012 heller! man väntar sig materiella påtagligheter från andliga krafter? Otroligt!Med tanke på kapitalismens acceleration till flera krascher efter 84! Hur är det med tidsperspektiven? Alltså något öppnar sig som längre fram visar sig ha stor påverkan på universum- tror man det är korta skeenden i så långa perspektiv? Gillar lilla fanten- tror den blivit matad med frittar som den ratat på golvet innan.

av ker 7 juni 2011, 12:12

allt blir klarare när man inser att det är IS-bitar i luften

PS Minifant säger hej med snabeln i Rockys strumpa, ruta 4 DS

av evert 7 juni 2011, 11:45

ok, med tanke på alla förfrågningar till Kellerman häromdagen så undrar jag 1. vad de arkeologiska inslagen på golvet innebär och 2. sockerbitarna som hänger i luften medllan R o R i ruta 1 o 2 betyder?

Kellermannen - vad försöker du säga oss, håller Edith/Rupertmannen/Bonniers dig fången lr ngt?!?

av bengt 7 juni 2011, 11:40

Tycker 'en annan Arne' förtjänar en intervju - han är väl i händelsernas centrum? Och även SK - inte bara mitt i nedfallszonen (typ) utan också exponerad för avancerat kinesiskt matfusk.

Stod själv och väntade in ev Tsunami då på en bergstopp i Asien vid Stilla havet - är väldigt tacksam för att det varken blev jättevåg eller intervju. Personalen på hotellet trodde först jag var tokig som sprang runt och osammanhängande skrek om 'Tsunami-alert!' och 'remember Phuket 2004!', osv efter SMS-varning från Sverige mitt i en febrig eftermiddagslur.

av ola 7 juni 2011, 10:24

Mina föräldrar besökte WTC en månad innan 9/11.

Ett AA-flyg från JFK till Santo Domingo krashade efter start två månader senare. Det var samma rutt jag och min fru reste ett år innan.

Var är min djävla intervju?

av Michael 7 juni 2011, 09:55

Men uuh. Kannibalrester på golvet...?

Och "hade kunnat varit", "hade kunnat åkt"? Fy skäms!

(Grinig för att Edith inte är med längre. Där går hon säkert och säger en massa roliga saker som vi aldrig får läsa. Hmpffn.)

av ason 7 juni 2011, 09:25

det äkta paret Rupert och Rocky hittar sin form, stillsamt men roligt och klockrent!

av En annan Arne 7 juni 2011, 08:00
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 4 juni

Publicerad 06:00, 4 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2580

That's going to make things a lot esiaer from here on out.

av Rowdy 6 juli 2011, 04:29

Wow! Great thnkinig! JK

av Cheyenne 6 juli 2011, 00:24

ja kom du slidis fattar noll om raggning! Läser Ayn Rand som nån här gjorde mig nyfiken på- tack-knäpp bok men intressant i sin sekterisktiska facism

av ker 4 juni 2011, 21:56

ker - nu fasen kommer jag snart och hälsar på dig, var du nu är - jag har trädgårds- och Gotlandsabstinens!

Nä Martin, jag har ingen aning om vad Transformers är...

Det mest bra-a med Hamiltonfilmerna var postern med Peter Stormare. Riktigt snygg.

av ason 4 juni 2011, 14:37

de e Rocky som ligger på sängen

av cella'man 4 juni 2011, 14:08

På Gotland- rensa rabatterna- meningslöst? En trädgård går under på ett par år om den inte sköts- därför bara nån mur rest och bilder kvar från medeltida kloster trädgårdar- idealiseringar eller verklighet- ingen vet-spännande
? Eller meningslöst?

av Ker 4 juni 2011, 14:00

Re: ason

Agatha Christie vet jag vem det är, men vilka är de andra? Är de ungefär som Jan Guillou eller Dan Brown? Jag orkade aldrig läsa de tunga böckerna (Words, Words, Words), men Hamilton-filmerna var bra allihopa! Nästan lika bra som Transformers. Gillade du Transformers-filmerna?

av Martin 4 juni 2011, 13:09

Tror faktiskt inte att det är Rupert som ligger på sängen. Eftersom han har huvudet ur bild så vet vi inte. På kommentarerna låter det mer som Klasse, tycker jag. Kanske gör han ett tillfälligt stand in för Rupertmannen som är sjukskriven lr ngt, och Kellerman löser det genom inte visa huvudet?

av ola 4 juni 2011, 12:08

KJEH: ;)

Men böcker är det väl inte meningslöst att skriva bara för att man dör? Jag är så glad att människor som Shakespeare, Agatha Christie, Sapfo och James Herriot behagade skriva.

av ason 4 juni 2011, 10:33

@Herr Rosa:
"Drar en wunk, missar hands-free-mässan".

av KJEH 4 juni 2011, 09:55

Ja, kul! När Rocky blir filosofisk är han rolig.

Fast när man tänker efter, går ju till sist jorden under för oss allihop, när vi lägger i näsan i vädret. Vad händer då med våra franska prepositioner? Jag bara frågar!

(OK, vi har haft kul med dem när vi försökte konversera med fransmän på semestern...)

av ason 4 juni 2011, 09:43

OT: Måste säga att de två senaste stripparna håller hög kvalitet. Skrattade högt åt båda två. Tror det beror på att Rupertmannen är närvarande men ur bild (största delen).

"Kompetenskonferens om konferenskompetens" + "Wunk" + "Familjen flyttat". Bra!

"Stressgöka" + menlös franska vid undergång. Bra!

Rocky börjar glömma bort Edith känns det som. Inga sms, han är inte orolig eller nåt? Hintar om wunk till Rupertmannen.

Ringer hem till Edith i Västerås. Familjen har flyttat.

/Herr Rosa på bra humör i dag

av Herr Rosa 4 juni 2011, 06:29
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 3 juni

Publicerad 06:00, 3 juni 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2579

Holy concise data bmaatn. Lol!

av Betsy 5 juli 2011, 17:44

There’s a sceert about your post. ICTYBTIHTKY

av Chynna 5 juli 2011, 14:07

Cool! That's a clever way of lkooing at it!

av Jolyn 5 juli 2011, 11:52

That's really tihiknng out of the box. Thanks!

av Fats 5 juli 2011, 09:17

Wow! That's a really neat ansewr!

av Welcome 5 juli 2011, 09:11

Tyvärr kan jag inte se programmet på min dator, men tack för beskrivningen ker.

av ason 3 juni 2011, 13:07

såg tv4( tack viktor)- såg en mycket rädd Kellerman- en ganska skärpt Lappalainen (som sa liksom alltför många gånger)- antar att Kellerman skaffat sig Rocky som ett filter mot världen- att säga sin åsikt utan att bli tittad på- han läser kroppsspråk som jag och man blir om man tänker efter för mycket(och det gör han) en aning hämmad. Men allt är mycket vanliga reaktioner och mycket man känner igen och det är därför det blir så allmängiltigt trots att Kellerman tror sig så rebellisk-det är istället ett mått på hur reaktionärt och otillåtande samhället är att han anses gränsöverskridande- i själva verket verkar vi inte tillåtas lämna den trygga barnhagen för-VAD KAN HÄNDA DÅ?- Isjälva verket har allt redan hänt!

av ker 3 juni 2011, 12:19

Ja, Pierre, både en obehaglig bild av vad Rupertmannen gör och sången går inte att få bort ur skallen nu...

av ola 3 juni 2011, 11:18

Tack, Pierre.

Den där sången har nu bränt sig fast i hjärnbarken för evigt.

av Martin 3 juni 2011, 11:14

alltså, Rupert ligger o wunkar medan det är katastrof på TV, hur lågt kan man sjunka?!?!

av ola 3 juni 2011, 10:26

potentiellt rolig länk.

Potentiellt farlig länk

av Pierre 3 juni 2011, 08:49

det verkar som rocky försöker säga något åt rupertman. nyckelord: wunk.

undrar om kellerman hinner ikapp verkligheten och vi kan se händelser utspela sig på rockys televisionsapparater som händer i framtiden?

av Pierre 3 juni 2011, 08:35

Den här borde vara från hotellrummet i Umeå men jag får en konstig deja vu känsla, klockkonstigt!

av En annan Arne 3 juni 2011, 07:23
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 27 maj

Publicerad 06:00, 27 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2576

Yo, that's what's up turhtfully.

av Maribeth 5 juli 2011, 22:21

skulle nog anse att det ni försökt tagga med inte är taggar utan kommentarer.

av vitkor, 28 maj 2011, 08:29

vore ju bra om den cuttade taggarna i inputboxen om de är för långa, min tag är:
"nästa strip blir pinsam när rupert och alla andra vet vad rocky sysslat med på natt-tåget"

av X 27 maj 2011, 23:41

nästa strip blir pinsam när rupert och alla andra vet vad rocky

av Flyttad tagg 27 maj 2011, 23:39

Åkej, jag erkänner. Det var jag som taggade med Pär Lagerkvist. Fast vitkors tagg-funktion glömde "världen", så nu blev det "ångest ångest är min arvedel min strupes sår mitt hjärtas skri i liggvagn", vilket väl ganska bra sammanfattar dagens stripp :-D

av Martin 27 maj 2011, 19:51

Jag har åkt nattåg med ånglok mellan Udaipur och Ahmedabad. Ingen aircon och öppna fönster.

Asläckert att vakna mitt i natten och höra lokets chuffchuffchuff och lite ångvissla ibland.

av Seven of Nine 27 maj 2011, 17:56

@ ason: läs o lär;
klockren://blog.svd.se/sprak/2011/05/27/fran-binar-till-funktionell-sprakriktighet/

av KJEH 27 maj 2011, 17:17

@vitkor: ruggigt bra video/låt

@KLF: Princess of the night.

av KJEH 27 maj 2011, 16:45

ångest ångest är min arvedel min strupes sår mitt hjärtas skri i

av Flyttad tagg 27 maj 2011, 16:36

Last train to trancentral

av KLF 27 maj 2011, 13:36

du har nått där Vitkor, kanske Rocky fortfarande är mer hip hop än vi hittills trott, det är kanske är vi kommentatorer som börjar bli gamla och dåligt uppdaterade?

av en annan Arne 27 maj 2011, 13:00

påminner om tåget i den här videon: Potentiellt farlig länk

av vitkor, 27 maj 2011, 12:32

@sona: Ruperts tystnad lämnar plats för Rockys... ja... trivialiteter.

av Slidkrans 27 maj 2011, 12:10

Bra strip. Stämningsfullt.

Uddevalla - Abisko. Det tog över ett dygn. Är jag värst på den eller?

av Slidkrans 27 maj 2011, 12:04

Fan vilken tråkig låssaskompis. Borde inte Kellerman/Rocky kunna komma upp med en bättre?

av sona 27 maj 2011, 11:57

Nej det är en så kallad "inre resa" tillsammans med låssaskompisen herr Rupert Mållgan mot mörkrets hjärta!

av En annan Arne 27 maj 2011, 11:54

vad är det för mystiskt lok som kör tåget? skulle de inte till umeå? ingen rc-sexa det där inte. och takfönster?

man undrar ju om den här resan skedde på riktigt.

av vitkor, 27 maj 2011, 11:41

Roliga kommentarer!

För att fortsätta gnälltemat: Åkte en gång i min späda ungdom tåg från Barcelona till Bern. Vagnen var bokstavligen packad med tågluffare i gångar, på golv, in på toa. Jag HADE magsjuka. Miss i nassen stannade tåget vid gränsen till Frankrike och alla backpackare kommenderades ut att stå på led och få passen kollade. Magsjuka (pga okänd allergi mot tortillas, som jag levde på i Spanien) ingen ursäkt.

av ason 27 maj 2011, 10:16

Gnäll, gnäll, gnäll. Har man åkt Transirbiriska järnvägen i budget-klass med magsjuka då kan man klaga med befog. Inte för att jag gjort det, men ändå.

av sona 27 maj 2011, 09:49

Jag och flickvännen såg "Mordet på Orientexpressen" med Albert Finney, Ingrid Bergman och Sean Connery. De bytte om till middagen i restaurangvagnen som sköttes av kypare i vita kavajer och allt var väldigt elegant. Efter det bestämde vi att åka från Budapest, Ungern till Split, Kroatien med tåg på semestern.

Det var INTE som i filmen. Vi hade en kupe för oss själva, men det var varmt, klibbigt, inga möjligheter att tvätta sig, ingen servering alls ombord, ofräsch toalett i slutet på korridoren, på natten krängde tåget så ens huvud ibland pekade mot himlen ibland ner mot marken, dieselloket luktade pyton när man öppnade fönstret ...

Världen är inte som på Agatha Christies tid. :-(

av Martin 27 maj 2011, 09:40

Åkte sovtåg från norra Grekland till Istanbul. Hur mysigt som helst. Rekommenderas.

av Herr Rosa 27 maj 2011, 09:18

Jupp, tåg till övre Norrland är inte klockrent, dit flyger man, allt annat är självplågeri

av En annan Arne 27 maj 2011, 08:34

Rocky förskönar liggvagnen.. Åkte Luleå-Malmö igår på 23h, riktigt vidrigt

av johan 27 maj 2011, 07:51

mysigt med sovtåg, man skulle ta och göra det nångång igen.

av Pierre 27 maj 2011, 07:44
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 25 maj

Publicerad 07:00, 25 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2574

Thanks for srhaing. Always good to find a real expert.

av Augustina 6 juli 2011, 06:54

Thanks alot - your answer solved all my problems after several days sturggling

av Maliyah 5 juli 2011, 13:29

Har Rocky egentligen ställt sig vid sidan av? I så fall bara på ett sätt: Han gör serier på hur han faktiskt tänker, utan att försköna sig själv. Som Susanne Brögger skrev: man behöver bara säga precis hur det är, så trillar folk av stolarna.

av ason 26 maj 2011, 13:48

Det jag menar är att en 40-åring ofta är väldigt uppknuten och det blir han ofta hur han än bär sig åt. Jag tänker inte försöka mig på att definiera vad frihet är - det tror jag vore dumdristigt.

av Slidkrans 26 maj 2011, 13:03

Var är frihet då, Slidkrans? Här där jag bor (inte Sverige) finns det gott om uteliggare. Jag har en känsla av att vissa av dem, säkert inte alla, vid något tillfälle ville ha friheten att göra vad de ville utan att behöva tänka på fru, bostad, jobb och pensionsförsäkring.

Nu är deras frihet på nivån om de ska köpa vitt eller rött vin till frukost för pengarna de fått ihop från att samla tomglas. Samtidigt har jag med mitt torra svensson-liv möjlighet att köpa en flygbiljett till vart 17 jag vill. Begränsningen är att jag måste se till att jobbet inte saknar mig alltför många dar och att jag nog får ta familjen med mig på den där flygresan.

av Martin 26 maj 2011, 12:43

Rocky har kanske aldrig varit ngn rebell eller outsider, men han har ändå ställt sig lite vid sidan av. Nu gör han plötsligt ett försök att kliva in i mittfåran. Kan inte vara helt lätt.

Det jag menar med sammanhanget är snarare de saker man inte riktigt kan påverka själv. 40-åringar är ofta ganska begränsade av omständigheterna de lever under. Deras frihet blir beskuren. De blir som ett slags mellanchefer.

Å andra sidan så tror jag att den personliga friheten expanderar igen efter 40. De friaste människorna tror jag är små barn och pensionärer.

av Slidkrans 26 maj 2011, 11:48

SK håller med mig? Kors i taket!

Men hmm... var har det visat sig att Rocky inte vill leva Svenssonliv - förutom att han var tveksam just till att bo i en småstad medan tjejen pluggar? Det var ju Edith som velade fram och tillbaka, Rocky ville bara ha henne.

Situationen vid 40 kan kännas beige därför att man har uppnått en del mål och faktiskt vet vad man gör på jobbet, t ex. Man kan tjäna ihop till levebrödet och vet hur man deklarerar. :) Problemet är alltså att man börjar bli skicklig på det man redan har och behöver nya utmaningar!

(En del tror att svaret är att skippa frun och haka fast vid en tjugoårig tjej som inte vet vad HON gör, men det är en illusion...)

av ason 26 maj 2011, 11:21

Jag håller med ason. Som person är man kanske på sin topp vid 40. Jag talar mer om sammanhanget man befinner sig i som medelålders. Det är ofta rätt beigt.

Kolla på Rocky. Han vill uppenbarligen inte leva svenssonliv, men han tvingas ändå in det pga ngn allmänt vedertagen konvention.

Jag tror att det är lättare/trivsammare att leva både som 50- och 60-åring än som 40-åring.

av Slidkrans 26 maj 2011, 09:42

Det är inte ALLA som tycker killar har sin empatiska, intellektuella och sexuella höjdpunkt vid 23...

av ason 26 maj 2011, 09:07

pecis, ason!
smart, ung å stark!

av r 26 maj 2011, 08:40

@SK Hehe. You know not whatof you speak... Så kom igen: Varför tycker du livet är patetiskt runt 37? Eller 42? Är man inte i sin krafts dagar då - lite smartare, men fortfarande ung och stark?

av ason 26 maj 2011, 08:32

@pierre. Du har rätt ang serier i allmänhet, men just Rocky är ju ett exempel på en självbiografisk serie. Och det självbiografiska elementet är ju en integrerad del av serien. K skulle ju kunna göra ett avsteg från detta men då är det ju inte riktigt Rocky längre.

@KJEH. Tror fortfarande att K kan haspla ur sig några roliga strippar framöver. Han kan ju alltid teckna Rocky - i sin ensamhet - i en intern monolog. På sikt lär det dock bli alltmer lingonkola.

Jag var för lat för att hålla liv i onsdagstipset.

@ason. Du kommer bli varse tids nog. Själv är jag förövrigt redan där.

av Slidkrans 26 maj 2011, 04:40

Bipolärt värre.

@Herr Rosa: Bra iakttaget - "...du får ta tåget 'HEM' till Stockholm!". Långben bor alltså i Stockholm och vi borde inte se honom i nästa strip. Gör vi det är han en låtsaskompis. Eller så har han missat han tåget.

@SK: Om Kellermannen bosätter sig i Västerås på riktigt och det är en självbiografi borde det bli lingonkola på riktigt from nästa strip. Blir det Coca-cola har K gjort avsteg från självbiostrategin och då får han börja hitta på storys igen. Skarva lite. Som han gjorde i början.

Bara en sak: vafan hände med onsdagstipset?
Jag kan vikariera med ett torsdagstips: Բլիթներ

av KJEH 26 maj 2011, 01:12

Mössorna är Brad Pitt-luvor.

av ason 25 maj 2011, 23:28

Som Lilla Fridolf, det blir lajbans...

av husse 25 maj 2011, 23:11

Jag vet, Rocky kan kan köpa ett hus i någon bättre villaförort, börja jobba på kontor där han blir terroriserad av den koleriske chefen, skaffa två barn, flicka och pojke, en hund som heter Daisy, krocka med brevbäraren på morgonen, spela bowling med grannen, käka gigantiska mackor,sova middag på soffan. Låter inte det som ett jätteroligt koncept?

av En annan Arne 25 maj 2011, 21:00

@slidkrans. de flesta seriefigurer åldras ju aldrig. kellerman dödar gåsen som värper guldägg genom att låta rocky växa upp.

av Pierre 25 maj 2011, 20:39

Varför är perioden patetisk, SK?

av ason 25 maj 2011, 20:38

@KJEH. Just nu befinner vi oss på en motorväg mot lingonkoleland, i alla fall som jag ser det.

Jag tror i och för sig inte att Kellerman har så mkt val. Han måste ju hitta på ngt nytt. Vad skulle han annars göra? Låta Rocky bli Söders äldsta tonåring? Det hela är ett dilemma för Kellerman.

Rocky är på väg in i den kanske allra mest patetiska perioden i en människas/hunds liv - den tidiga medelåldern. Jag tror det kommer vankas en hel del angst framöver.

av Slidkrans 25 maj 2011, 19:57

Såsom jag ser det har Rocky aldrig varit en outsider. Han är alldeles för populär för det. Avbilda en socialt handikappad nörd av valfri kaliber och kön så har du en outsider. En kille som hänger på pubar med polare, åker på festival eller chillar på landet är ingen outsider. Det har jag själv fått höra, fast jag ser mig själv som den förstnämnde i första hand.

av Mr_feelbad 25 maj 2011, 19:37

jag gillar iofs rocky för humorn. bryr mig inte särskilt var budskapet är, men jag dukade nästan under när han hade sin faust-fas å andra sidan.

av Pierre 25 maj 2011, 18:09

ursäkta @SK men you lost me there... är det lingoncola eller coca-cola vi läser nu?

av KJEH 25 maj 2011, 17:47

Men är det verkligen så annorlunda - egentligen? Edith har visat sig vara en rolig sidekick ("Vad kallar man vuxna som vill klä sig i blöjor?" - "Hip hop?") och världen är ju lika absurd nu som den alltid har varit. När de ska bygga hus kommer de att stöta på de Suckande Hantverkarna som bygger ihop skorstenen med gylfen, jycken de köper kommer att vilja käka sin svans och för övrigt bara oköpbart pandakött i sötsur sås, och fanten flyttar in släkten i garaget.

Be happy, don't worry! Inget kommer att gå på räls - med andra ord, en blomstrande framtid i sikte!

av ason 25 maj 2011, 14:59

Word!

av r 25 maj 2011, 14:49

Jag tror ason har rätt. Rocky skulle kunna överleva som rolig serie, men blir lär inte bli särskilt enkelt för Kellerman att hålla liv i jycken.

Arne pekar på problemen. Rocky lever ju ett helt nytt sorts liv nu och det kräver ju att hela serien förändras.

Det är som att ta bort Coca Cola helt och hållet och lansera lingonkola. Ungefär. Hur många gamla kunder/läsare behåller man och hur många nya kan man hoppas på?

Vem skulle vilja vara produktchef för en sån satsning?

av Slidkrans 25 maj 2011, 14:27

En annan Arne: Tiden går. Frågan är vad man gör med detta faktum - om man gör något kul eller blir en trist farbror. Jag skulle tro det finns roliga knäppigheter att skriva om med båda vovvar och förhållanden, om man slutar längta tillbaka till tredjehandsboendet...

Han borde ta in dig en strip, där du går runt i hans lägenhet och suckar sorgset åt TV-soffan med dubbelschäslong, sideboardet och Edith. "Sitter ni där och är lyckliga, era jävlar... Jag känner Welstschmertz! Jag är besviken! Skriiiik!"

av ason 25 maj 2011, 13:40

En annan Arne: sluta läs då, så kan du minnas serien som du vill ha den.

av Janne 25 maj 2011, 13:28

Rocky är inte ett fattigt barn numera. Han är en välbeställd svensk farbror med SUV. Det är det som är problemet med hur serien utvecklats, den saknar helt under-dog perspektiv.

Han var roligare när han släpade sina pinaler i kassar mellan olika andra, tredje och fjärdehandsboenden på söder.

Och varför då bry sig? Kanske för att jag hellre vill se den här serien försvinna än att behöva se Rocky, en gång en hjälte för alla outsiders, försvinna in i villa, volvo, vovve misären.

av En annan Arne 25 maj 2011, 13:19

Eftersom den ni kallar "Rupertmannen" är Rockys egen Mållgan så bor han överallt!

av cella'man 25 maj 2011, 12:39

vem har taggat "rocky"?

av bro' 25 maj 2011, 12:32

Varför har båda sotarmössor? Är det 2007 igen?

av Interaktiv osäkerhet 25 maj 2011, 11:11

En liggvagn, är det nån slags spårburen bordell eller? Jag tror inte Rocky ska låta Rupertmannen lura med honom på sådana upptåg. Bättre han skickar Rupertmannen tillbaka till Stockholm, så förhoppningsvis kommer Edith tillbaka solbränd och fin inom kort.

av sona 25 maj 2011, 07:51

Hähähä - den här var rolig. Jag måste säga att jag har en viss förkärlek för just etniska och sexistiska skämt. Som en bonus får man ju dessutom allt som oftast tillfälle att skratta åt diverse PK-människors förmenta upprördhet över det som vi andra bara hähähä:ar lite förstrött åt.

av Slidkrans 25 maj 2011, 07:50

Rupertmannen bor i sthlm. QED.

av Herr Rosa 25 maj 2011, 07:43
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 24 maj

Publicerad 08:00, 24 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2573

vicken gullig rackare.
Potentiellt farlig länk

av pierre 24 maj 2011, 19:00

och sen tar han av sig bältet...

av r 24 maj 2011, 13:49

Re: KJEH

Samma som alla vi andra, han får ta ur laptopen ur handbagaget och har han vätska med sig så måste han stoppa det i en genomskinlig plastpåse.

av Martin 24 maj 2011, 13:35

Hur gör bältdjuret i säkherhetskontrollen på arlanda?

av KJEH 24 maj 2011, 12:57

Snällt att dra upp bältdjur (Armadillo) så här på morgonen. Nu kommer jag att ha Tony Christie i huvudet hela dagen.

Potentiellt farlig länk

av Martin 24 maj 2011, 09:12

@Slidkrans Jajamensan, those were the days!

av En annan Arne 24 maj 2011, 09:05

Du Arne, var du med å diskuterade bananens krökningsvinkel när det begav sig?

av Slidkrans 24 maj 2011, 08:36

Ja, bältdjuret är fascinerande (och har redan kommit upp en gång tidigare här på sidan; när det gällde vilket djur man ville vara om man kom med i serien).

Bälta, myrslok, igelkott. Fina djur allihopa.

Jag tror bestämt det är ett maskerat bältdjur som sitter i fönstret.

av Herr Rosa 24 maj 2011, 08:34

Gubbar minns och drömmer om hur det var förr.

Den där diskussionen om myror var nästan lika trist som själva serien.

Om vi nu ska leva i det förgångna låt oss ha en riktig hallavha-debatt som en hyllning till Svenska Mad och dess "forum för fårskallar"

av En annan Arne 24 maj 2011, 08:25

Inte kul idag heller. Men igår lyckades vi råda bot på tristessen genom en trevlig diskussion om myrsloken. Idag föreslår jag bältdjur. Visst är bältan en lustig rackare! Käck som en 20-tals kis med äppleknyckarbyxor och yllekepsen på sned, fast på sitt alldeles eget bältlika sätt då.

av sona 24 maj 2011, 08:15
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 21 maj

Publicerad 07:00, 21 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2572

You’ve got it in one. Couldn’t have put it betetr.

av Voncile 6 juli 2011, 02:44

This is exactly what I was looking for. Thanks for wrtinig!

av Caroline 6 juli 2011, 02:36

@Martin
Man kan också klicka på knappen "listen".

av KJEH 22 maj 2011, 03:18

Tre trötta gubbar på en sylta i Gävle, inte klockrent direkt.

av En annan Arne 21 maj 2011, 17:28

Dessvärre har du nog rätt, SK. Det är väl därför yttre handlingen har tilltagit.
Alltsammans är dock enbart ångest inför Ediths återkomst...

Rocky har inte hår i ruta 3, det är mönster i bakgrunden!

av cella'man 21 maj 2011, 15:14

Seså ason, nu får du gaska upp dig lite, va. Kolla in den här lille rackaren. It's just bound to put a smile on your face:

Potentiellt farlig länk

av Slidkrans 21 maj 2011, 14:46

Vilken solstråle du är, SK. Du vet alltid hur man ska ta ner stämningen.

av ason 21 maj 2011, 14:06

Nej du, min kära cella'man, det handlar inte om djurarter i det här fallet. Det är knappast det som är problemet. Det handlar snarare om bristande kvalitet.

Och du ason, försök och få med alla bokstäver i ett och samma inlägg nästa gång är du bussig, va. Det underlättar för inläggets läsbarhet.

av Slidkrans 21 maj 2011, 13:39

Ni är diskriminerande. Om den s.k. Rupertmannen vore en råtta eller en groda, skulle ni kalla dagens en klockren strip.

av cella'man 21 maj 2011, 13:04

Som du såg, SK, fanns d:et i mitt andra inlägg. Bara att placera där du önskar. Eller stoppa på annan lämplig plats.

av ason 21 maj 2011, 12:46

Ason, du glömde ett d i ditt första inlägg. Tänkte bara påpeka det.

Ang. strippen: Jag vill så gärna tycka att det är kul, men...

av Slidkrans 21 maj 2011, 12:20

d

av ason 21 maj 2011, 12:03

Översättningar kan vara pärlor! Har ni satt på isländsk textning under amerikanska komedier någon gång? "She is mean." - "Hun er norn." Norn! Blir en helt annan fornnorisk klangbotten. Liksom.

av ason 21 maj 2011, 12:03

Kellerman har gjort riktigt tung research där!

Lite mer research hade kunnat leda till skämt som bygger på sånt här:
Potentiellt farlig länk

Piratkopierade filmer på engelska som textats av 'piraterna själva' inköpta i asien kan vara kul (vanligare förr, dock). Toy Story är en gammal klassiker. Huvudpersonen hette 'Wu Ji' (Woody), hans häst 'Eye of the ox' (Bullseye) och Buzz Lightyear hette '7 spirits' av någon outgrundlig anledning. De underbara översättningarna gav en ny dimension till filmerna...

av ola 21 maj 2011, 11:18

Nu är jag ju säkert inte den första som provat, men om man proppar in det i Google translate:
Potentiellt farlig länk
och sedan klickar på "Read phonetically" så kommer det mycket riktigt ut som "Xióng xīng" vilket ju inte är så långt från tjong tjing, kanske

av Martin 21 maj 2011, 10:46
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 20 maj

Publicerad 07:00, 20 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2571

@Martin: ;)
Efter poesiaftonen på Harry's kommer plejset att vara packat...

av ason 22 maj 2011, 08:29

Jag har oss bokade för de två första spelningarna! Stadshotellet
i Bröttorp och Harry's i Boden (efter poesiaftonen).

av Martin 21 maj 2011, 23:07

God idé! (Att lattja med i alla fall.) Jag kan vara Lady Gaga, men eftersom jag är kort och tjock blir det bara Lady Ga. Vitkor är Bamse. SK kan spela triangel.

av ason 21 maj 2011, 12:51

vi kan ju göra som gamla Kiss lr Lordi, dvs köra med smink o masker så vi kan förbli hemliga.

... ett Slipknot med banjos och som heter 'Vitkorz' är en riktigt bra idé, faktiskt

av ola 21 maj 2011, 11:04

Vitkorz skulle ju passa bra för vål helsvenska turné! Men ack, vi måste ju behålla våra hemliga identiteter...

av ason 20 maj 2011, 22:38

Re: ason

Vitkorz?

av Martin 20 maj 2011, 18:47

Hehe - ska vi starta ett band?

av ason 20 maj 2011, 17:19

rocky@vitkor.se - där du får oanade kunskaper ;) (dags för en slogan på pastan, tror jag). Allvarligt Martin, den där har man ju inte råd att i n t e köpa. Tänk på att slå an strängarna rätt bara när du börjar spela - annars förstör du stämningen. På strängarna alltså, inte partyt. För den är nog redan väck där när du plockar fram banjon...

av ola 20 maj 2011, 16:37

Tack ola. Nu kliar det ju lite i fingrarna att shoppa loss:

Potentiellt farlig länk

av Martin 20 maj 2011, 16:32

Bara här får man plötsligt tio minuters banjolektion, apropå barnteater, hip hop, Kronblom och Västerås.

av ason 20 maj 2011, 16:21

lite annorlunda med banjo-tema här, men om det är framtiden som näntar så: Potentiellt farlig länk

av ola 20 maj 2011, 15:50

Men En annan Arne då, Rocky har ju Edith! Tror du hon vid 25 kommer att slå sig till ro i Vinkelboda?

av ason 20 maj 2011, 14:04

@Ason, en ganska bra beskrivning på vad Rocky går igenom. Bara en ensam vemodig svensk farbror finns kvar, som traskar längs gatorna i sitt Vinkelboda och pratar för sig själv med sin låssaskompis Rupert. Mer tragisk än Kronblom faktiskt som ändå kunde lita på sin Malin. Den roliga, kosmopolitiske, uppdaterade och ständigt rumlande Rocky från det sena 90-talet är långt bort. Ack ja, vi skola alla vandra den vägen.....

av En annan Arne 20 maj 2011, 13:42

Mer svenskt kulturarv:

Potentiellt farlig länk

av ason 20 maj 2011, 12:27

En svensk lite hillbilly-klassiker om spräckta manliga drömmar på vischan:
Potentiellt farlig länk

Sjung med!

av ason 20 maj 2011, 12:12

även om jag föredrar originalet!
Potentiellt farlig länk

av En annan Arne 20 maj 2011, 12:03

Just det, Dueling Banjos är Kronblom på speed! Till och med deras Hill Billys är bättre än våra!

av En annan Arne 20 maj 2011, 11:57

Re: en annan Arne

Förklara dig! Skulle det svenska kulturarvet ligga svenskar i fatet idag när de gör musik?

Betänk att de mycket mer (?) kulturella amerikanerna, som producerar både hip och hop, har en historia som består av:
Potentiellt farlig länk

av Martin 20 maj 2011, 11:37

Ok, jag ger mig, hip hop har uppenbarligen blivit Kronblom, i varje fall i Sverige. Kanske förankringen saknas här under polstjärnan där kulturen mest består av vadmal och gnälliga fioler. Man får trösta sig med den äkta varan som inte tycks åldras.

Potentiellt farlig länk

av en annan Arne 20 maj 2011, 10:16

Potentiellt farlig länk

av ola 20 maj 2011, 10:00

@ason - så folkkär som t ex Dogge blivit med åren så kan man klart se släktskap mellan hip hop och kronblom. Finns det kristen metal, så varför inte?

av ola 20 maj 2011, 09:58

ehh... no peddo i förra inlägget, alltså!

av bengt 20 maj 2011, 09:54

jag ser inga groupies, eller motsvarande på barnteatern där backstage. Rocky har hur man än ser det en bit kvar innan han sjunkit så lågt som Bamse nuförtiden...Potentiellt farlig länk

av bengt 20 maj 2011, 09:54

Ojoj vilket gnäll! Kom igen nu, gaska upp er, det är fredag! Fun fun fun fun! Snart får ni gå hem, lägga in stora helgprillan och kila ner till Harry's.

Lite dåligt drag backstage, precis som på Harry's i boden kan jag tänka mig. Å andra sidan kan det va lite stelt att gå ut och mingla med publiken; ett "vad tyckte du?" kan ju oftast inte få ett bra svar förrän efter en tids bearbetning och analys av intrycken.

av vitkor 20 maj 2011, 09:42

Men är inte hip hop också Kronblom vid det här laget? Gnälliga rappar om "kärringen"? ;)

av ason 20 maj 2011, 09:42

Kronblom är en annan gubbe som jag alltid sagt att Rocky liknar till utseendet, fortsätter det gå utför blir han snart ungefär lika rolig också...

Iofs är han ju i samma län som upphovsmannen till KB verkade - kanske försöker Kellerman anpassa sig till Närke-publiken? Isåfall gör han det bra, bara att slopa Rocky som karaktär och köra vidare med RUpert i huvudrollen så är resan fullbordad

av ola 20 maj 2011, 09:30

Jag har inte sagt något om gubbar, är gubbe själv. En serie om gubbar kan mycket väl vara rolig, tex farbror Sid och hans polare på 90-talet. Rocky däremot har blivit seg och tråkig. Saknar givande dialog och populära referenser. Bo i Västerås, barnteater i Gävle, är det hip hop?

av En annan Arne 20 maj 2011, 09:12

Så vad kännetecknar en som INTE är gubbe? Just curious.

av ason 20 maj 2011, 09:02

Men att han är en gubbe är ju typ grejen. Jag börjar också bli en gubbe. Ser fram emot ålderdomshemmet tillsammans med Rocky. Keep it up!

av Uffo Dubbeldäg 20 maj 2011, 08:55

Ja, nu börjar det bli länge sedan det var någon kvalité här. Edith hade helt klart en föryngrande effekt på Rocky medans Rupertmannen lockar fram hans inneboende gubbe.

av sona 20 maj 2011, 08:46

Det känns som Rocky är på väg ner i seriehelvetet där han får som odöd vandra runt med de andra liken, Dagobert, Knasen och Ernie. Heder åt Berke Breathed som la ner sin "Bloom county" när det inte längre fanns något att säga. Det är slut Kellerman, dags att gå vidare, klippa sig och skaffa ett jobb!

av En annan Arne 20 maj 2011, 08:00
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 19 maj

Publicerad 06:00, 19 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2570

Great hamemr of Thor, that is powerfully helpful!

av Chris 6 juli 2011, 10:37

Så rocky och ruperts pappa blottar sig för barn med mentala handikapp? vad mysigt.

av Pierre 19 maj 2011, 17:46

@cella'man: there is... another one...

av bengt 19 maj 2011, 16:51

Ja, vad är det för ett tält och för en konstig grunka där? En armlös man som cyklar på två cymbaler...?

Är det inte gulligt att Rocky lägger ena benet över det andra när kejsaren tappar kläderna?

av ason 19 maj 2011, 15:45

Här löses gåtan med Rupertmannen - han är Rockys halvbror.

av cella'man 19 maj 2011, 13:51

Man kan se släktskapet mellan Rocky å hans pappa. Det roliga är att pappan har mer hår än Rocky!

av bengt 19 maj 2011, 12:07

en dildo på en segway, t om ? Ska det symbolisera Kejsarens nakna mandom? Ason vad säger du om såna falliska inslag?

av ola 19 maj 2011, 11:07

Dockan till höger i tredje rutan står på en Segway?

Potentiellt farlig länk

av Martin 19 maj 2011, 09:29
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 18 maj

Publicerad 07:00, 18 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2569

@enannanarne: Bröttorp på Öland kan jag tänka är riktigt fint. T ex det vid Örebro däremot bör man nog helst undvika

av ola 19 maj 2011, 11:06

ÖÖÖÖÖH! Ha ha ha :-D

Han trillade över bordet på nattklubben.

av Martin 18 maj 2011, 20:06

:)!

OK, för att öka på den olidliga spänningen med hundra procent - Edith kan vicka med tårna OCH prata med Rocky på mobilen! Och säga något roligt.

av ason 18 maj 2011, 17:10

En strip med en hjort som vickar på tårna låter iofs extremt spännande - men den orsakar två problem:
1. Det går inte med en Rocky-strip utan Rocky
2. Det går inte med en Rocky-strip utan prat bubblor

av r 18 maj 2011, 16:59

Men sprit och sex på Mallorca är så åttiotal... Inte ens som ung hjort tyckte jag det skulle kännas särskilt inspirerande. Vem vill ha ihop det med en full karl som säger ÖÖÖÖÖH! och tycker det är höjden av humor att trilla på ett nattklubbsbord?

av ason 18 maj 2011, 15:43

Du kanske är trött på det ason, men Edith ska väl föreställa en rätt så ung hjort och då är det helt säkert party-party som gäller på Mallisresan. Själv hade jag tyckt seriestrippar om en hjort som ligger på en filt och läser en bok och vickar på hovarna (de har väl inte tår heller!) vore nästan lika trist som Rupertmannen.

Frånvaron av Rockys svartsjuka är klart okarakteristisk.

av sona 18 maj 2011, 14:12

Varför sex och sprit? Är inte folk trötta på det, i alla fall i kombination och i Spanien? Jag tror hon ligger på en filt och läser en bok och vickar på tårna.

Har ni märkt att Rockys svartsjuka helt tycks ha tvinat bort? Skönt.

av ason 18 maj 2011, 14:05

Ja, låt oss snabbspola tills hjorten är tillbaka. Alternativt skippa Rockys och Rupertmannens trista filosoferande och zooma ut från Sverige, zooma in på Mallis och studera händelseförloppet på Ediths sex/sprit resa.

av sona 18 maj 2011, 13:01

Bröttorp finns på fem platser i landet, Öland, Kalmar, Örebro och två stycken i Dalsland. Min personliga åsikt att Ölands Bröttorp är finast, särskilt så här på våren! Ta med kikare!

av En annan Arne! 18 maj 2011, 12:02

I första och andra rutan bär Rocky en bombarjacka men i sista en hoodie. hur mycket packning fick de med sig?

av pierre 18 maj 2011, 08:31

Rocky fortsätter sin eriksgatan genom Sveriges avkrokar och hålor. Och Rupert, nu med turban, gör det inte roligare. Idag Gefle, imorgon Bröttetorp

av ola 18 maj 2011, 07:30

För alla som undrar över Rockys pappa; Potentiellt farlig länk

av En annan Arne 18 maj 2011, 07:21

Stellaaaa...!! Jag menar Ediiiith!!!

av ason 18 maj 2011, 07:14
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 15 maj

Publicerad 07:00, 15 maj 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 431

Good point. I hadn't thuoght about it quite that way. :)

av Trevion 5 juli 2011, 16:04

Tror ju once again att Rupermannen hållit till i Västerås tidigare. Det är alltså han som fått över Rocky till the dark side.

av Otto von Pommelhorst 15 maj 2011, 12:39

Rocky, Rupert o Mollgan

av ola 15 maj 2011, 09:26

Repris igen?
Så här gör de väl inte i pappersupplagan?

av ason 15 maj 2011, 08:54

Rupertmannen har väl inga kompisar i sthlm så han måste åka till Västerås för att hänga med Rocky?

av Herr Rosa 15 maj 2011, 08:09

Bra att denna strip kom i repris så att jag inte glömmer bort att jag är förvirrad. Den mest logiska förklaringen är alltså att Långbenet av oklar anledning flyttar med R och E till V, fast hittar eget boende. Den andra förklaringen är att L är en sk låtsaskompis. Känner du nån här? Inte en käft.

av KJEH 15 maj 2011, 07:46
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 24 mars

Publicerad 07:00, 24 mars 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2531

That’s more than snesible! That’s a great post!

av Irish 6 juli 2011, 13:49

Wow, your post makes mine look felebe. More power to you!

av Ziarre 6 juli 2011, 00:19

@Interaktiv osäkerhet hahaha det har jag misstänkt länge! Allas vår Vitkor har nog också ett mörkt förflutet på den punkten, kolla bara inredningen i "hans kompis" lägenhet:
Potentiellt farlig länk

av Mick N 24 mars 2011, 23:00

Man vet att det är teknologer på en site när folk tar sina namn från liftarens guide till galaxen :-(

av Interaktiv osäkerhet 24 mars 2011, 21:36

"Too" / "To"

av Pierre 24 mars 2011, 17:46

Vilken engelska? Däremot visar det sig den 31:a att elefantens snabel är väldigt tjock och lång. Hösnuva?

av ason 24 mars 2011, 16:43

Hur många läsare kommer klaga på engelskan i morgondagens stripp? Jag tippar på 4.

av Slartibartfast 24 mars 2011, 15:05

Kringlor? Det är väl semesterörhängen?

av ason 24 mars 2011, 14:11

Det är ju arlandas terminal 5. Har inte varit i Västerås och flugit, men att de har mer än en halv landningsbana och utomhusterminal kan jag inte tänka mig.

Mamman har även kringlor i håret.

av Interaktiv osäkerhet 24 mars 2011, 13:53

Har flygplatsen i Västerås en terminal 5?

Ja, jag tror det är mamsen. Ber om ursäkt om det i själva verket är en 25-årig kompis. I overall.

av ason 24 mars 2011, 10:43

@Interaktiv osäkerhet

det är väl det de gör? om inte bussarna i västerås flyger.

av harpest 24 mars 2011, 10:33

varför knulla överhuvudtaget nu när det nollat alla anledningar?

av ker 24 mars 2011, 10:07

Varför använder de inte flygplatsen i Västerås?

av Interaktiv osäkerhet 24 mars 2011, 09:49

Ack ja, nu kommer sju strippar med en grubblande Rocky i soffan, men det går nog bra.

av ason 24 mars 2011, 09:20

Jag vill inte verka överdrivet negativ, men jag har mycket svårt att tro att den där relationen håller i längden.

av Julia 24 mars 2011, 09:00

Just det ja - var lite glömsk där.

av Herr Rosa 24 mars 2011, 08:35

Förspelet var att E ville ha Val-ijum.

av KJEH 24 mars 2011, 08:23

de talar öppet om sex iallafall, men deras förhållande verkar inte mer hälsosamt för det

av dragsgill 24 mars 2011, 07:55

Känner att jag saknar information! Inget förspel fram till den här resan. Var (?), varför (sola, bada, knulla), med vem (morsan?)?

Har medresenären overall på sig?

av Herr Rosa 24 mars 2011, 07:37

är det morsan som edith ska åka iväg med?

av vitkor 24 mars 2011, 07:32

Va? Släpper Rocky iväg Edith på ligg-resa bara sådär? Nåväl, då kan vi väl förhoppningsvis se fram emot en vecka när Rocky ligger ensam i Västerås, med stigande oro och inbillningssjuka, och funderar på all hård-porr Edith ägnar sig åt på sin sex-semester.

av sona 24 mars 2011, 07:24
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 4 mars

Publicerad 06:00, 4 mars 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2518

jamen bara om man önskar a så

av ker 5 mars 2011, 00:01

nja, jag tänkte väl att Rocky snart evolverar till att bli Kronblom/Lilla Fridolf.

av Pierre 4 mars 2011, 20:19

ker: Är det 3 som kör med en hemsk melodi man måste lyssna på?

av ason 4 mars 2011, 18:04

Du tror det finns en brödkavel i den Edith-Rockyska lyan...?

Däremot har han säkert en ärvd encyklopedi ifall han sulle behöva stötta upp ett bord eller så.

av ason 4 mars 2011, 17:31

ason: snarare en brödkavel ...

av Pierre 4 mars 2011, 17:06

apropå iirreelleevvantta kommentarer

av ker 4 mars 2011, 16:51

nån stal min iphone så nu har jag så dålig uppkoppling så jag får vänta en kvart på att se vad nån skriver- ny mobil på gång-Rocky borde skaffa Iphone så han hade sysselsättning med verkliga problem- helst med 3 abonnemang

av ker 4 mars 2011, 16:43

Man fruktar ju att Edith en vacker dag kommer att smälla Rocky i huvudet med Encyclopedia Britannica, medan hon skriker: "NU har du något att sura för!"

av ason 4 mars 2011, 16:22

Nyss spelade Rocky biljard och åt middag med Rupertmannen, och helt plötsligt ligger han bredvid Edith. är det nån som sett dom två samtidigt?

Ja, då får man mixtra lite med sökfunktionen: Potentiellt farlig länk

av vitkor 4 mars 2011, 15:29

"...säger min terapeut Ulla" Lysande, den ska jag köra med i fortsättningen, kommer att funka på allt.

av Gekko 4 mars 2011, 12:53

Tänkte mest på riktningen i allmänhet - hur de chanseras.

av Slidkrans 4 mars 2011, 11:39

Fast Sheen och Kellerman har ju lite olika mål i livet. Och bor inte MK fortfarande i Västerås..?

av ason 4 mars 2011, 10:55

Jag ser paralleller mellan Kellerman/Rocky och Charlie Sheen/Charlie Harper. Tror faktiskt det kan gå helt åt helvete framöver. Jag fruktar att den förestående flytten till Västerås bara är början på ngt riktigt fruktansvärt.

av Slidkrans 4 mars 2011, 10:43

Det finns jojo-bantning, jojo-dating och jojo-moderering. ;)

av ason 4 mars 2011, 10:09

Hm, den försvann men dök upp igen. Så jag postade en till i mellanrummet och nu har jag två. Och så har jag gnällt om det här. Dagens mest onödiga?

av Kantor Wilhelmsson 4 mars 2011, 09:45

Ursäkta OT: Jag postade en kommentar på en artikel på DN för fem minuter sedan (som var kritisk, men inte otrevlig, mot att de nominerade till deras kulturpris ramades in så svårmodigt). Två minuter senare var den borta. Censurerar DN kommentarer på alla håll och kanter?

av Kantor Wilhelmsson 4 mars 2011, 09:42

Medelålders, svartsjuk och kontrollerande, alla varningsklockor ringer! Edith, gå därifrån innan du tvingas ta skydd på kvinnojouren

av En annan Arne 4 mars 2011, 08:41

Gnäll på Edith i all ära, men det är ju Rocky som är psycho! Vems fel det är ska jag dock låta vara osagt...

av J-Lo 4 mars 2011, 08:08

Idag kan man trösta sig med Nemi.

av ason 4 mars 2011, 07:30

Jävla jobbigt det verkar med sådana däringa monogama förhållanden. Bättre med Thailändskor tycker jag. Man förlorar aldrig sin tjej, bara tillfälligt sin plats i kön.

av husvagnsskräp 4 mars 2011, 07:04

NEJ!!!

av Slidkrans 4 mars 2011, 07:04
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 25 februari

Publicerad 06:00, 25 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2512

Going to put this artcile to good use now.

av Kalyn 6 juli 2011, 14:27

I thank you hmulby for sharing your wisdom JJWY

av Kayli 6 juli 2011, 06:08

I'm impressed! You've managed the almost imspsoible.

av Ziarre 6 juli 2011, 01:27

Posts like this brighten up my day. Thanks for tnaikg the time.

av Hessy 5 juli 2011, 14:03

Jaha, racketar. Ett tag tänkte jag att det kanske i st f små elefantbebisar var små stelfrusna mammutungar, med tanke på permafrosten.

av ason 26 februari 2011, 06:33

jaha de ska spela igen! För att bli av med ölmagen i den tidigare långa sittningen

av ker 25 februari 2011, 18:48

hmm.. jag märkte ens inte den sista bubblan om "dubbat på hornsgatan".

Det är ett ordspel som används av sadomasochister och betyder "en som använder kondom på sin drilldo" hemskt oansvarigt rocky, allt detta gummi till ingen nytta, du har ju redan hepatit c från edith.

av Pierre 25 februari 2011, 17:36

*The humans are dead*
*Affirmative*

@ker: baguette

av KJEH 25 februari 2011, 17:02

Undrar om han säger 'tutti' i den italienska översättningen?

av Herr Rosa 25 februari 2011, 16:51

nä, nu lämnar jag civilisationen för en tid framåt så ni får hålla fanan högt här t v!

av ola 25 februari 2011, 16:23

Är inte Rubank-mannen ett större hot mot serien än Edith? Var är Sk när man verkligen behöver hen?

av Interaktiv osäkerhet 25 februari 2011, 15:22

Men utan dubbat ruggas inte isen upp och dubbfria får inget grepp. Hade vi inte slagit fast det redan?

av Boris 25 februari 2011, 15:05

suck@kjeh purjo?

av ker 25 februari 2011, 13:24

I kvällens Studio S: "Miljöhotet, är det kört nu?"

av Slidkrans 25 februari 2011, 11:12

Vitkor: Så klart, de berömda ryska permalänkarna ska inte föraktas. Permutationerna är oanade. :)

av PP 25 februari 2011, 10:19

PP: det heter permalänk

av vitkor 25 februari 2011, 10:08

stora jointar med marockanskt?

av bengt 25 februari 2011, 10:00

Alla som har varit i Paris någon gång förstår vad de bär på.

av KJEH 25 februari 2011, 09:38

Termofrost? Permafrost, mannen, det heter permafrost.

av PP 25 februari 2011, 09:30

det förstås! Rocky slår t ex Bamse i gullighet anyday...

av bengt 25 februari 2011, 09:06

Men bengt, det är ju små nyfikna fantbebisar! Rocky och Thomas/Rupert är barnvakter!

Rocky är en gullig serie.

av ason 25 februari 2011, 08:39

aha, korvar, jag undrade just om det var dynamitgubbar, ljuddämpare (Rocky goes terror), jumbocigarrer (Rocky goes daddy),dildosar (Rocky goes kinky) alt. snabelskydd?

Men det är ju förstås en idiotisk idé - varför behöva två när det bara finns en fant?

av bengt 25 februari 2011, 08:18

men Rocky för f-n, inte dubbat på Hornsgatan! Det är den värsta innerstadsmiljöförstöringen sedan vattenfestivalen

av ola 25 februari 2011, 08:13

rocky jobbar på sin italienska, vilket är passande eftersom de går till marknaden med salamikorvar i väskorna.

av Pierre 25 februari 2011, 08:12
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 24 februari

Publicerad 06:00, 24 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2511

harpest: Det räckte med att se det första avsnittet av An Idiot Abroad. Det finns andra ställen att åka till.

av CD 25 februari 2011, 17:19

Grrrrr...

(Ventilerar bara. Har något att vara arg för. Och huvudvärk.)

av ason 25 februari 2011, 00:12

Skojar du, glöm orangea, klubbliv, gym osv, nu gäller det att göra studiebesök och intervjua personal och boende och ställa sig i kö till de trendigaste ålderdomshemmen!
Canasta på onsdagar? Check!
Boule på torsdagar? Check!
Bingo på lördagar? Check!
Kaffekvot = unlimited? Check!

av KJEH 24 februari 2011, 22:47

Som vanligt, orelaterat dravel i mängder här hos Vitkor. Men fortsätt ni, man måste ju ha ett socialt nätverk att ventilera med. :-)

För övrigt måste jag återigen hylla denna Kellerman som återigen slog huvudet på spiken. Tack för det! Själv har jag bara kommit till ruta två i livet och jag tror jag hoppar till andra bubblan i ruta fyra direkt faktiskt... ;-)

av Mr_feelbad 24 februari 2011, 20:17

@CD
Har du inte varit där så har du inte mycket att komma med.

av harpest 24 februari 2011, 20:09

I Kina äter man allt med fyra ben eller fler verkar det som, och använder MSG som bordssalt för att det ska smaka bra. Vidrigt land.

av CD 24 februari 2011, 19:53

jag tror båda är nakna, Rocky har lite mer hår bara - och Långben har halsband

av bengt 24 februari 2011, 15:32

Rocky är västvärldens enda levande värddjur med smittkoppor.

av harpest 24 februari 2011, 14:57

Har Rocky en noppig tröja eller mässlingen?

av ason 24 februari 2011, 13:59

livets dekadenta cykel

av bengt 24 februari 2011, 13:41

Så är det. Jag har i stort sett aldrig ätit god kinamat i Europa. Uck.

av Herr Rosa 24 februari 2011, 13:27

Synd bara att det väldigt sällan är riktig kinamat utanför Kina.

I ett land befolkat av patestiska soffbönder har kinamaten tvingats reduceras till någon deppig sojatallrik. Riktig kinamat är mer än bara sönderwokade nudlar med paprika och broccoli.

Förutom kinesiska stadsdelar som Chinatown i New York och enstaka entusiaster här och där, är det mesta bara skitiga lunchställen riktade till Ful-Erik bortrökta smaklökar och alkholistsug för pissöl. Vilket tyvärr är ett måste många gånger för att gå runt. Ful-Erik är en bekväm legosoldat med inbiten rutin, hans slösar gärna bort alla sina pengar på skit, men det ska vara hans skit och skit han är van vid. Ful-Erik tummar väldigt sällan på sin principer, och då endas om det lockas med uppmärksamhet från hondjur.

Förutom ett kulturell kastrering är det också synd för oss vegfarsistiska anarkaflator, det kinesiska köket kanske innehåller fler husdjur än det svenska, men det finns dessutom minst lika mycket veg som mord att välja mellan. Om inte mer.

av harpest 24 februari 2011, 11:09

Åja, han hade en grön vända förut, det tog slut ganska fort. Intressant hur han har förträngt spenaten redan.

av KJEH 24 februari 2011, 10:57

Ja, tänk så modig Rocky är som vågar sig utanför Stockholms stadsportar!

av ason 24 februari 2011, 09:02

som tur är har de gott om kinakrogar i Västerås. Och pizzerior med bearnaisesås på alla pizzor.

av ola 24 februari 2011, 08:03

Innan Rocky flyttar till Västerås passar han på att göra bokslut över sitt liv. Han känner väl på sig att slutet är nära.

av Slidkrans 24 februari 2011, 07:17
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 23 februari

Publicerad 06:00, 23 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2510

What a great reosucre this text is.

av Theresa 6 juli 2011, 14:18

This makes evretyhing so completely painless.

av Blondie 5 juli 2011, 10:00

med rörförstärkare?

av evert 23 februari 2011, 20:07

Dropdownlista. Men det där var ju på studentum, nån söksida.

Fast på studera.nu där man söker till kurserna måste man också välja kön, med radioknappar.

av vitkor 23 februari 2011, 19:10

Tja, är det radioknappar eller checkboxar?

av Pierre 23 februari 2011, 18:50

Kan man bara välja på två kön? Vad ska alla hermafroditer i Västerås skriva i såna fall?

av CD 23 februari 2011, 16:48

jag behöver nån som är bra på att göra ett jobb för mig- hemsida med olika sökfunktioner intresserad - hör av dig

av ludde 23 februari 2011, 15:44

Ja, det verkar ju vara en trevlig skola.

Intressant att man får välja ålder och kön på formuläret, vad ska man ta? Man kan bara välja mellan två kön, trist nog, men vad beträffar ålder kan man vara mellan 7 och 80 år. Spänstigt!

Klickar man på "villkor", får man följande spännande lektion i svenska från högskolan:

"Genom att lämna dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att skicka dina uppgifter vidare till den utbildare som du har gjort intresseanmälningen för."

Har den som skrev ovanstående själv gått där? ;)

av ason 23 februari 2011, 14:29

ett liv totalt utan ansvar- jaha alla tar köper tefonkök- då gör väl jag det också! Alla köper lägenhet utan pengar- jaha vadå bostadsbubbla?

av ker 23 februari 2011, 13:26

Lite av varje men mest tillämpade grejor,
Sjukvård, utbildning, energiteknik...

Potentiellt farlig länk

av En annan Arne 23 februari 2011, 13:18

Vad ska Edith plugga? Vad pluggar man i V-ås?

av vitkor 23 februari 2011, 12:49

Rocky vill gå från singelliv till snigelliv

av bengt 23 februari 2011, 11:15

lisbeth salander

av Flyttad tagg 23 februari 2011, 10:51

Kanske är det så att Rocky egentligen trivs så bra med sitt singelliv att han undermedvetet endast engagerar sig i relationer som han med säkerhet vet kommer misslyckas.

av Slidkrans 23 februari 2011, 10:14

Rocky har en Västeråsflytt i pipen

av ola 23 februari 2011, 08:07

Klart han ska flytta. Han kan väl hyra ut lyan! Edith är ju det han har going.

av ason 23 februari 2011, 06:40
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 22 februari

Publicerad 06:00, 22 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2509

I Örebro är de bara dumma

av ola 23 februari 2011, 11:24

Ja, i Västerås är folk feta och ointressanta. I Stockholm är folk däremot smala och framgångsrika. Och lyckliga.

av CD 22 februari 2011, 22:26

Jag har faktiskt bott en sommar i Västerås. Den tråkigaste sommaren jag varit med om.
Dessutom insåg jag var statistiken om de allt fetare svenskarna härstammar från.
Tillbaks till människobyn Rocky!

av Seven of Nine 22 februari 2011, 13:41

jag tror att tavlan föreställer tre mjukglassar i närbild

av bengt 22 februari 2011, 13:38

@ason: nej, men hon var klart mera borderline, borderline förut...

Rocky och Edith i Västerås blir nya Lisa o Sluggo, Selma o Fridolf? Stefan o Krister?

av ola 22 februari 2011, 13:03

För er som tjatar om Lykke Li, här kan man förhandslyssna på hennes nya album: Potentiellt farlig länk

av vitkor tipsar 22 februari 2011, 12:46

Ja, krogen gungar faktiskt.

Fascinerad av tavlan. Tre stora högar av - vad?

av ason 22 februari 2011, 09:05

Rocky kommer att bli Herr Gurka!

av Michael 22 februari 2011, 08:51

"22 februari 2011 klockan 08:06 stod Trekejsarslaget på vitkors Rockyforum. Slidkrans avgick med segern."

av Slidkrans 22 februari 2011, 08:11

Har hört att de brukar sätta upp en helfestlig nyårsrevy i Västerås. Nåt för Kellerman att se fram emot medan han travar runt mellan hemmet och ICA MAXI och vantrivs resten av året.

av Slidkrans 22 februari 2011, 08:06

Står det någonstans att han har en ny tjej? Edith har väl alltid varit lugn och sansad, från första träffen i husvagnen?

av ason 22 februari 2011, 08:06

är squashpartnern också ett fantasifoster? han ser ju precis ut som Rocky fast med hår, har alla rätta svaren, osv? Är det rockys superego vi ser?

rockys Ego kämpar med dödsångest och förnekelse medans hans superego driver på med utlandsplaner.

Sitter rocky på en båt? man ser hur scenen rör sig upp och ned mellan rutorna... är det en symbolik för Charons båt som stampar den ännu levande(?) rocky över styx, till dödsriket (åland).

av Pierre 22 februari 2011, 08:06

Jag undrar om inte Edith numer är en ny person. Dvs först var hon en annan som Kellerman var ihop med och som inspirerade till Edithfiguren (Lykke Li?), men de har brutit upp och nu är Kellerman tillsammans med en ny tjej som fått s a s reinkarneras i Ediths gestalt?

av ola 22 februari 2011, 07:59

Mer lugn och sansad än ason....

av sona 22 februari 2011, 07:56

För att vara borderline borderline verkar Edith väldigt lugn och sansad, tycker jag. Mer lugn och sansade än Rocky, faktiskt.

av ason 22 februari 2011, 07:53

Samboende med borderline borderline-personer tror jag *inte* lever längre. Minns vad Rocky läste i boken!

av Herr Rosa 22 februari 2011, 07:10

Men hallå - han ska ju bo med Edith också! Det är väl en förändring?

av ason 22 februari 2011, 06:27
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 20 februari

Publicerad 06:00, 20 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 419

Alltså, argumenterar R mot sig själv? Kanske schizofreni skall läggas till diagnosen?

av KJEH 21 februari 2011, 00:08

nazi-stork alert ruta 4

av evert 20 februari 2011, 13:36

i ruta 1: Fredrik Wirtanen, Henrik Dorsin och Annika Sörenstam (som satt i receptionen i sjukhuset) pangar på

av ola 20 februari 2011, 13:03

Just det! Och Finniga Fredrik ligger där och stirrar förfärat upp på tre svarta snorkråkor som svävar i luften ovanför honom och tänker: The horror! The horror!

av ason 20 februari 2011, 10:18

klart fanten är fredlig, peace, love and snabel!

av bengt 20 februari 2011, 10:05

Nej - jag är er Steve Martin möter Martin Luther King möter fröken Hjärtespalt möter agent 008 möter Proust.

I all anspråkslöshet, alltså. :)

av ason 20 februari 2011, 06:49

ason, du är vår Yoko Ono.

av Slidkrans 20 februari 2011, 06:37

Komplettering - elefanten sätter snabeln i pipan och snyter sig!

av ason 20 februari 2011, 06:31

... och där kom Finniga Fredrik med ett muskedunder, och elefanten, svart av ilska, satte snabeln i pipan! Fanten gillar inte vapen!

av ason 20 februari 2011, 06:11
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 17 februari

Publicerad 06:00, 17 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2507

Thanks alot - your answer sloevd all my problems after several days struggling

av Lorren 5 juli 2011, 22:32

HHIS I should have thuoght of that!

av Jonetta 5 juli 2011, 21:48

Frankly I think that's absoluelty good stuff.

av Honney 5 juli 2011, 20:21

A good many valubaels you've given me.

av Emily 5 juli 2011, 12:38

I searcehd a bunch of sites and this was the best.

av Boston 5 juli 2011, 10:32

Pierre: !

av Herr Rosa 18 februari 2011, 05:00

KJER, snarare lillebror.

av Pter 17 februari 2011, 21:34

I dagens avsnitt ligger rocky fortfarande på gräset i nåt sydeuropeiskt land och konvulserar. Han drömmer att han är vilse i en vaginal labyrint där han letar efter sin modersgestalt - men är det hjärnspöket Edith eller gamla Farmor, eller kanske hans drivna och framgångsrika syster han levt i skuggan av, eller är det ulla, psykologen med bröst? Är hans kvinnliga förebild en sexuell gestalt (Edith), en orörbar frestelse (syster), en döende matriark, eller ett vist orakel?

rocky känner sig förlorad.

av Pierre 17 februari 2011, 18:38

Det handlar om enkel logik, harpest - eftersom elallergikerna mår dåligt i dagens elfrekventa samhälle måste de vistas på sjukhus tills en läkare gjort en nogsam undersökning på dem och skickar ut dem i skogen. Om de inte dör innan av Rockys mobiltelfonvågor, det vill säga.

av ola 17 februari 2011, 16:34

stavfel i drivor just som ason kommit tillbaka. suck, det är inte lätt när det är svårt.

av harpest 17 februari 2011, 15:58

ola: skämtar du eller? ett vanligt sjukhus är knapast skärmat för elöverkänslighet, man är även skeptisk till om tillståndet ens finns då man inte kunnat bevisa det vetenskapligt.

man får inte ha mobiltelefoner på vissa avdelningar av olika skäl men det så att man nu skulle vara överkänslig för el och emf så kan du nog inte snubbla runt hur som helst ändå.

jag har heller aldrig hört att en person uppgets ha dött pga elöverkänslighet.

av harpest 17 februari 2011, 15:53

@ason den vita hajen:
Om du ändå är tillbaka kanske du kan svara vilka varianter som är fullgoda av följande då min språkkänsla sviker mig:
lillsyrra
lillasyrra
lillsyster
lillasyster

Vi stod utan vägledning igår.

av KJEH 17 februari 2011, 15:50

Jag undrar bara hur i h-e Rocky har mottagning på mobilen nere i källaren?

Dessutom får man inte använda mobilen på sjukhus - det är t om farligare än blommor då det slår utlivsuppehållande utrustning och potentiellt dödar el-allergiker

av ola 17 februari 2011, 15:26

" Om det fanns telefon kunde vi ringa till ett sjukhus i närheten och be om råd som ingen ... K Vennberg
en som inte knycker

av ker 17 februari 2011, 14:11

med tomhet i själen kan vi inte annat än respektera ditt beslut, ason.

efter att du lämnat oss bakom dig för att möta framtiden, begraver vi vår lidelse i sprit och lägger oss för att dö i din skugga.

av harpest 17 februari 2011, 14:02

kom igen ason - fanten behöver dig! Ta bort fenan och klona andra istället!

av bengt 17 februari 2011, 11:52

Två av pilarna på golvet pekar mot en liten rund hiss för möss.

Djupt rörd av att ni ville ha mig tillbaka igår med PK-feminist-smashar och allt. Men någonstans, oh någonstans, har alla tågen gått och alla klockor stannat...

såvida inte vitkor kan tänka sig att hindra kloning i st f att jag måste simma omkring här med en röd fena på ryggen som en annan guppy.

av ason 17 februari 2011, 11:15

Jag minns att jag irrat runt i Uppsalas universitetssjukhus kulvertar, jag minns inte hur jag kom dit, eller hur jag kom därifrån...

av Mr_feelbad 17 februari 2011, 10:54

Jag stod i mitten av min levnads bana

då i en nermörk skog jag mig befann,

där ej mer väg och stig jag kunde ana.

Ej vet jag längre hur jag skildra kan

en skog så full av grymheten och nöden;

vid minnet än mig skräcken slår i bann.

Den ödslig var som tomheten, som döden -

av ola 17 februari 2011, 10:38

högt i tak och mörka avgrundsdjup, det ser ut som om vår protagonist befinner sig i helvetet.

möt elden med underdånighet och respekt, herr rocky. bara mörker kan rädda dig nu.

av harpest 17 februari 2011, 09:52

fanten åker radiobil, ruta 1

av bengt 17 februari 2011, 09:26

längst inne i labyrinten väntar minotauren, d v s Edith, som Rocky måste besegra för att kunna ta kontroll över sig själv, utvecklas och gå vidare...

av evert 17 februari 2011, 09:25

Nu är vi i Rockys undermedvetna. Ganska tomt.

av Slidkrans 17 februari 2011, 09:17

och Kellerman låter Pirinen börja teckna Rocky, medan han tar över Pirinens produktion. Så gör de surrealistisk ironi och ironisk surrealism på var sitt håll. Med inslag av buskis-satir. Och Rune Andreasson får teckna Rockys Farmor eftersom båda är döda...

av ola 17 februari 2011, 08:12

Ahh Déjà vu! Snart möts dom, Rocky och SockerConny.....

av En annan Arne 17 februari 2011, 07:57
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 16 februari

Publicerad 06:00, 16 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2506

Good to see a tleant at work. I can’t match that.

av Karson 6 juli 2011, 05:22

At last, someone comes up with the "right" asnwer!

av Cherry 5 juli 2011, 23:40

Man började antagligen kalla det för café latte istället eftersom café au lait var för svårt att uttala.

av CD 19 februari 2011, 22:31

Pierre kommer med värsta bästa hypotesen! Ger ett helt nytt perspektiv på storyn, ändå tillbaka till festivalcampingen där han träffade Edith först. Det kanske var en dålig festivalhäxbryggd som triggade psykosen.

av Herr Rosa 17 februari 2011, 04:45

Fast vad det gäller kaffe ligger vi ändå ljusår efter irländarna.

av KJEH 16 februari 2011, 23:51

SK: men som svar på frågan, ja, det var all the rage back in the day.

av harpest 16 februari 2011, 21:46

SK: vi har kafépoliser som håller koll på att man beställer rätt, börjar dem fingra på batongen så vet man att man gjort bort sig. man lär sig snabbt dock eftersom det är osnyggt att dricka med sugrör och trasigt käkben.

beige-onsdagen '03 satte ett djupt ärr i AD-sthlm när några vilsna reklamare fick stryk på valand så svårt att de inte längre vågar beställa alls. stackarsjävlar...

av harpest 16 februari 2011, 21:39

latte kan numera också vara ett förled i sammansättningar, t ex lattemorsa

av ola 16 februari 2011, 21:05

Att ordet "chai" överhuvudet taget frekventerar det svenska språket som ngt nytt begrepp är ju helt befängt. Ordet "chai" betyder ju just "te" och att säga "chaite" blir ju som att säga "te-te". Det finns ju många exempel på detta, CD-skiva osv... Men det som stör mig är att man får verka som en imbecill när man inte förstår den nya tedrickarkulturen, fast man redan tio år innan den dök upp visste vad ordet "chai", betyder...

av Mr_feelbad 16 februari 2011, 20:48

harpest vet vart skåpet ska stå.

jag tror att rocky kommer att vakna upp ur en psykos och inse att edith egentligen är han själv. a la fight club.

Det passar ju med psykologbesöken, squashkvällarna, osv.

av Pierre 16 februari 2011, 18:56

En annan är ju så gammal i gemet (och passé) att man minns när det var inne å dricka "café au lait" eller vad fan det nu hette. Kaffe med mjölk var det i alla fall. Drack ni det i Stockholm eller var det bara vi på landsorten som lurades tro att det var en bra grej?

av Slidkrans 16 februari 2011, 17:43

det är nog ingen knark-våffla, trots allt. Tror det är en spetsduk Rocky knypplat när han rökt spliff och drucit vin och haft tråkigt...

av bengt 16 februari 2011, 16:26

Är det bara jag, eller börjar det bli allt mer Maja över Edith? Rent bildmässigt liksom?

av Boris 16 februari 2011, 16:05

du, en latte på orent ekensnack är en kaffe med mjölk, inget annat. du tar väl inte och piper om latte om du ska köpa mjölk i affären heller? tokstrunt.

som pyre får du blanda fanta och cola men som karl får du sluta upp med sånt trams, om inte avec smakar så får du låta bli.

av harpest 16 februari 2011, 14:25

space-våfflan gör sitt idag...

av bengt 16 februari 2011, 14:01

Latte betyder mjölk och inte kaffe! Sluta trolla!

In med Ason, med eller utan verifierat alias!

av Interaktiv osäkerhet 16 februari 2011, 11:41

det som är vidrigt är hur masala chai ibland kallas för chai latte när man besöker hipstervården, som om det skulle finnas något jävla kaffe i chai? om det är på det viset kan vi ju lika gärna kalla det kartongöl.

av harpest 16 februari 2011, 10:42

Jag håller också med. Att dricka te med påsen kvar i koppen är bara vidrigt!

av Martin 16 februari 2011, 08:48

Håller med ola. Smashläge för ason.

av Slidkrans 16 februari 2011, 08:41

like

av lætt 16 februari 2011, 08:16

det här hade varit ett gyllene upplägg för ason... (kom igen - kom tillbaks!)

av ola 16 februari 2011, 08:12

Kvinnor är härliga - bara de går hem efteråt.

av Slidkrans 16 februari 2011, 06:38
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 15 februari

Publicerad 06:00, 15 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2305

Jag träffade faktiskt ason igår. Just nu går hon en kurs i feministisk syntax vid Södertörns Högskola. Tydligen väldigt intressant. Jag passade på att fråga henne när hon hade tänkt komma tillbaka till vitkors forum, men jag fick bara ett outgrundligt leende till svar. Åh ason, som hon gäckar oss.

av Slidkrans 16 februari 2011, 01:39

finns det tjejer på interwebben?

av Pierre 16 februari 2011, 00:34

Det var nästan som man lärde känna ason. Hon skrev riktigt fyndigt ibland. Riktigt plumpt ibland men oftast spontant.
Nåväl.
Hon kanske är och pluggar högre kurs i användandet av citat-tecken, eller dialektalt användande av nominiativ i förkortad predikatsfyllnad och därefter kommer tillbaka som ason den vita ridande på en fant i skuggorna under bordet!

Kanske har hon mognat så mycket att hon till och med kan ge ker en känga!

av KJEH 16 februari 2011, 00:16

ker: Min p-länk? hänger inte med. Ason kanske har hämndklonat mig?

av ola 15 februari 2011, 19:42

och detta vara för att en var så jävla feg

av ker 15 februari 2011, 17:43

jag förstår att ni skäms tyvärr är det så att nivån sjunkit så där 80% sedan ason slutat - men det kanske inte gör nåt för ni kan väl inte märka skillnaden=

av ker 15 februari 2011, 17:42

jaha ola det kanske var så att jag missförstod din p länk? Oj då så pinsamt- jag trodde det var en invit sorry- i övrigt vem har rocky att tacka för?

av ker 15 februari 2011, 17:39

Kan faktiskt ha påverkat 400 biljoner miljarder människor.

av KJEH 15 februari 2011, 17:26

Laett du glömde en fråga i din andra kommentar

av bengt 15 februari 2011, 10:32

lisbeth salander

av Flyttad tagg 15 februari 2011, 10:01

Laett, du glömde ett frågetecken i din första kommentar.

av Slidkrans 15 februari 2011, 09:55

@Pierre: Våfflan ÄR snurrig, det måste vara en sån där space-cookie

(hoppas det inte blir för jobbigt för SK att titta på den - eftersom han/hon/den/det är sjuk)

av ola 15 februari 2011, 08:07

uppfyll jorden å föröken eder

av ola 15 februari 2011, 08:05

?

av lætt 15 februari 2011, 07:46

hur är det med spermabanker i sverige. känner att jag borde dela med mig av mina fantastiska gener. dessutom skulle det vara ballt att få ett eget litet folk

av lætt 15 februari 2011, 07:45

kellerman experimenterar med perspektiv igen. den fyrkantiga våfflan på bordet gör mig yr.

av Pierre 15 februari 2011, 07:13

Klanbyggande är en dygd

av Cobb 15 februari 2011, 06:35
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 14 februari

Publicerad 06:00, 14 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2318

Your answer was just what I neeedd. It’s made my day!

av Staysha 5 juli 2011, 14:21

Jag gick på Montessoridagis.
Boffade Häxan Putsmedel.

av Michael 17 februari 2011, 10:39

Hang on, för alla nya, det är alltså Rupertmannen alias Thomas, alias Långben, till höger i bild, som på måndagar väljer ut vilken repris-rocky-strip dn skall publicera.

av KJEH 15 februari 2011, 01:53

Pierre, mkt möjligt. Nåt jobbigt är det i alla fall.

av Slidkrans 15 februari 2011, 01:12

Om långben är med och man taggar med långben och man sen vill söka efter fler strippar med långben så hittar man inte långben för långben är flyttad till en kommentar. Vad är det för dj-a kommentar; långben!?

av Flyttad tagg 15 februari 2011, 00:29

@SK. Det är nog urinvägsinfektion...

av Pierre 14 februari 2011, 17:46

Chicago? Var det inte NYC? Hur som helst - jo, det stämmer nog.

av Herr Rosa 14 februari 2011, 13:52

men kanon!

Måste ju testa direkt...
Och man kn göra indrag också?

Finfint!

av ola 14 februari 2011, 13:50

Eftersom Ni verkar ha snöat in på språkregler och formatering, kan jag upplysa Er om att dubbla radbrytningar ger nytt stycke sedan förra veckan.

av vitkor 14 februari 2011, 13:43

SK - du kommer att gå till historien som Stor-bokstav-och-punkt-martyr. I lidandets stund håller du fast vid principen och ger aldrig vika. Lite respekt för det, det kan jag tillstå.
-
Viss sammanblandning av prepositioner och temporala hjälpverb dock (har-här) ;)

av ola 14 februari 2011, 13:29

Här en sån ruskig feber för tillfället, så jag har inte riktigt tankeskärpa nog för att kommentera strippen. Men som ni märker så klarar jag fortfarande av att skilja på stor och liten bokstav. Ville bara få det sagt.
-
Ola, du lyfter en viktig fråga men jag är tyvärr för vimmelkantig för att kunna ge ett bra svar.

av Slidkrans 14 februari 2011, 12:30

ker: saknar mig? Jag har peppar, peppar inte gått bort än - vilket Rockys farmor borde ha gjort vid det här laget
-
förresten SK, m fl vad tycker ni om iPod fenomenet då - de har onekligen uppnått viss effekt med att bryta mot versaliseringsreglerna (och många reklamtöntar har tagit efter)?

av ola 14 februari 2011, 10:43

aldrig har jag upplevt att bli firad på alla hjärtans- men tiden förändras nu kan män kramas- saknar dig oxå Ola- men Edith går bra hon är säkert queer

av ker 14 februari 2011, 10:22

lOve 2 yA aLl 2day on LoVE dAy! ! ! =)

av bengt 14 februari 2011, 09:49

Ingela är säkert Rupertmannens flickvän som var med i Chicago.

av Interaktiv osäkerhet 14 februari 2011, 08:57

grynet molvig

av Flyttad tagg 14 februari 2011, 08:56

synd - hoppades nästan att Edith bytts ut

av ola 14 februari 2011, 08:56

ingela la la la la la laa plingela

av Flyttad tagg 14 februari 2011, 08:54

långben

av Flyttad tagg 14 februari 2011, 08:38

Okej att det här är en äldre strip - men vem är/var Ingela?

av Herr Rosa 14 februari 2011, 07:10
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 12 februari

Publicerad 06:00, 12 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2504

I suppose that sounds and smlles just about right.

av Kairi 5 juli 2011, 21:40

With the bases lodaed you struck us out with that answer!

av Paulina 5 juli 2011, 08:31

Jag tror mr db (miss dB?) skriver här istf länkar pga att (kända författaren) Läckberg först skrivit detta sen ångrat sig och suddat. Vitkorleaks liksom.

OT är ju också en dj-a förkortning.

av KJEH 14 februari 2011, 00:24

det räcker med bara länkarna till texterna db!

av evert 13 februari 2011, 14:53

@db; öhöö, vem fan orkar läsa det där? Lägg ner!

av En annan Arne 13 februari 2011, 06:21

Och så Martin Melins (gift med Läckberg- HAHA) inlägg - också raderat och förvunnet från Googles cache:

-----
Vem fan är Benke

Min fru ryter till på sin blogg idag. Med all rätta. Det är tydligen ännu en feg person som gömmer sig bakom pennan och skriver skit om min Ingen aning om vem han är men skriver man skit om mig. Du kan hitta hans påhopp i en krönika HÄR. Och maila honom gärna och fråga varför han gör som han gör. Varför vi skall leva i en värld där vi skall hoppa på varandra istället för att hylla. Nämnde jag att han ”inte har läst Läckberg”. Okej… ? I rest my case. Min frus svar i sin blogg hittar du HÄR.
-----

Potentiellt farlig länk

av db 13 februari 2011, 01:10

OT men IA blockerar ju poster hejvilt. Läckbergs raderade bloggsvar till Bengt O:s krönika på Potentiellt farlig länk

Förhoppningsvis är den komplett. Styckeindelningen är lite osäker.

---------
Vad fan är det för fel i huvudet på manliga författarkollegor undrar jag?? Inte alla - långt ifrån - men utan undantag om det är en kollega som rackar ner på en annan så är det en man som är i farten! Men skit samma. Man eller kvinna är egentligen oviktigt. Jag fattar bara inte varför det inom författaryrket är så accepterat att man kastar dynga på en kollega? Till och med är rent ut sagt otrevlig och oförskämd! Läser Bengt Ohlssons rara lilla krönika om mig och helt ärligt, jag fattar inte vad jag gjort honom för ont för att förtjäna en sån vedervärdig spya som han kräker ur sig över en hårt arbetande kollega. Man kan inte bli profet i sitt eget land. Ska jag be om ursäkt och skämmas för att jag tjänar bra? Hell no! Alla omkring mig vet att jag jobbat arslet av mig i snart tio år som författare, och jag vägrar böja på nacken för att jag med kombination hårt jobb och rätt timing, t ex i år är den 7:e bäst sålda författaren i europa.Eller att jag t ex säljer cirka 300.000 i inbundet i Sverige varje gång jag kommer ut med en ny bok. Skryt? Ja, kanske. Stolthet? Ja det kan ni hoppa upp och sätta er på! Och jag är GLAD att så många tycker om mina böcker! - Vad du gör är ju att du idiotförklarar mina läsare! Så 300.000 är idioter som köper mina böcker när de kommer ut?? Det är ju i förlängningen det du säger! Och DET gör mig förbannad när någon idiotförklarar mina läsare! Och ännu pinsammare är det när det är en annan författare gör det! Och ska jag- på grund av att det går bra för mig, bara acceptera vilken skit som helst? Aldrig i livet! Den dagen jag bara ler och tar skit, den dagen kan jag lika gärna vända näsan i vädret. Och det är inte att få kritik i sig jag retar mig på - För retar mig på den här krönikan gör jag. Något förbannat. Det erkänner jag villigt, även om jag iom det på sätt och vis blottar strupen. För helst ska man ju låtsas att man inte bryr sig. Men jag köper att kritik får man tåla i mitt jobb. Det kommer från recensenter, från läsare, i redigeringsarbetet med böckerna får man ha hård hud när man jobbar med sin redaktör/förläggare osv.

Bengt är ingen recensent, eller han skriver iaf inte den här krönikan i egenskap av recensent. Och han skriver ju själv att han inte ens är en läsare. Bengt är en kollega till mig. Och han attackerar i sin krönika en annan kollega på ett lågt, fult och oförskämt sätt. Jag är inget "fenomen" som det är ok att uttala sig hur som helst om. Jag är en person, och det verkar Bengt ha glömt. Det han skriver är sårande och plumpt. Varken mer eller mindre. Det är en kniv i ryggen. Att Bengt sitter på privata middagar och snackar skit om mig, det får stå för honom. Inte så snyggt kan jag tycka men visst finns ju folk som gillar sånt. Men att dessutom slå sig för bröstet med sitt privata skitsnackande bakom ryggen på en kollega - och skriva om det i en krönika - ja hur tänker han?
-------------

av db 13 februari 2011, 00:58

@ker jag tror jag förstår vad du menar.

--

Jag börjar misstänka att det är Romerna på Bonniers som ligger bakom...

av KJEH 13 februari 2011, 00:26

nej det gjorde Tunisien och Egypten!www.dn.se/ledare/kolumner/feminism-som-rasism

av ker 12 februari 2011, 21:50

Kan Kellerman själv ha tryckt på för att få igenom denna över censuren?

av Imperatorn 12 februari 2011, 20:56

"viktigare än jag" ruta fyra- om socialgrupp 1 annars mej och sedan -68 är det populärt att retardera med byxorna i behåll och bli 3vligt oxå

av ker 12 februari 2011, 12:04

ja det var det. censur är en lustigt sak.

av harpest 12 februari 2011, 11:43

var det inte den här som blev censurerad i somras efter bonniers-strippen?

av vitkor 12 februari 2011, 11:34

Hey Caramba, där är ju den andra strippen som Bonnier censurerade, de ändrade sig tydligen! Trevligt att kritiken nådde fram.

av Gekko 12 februari 2011, 11:32

speedy ser ut att ha lagt på sig lite i ruta 3.

av harpest 12 februari 2011, 10:48

farmor vägs

av Flyttad tagg 12 februari 2011, 10:31

hoppas farmor väger lätt i dödens vågskål - memento mori!

av ola 12 februari 2011, 10:27

jag tolkade asons sista inlägg igår som att fanten trots allt håller henne kvar? Hoppas på det och den som lever får se.
--
SJuksköterskan i miniatyr som de hängt upp på väggen i ruta 1 är också söt!

av bengt 12 februari 2011, 10:03

som sitter i knäet på lodisen i första rutan.

av Kantor Wilhelmsson 12 februari 2011, 09:52

Haha, jag gillar den där Rocky-miniatyren som

av Kantor Wilhelmsson 12 februari 2011, 09:52

Ingen fara SK. För att kompensera asonbortfallet måste alla andra skriva minst två kommentarer

av KJEH 12 februari 2011, 09:43

var.

av KJEH 12 februari 2011, 09:42

Fast å andra sidan - hon kanske skiter i sånt numera. OK, nu spammar jag. Sorry.

av Slidkrans 12 februari 2011, 08:53

Nog för att ge Katri Linna en tia skulle det ha stått. Ville bara säga det.

av Slidkrans 12 februari 2011, 08:44

Nog för att Katri Linna en tia.

av Slidkrans 12 februari 2011, 08:00

vann igen

av bjorn 12 februari 2011, 06:58

ha!

av Bjorn 12 februari 2011, 06:57
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 10 februari

Publicerad 06:00, 10 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2502

Ason, du kan väl helt enkelt signera dina inlägg med PGP eller liknande. Eftersom det bara är du som har din privata nyckel kan inte klon-Ason producera samma signatur.

av db 13 februari 2011, 01:27

iaf var det ett evigt nick-lånande på pastan ett tag - och det var ganska kul

av evert aka Mubara aka Lisbeth Salander aka Klasse Möllberg 11 februari 2011, 11:16

ok - I see...

av evert 11 februari 2011, 08:45

Oklart vem av oss du menar :-)

Men, nej, jag bytte namn för att jag blev censurerad för att jag skrev "icke politiskt korrekta" inlägg eller vad nu DN aka IS aka IÄ går efter.

av KJEH 11 februari 2011, 08:08

(KJEH - är du Kebab Jane Ecce Homo? Bytte inte du namn för att ngn klonade dig på pastan?) Jag menar - that's life!

av evert 11 februari 2011, 08:04

@KJEH: Meningar avlutas vanligtvis med punkt, tack

av KJEH 11 februari 2011, 02:26

@KJEH: Därom råder det nog delade meningar

av KJEH 11 februari 2011, 00:52

Har ingenting med curlande att göra.

av KJEH 10 februari 2011, 23:11

Curla ason eller inte curla ason, det är frågan.

av KJEH 10 februari 2011, 23:02

Mitt i dramatiken i Egypten: Helig vrede har utbrutit på vitkorsajten och indignerade invektiv har regnat över mig. OK, vi är oense, ni vill ha möjlighet att klona, och till syvende och sist är det vitkors sajt och vitkor som bestämmer. Jag var tvungen att tala om att jag tänkte sluta kommentera om kloningen får fortsätta, annars hade ni ju trott att alla följande ason-kommentarer faktiskt kom från mig.

Fridens.

av ason 10 februari 2011, 22:32

I tidernas begynnelse, omkring 2002-2004, var det välbesökta forumet på Dagensskiva.com fritt från inloggning. Det var en frigjord tid, men märkligt full av respekt. Visst fanns det klonare även då, men man lärde sig känna igen hur folk skrev (tonfall etc.) så pass väl att alla visste när det var klonaren och när det var det riktiga nicket. Det höll ju inte hur länge som helst men jag minns det ändå som väldigt fint.

av Kantor Wilhelmsson 10 februari 2011, 20:52

Ja, nu glömmer vi protesterna i Kairo och ägnar kvällen åt att reda ut den här konflikten istället. Så här får det ju inte gå till!

av CD 10 februari 2011, 20:36

Re: ker
Det är väl samma som med alla grupper. Om 999 är snälla och lugna och 1 är vild och högljudd -- vilken ser du?

999 999 muslimer är vänliga familjemänniskor, 1 är en skobombare, osv.

Vi kanske skulle ge feministerna i uppdrag att krama snälla familjefäder istället för att modellera sin mansbild på världens Dick Cheneysar?

av Martin 10 februari 2011, 20:33

jag är Asons granne Bson, jag blir mäkta irriterad över det här gnället. Att ta åt sig av en nickkapning i en kommentarsfunktion till en serietidningsstripp är lika retarderat som att tävla i handikapp-OS. / med vänlig hälsning: Bson. aka. apan Ola. aka. kungen, Aka. Hosnie Mobarack aka. Jimmie Åkesson.

av Bson 10 februari 2011, 19:42

det tror inte jag heller, men chansen finns.

av harpest 10 februari 2011, 19:35

Ason, du beter dig som det perfekta mobbingoffret när du tar åt dig och bölar och gnäller. Att du ens har som krav på internet att du ska vara ensam om att få använda en kombination av fyra bokstäver, det är bara löjligt. Lägg ner.

av apan ola 10 februari 2011, 19:31

nej, ason - jag kan inte hålla med mobbing-resonemanget. Visst måste man markera beteenden - men man kan inte lösa allt på det viset, dvs förbud och reglering (det vore en klassiskt patriarkal modell)
-
Tror t o m att det kan leda till värre förseelser eftersom det inte uppfostrar människor till ansvarsfulla individer...

av ola 10 februari 2011, 19:26

Nej, harpest, jag kastar inte bort tid med att låtsas sådana saker.

av ason 10 februari 2011, 18:15

mamma rocky

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 17:59

funderade i morse apropå atomvinter och gubbkapitalisternas spelberoende(börsen som driver hela världen till undergång tillsammans med vapenproduktionen) De vinner terräng de djävlarna på bluffen att alla män är angripna av dom som vill jämställdhet!Och detta splittrar alla goda människor! I själva verket är de flesta killar icke spelande ickevåldsmänniskor-men många luras av de rubbade gubbarna att bli deras avantgarde -att agera allan(macho) män, där kvinnor och jämställdhet blir en motsättning till manliga önskningar. Gubbarna använder(och tjänar pengar på)massmedia, film och nät för propaganda som endast och jag menar endast visar den mansbild de har användning för. Man måste inse att jämställdhet är en förutsättning för frihet- fred med jorden och fred mellan människor

av ker 10 februari 2011, 17:57

Gäsp, vilken dramatik det var i kommentarsfältet idag då. Har shai teet tagit slut?

av Gekko 10 februari 2011, 17:47

det vet jag, vi ser det med "verifierad" också. jag menar trollat i den meningen att personen bakom ason egentligen inte är upprörd, att det hela är iscensatt.

av harpest 10 februari 2011, 17:47

harpest - vitkor kan se på IP-numren att det inte är trollat av mig.

av ason 10 februari 2011, 17:34

seriöst snack

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 17:27

så vitt vi vet kan hela grejen vara trollad av ason men det är ju lite av charmen med internet, blodigt allvar och fantasi i symbios. skulle det vara så är det ju skitsamma hur som helst eftersom vi fick en bra diskussion utav det.

av harpest 10 februari 2011, 17:24

vitkor: "Hur stoppar man mobbing på en skolgård? Förbud och straff? Nej, utred varför mobbaren vill mobba. Vi kan göra den utredningen i kommentarsfältet här, eller någon annanstans."

Det första man gör är att stoppa mobbaren från att mobba, och det gör man genom att direkt hindra honom. Förbud mot att knuffas, alltså. (Eller mot att tafsa, eller skrika "hora"). Först efter det kan man börja hjälpa även mobbaren - men just det blir kanske lite väl svårt på en Rockysajt, särskilt en där man inte ens vet vem som är vem.

Att blockera kloning är absolut inte att "censurera allt". Du har sett folk retas med mig hej vilt här, och har jag någonsin bett dig censurera något? Aldrig! Men kloning är att ge någon frihet på någon annans bekostnad, och det är inte charmigt.

av ason 10 februari 2011, 17:19

vill bara förtydliga att jag så klart tycker det är mesigt att sno andras nick, om det inte finns en synnerligen rolig poäng med det, att ason inte gjort något fel, och att vi bör stå upp för ason mot de som klonar.

av vitkor 10 februari 2011, 17:17

jag håller med vitkor, väl skrivet (om det nu verkligen var vitkor)! Det här är en annan sorts forum än en t ex en mer styrd chattsida, eller blogg

av ola 10 februari 2011, 17:12

vitkor kanske vill ge mig det där krysset, eller bocken? Inte mig emot ;)
-
men så är det ju på ett forum som detta - och man vet aldrig vad som döljer sig bakom nicken - KJEH kanske t ex är en vänsteraktivistisk radikalfeminist? värre om ngn klonar/hijackar FB profilen lr ngt. Jag tycker att det är skönt att det inte är så reglerat här - även om man får stå ut med att bli klonad emellanåt...

av ola - the one and only 10 februari 2011, 17:02

men med din grymma ikon behöver du ju inte göra det, vi ser klart och tydligt att du är verifierad.

angående männsklig natur: historien är fylld med grymhet och djävulskap. hade det inte legat i vår natur hade vi inte haft den här diskussionen till att börja med. nätet som du själv upplever just nu är också ett tydligt exempel. är inte det övertygelse nog behöver du bara titta på en grupp barn leka ohindrat en tid.

av harpest 10 februari 2011, 16:53

ason: Intressant liknelse med rektorsrollen, men jag vill inte ha det ansvaret här. Då blir jag som IS som måste censurera allt för att inte riskera något.

Tanken är att det ska vara fritt och enkelt att kommentera här. Då offrar man så klart vetskapen om vem som är vem. Minns ni när Arne skrev "klockrent" varje morgon? Vi vet inte om det var samme Arne varje dag.

Jag kan säga att det är en röra här vem som är vem, det är många som byter nick fram och tillbaks. Charmen med att vara anonym på nätet är ju att man kan låtsas vara nån man inte är. Jag vet inte vilka ni är. Ni kanske är samma person allihop.

Problemet med nätmobbing kvarstår. Kränkningen ligger förstås i offrets ögon. Ansvaret hos mobbaren.

Jag tror inte den som använt ditt nick har menat särskilt illa egentligen, även om du upplevt det så. De skyldiga ångrar sig nog när de förstått konsekvenserna, se på ola t.ex.

Hur stoppar man mobbing på en skolgård? Förbud och straff? Nej, utred varför mobbaren vill mobba. Vi kan göra den utredningen i kommentarsfältet här, eller någon annanstans.

Offret då? Stärk offrets självkänsla, få det att inse att det står över mobbaren, att det inte är personligt och att den inte ska ta åt sig.

En lösning är ju att distansera sig från sitt anonyma alias. Vill man vara personlig och stå för det man säger och kunna ta åt sig kan man t.ex. skaffa en personlig blogg.

Jag tyckte bockarna var en bra idé, den är snodd från twitter, där officiella kändiskonton verifieras, medan dom som vill bedriva satir kan får fortsätta med det. Nu blir det en sur gubbe på den som låtsas vara ason.

Jag tycker det är synd om du som stammis skulle lämna oss. Jag hoppas vi kan hitta en lösning. Jag kan samtidigt inte veta om jag bara är offer för en trollkampanj.

av vitkor 10 februari 2011, 16:48

Harpest - jag kan inte göra ett smack åt att någon annan tar min kommentarsfältidentitet och säger vad som helst i mitt namn, om sajten inte har blockering mot det. Det enda som händer är att jag måste ägna tid åt att tala om att "jag sa inte det där". Vad är det för poäng med det? Och jag tror inte alls det ligger i människans natur att jävlas.

av ason 10 februari 2011, 16:40

ason, vi förstår att du tagit illa vid dig men nätet är ett fritt forum, på gott och ont (självklart gör inte det saken okej bara för det). visst är det surt att vissa gillar att syssla med nätmobbing, men dem lyckas bara om du tillåter det. du blir en starkare person om du lär dig att inte påverkas av anonyma idioter vars ord inte har något värde. mobbing kommer i alla dess slag alltid att existera, det ligger tyvärr i människans natur att vara jävlig.

av harpest 10 februari 2011, 16:34

Men hur ska jag veta att du är ola? Du kanske är KJEH som inte gillar feminister, men inte vågar erkänna själv att han klonat mig utan skyller på dig. Eller du kanske rent av är vitkor?

Det blir meningslöst att ha kul eller gnabbas ens anonymt, om man inte har fasta signaturer. Man får en uppfattning om de andra som kommenterar och de blir personer, även om man inte vet deras riktiga namn, kön, yrken osv.

av ason 10 februari 2011, 16:24

men HALLÅ ason! JAG är skyldig till att ha klonat dig - inte alla ggr, men några, här - ej på pastan. Det var menat som ett skämt och kunde inte tänka mig att du tog så illa upp, har själv blivit klonad vilket lett till att jag dragit på smilbanden. Förlåt iaf och jag skall aldrig, aldrig göra om det. Tycker annars att krysset du fick var en grymt cool grej - vem skulle inte vilja ha det? Vitkor iz da man med sina tjänster här!

av ola 10 februari 2011, 15:41

Åkej, lika bra jag förklarar, eftersom nätmobbing är ett rätt viktigt ämne. Kloning är inte yttrandefrihet och högt i tak, det är rena trakasserier.

Låt oss ta en liknelse: Den här sajten är en skola, du vitkor är rektor, jag är en tjej på skolgården och klonaren en kille som knuffar mig jämt och ständigt. Men när jag tycker det är obehagligt säger du - som så många lärare sagt till knuffade tjejer - att det är väl ingenting, jag ska ta det som en komplimang, han har ju valt just mig att vara en bully mot! Och det går precis som i plugget: Den som mobbas får sluta, mobbaren stannar, och rektor tycker att mobboffret får väl skylla sig själv som är så himla känslig.

En annan sak - klonaren fick mig att sluta kommentera på pastan. Nu är klonaren här och får mig att sluta kommentera hos vitkor också. Om klonaren=IS, måste de gnugga händerna av förtjusning. Om klonaren inte är IS, har de i alla fall hittat ett bra sätt att komma åt dig - gå in och klona dina stammisar! INGEN gillar att bli klonad, så dina stammisar skulle i så fall också sticka härifrån.

Så om du tillåter kloning - och alla sajter gör faktiskt inte det - tillåter du trakasserier. För en klonare är inte bara en retsticka, han är en tafsare.

Och på grund av denna tafsare har din sajt blivit så obehaglig för mig att jag inte vill skriva här längre. Så jag försvinner, men bullyn är kvar.

av ason 10 februari 2011, 15:41

@Vitkor: Varför gör du inte som på IRC, att man kan registrera ett alias, och då blocka att andra använder det? Visserligen så krävs det en tidsstämpel så man kan återvinna alias som inte används längre. Då krävs det ingen cencur, utan bara en notis innan man postar att aliaset är upptaget.

av Kejiro 10 februari 2011, 15:39

jaha dagens strip gör alla ledsna och sura-vi ställs alla inför vår egen dödlighet och framför allt inför åldrandet som är största hotet i en ungdomskult som sverige ärvt från USA. Och harpest- skriv dom när du säger dom det är OK och blir rätt. När jag tänker på det är det ont om roliga gamla arga glada människor i Rocky- en tanke? Och kära ason byt signatur bara!

av ker 10 februari 2011, 15:37

likt ett krig stryker får några med i oordningen. farväl, ason. vi önskar dig lycka och välstånd.

av harpest 10 februari 2011, 15:34

ledsen ason... hoppas du kommer tillbaka snart ändå.

av vitkor 10 februari 2011, 15:25

@McClane, din kritik av min kritik känns lite gnällig och humorlös. Låt bli att moralisera över att andra moraliserar så blir det nog lättare ska du se.

av En annan Arne 10 februari 2011, 14:58

Tack för krysset i alla fall, vitkor. Men jag tycker det här är så obehagligt att jag slutar posta. Det var kul så länge det varade, fint att du skapade ett alternativ till pastan.

av ason 10 februari 2011, 14:50

ason: Alla är ju ändå anonyma. Vore skillnad om man utgav sig för att vara en riktig person. Sure, det är oetiskt, men det är ju upp till folks bristande moral, och hjälps inte av hårdare regler.

Kan fixa ett annat kryss dock.

av vitkor 10 februari 2011, 14:38

Vitkor: Givetvis ingen censur, men tycker du det är OK att folk skriver i varandras namn? Jag tycker inte det. Och vilka kan skilja på de två tecknen, krysset och bocken? Särskilt efter ett tag.

Jag ser det inte som en ära alls, jag tycker bara det är jobbigt och illvilligt. Och oetiskt. Precis som på pastan, som man ju kommer hit för att slippa.

av ason 10 februari 2011, 14:12

inte lisbeth slander

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 13:52

ason: tycker nog det räcker med krysset/bocken. Vill inte ha för mkt censur här, då blir det ju otrevlig pastan-/IS-stämning.

Posta på du, och se det som en ära att folk vill sola sig i glansen av ditt namn ;)

av vitkor 10 februari 2011, 12:53

Vitkor - kan du blockera klonen när han använder mitt nick, så att han tvingas använda sitt eget?

Om han redan postar här, vet du dessutom vem han är.

av ason 10 februari 2011, 12:50

Herran ger & Herran tar. R:s brorsa har fått en liten.

av KJEH 10 februari 2011, 12:29

Det börjar bli tröttsamt att bli klonad här. Kampanj för att få mig att sluta posta här, precis om jag tvingats göra på pastan?

av ason 10 februari 2011, 12:25

Passande nog släppte The Strokes sin nya singel igår som man just nu kan "ladda ner" gratis på Potentiellt farlig länk

Nytt album i mars!

av vitkor 10 februari 2011, 12:10

skitkul

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 11:21

stroke-skämt till morgonkaffet, you gotta love that dog.

av harpest 10 februari 2011, 11:20

testar det nya verifierade aliaset!

av ason 10 februari 2011, 11:10

Tycker det är bra att Kellerman lyfter frågan.

av Slidkrans 10 februari 2011, 11:05

Alltid ska det in nån humorlös moralkaka som ska gnälla. Vad jobbigt det måste vara att bli upprörd över allt som inte passar in i ens regelrätta pk-livsfilosofi.. blä..

av McClane 10 februari 2011, 10:19

tycker också det är lite magstarkt - påminner om det där Seinfeldt- avsnittet där alla var hemska, självupptagna personer...

av ola 10 februari 2011, 08:28

okända släktingar

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 08:00

tveksamt kul

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 08:00

stroke humor

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 08:00

Jag vet inte, känns inte så klockrent att göra humor av gamla farmors sista timmar

av En annan Arne 10 februari 2011, 07:58
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 9 februari

Publicerad 06:00, 9 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2501

Your article was ecexllent and erudite.

av Dany 6 juli 2011, 08:20

(mor = farmor)

av harpest 11 februari 2011, 10:20

Pierre: Rockys mor är väl ändå inte en råtta?

av harpest 11 februari 2011, 10:19

Varför sitter Rockys farmor i receptionen? hon ser ganska ung ut också. Jag trodde hon hade fått stroke, borde hon inte ligga ned? Varför har fanten ett steampunkfodral till sin snabel som används som cafebord?

så många frågor

av Pierre 10 februari 2011, 05:30

att fejka sin mormors stroke för att komma undan sin flickvän

av Flyttad tagg 10 februari 2011, 01:44

Att jag har blivit klonad är det tydligen INGEN som bryr sig om.

av They three musketeers 10 februari 2011, 01:06

mina kommentarer är här med riktade till klon-ason. ni vet vilka ni är.

ja, samma författare för litet och stort 'h'. jag får skylla på iphone-versalisering av första ord i en mening.

av harpest 9 februari 2011, 23:29

men betyder inte √ fel!! vad betyder då X? Ljög Ason? ljög vitkor? Är jag den rätte(a) ason? Vem är harpest? är jag spartacus?

av ason (√) 9 februari 2011, 23:16

Klonen: Kan du inte bara kalla dig C istället? Det är ju inte speciellt hyggligt eller uppfinningsrikt att klona folks nick. Hitta på ett eget!

av ason 9 februari 2011, 22:31

harpest lackar ur

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 22:22

Shit, vilken luring - o jag som va så bitter o trodde att klonerna var dem som var äkta - nu tar jag tillbaks allt jag sagt o lovar o va snell imorrn...

av narpest 9 februari 2011, 21:39

jag har iaf noterat i signaturen att det handlat om en klon (c)=original clone

av ason (c) 9 februari 2011, 21:37

Tack för att du kryssar klonerna, vitkor. Jag har inte varit här sedan halv tio i morse.

Så ni som är arga på mig för div kommentarer efter den tidpunkten kan sluta med det och vara arga på klonaren i stället.

av ason 9 februari 2011, 20:42

harpest - är du samma harpest som Harpest med stort H?

av ason (C) 9 februari 2011, 16:52

det jag försökt säga var att, fråga ason, hon är bättre på det än oss andra.

av harpest 9 februari 2011, 15:38

varför frågar du mig? det bör vara uppenbart för samtliga inblandade att det där faller inom asons ansvarsområde.

av Harpest 9 februari 2011, 15:27

Harpest? Är det trendsjukdomen som gör att man inte kan skilja på "de" och "dem"?

av x26 9 februari 2011, 15:10

å gud, speciell, speciell!

av harpest 9 februari 2011, 14:42

10+ över mark var det jag var ute efter. ok, dags för en lista:

8 x våningar över mark
2 x källarvåningar
1 x ev. lås/nyckel för speciel access
1 x öppna dörrarna
1 x stäng dörrarna (brukar inte finnas)
1 x nödstop
l x larmklocka

hmm.. jag är fortfarande skeptisk men moderatbackar halvvägs på den här punkten.

av harpest 9 februari 2011, 14:39

En annan Arne: Det är ett nyinfört system för att särskilja ason-kopior. Än så länge gäller det bara ason, men din begäran är noterad.

av vitkor 9 februari 2011, 14:39

paxade signaturer

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 14:27

Nu har jag missat något, vad betyder kryssen och bockarna vid "asons" signatur? Kan man copyrighta sin signatur? I så fall paxar jag "en annan Arne"

av En annan Arne 9 februari 2011, 14:27

harpest: Avdelning 32 siva/nave ligger på S:t Göran, som har 8 våningar över mark, samt nödstopp och andra roliga knappar i hissen.

av vitkor 9 februari 2011, 13:42

harpest: tror ganska många av sjukhusen har 10+ plan, iaf om man räknar med källarvåningar.

bengt: donera är 100% frivilligt, och det är viktigt att hålla tummarna i doneringsögonblicket för att öka chansen att pengarna går till något behjärtansvärt. typ ekologiskt och rättvisemärkt kaffe.

av vitkor 9 februari 2011, 13:31

och ändå följer du regeln, märkligt. man tappar lätt förtroende för folk som inte lever som dem lär.

av harpest 9 februari 2011, 13:30

blommor i vänster hand

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 13:17

blommor i höger hand

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 13:17

föresten vitkor, vad säger albert bonnier om att du tjänar pengar på deras innehåll?

av harpest 9 februari 2011, 13:16

Versaler är ett manligt påhitt - en penisgrej, liksom - därför säger jag inget om det!

av ason (c) 9 februari 2011, 13:16

du glömde nämna stor bokstav, ason. din strävan att bli sveriges bittraste webblärarinna kommer bli lång och svår om du inte lägger manken till.

av harpest 9 februari 2011, 13:11

pil i golvet

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 13:02

golfproffs

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 13:02

@vitkor - ah, nu såg jag 'donera'-knapparna! Pengarna går till kiva, lr? ;
)

av bengt 9 februari 2011, 12:57

harpest: men för tusan - 'undra' har ju ett 'r' på slutet - du måste vara en man, alltså!

av ason (c) 9 februari 2011, 12:51

på de många barn- o ungdomsmottagningar måste man vara 10+ för att få vård. Helst tonåring

av bengt 9 februari 2011, 12:49

undra vilket land dem är i eftersom det inte finns något sjukhus i sverige med 10+ våningar.

av harpest 9 februari 2011, 12:39

det borde göras en 'staplerfahrer klaus'-esque film om mannen som kläms mot sin soptunna.

av Virkande Wilhelm 9 februari 2011, 12:33

går åt fel håll

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 12:29

den stackars klämriskmannen med sin dödliga soptunna är med i hissen också. även om hissarna på sjukhuset lär ha innerdörr?

av vitkor 9 februari 2011, 12:15

verkar läge för totalförbud mot rökning- vi behöver sjukvårdspersonalen

av ker 9 februari 2011, 10:59

Jag vet inte om jag inbillar mig - men tjejen i ruta 1 är otroligt lik Annika Sörenstam. Vad skulle det isåfall kunna betyda?

av ola 9 februari 2011, 10:42

sjukthus

av Flyttad tagg 9 februari 2011, 10:26

@KJEH: För att det inte alltid är förbjudet och allergi inte är den samma för alla.

Om man inte fattar att det kan finnas pollenallergiker på ett sjukhus så får man nog gå tillbaka till skolbänken.

Om man inte vet hur det går till kan man faktiskt ta reda på det innan, förhoppningsvis är det en metod man redan använder i andra dela av sitt liv.

av Virkande Wilhelm 9 februari 2011, 10:25

Tycker synd om Rocky och farmor.

av ason 9 februari 2011, 09:26

På pricken.

av Slidkrans 9 februari 2011, 09:18

Man köper alltid blommor. Man får aldrig ta med dem in.

--

Hm. Här ligger en hund begraven. Varför finns det inte varningsskyltar i blomaffären?

av KJEH 9 februari 2011, 08:20
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 8 februari

Publicerad 06:00, 8 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2500

olon: eller? Mitt kostar iaf tusen.

Möjligheten att donera har tillkommit efter önskemål från besökare. Det är inget jag begär, och är inte att se som betalning för "tjänsten" (Som är den fungerande kommentarsfunktionen. Stripparna i sig är inget jag står för)

Jag kan inte veta varför folk vill donera, men kan tänka mig att det kan va ett sätt för folk att visa sin uppskattning för att jag lagt ner massa tid på den här sidan.

Hittills har 1 person gjort det.

av vitkor 10 februari 2011, 12:04

nej det kostar cirka 30 spänn om året..

av olon 10 februari 2011, 09:46

olon, ja för det är gratis med webbhotell

av Pierre 9 februari 2011, 17:40

Vitkor- tjänar cash på andras content, smart

av olon 9 februari 2011, 10:22

Pierre: Jasså det var du! Tackar ödmjukast!

av vitkor 8 februari 2011, 21:00

*skryter att han droppade lite cash på vitkors paypal*

följ färg, eller vad det heter.

av Pierre 8 februari 2011, 19:35

*Stjärtig kommentar här*

av Boris 8 februari 2011, 15:20

bengt: ligger en diskret paypal-knapp (och en flattr) längst ner för den hugade...

av vitkor 8 februari 2011, 13:26

reklamfritt område

av Flyttad tagg 8 februari 2011, 13:03

Ja, titta - inga annonser! Fint! Klockrenen är snygg som enda dekoration.

av ason 8 februari 2011, 13:02

du skulle ha en paypal knapp så vi kan donera till dig vitkor... eller så kanske Rockyläsare är ett snålt släkte...?

av bengt 8 februari 2011, 12:51

tja numera finns inte ens konsum vid Hornstull- bara massor av bilar. @vitkor- jag säjer bara wow!

av ker 8 februari 2011, 12:19

Btw, angående annonserna som diskuterades igår. Rekommenderar Adblock Plus till Firefox om ni vill slippa se dom.

Fast jag funderar på att ta bort dom, tjänar ändå inget på dom. Känns lite horigt också. Och de har blivit oseriösare.

Ok, jag tar bort dom.

av vitkor 8 februari 2011, 12:14

jubileum idag - strip 2500 jämnt!

av ola 8 februari 2011, 12:10

kanske lite känsligt att ha med sig explosiva presenter på en kardiologisk klinik...

av vitkor 8 februari 2011, 11:55

skor inomhus

av Flyttad tagg 8 februari 2011, 11:28

lite väl hårt att köpa en present som sakta dör framför ögonen på en, som en liten reminder till stackars farmor att det snart är dags att stämpla ut.

av Virkande Wilhelm 8 februari 2011, 11:27

Kjeh, ja jag trodde Rocky försökte fejka Edith så att han kunde smita iväg.

av Pierre 8 februari 2011, 09:07

Och detta tragiska meddelande fick han via sms.

av KJEH 8 februari 2011, 08:43

Självklart, ason. Från Revlons höstkollektion. Var det NÅGON som inte såg det?

av Martin 8 februari 2011, 08:34

Som du tydligen väntar spänt på.

Jag tycker mest synd om farmor och fint att Edith följer med.

För den som undrar är grejerna på golvet inte en spritflaska, en jordnöt och en snusdosa, utan makeupattiraljer.

av ason 8 februari 2011, 08:22

Så, då kan ni börja med era stjärtiga kommentarer som rör allting ni ser från ruta ett till ruta fyra.

av Jojo 8 februari 2011, 08:04
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 5 februari

Publicerad 06:00, 5 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2329

Det är ok.

av El Vez 6 februari 2011, 23:04

Förlåt, jag tänkte fel.

av Slidkrans 5 februari 2011, 19:35

takskottaren "säkerhet" en strypsnara runt halsen. Non magni pendis quia contigit!

av ker 5 februari 2011, 15:15

Var är takskottarens säkerhetssele? Och säg inte att Rocky har en lavalampa!
På golvet: Yllesockor?
Det verkar vara en fin, nöjd och lugn stämning här.

av ason 5 februari 2011, 13:33

I och med att det är en takskottare kan man väl tänka sig att det är en takvåning, inte första våningen...

av El Vez 5 februari 2011, 12:00

Beigt att bo på första våningen med fönster (utan gardiner) mot gatan.

av Slidkrans 5 februari 2011, 11:47

edith försvunnen i en lavin

av Flyttad tagg 5 februari 2011, 11:19

errata - självklart skall det vara ett 'på' mellan orden 'ligger' och 'golvet' nedan. F-n nu börjar jag slarva bort prepositionerna också. Känner att jag har svårt att leva upp till kraven här... nerverna sviktar och ord och bokstävlar (Ekelöf-referens) försvinner...

av ola 5 februari 2011, 11:18

Humor! Lite obehagligt inslag med det som ligger golvet i ruta 3. Kan det vara Manges näbb?

av ola 5 februari 2011, 11:16

Vaknar ensam? Var gårdagen en dröm? Ewingesque.

av KJEH 5 februari 2011, 09:54

Klockren!

av En annan Arne 5 februari 2011, 09:48
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 1 februari

Publicerad 06:10, 1 februari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2496

Tänk att gå ut på krogen och bara bli uppraggad emellanåt... det vore så skönt!

av evert 3 februari 2011, 12:28

Jag har träffat fler underbara kvinnor, fler än de underbara män jag träffat, men jag kanske är färgad, jag är ju trots allt hetero. Men det faktum att jag träffat flera kvinnor som betett sig illa, saknat respekt eller på annat sätt förfördelat mig, har gjort mig luttrad.

Som man uppvuxen på nittiotalet, försök till vuxenliv på tvåtusentalet, med en moder som redan från början lärt en att män är svin sedan ett stökigt särboförhållande med min fader, har man det inte lätt i livet. Män är svin och kvinnor är gudomliga. Nu ska den här mannen försöka träffa sin egna gudinna, men som ni vet måste man ge det ett par försök innan det går i lås. Men med åsikten om att kvinnor står så mycket högre än män är det inte lätt att försöka imponera på dem, efter ett par misslyckanden och det ligger nära till att ge upp. Kvinnan å andra sidan behöver aldrig imponera på mannen. Denna typ av beteende som de flesta kvinnor anammar, främjar det beteende som kallas "sexistiskt" eller "manschauvinistiskt". Min slutsats är att i ett utopiskt jämställt samhälle , måste inte bara männen dela med sig av makt och rikedomar, kvinnorna måste börja ragga också! Ragga på "karlavis".

Observera att detta är generaliseringar och inget som gäller "alla", till skillnad från vissa uttalanden här nedanför.

av Mr_feelbad 3 februari 2011, 11:52

då arbetar det bara män på IS eller?

av evert 2 februari 2011, 16:28

lr hur f-n stavade man till överens nu eg?!?

av ola 2 februari 2011, 15:13

ha ha - ok, vi kan vara överrens om att vi inte är överrens på den punkten...!

av ola 2 februari 2011, 15:13

@ola: Och varifrån kommer den ojämna fördelningen av resurser etc..?
Tyvärr tror jag att roten faktiskt finns i det manliga, eftersom det här är så utbrett. Om du tittar på det statistiskt finns det ingen felmarginal öht.
Sorry. Innan vi törs inse det, kommer vi ingenvart.
Därmed inte sagt att man kan jobba med fler saker samtidigt och på flera olika sätt.
.
Men grabbar och tjejer - solen skiner, fåglarna kvittrar - ska vi låta det här vila ett tag?

av ason 2 februari 2011, 14:58

du kanske får skaffa peruk snart ason ;) men jag vill peka på en liten risk i resonemanget. Självklart måste alla aktivt bidra för att göra världen bättre - men jag tror att man måste gå bortom dikotomin kvinnor-män för att verkligen komma åt och se problemen. Så länge man tänker i de kategorierna förstärks de i en mening. Först människa - sedan kön, inte tvärtom. Förtryck och strukturella orättvisor hänger t ex också ihop med dålig utbildning, ojämn fördelning av resurser, Politik, ekonomi, m.m. Jag tror inte manligheten i sig är ondskans rot (snarare det typiskt mänskliga att blunda för obehagligheter, förenkla världen på ett bekvämt sätt, eller rent av sko sig på andras bekostnad). Det finns grader i helvetet - en västeuropeisk kvinna kan för all del vara utsatt för ojämlikhet, men hon lever i sin tur på ett sätt som exploaterar t ex indiska barn vars mamma i sin tur är förtryckt av sin man, men som själv lever på ett sätt som hindrar parias från att ta sig upp ur fattigdom osv.

av ola 2 februari 2011, 13:57

*sliter mitt hår, tur att jag har gott om det* Ingen har sagt att alla män är skyldiga till vad gruppen män gör! Om en karl klipper till min kompis, hugger jag inte första bästa karl på gatan och slår tillbaka. Duh!!!
MEN om man själv drar nytta av strukturerat förtryck (och det gör nästan alla män i någon mening), kan man inte komma och inte vilja identifiera sig med gruppen. Det är också lite fegt att inte aktivt stå upp för misshandlade och skrämda kvinnor. Vi ska alltså BÅDE vara dem som misshandlas OCH ta hand om förövarna själva? Rättssystemet är ju inte så himla effektivt, som ni vet. Var är de bra karlarna? De som inte bara säger "vaddåra, det är väl inte mitt fel?"
.
Man vill inget hellre än att lita på män, och oftast funkar det ju på privatnivån. Men det har sina risker. Om en kvinna litar på en man och går hem till honom och blir våldtagen, anses det märkligt nog vara en förmildrande omständighet för honom som svek förtroendet, men en försvårande för henne. ("Hon borde väl ha fattat...")
.
Alla förtryckarmekanismer mot kvinnor får kvinnliga försvarare. det är en överledvnadsstrategi. Slavar som gör sig ovän med ägarna får det inte muntert, mycket enklare att jama med. Särskilt i länder där du blir piskad om du bryter mot mönstret. För den som själv blivit könsstympad kan det också vara en smärtsam upptäckt att det var helt i onödan, och då kan man kanske hellre försvara systemet än inse det bittra i att man offrats. Psykologi.

av ason 2 februari 2011, 12:12

ja, det finns ett strukturellt förtryck. Att alla män skulle vara skyldiga kan ju diskuteras, men klart är väl att män som grupp måste avsäga sig vissa av sina privilegier för att kvinnor som grupp ska kunna åtnjuta samma. Det går inte att bara höja kvinnors nivå, eftersom nivån innebär en fördel gentemot andra (Högre lön, mer makt, före i kön, den som slår etc). Det är ju här många män får problem med feminismen.
Det är lite samma som när vi vill jämna ut orättvisorna i världen, men samtidigt inte vill sluta konsumera platt-tv:s tillverkade av cancerstinna barn i Kina.

av vitkor 2 februari 2011, 11:39

Tack vare dig ason - har jag listat ut att D nedan kan vara Virkande Wilhelm (- det har ngt med sammanblandningen av subjekts- och objektsformerna att göra - men det här kan handla om språklig evolution snarare än en brist; mönstret blir allt vanligare).
-
Har jag förstått det hela rätt annars så finns det ett strukturellt förtryck - det kan man såklart argumentera för - men är alla män skyldiga i detta? Visst finns det skitstövlar som rider på det och ogärna lämnar ifrån sig den position de sitter på, men jag menar mer att det växt fram ur sociala, historiska, m.m. villkor, som samspelat till att det blivit så. Se t ex mönstret med könsstympning där denna hemska tradition främst försvaras av kvinnor i sådana kulturer (där de för all del programmerats av en strukturell orättvisa i traditionen).

av ola 2 februari 2011, 11:04

KJEH, du har missförstått det här. Tänk en gång till.
Det är en sak att vi kan skilja oss åt väldigt mycket inom våra grupper, du är inte exakt likadan som dina manliga polare, till exempel. Du är en individ. Likaså jag.
Men om du ser dig om i världen kommer du att märka att det faktiskt finns ett strukturellt förtryck där män som grupp förtrycker kvinnor, och det ser ungefär likadant ut överallt, om än olika i styrka. Alltså finns det ett mönster. Motsatsen existerar inte någonstans i världen, att kvinnor som grupp förtrycker män på nationell nivå (eller motsvarande, t ex inom en religion). Vilket ju inte betyder att man inte kan möta enstaka våldsamma puckon till kvinnor, och fredliga män.
.

Titta på olika länders och religioners lagar gällande kvinnor. SAMTLIGA trycker ner kvinnor och lyfter upp män. Feminist blir man i rent självförsvar, inte för att man tycker det är kul. De allra flesta kvinnor lyckas ändå tycka om karlar, jag har faktiskt adrig träffat en enda manshatande kvinna. Däremot många, många kvinnohatande män.
.
Nittio procent av allt våld begås av män. Nästan alla jordens resurtser ägs av män (inte av dig, kommer du nu att påpeka, men vi talar alltså om det stora mönstret.)

Jag förstår att du tycker illa om det här och inte vill identifiera dig själv med våld och exploatering. Men man kan inte sluta analysera globala fakta därför att du personligen blir putt. Fundera istället närmare på varför det har blivit så här, så gör du en insats.

av ason 2 februari 2011, 10:40

Måste bara säga att jag inte menar att sätta mansgrisar repsektive feminister som två ytterligheter i ett spektrum - jag menar att generaliseringar kan vara missvisande och ibland skeva till hur man ser verkligheten, helt enkelt (men de är förstås väldigt användbara i komik). Jag lutar alltså åt vad KJEH säger - man borde utgå ifrån att alla människor skall vara lika värda , feminismen har inte ensamrätt på ambitionen att vara en allmän humanist som är emot förtryck. Sen kan den ha en en poäng att synliggöra orättvisor som vi är blinda för/inte talar om...

av bengt 2 februari 2011, 10:34

Är B tillsammans med A?? Det skulle jag aldrig ha gissat. Visste C om det? vi fikade ju så sent som igår och inte ett knyst om A och B. Slogs gjorde dem dock ofta och öppet.

av D 2 februari 2011, 09:49

Målet, säger du, är alltså inte att B ska slå A (slå tillbaka). Feminismens genier har kommit fram till att B istället ska skylla på C eftersom C är av samma kön som A.

-
Man löser inte problem genom att skylla på en speciell grupp. Det är snarare kontraproduktivt. B bör polisanmäla A (och göra slut). Om inte B vågar polisanmäla (och göra slut) bör B få hjälp och stöd av samhället till att våga ta detta steg, oavsett om B är man eller kvinna.

av KJEH 2 februari 2011, 01:47

Ok man får vara off topic efter midnatt.
Feminismen är ett verktyg för att påvisa just stukturellt förtryck av det ena könet, i syfte att motverka sådant, så att alla kan va så fint jämställda som vi vill. Den visar på att uppdelningen redan är gjord. Målet är inte uppdelningen.
Exempel: Om person A slår person B måste vi tyvärr skilja på dem för att påvisa vad som händer. Genom att inte skilja på person A och B blir det svårt att visa på det strukturella våldet från person A:s sida, och omöjligt att förklara orsaken till att någon blir slagen. (Obs målet är inte att B ska slå A).

av vitkor 2 februari 2011, 00:53

@ola: klart man får va stolt!
Men man kanske inte kunde vara med att påverka så mycket vad man skulle bli om man säger. Tyckte inte att jag tog i speciellt när jag simmade eller så.

@ason oavsett ditt "I only say this once" så känns det som en tvåfrontsdiskussion men jag håller med dig att ytterpolerna kanske inte är de som bengt nämner, men du förklarar inte vad du tycker är ytterpolerna. För mig är ytterpolerna så här:

___
Antingen delar man upp jordens befolkning i två eller flera delar (varav man själv oftast tillhör den bättre, mest tycka-synd-om-aste, tuffaste etc delen); uppdelningskriteriet kan skifta men kön, hudfärg, religion, kast, utseende, rikedom osv brukar användas flitigt.

Eller så gör man inte det. Man anser att människor är samma skrot och korn (people are people) och har ett individuellt ansvar. Och man bedömer människor efter vad de gör och hur de uppför sig och definitivt inte efter någon egenskap de inte själva kan rå för. Om man tycker att något är fel skyller man inte det på en grupp utan man försöker ta reda på vem som personligen är ansvarig för att kunna få igenom förändringar. Man bör tex undvika kollektiva bestraffningar.

___
Om det fortfarande skulle finnas någon som har missat vad min åsikt är så kommer den här:
Feminismen har aktivt valt att dela upp jordens befolkning i två delar, kvinnor och män.
Men jag tycker inte om att bli definierad pga mitt kön. Eller någon annan egenskap som man inte kan rå för.
Judge me by the content of my character.

av KJEH 2 februari 2011, 00:12

Det här kommentarsfältet blir bara roligare och roligare... ;)

av ason 1 februari 2011, 21:52

Rocky släckte inte lyset, det är bara elefanten som skymmer sikten.

av Otto von Pommelhorst 1 februari 2011, 21:48

medans jag är i farten. är Rocky en sån där som släcker lampan vid sex? Är det 1952 eller?

av Pierre 1 februari 2011, 20:14

vafför bryr ni er ens om pastan... ni är som pilgrimmerna i usa som får brev från gamla landet om hur biskopen har bannlyst er från kyrkan och borgmästarn har tagit er gamla stenåker på 4 kvadrat och strött salt i den.

samtidigt sitter ni på 20 hektar fet och bördig åkermark och äter sötebröd.

sorry, jag läste just om det nya MMOt Salem...

av Pierre 1 februari 2011, 20:12

Postade just följande på pastan:

..
"OK, Interaktiv Säkerhet, det går tydligen inte att kommentera här längre eftersom man blir klonad.
Alla kommentarer med namnet ason efter denna är falska.
Tack för mig. Jag finns hos vitkor.
av ason 17:49, 1 februari 2011"
.
Det kom in, men jag tog en bild utifall att det försvinner. Förbannat trött på misskötseln av pastan.

av ason 1 februari 2011, 17:52

taggar är onödiga

av Flyttad tagg 1 februari 2011, 17:04

Påven bajsar inte heller i skogen. Vad nu det har med saken att göra.

HÄÄ!

av Boris 1 februari 2011, 16:14

29 kommentarer men inga taggar

av Flyttad tagg 1 februari 2011, 16:00

om nu resten av sverige kunde följa samma riktlinjer så kanske det blir folk av oss ändå.

av Virkande Wilhelm 1 februari 2011, 16:00

Så det är kanske IS-ynglen som klonar oss?
"Direkt trodde att det var en man"... vad då "direkt"? Klonandet har pågått ett litet tag, och oftast är kommentarerna kvasi-feministiska. Till sist började jag undra om det kanske månne var en anti-feministisk karl? Eller var det långsökt? ;)
.
Unga tjejer är oftast ivriga att betona att de minsann INTE är feminister, eftersom de tror att feminister är bittra manshatande kvinnor som aldrig får till det i bingen och därför även hatar sex. But how wrong are they... *blickar mot taket och tänker nostalgiskt tillbaka på gyllene ögonblick*
.
Så, I only say this once: Feminister och kvinnohatande män är inte de två ytterpunkterna på en skala. Feminister tror kort sagt på mänskliga rättigheter för alla och ett trevligt och varmt förhållande mellan könen. Kvinnohatande män, däremot, tycker verkligen illa om och föraktar kvinnor. Det är de som kommer med integritetskränkande "skämt", tafsar, hatar en om man händelsevis inte vill ligga med dem, glor, och trycker ner alla kvinnor på jobbet. De flesta känner igen typen.
.
Förresten trodde jag också länge att KJEH var en kvinna, eftersom Jane ingår i den där namnkombinationen.

av ason 1 februari 2011, 14:25

håller med. onödigt att definiera sig som exv man och behöva identifiera sig med alla andra män. kan va bra att om man vill stödja en svagare och mer utsatt grupp dock. kallar mig därför gärna feminist. manshat? no problem, bara att sluta identifiera sig som man så slipper man ta åt sig. "männen" klarar sig väl?

av vitkor 1 februari 2011, 14:20

men det är väl inget att skämmas för KJEH. Vi män måste väl få vara stolta över vår Y-kromosom och vår penis, våra ludna kroppar och våra mörka röster, m.m. I have skäggväxt and I am proud, liksom...
-
F ö skrev jag på pastan att den riktiga ason finns här, fick det stå kvar? Icke...

av ola 1 februari 2011, 14:07

guilty as charged. Men jag tycker inte om att bli definierad pga mitt kön. Eller någon annan egenskap som man inte kan rå för.

av KJEH 1 februari 2011, 13:52

KJEH: Är du en man!?!??
-
Tycker annars att ni är löjliga, allihop - man kan bara förstå feminism på allvar om man är trans

av snoppan 1 februari 2011, 13:27

Fast NU blev det mer än lovligt fel.
av KJEH ska det stå nedan. Oskyldigt fel jag lovar.

av KJEH 1 februari 2011, 12:56

@ason: det var inte jag som pastarapade. Fast det var typiskt att du direkt trodde att det var en man som hade gjort det.
:-)

@vitkor: så var det ja.

av @ason 1 februari 2011, 12:55

Tyvärr är det inte speciellt många som kallar sig feminister som verkligen står för feminism. För det mesta brukar det vara trendigt bohemiska tonåringar som utövar en slags sexism lite från andra flanken och ibland rent av manshat.

Det är väldigt svårt att framstå som feminism när man pratar om dem där "männen" och vältrar i ständig upprepning av könsroller. Feministiskt Initiativ som ett tydligt och en anning sorgligt exempel.

av Virkande Wilhelm 1 februari 2011, 12:50

I love your scripts - vitkor ;)

av ola 1 februari 2011, 11:48

Jag blev klonad på pastan förut - tror det var IS som försökte få mig att framstå i dålig dager.
-
Ang feminism ect så är Ernie väldigt intressant nu ur queerperspektiv

av ola 1 februari 2011, 11:47

(ason: det är nog asonklonen som gett mig det sagda intrycket)

av bengt 1 februari 2011, 11:41

@vitkor: eller är det Rockys.. ;) Jag skrev tidigare att Nemi INTE var så feministisk som jag trodde att hon var - ett intryck jag fått av diskussionerna här... sen är det väl inget fel på feminister, eller visst, några är det säkert fel på. Precis som det omvänt säkert finns trevliga mansjauvinister. Jag menar alltså att dessa etiketter inte säger så mycket om verkliga människor - eller som spindelmannen säger: With great power comes great responsibility. Och han är ju som bekant lite queer...

av bengt 1 februari 2011, 11:38

Duh, igen. Gick just till pastan och ser att klonaren varit framme och pratat om "nedriga kvinnohatare". Not moi. Jag låter inte på det sättet.
KJEH, kanske?

av ason 1 februari 2011, 11:34

KJEH: fick rätta din länk igen. Det är klockrent :// och inte vitkor:// !
Försökte ljusa upp sista rutan i photoshop för att se vad de håller på med. Lite oklart, men presentpappret är borta och elefantens snabel har letat sig fram.

av vitkor 1 februari 2011, 11:21

Fast helt säker kan man inte vara.

Potentiellt farlig länk

av KJEH 1 februari 2011, 10:58

Förresten var det inte jag utan en annan kommentator som tog upp feminism. Ska jag lägga mig platt och hålla tyst? Icke!

av ason 1 februari 2011, 10:54

KJEH tycker jag är en människa!
Hurra!

av ason 1 februari 2011, 10:53

Här ska man fira att man klarat ett 1/12 vitt år och så slänger ason ut feministlockbetet... Well jag skall hålla mig lugn.
Det ÄR faktiskt inget fel att vara feminist. It's what you DO that defines you. (Batman). Feminister bör bedömas individuellt efter sina handlingar som alla andra människor.

av KJEH 1 februari 2011, 10:44

"...försöker killa dem i nacken med snabeln".
Duh.

av ason 1 februari 2011, 10:07

Jaha, det var som jag trodde, Edith var presenten - men hur kunde hon ha nyckel kvar, Rocky hade ju gjort slut? Och varför har hon plötsligt ingenstans att bo?
Bengt: Inget fel att vara feminist. Citat från en: "Så fort jag vägrar vara dörrmatta kallas jag feminist."
Tror inte Nemi behöver en elefant. Men det gör Rocky, och just nu är det glad och dansar runt i köket. När de börjar gräla lägger den sig med ryggen till och försökwer killa dem i nacken.

av ason 1 februari 2011, 10:05

nemi har förvånadsvärt låga systemkrav för att vara så pass publicerad, till om med den där strippen för barn är skarpare.

av Virkande Wilhelm 1 februari 2011, 09:51

Men Pierre! HÄÄÄ! No spoilers please. Jag håller mig från att skåda in i framtiden eftersom jag inte vill veta. Nu är det ju ingen skräll att det blir Editigt ett tag men ändå.

av J-Lo 1 februari 2011, 08:49

Va - bara 3 dgr? Det låter ju lovande iofs. ason: Nemi känns inte så feministisk ändå (trodde hon var det) - idag är ju tjejen jättestereotyp. Och jag fattar inte den igår - pratar gubbarna som tjejer, eller? Nemi borde skaffa en fant iaf!

av bengt 1 februari 2011, 08:15

Nu får man läsa Nemi ett tag, eller varför inte Biller ;)? Har inte läst igenom papperstidningen ännu så jag vet inte hur det går med detta...

av ola 1 februari 2011, 08:10

Jag kommer precis tillbaks från framtiden, och oj OJ OJ vad gnälligt och editigt det kommer att bli de nästa 3 dagarna.

av Pierre 1 februari 2011, 07:44

helt obvi, som man säger här.

av Pierre 1 februari 2011, 07:41

Det är tur att hon inte släckte efter sig. Annars hade varje ruta sett ut som ruta nummer 4.
Guds gåva till mannen? Open lock +3? Entchantment +2 Denna kvinna besitter någon slags magi i alla fall. Verkar ha förtrollat SK.

av KJEH 1 februari 2011, 07:16

Jaha, det var det det.

av Slidkrans 1 februari 2011, 06:58
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 29 januari

Publicerad 06:15, 29 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2495

lisbeth salander

av Flyttad tagg 30 januari 2011, 09:08

Jag kunde nästan gissa att du skulle gilla Biller ason - hon är inte riktigt min cup of tea, men smaken är som baken ;)
-
Låsen känns passande till det som händer, hur det nu än hänger ihop. Det är en snygg plantering av det som är påväg att hända iaf!

av ola 29 januari 2011, 13:07

Nu har jag läst Biller. Hon är ju rolig!
Uppskattar det rundlagda manliga blickfånget på startsidan, han med en ros mellan tänderna. ;)

av ason 29 januari 2011, 12:18

Tack, Ola. Subtilt med kärlekslåsen i bild där. Är han fast för evigt, eller är de bara en sorgsen kommentar?

Icke läst Biller.

av ason 29 januari 2011, 12:08

@ason: Potentiellt farlig länk
-
Ang. Nemi - där fick du till det! Har du förresten läst Mailn Biller? Det kunde kanske ge nya uppslag (men hon är INTE rolig)

av ola 29 januari 2011, 10:52

Kärlekslås? Que?
Är presenten månne tjejen själv i en tårta?

För övrigt är Nemi tankeväckande idag.

av ason 29 januari 2011, 10:44

suck, jag orkar inte... kul detalj ändå att Rocky går förbi kärlekslåsen på västerbron i ruta 1

av ola 29 januari 2011, 09:19

Tror som Pierre.

av Slidkrans 29 januari 2011, 09:03

det är hon, eller hur?

av Pierre 29 januari 2011, 07:58
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 28 januari

Publicerad 06:15, 28 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2494

In awe of that asnewr! Really cool!

av Arnie 5 juli 2011, 15:38

Dude, right on there btrhoer.

av Digger 5 juli 2011, 13:58

@en annan
Han är en postmodern la joconde.

Efter klasses kommentar jag tror jag förstår nu. Allt detta edith tjatet har varit ett stort skämt på vår bekostnad.

av Pierre 28 januari 2011, 19:56

@ Martin gårdagen -fasansfull likhet- och vad garvar han åt?

av en annan 28 januari 2011, 17:55

uff- läste på väg att bli en ny Åsanisse! Men .i väntan på vadå- så får vi inget scenbyte enligt modernismens lagar

av en annan 28 januari 2011, 17:52

klasse rules

av Flyttad tagg 28 januari 2011, 16:57

vitkor är påväg att bli en ny Assange! Fanten sussar och Klasse har den som kudde ;) 3vlig helg!

av bengt 28 januari 2011, 16:41

hur kan ni gilla nemi? mer oambitiös och tråkigare humor får man leta efter.

av Virkande Wilhelm 28 januari 2011, 14:43

var nog snarare webbhotellet som "slarvat" med min betalning. Kanske efter påtryckningar från pastan, IS och amerikanska ambassaden?
Funderar på att fixa så att ni själva får lägga in bilderna. Med ett enkelt knapptryck.

av vitkor 28 januari 2011, 13:00

Välkommen tillbaka, vitkor!
Och ja! Nemi är också tillbaka! Heja, det tog bara - vad var det? - några månader?

All is well with the world. Och elefanten ligger och sussar.

av ason 28 januari 2011, 12:58

lackmustest

av Flyttad tagg 28 januari 2011, 12:20

Inte slarva med betalningar för webbhotell vitkor!!

av Interaktiv osäkerhet 28 januari 2011, 12:20

tack för ert stöd!
ska försöka fortsätta hålla mig uppe nu!

av vitkor 28 januari 2011, 12:16

Welcome back! Eller var det tillfälliga avbrottet en PR-kupp?

av bengt 28 januari 2011, 12:10

boxer robert

av Flyttad tagg 28 januari 2011, 12:08

malande

av Flyttad tagg 28 januari 2011, 12:08

trött mus

av Flyttad tagg 28 januari 2011, 12:08

ältande

av Flyttad tagg 28 januari 2011, 12:08

lisbeth salander

av Flyttad tagg 28 januari 2011, 12:08

Betryggande kommentarerna är uppe igen, välkommen tillbaka till dem levande vitkor.

av Virkande Wilhelm 28 januari 2011, 12:07

Klasse slår huvudet på spiken i sista rutan vill jag påstå.

av Imperatorn 28 januari 2011, 12:07

Yes! Puh - jag var orolig att IS eller pastanagneter slagit klorna i dig vitkor... började fundera på djärva fritagningsförsök och andra åtgärder.
-
Ang. strippen så instämmer jag bara med Klasse

av ola 28 januari 2011, 12:07

Grattis ason. Serien-som-man-inte-får-nämna-men-rimmar-på-semi funkar igen hos DN. Och du kan läsa ikapp allt som hänt det här året.
.
Chop-chop. Sätt igång

av Martin 28 januari 2011, 08:08
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 27 januari

Publicerad 06:15, 27 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2493

@ Martin

många lols. du har rätt.

av Pierre 28 januari 2011, 19:51

fanten sover fanten sover

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 22:27

Jag fascineras av flaskan som glas efter glas verkar vara fylld ungefär till flaskhalsen... men det är väl bara önsketänkande antar jag, är väl sånt där färgat glas som man hört om. Dessa nymodigheter.

Jag drar istället den mer rimliga realistiska att Klasse lutar sitt huvud emot den sovande gosefantens bakhuvud. Ser så mysigt ut.

av Otto von Pommelhorst 27 januari 2011, 22:06

När vi pratar om det, ser inte Rocky en del ut som Jared Loughner, galningen som sköt Gabrielle Giffords med flera i Tucson?
.
Ta en titt på polisens mugshot och jämför det med Rockys nuna:
Potentiellt farlig länk

av Martin 27 januari 2011, 19:15

Är det klasse som bor i ett Escher-hus? Det ser ut rummet lutar brant och de båda och alla möblerna sakta glider neråt i rutan.

av Pelle 27 januari 2011, 17:59

Hur lyckades han ställa flarran där?

av KJEH 27 januari 2011, 17:15

Krok: Kamprad = veckans gangzta...
-
När jag såg Tenzing-taggen tänkte jag skriva ngt om att Klasse såg ut som en tibetansk munk/lama, men av rädsla för en buddhistisk fatwa så säger jag att han påminner om Magnus Betnér istället

av bengt 27 januari 2011, 11:55

"ikea skattesmitares utvikbara säng fåtölj"
?

av krok 27 januari 2011, 11:46

@en annan: Rocky lever ett liv i evig adolescens som bara är förunnat seriefigurer och rockstjärnor.
@SK: vill förbereda dig på att fina presenter kommer att levereras senare i serien...

av ola 27 januari 2011, 11:45

vad är det här? ett tonårsrum med säng och ikea skattesmitares utvikbara säng fåtölj från 80talet! Och ett samtal som handlar om att avlägsna egna och andras initiativ- tonårströtthet- har Kellerman fastnat i utvecklingen?Eller måste han fortsätta in absurdum för att tjäna pengar på andra som inte heller vill lämna Peter Panliv?

av en annan 27 januari 2011, 11:26

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 09:28

Då var den vita veckan slut. Liknar han inte Speedy lite grann med hans mörka ögon i ruta 4?

av Virkande Wilhelm 27 januari 2011, 09:28

He's back! Älskade (no homo) Rocky, jag har saknat dig så.

av Slidkrans 27 januari 2011, 08:15

Klockrent!

av En annan Arne! 27 januari 2011, 07:39
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 26 januari

Publicerad 06:15, 26 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2492

Your article perfectly shows what I needed to know, tahkns!

av Malinda 5 juli 2011, 14:44

There’s a terrific aumont of knowledge in this article!

av Dontarrious 5 juli 2011, 14:32

Walking in the presence of gaitns here. Cool thinking all around!

av Tambrey 5 juli 2011, 14:24

mus-supande

av Flyttad tagg 26 januari 2011, 18:24

Klasse sniffar glas i ruta 4

av ola 26 januari 2011, 18:21

@vitkor

Du har nog rätt, då är det Klasse vi behöver kasta röd målarfärg på. Men rocky har nog ett par burhöns han med, jag känner det på mig.

av Virkande Wilhelm 26 januari 2011, 15:21

nåt krånglar idag- pastan? min uppkoppling?:( datorn!

av en annan 26 januari 2011, 15:17

den oljiga disskussen igår borde utökas med ett besök på D´Adamos Blodgruppsdieten- f ö verkar alla väldigt kunniga-Klasse har förstått att för att komma ner i sitt verkliga jag när man är för högt uppe och flyger behövs baksmällan! Är du nykterist går det bra med en bungujump.

av en annan 26 januari 2011, 15:14

klazze rulez. Frågan är vems släktings aska de har i urnan på byrån. Om man gör kemisk analys av den kan man på ett smart och smidigt sätt lista ut vem de är hemma hos

av bengt 26 januari 2011, 13:47

Nej men så sorgligt.
.
"Fanten har bakat tårta!" :)
.
Var kommer Lisbeth Salander in bilden?

av ason 26 januari 2011, 12:50

Är det här hemma hos rocky då? Kan det inte va hos klasse?
Den där fåtöljen har ju inte synts till förut (förutom i senaste klasse-stripparna).
Att klasse har burhöns förvånar väl ingen.
Vill du skicka en kraschrapport till Microsoft eller ta ett glas vin istället? Valet är ditt.

av vitkor 26 januari 2011, 12:43

lisbeth salander

av Flyttad tagg 26 januari 2011, 12:10

Som vilsen anarkavegan tycker jag det är oetiskt och fel av Rocky att ha burhöns i vardagsrummet.

av Virkande Wilhelm 26 januari 2011, 12:04

Kolla! Elefanten har bakat tårta!

av Boris 26 januari 2011, 10:19

musen dricker vino tinto

av Flyttad tagg 26 januari 2011, 09:51

Har Musen redan skiljt sig? Eller var det paddan som gifte sig?

av Interaktiv osäkerhet 26 januari 2011, 09:29

moderna visdomsord!

av lætt 26 januari 2011, 08:46

"De där veckorna är inget att spara på!"

Jag älskar Klasse.

av Kantor Wilhelmsson 26 januari 2011, 07:42
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 25 januari

Publicerad 06:15, 25 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2491

I thank you humbly for sharing your wsdiom JJWY

av Butterfly 5 juli 2011, 09:56

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:04

Rapsolja är enligt mig klart överlägset olivolja vid matlagning. Rapsolja innehåller mindre mättat fett och har generösa mängder omega-3 och omega-6, jämfört med olivoljan som innehåller hög andel mättat fett och knappt några omega syror alls.

Rapsoljan har dessutom väldigt hög rykpunkt vilket gör matlagning till en fröjd, olivoljan förgyller i sin tur med brännskador och nedsatt syn.

Väljer man rapsolja gör man dessutom en god gärning genom att inte offra goda oliver till något oljigt skitpress. Raps å andra sidan är ju bara en jävla blomma och vem fan äter dem förutom Mr Merde?

Våga vägra vansinne, släpp in rapsolja i ditt hjärta redan idag.

av Virkande Wilhelm 26 januari 2011, 11:58

@Mike N: Spanjorer ska man inte diskutera med i onödan. Att steka i olivolja är inte bara sämre utan också rent olämpligt ur hälsosynpunkt eftersom den har låg sotningsgräns och värmen kan bli så hög att fettsyrorna i olivoljan kan förstöras och det skapas cancerogena giftämnen. När man steker bör man istället använda förhållandevis värmetåligt mättat matfett.

För ordningens skull vill jag avslutningsvis påpeka att det finns sämre oljor att steka i än olivolja, men det finns också ett par som är bättre (om än dyrare). Olivolja är nyttigt men passar enligt min mening bättre till att smaksätta med i efterhand, i exempelvis sallader och dressingar.

av CD 25 januari 2011, 22:46

@Wilhelm: ha ha - förstås finns det grupper med mera för de som inte är med i avelshetsen!
-
Boris: Är det inte en sån där trappgrej de gör stepup på? Då vore det ett skönt statement av Rocky ;)

av ola 25 januari 2011, 17:00

Det ger nästan en känsla av optimism att läsa verklighetens folk uttrycka sådan vacker och nyttig skepticism mot vår tids primitiva hets för avel och fortplantning.

Potentiellt farlig länk
Potentiellt farlig länk

av Virkande Wilhelm 25 januari 2011, 15:57

TV på upponervänd EU-pall, fan vilket inredningsgeni han är!

av Boris 25 januari 2011, 15:21

point proven: sedan jag skrev förra inlägget 14:58 hann jag lägga in "Våga vägra skaffa barn!" på pastan vilket redan är borta. Nytt rekord.

av ola 25 januari 2011, 15:02

Nuförtiden är det där med att man inte får ifrågasätta barnskaffande ett starkare tabu än sådana som t ex finns om sexuella läggningar. Trevligt att se att detta forum är befriat från detta. IS hade slagit ner som hökar på oss annars - direkt och utan pardon.

av ola 25 januari 2011, 14:58

@ Vitkor hahaha, ett cirkelresonemang, ungefär som när man med en spanjor diskuterar hurivida det är godast att steka i smör eller olivolja:

-Jag tycker det är gott att steka i smör
-Nej nej, olivolja är bättre
-Men har du provat smör?
-Nej varför ska jag göra det när olivolja är bättre?!

av Mike N 25 januari 2011, 13:32

vitkor for president-han inte bara pratar han gör också- något rocky borde fundera över

av en annan 25 januari 2011, 13:18

Åh, tack så hjärtligt KJEH! Jag ska bära den med vördnad.
Micke N: Det beror på om det är en pojke eller flicka, se Potentiellt farlig länk
För övrigt ser 34-åringen ut som en 12-åring där han sitter.
Och den här barnhetsen är väl en produkt av individualismen och kärnfamiljsidealet. Barn är väl najs, men att alla ska ha ett gäng varsina är ju lika tokigt som att alla ska sitta och pendla i varsin bil?

av vitkor 25 januari 2011, 12:28

Folk som skaffar barn är narcissister som enbart försöker mätta sin hybris. Det finns inget behov i vårt samhälle att skaffa så många barn som det görs, det finns gott om föräldralösa barn som behöver familjer.

Dessutom är par som avsiktligen skaffar fler än två barn sammanlagt direkt farliga. Dem bidrar till överbefolkning och ökad ljudförorening, försvårar framkomlighet och rörligheten i kollektivtrafiken samt på allmänna utrymmen med SUV-liknande barnvagnar och där med försvårar för alla runt om dem samt dem själva. Att ta hand om ett barn är dessutom ekonomiskt och karriärsmässigt självmord.

Våga vägra vansinne.

av Virkande Wilhelm 25 januari 2011, 12:07

Hur gammal är egentligen den förstfödde tolvåringen när han föds? Beror det på pappans ålder?

av Mike N. 25 januari 2011, 11:35

Vill man att ens förstfödde ska vara 12 när man är femtio? Den här strippen stressar mig! ;-)

av Mr_feelbad 25 januari 2011, 10:34

de har varit snälla å lagt ut nya linor på mattan till fanten iaf.
-
typiskt Rocky kalkylera som han gör - igenkänningsfaktor!
-
ola - din kommentar ser grafiskt annorlunda ut - du är lite out of the box?

av bengt 25 januari 2011, 08:37

Instämmer - pris till vitkor!
-
Roliga illustrationer av Vem vet mest i TV:n - den i ruta 2 måste vara programledaren?
-
Fick papperstidningen Rocky och inser att denna historia så småningom kommer att komma till den punkt då Rocky får en fin present - nEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJ! ! ! ! ! ! ! !

av ola 25 januari 2011, 08:34

R har inga barn men drömmer om hur det kommer att vara när de lämnat boet, kan det bli mer klockrent!

'''
I brist på vit rök från SK tilldelar jag härmed 2010 års KEBAB till Vitkor.
Fanfar, fanfar fanfar!

'''
Motivering:
Vitkor är det nya pastan!

av KJEH 25 januari 2011, 07:04
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 24 januari

Publicerad 06:15, 24 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1749

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:05

@vitkor
möjligt att jag tappade den i en opiumdimma, jag får vara mer försiktig nästa gång.

av Virkande Wilhelm 25 januari 2011, 11:40

Fenomenet när man ägnar en hel dag inomhus, antingen bara latandes, eller kanske ägnandes åt ngn uppgift, som att städa, sortera eller möblera om, har på min arbetsplats fått ett klockrent namn; "Kalsongdag". Rocky har i denna stripp, en kalsongdag...

av Mr_feelbad 25 januari 2011, 10:31

rocky blöjbarn leker med spagetti

av Flyttad tagg 24 januari 2011, 20:52

Allt är under kontroll.

av IS 24 januari 2011, 18:53

va säger du wilhelm!
Jag kan inte se att du postat nåt (den kanske innehöll en felaktig länk eller inget namn eller så?)
Eller har jag blivit hjärntvättad av IS?

av vitkor 24 januari 2011, 18:01

va i helv.. blev min kommentar censurerad? vitkor, you har some förklaringar to do.

av Virkande Wilhelm 24 januari 2011, 17:10

Rocky finkulerar i fillingarna

av ola 24 januari 2011, 16:40

ja, kan relatera till DVD-sladdsstrulet... fantens snabel i närbild längst ner till vämster i ruta ett. Den verkar följa Rocky uppmärksamt

av bengt 24 januari 2011, 09:05

Den här var lite rolig på ett sublimt sätt.

av Slidkrans 24 januari 2011, 07:39
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 23 januari

Publicerad 06:15, 23 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 415

Real brain power on display. Thanks for that asnewr!

av Lavigne 6 juli 2011, 00:33

At last! Someone who understands! Thanks for potisng!

av Veruca 5 juli 2011, 13:02

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:05

Ola: Anlednigen till citationstecknen kring "här" syftar på att detta egentligen inte är pastan, men att stripparna ursprungligen kommer därifrån.

För övrigt belyser denna stripp ett fenomen en av de fördelar kvinnor har jämte män. Tänk om man bara kunde SMSa ngn gammal bekantskap/ragg och få ligga samma kväll!

av Mr_feelbad 25 januari 2011, 10:28

En allvarlig utredning på engelska av olika lösa förbindelser och deras terminologi hittar man här:
Potentiellt farlig länk

av ason 24 januari 2011, 00:01

nu är jag punk och fågelfri...

av en annan 23 januari 2011, 22:50

Men vem var det som bootycallade då? Spännande.

av Imperatorn 23 januari 2011, 22:03

Självrespekt? Killar som vem som helst kan få omkull? ;)

av ason 23 januari 2011, 20:15

fyyyy faen vad surt. om den andra killen hade någon självrespekt hade han dumpad denna hemska kvinnan och dragit med rocky till närmsta bordell. där vet man åtminstone vad man får.

av lätt 23 januari 2011, 17:45

Rocky i kostym? Är vi tillbaka vid Gonzos bröllop?

av ason 23 januari 2011, 12:32

@mr feelbad

Alla strippar kommer i färg här:
://channels.msn.se/serier/

Dock typ två veckor efter de kommer här

av Johan 23 januari 2011, 12:12

@mr feelbad - detta är tack och lov, inte pastan! Förresten - krokodilen i ruta 1 har jag sett tidigarer i bakgrunden, men det är ingen av Rockys officiella kompisar, eller?

av ola 23 januari 2011, 12:08

Herregud, Batman i sista rutan?

av Otto von Pommelhorst 23 januari 2011, 11:57

Det är en sak nä de kör repriser som djupingarna känner igen från 2004, men när strippen "nyss" postats "här" på pastan, känns det bara "B". Har de slut på strippar i färg tro?

av Mr_feelbad 23 januari 2011, 07:45
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 22 januari

Publicerad 06:15, 22 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2490

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:05

"Jag fan ROSSLAR av ångest här..."

Klockrent! Den ska jag börja använda! :-)

av Mr_feelbad 23 januari 2011, 07:43

Otecknat är ett bra och roligt ord som vi brukar använda ibland. Passar in på Mr Bean, Pippi Långstrump och en del andra som finns i båda upplagorna.

av KJEH 23 januari 2011, 01:50

Någon idiot klonar mig på pastan. Tydligen kopplar Interaktiv Säkerhet inte ihop nick, mailadress och IP-nummer.
.
Jag skulle kunna kalla mig Otto och skriva om love, peace and understanding och att Fanten är en mysgubbe/gumma. Det vore ju inte alls rätt, ju. Dumma IS.

av ason 22 januari 2011, 14:00

Jag kommer inte på något vis att kommentera den här strippen.

av Otto von Pommelhorst 22 januari 2011, 13:58

inga kommentarer!
ni är ju värre än tobias billström Potentiellt farlig länk

av vitkor 22 januari 2011, 12:36
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 20 januari

Publicerad 06:15, 20 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2488

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:05

Mike N. Turbo-knappen var fantastiskt häftigt att prova första gången, som en snabb-bil där man kopplar om soppan till rymdbensin. Man var en anning nervös att skiten skulle börja brinna i början, men sen hade man ju det på hela tiden.

av Virkande Wilhelm 21 januari 2011, 10:15

fanten snortat linorna på mattan?

av bengt 20 januari 2011, 21:25

Text-TV åt folket!!! Minns att redan när vi som små hade C64datorer klagade vi på att vissa spel hade text-TV grafik. (T ex Samantha Fox-klädpoker där man fick se hennes nakna byst i tre pixlar om man vann.Obs ej genusriktigt spel ason!) Text-TV var således tekniskt utdaterad redan för 30 år sedan.

av ola 20 januari 2011, 17:11

fixade det, kjeh.

av vitkor, 20 januari 2011, 15:55

oops glömde skriva att länkarna är potentiellt farliga för världen.

av KJEH 20 januari 2011, 15:52

Just det, minitel hette den. Frankrikes svar på facebook+blocket.

Potentiellt farlig länk

Då det begav sig:
Potentiellt farlig länk

av KJEH 20 januari 2011, 15:50

Trodde också det var ett barn och försökte minnas om Rocky brukar vara barnvakt.
Aha, fanten har sugit bort mattränderna - det är därför snabeln är så svullen där på ryggstödet!

av ason 20 januari 2011, 15:23

humor på høg nivå. finns det något roligare æn att hærma asiater?

førøvrig ær manges tjej psykisk sjuk och borde læggas in. eller hur ason?

av lætt 20 januari 2011, 15:04

Klockren! Men har fantet tvättat bort ränderna på mattan i fjärde rutan?

av Otto von Pommelhorst 20 januari 2011, 14:03

klart godkänd

av en annan 20 januari 2011, 13:49

@Virkande Wilhelm aaah ok jag förstod att jag gav mig ut på djupt vatten med endast rudimentära datakunskaper! Klart man måste ha turboknapp!
Potentiellt farlig länk

av Mike N. 20 januari 2011, 13:48

det är väl den här marknaden de här fantastiska digital-tv-boxarna försökt slå sig in på med sina svårnavigerade menyer och långsamma bläddringstider?
Tror text-tv:s syfte idag är att övervaka medborgarna. Jag vet inte hur, men jag tänker mig som teleskärmarna i 1984. Potentiellt farlig länk

av vitkor 20 januari 2011, 13:06

är råttan inte ovanligt liten med tanke på att han perspektivmässigt sitter närmre läsaren? trodde rocky hade besök av ett kid när jag först överblickade stripen...

av mymlan 20 januari 2011, 13:02

Klasse :')

av nk 20 januari 2011, 12:48

Teletext var ett underhållningens metropol i den finska urskogen sent föregående årtusende. Då det inte var elavbrott förstås. Då drack vi sprit och kastade kniv.

av Virkande Wilhelm 20 januari 2011, 12:24

Mike N. - Get with the times. Det ska vara socket 1155 och i7 2600K, GTX 580 SLI, Corsair H50 och gold 80+ 750W. USB/SATA 3.0, PCI-E 16x och P67 chipset. mATX, DDR3 2200MHZ CL 6-6-6-20. Turboknapp.

av Virkande Wilhelm 20 januari 2011, 12:21

Jag tycker text-tv ska ha i7-processor 3,60 Ghz, 100 Mbit eller ännu hellre nåt fiberoptiknät och minst 1 terabyte hårddisk och fetaste grafikkortet. Då blir Internet överflödigt! Tänk vad pengar SVT skulle tjäna.

av Mike N. 20 januari 2011, 12:05

Ja fenomenet "Text-TV" är väldigt intressant år 2011. Har det en funktion att fylla? Använder folk Text-TV idag? Det måste ju ändå vara betingat med ett visst underhåll, någon måste ju uppdatera sidorna.

Något som faktiskt skulle kunna göra Text-TV användbart igen, vore om man kunde få ett gränssnitt och grafik påminnandes om det vi har här på internet. Och sen att man slapp "bläddra" genom alla sidor, dvs man kunde hoppa direkt till den önskade sidan. Återigen, som internet...

av Mr_feelbad 20 januari 2011, 10:32

Jag tror bestämt att Rocky blandar ihop Kina med Frankrike där detta faktiskt hände.
--
För övrigt kommer det återigen svart rök från SK, när skall han dela ut sin krans tro...?

av KJEH 20 januari 2011, 09:40

Blandatsidorna med bingo var underhållningen hos farmor/farfar under sommarloven på 80:talet!

av IinnanInternett 20 januari 2011, 09:08

OK, nu börjar man känna igen Rocky igen! Den här certifierar jag.
-
Kommer förövrigt ihåg när Text-TV kom. Min morfar hade slagit på stort och köpt en ny TV med Text-TV-funktion samt fjärrkontroll. Stort. Mina bröder och jag bläddrade fram och tillbaka - fram och tillbaka. När morfar fick sin nästa elräkning var den några kronor högre än vanligt. Barnbarnen fick skulden - hade tittat för mkt på Text-TV. Morfar surade en hel månad.
-
Jag längtar Text-TV:n, jag längtar stenarne där barn jag lekt.

av Slidkrans 20 januari 2011, 08:10
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 19 januari

Publicerad 06:15, 19 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2487

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:05

Teletext var ett underhållningens metropol i den finska urskogen sent föregående årtusende. Då det inte var elavbrott förstås. Då drack vi sprit och kastade kniv.

av Virkande Vilhelm 20 januari 2011, 12:15

Vi talar om att vi inte talar om det, men det talar vi inte om! ish.

av Otto von Pommelhorst 19 januari 2011, 21:12

Men de har ju ingen mage att tala om! Så nu talar vi inte om det.

av ason 19 januari 2011, 14:58

På den frågan, ason, säger jag - man måste ha lite mage annars blir man bara trampad på. En annan fråga är - är mage roligt på seriefigurer? Man kan t ex titta på Kronblom eller Barbapappa

av bengt 19 januari 2011, 12:14

Nåt FEL på att ha lite mage? Hmpf.

av ason 19 januari 2011, 11:46

True dat, bengt. Men dom har i alla fall anlagt den rätta kulmagen, ser det ut som.

av Boris 19 januari 2011, 11:42

lite märkligt att se - Rocky o Mange som vill visa att de är down w the shit annars. De har ju inte den absolut viktigaste utrustningsdetaljen när det gäller badminton - svettpannband!

av bengt 19 januari 2011, 11:15

Jag vet ju inte, men jag tror du kan krypa fram bakom soffan nu, Kranskullan. ;) I alla fall för ett bra tag framåt.

av ason 19 januari 2011, 10:14

Fortsatt svart rök från SK.

av KJEH 19 januari 2011, 09:48

förresten, long time no see - welcome back SK!

av ola 19 januari 2011, 09:22

Tror nästan att det är slut med henne nu... (se strippen 15 jan), men har inte hängt med riktigt själv. Har också lärt att man ska vara väldigt försiktig med att ropa hej när det gäller detta... gränsfall, gränsfall, liksom

av ola 19 januari 2011, 09:21

Jag är inte riktigt med i matchen längre känns det som. Kan ngn förklara hur det ligger till med Edith. Är de fortfarande ihop eller kan man andas ut nu?

av Slidkrans 19 januari 2011, 09:02
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 18 januari

Publicerad 06:15, 18 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2486

Thanks for sharing. Always good to find a real epxret.

av Jenibelle 6 juli 2011, 06:38

You know what, I'm very much incleind to agree.

av Regina 5 juli 2011, 09:25

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:05

Jag ska sluta noja mig, självklart ska jag inte döma Fante här. Han kanske har bakat bullarna?

av Otto von Pommelhorst 18 januari 2011, 16:45

Eller också lyssnar han lite slött på deras prat. I femte rutan vaknar han till och vill ha bullar.

av ason 18 januari 2011, 16:13

@otto - chill man! Fanten skulle aldrig göra nåt sånt. Han ligger oskyldigt och vilar med ena örat hängande över ryggstödet emellan dem

av bengt 18 januari 2011, 15:23

Vänta nu, har dom bytt till badminton helt plötsligt? Det här sportandet börjar gå överstyr!

av Otto von Pommelhorst 18 januari 2011, 13:28

Naw stackars fågel. Knappt några tänder ser han ut att ha heller.

BTW trodde först att det var elefanten som fäst en handgranat i ett snöre till Rockys väska,men det var visst bara racketet. Jag börjar bli nojig alltså.

av Otto von Pommelhorst 18 januari 2011, 13:26

Beachbelly 2011! Mange har inte fjädrar på bröstet, men väl en trendigt fräsch Assange-frilla. Rocky satsar sin vana trogen på den numera traditionella Hjelt/Dorsin looken

av ola 18 januari 2011, 12:44

Båda har ölmage?

av Interaktiv osäkerhet 18 januari 2011, 10:48
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 17 januari

Publicerad 06:15, 17 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1715

lisbeth salander

av Flyttad tagg 27 januari 2011, 15:05

Discosnabel? För att den är randig?

av ason 19 januari 2011, 22:33

f ö discosnabel på marken i ruta 4

av bengt 18 januari 2011, 15:21

Rocky kanske syftar på Indiana Jones II där de hoppar i en livbåt från flyplanet?

av bengt 18 januari 2011, 15:20

Frågan är om det är bättre att veta ingenting om allting än allting om ingenting.

av Sockan 18 januari 2011, 01:40

Ja enligt Discovery hinner man precis tillverka en livflotte av en fallskärm på den tiden det tar att störta ett plan från 20 000 ft.
--
Det stiger återigen frän svart rök från Slidkrans tangentbord.

av KJEH 18 januari 2011, 00:06

"..gör en fallskärm av en livflotte..." -egentligen ska det ju vara tvärtom men detta är typisk för Kellermans humor; att vända bak och fram på saker, har blivit lite av hans signum, gillar det, man måste liksom vara uppmärksam,

av hashtomten 17 januari 2011, 22:26

Så... eeeh... är det detta som är Ullis från Mjölby?

av Boris 17 januari 2011, 15:14

den nedre?

av ker 17 januari 2011, 12:14

Rockys snok har krympt med åren.

av Slidkrans 17 januari 2011, 10:41

Klockren! Men går han förbi ett fängelse vid ruta tre?

av Otto von Pommelhorst 17 januari 2011, 09:42

Har edith sågat av sig hornen?

av Interaktiv osäkerhet 17 januari 2011, 09:40

"jag kan en del grejer som man inte lära sig i skolan"
.
Meningsbyggnad och sånt?

av Martin 17 januari 2011, 08:07
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 15 januari

Publicerad 06:15, 15 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2485

det känns som man har sett det här förut i en tidigare strip.. intressant att studera hur spännande ett adhd+borderline-förhållande kan vara

av X 16 januari 2011, 12:35

gulliga elefanten förstör inget

av Flyttad tagg 15 januari 2011, 19:53

Men vad är det med folk? Först är de skraja för tjejer och nu för elefanter!

av ason 15 januari 2011, 16:45

varmhjärtade och glada elefanten förstör en relation

av Flyttad tagg 15 januari 2011, 15:44

@Ason. Okej, jag medger att när man skyller på elefanten är det lite grann som att man skyller på älskarinnan när mannen varit otrogen. Elefanten må vara gosig och så, men han måste inse att Rocky inte klarar av att hålla ordning på sitt liv när Fante är närvarande och får Rocky att obcessa över honom. Jag har skrämmande bevis på att Fantens närvaro även under tidigare album, som jag funderar på att publicera inom en snar framtid.

av Otto von Pommelhorst 15 januari 2011, 15:43

..och absinth köper man med fördel i Prag då den där tillverkas med högre halt av tujon.

av Spliffy 15 januari 2011, 14:49

jag tror jag lägger ner- rocky är som acne för stor och anpassad för de rika och kända- varför ska jag bry mig?Han tjänar för mycket och får för mycket cred för att det ska vara kul- jag är absolut ingen fursteslickare

av ker 15 januari 2011, 14:42

Spliffy!

av fjhgkjhkjhkjh 15 januari 2011, 14:40

Otto, jag inlägger protest. Försök inte rockyfiera elefanten! Den är snäll, varmhjärtad, gosig och glad. Punkt.

av ason 15 januari 2011, 13:38

elefanten förstör en relation

av Flyttad tagg 15 januari 2011, 12:06

Elefanten har redan förfalskat ett brev och postat det till rocky där det står hur stor del han sak få av skilsmässan. Innan dess har han hunnit dansa på halva Rockys bord och trashat det. Viket as. Har jag sagt att allt är hans fel?

av Otto von Pommelhorst 15 januari 2011, 12:05

Och nu är frågan: Vem fick vårdnaden om elefanten?
Vem av dem behöver bäst en snäll och kramig elefant?

av ason 15 januari 2011, 10:12

Nöjda nu, anti-Edith-gänget? Nu kommer en period av alldeles vanliga Rockystrippar igen! Tada, get redy for another season of "Snillen spekulerar"!

av ason 15 januari 2011, 10:10
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 14 januari

Publicerad 06:15, 14 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2484

Jag har tre täcken, och jag bor inte ens.

av Imperatorn 14 januari 2011, 17:48

Jag har två täcken, och jag bor själv.

av Peter 14 januari 2011, 14:54

Har inte alla nykära bara ett täcke?

av Herr Rosa 14 januari 2011, 13:46

se där även altzheimer kan vara positivt!Varför bara ett täcke har han glömt rita det andra-eller är det också uppätet?

av ker 14 januari 2011, 12:50

Allt är elefantens fel.

av Otto von Pommelhorst 14 januari 2011, 10:54

Ah! Äntligen har elefantfan käkat upp strumpan.

av J-Lo 14 januari 2011, 10:15
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 13 januari

Publicerad 06:15, 13 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2483

Going to put this atricle to good use now.

av Janaye 5 juli 2011, 08:49

Var det inte du, Boris, som kallade Maja en piraya?

av ason 14 januari 2011, 21:34

@ason
"Maja! Det var en trevlig flicka det. En av Rockys gamla flickvänner förstår du."

av Boris 14 januari 2011, 15:37

"Vad sägs om kåt, glad och tacksam?"

av KJEH 14 januari 2011, 00:25

jag tror nog inte det som är problemet, ason. det är nog att det börjar bli lite tjatigt med samma gnäll i varenda stripp. Kronblom och Malin vibbar.

I övrigt: "för bövelen" lite 91:an Karlsson inspiration är alltid bra.

av Pelle 13 januari 2011, 18:42

Jag undrar hur en tjej egentligen vara för att godkännas av Rockys kommentatorer? Många av er här är som gamla farsor och morsor - "ingen är god nog för min lilla Rocky!"

av ason 13 januari 2011, 15:50

var kan jag låna boken?

av ker 13 januari 2011, 14:11

Spru... nej föresten. Inte så.

av Boris 13 januari 2011, 13:23

Slut, kasta ut, skjut?

av KJEH 13 januari 2011, 12:43

Har ni sett hur hela golvet lutar?
"Se hur Rockys sovrum går i vååågor...
Edith halkar snart i köket ut.
Rocky ensam kvar med alla frååågor
ska han rädda henne utan prut?"
.
Asch, det var nödrim. Vad ska jag ta istället? Hm - trut, stut, spilla sitt krut, drasut...

av ason 13 januari 2011, 12:35

Väldigt, väldigt roligt.
Man får tycka vad man vill om Edith, men roligt var det.

av Hugo 13 januari 2011, 12:24

Ha! Welcome back Slidkrans! Det har bara kommit en massa svart rök från ditt tangentbord på senaste tiden!

av KJEH 13 januari 2011, 09:18

Just det: Var kommer barnen in? Tror bestämt att det är dags att dumpa den där Edith.

av Slidkrans 13 januari 2011, 07:53

Why won't somebody think of the children?!

av Herr Rosa 13 januari 2011, 07:11
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 11 januari

Publicerad 06:15, 11 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2481

And I thought I was the sensible one. Thanks for setntig me straight.

av Roby 5 juli 2011, 18:34

I wanted to spend a miutne to thank you for this.

av Destrey 5 juli 2011, 08:28

Gosh, I wish I would have had that infoarmtion earlier!

av Gerry 5 juli 2011, 08:05

MMA-posen eller missionärsställning för submissiva bögar som den också kallas (inte för att jag har något emot dem).

av gob 12 januari 2011, 07:10

@Otto von Pommelhorst. Ja det stämmer - det lär vara en lätt beröring som offret inte märker - och så dör det plötsligt knall och fall. Bruce Lee lär ha dödats så enligt mycket trovärdiga rykten...

av ola 11 januari 2011, 23:34

förresten tycker jag det är uppenbart manligt maktspråk att oavbrutet kommentera schyssta prylar på Rocky och tillägna Edith det omkommenterade eller värdelösa

av ker 11 januari 2011, 19:36

dim-mak-nja det är en gesten en skulptör använder för att visa något du är tvungen att göra

av ker 11 januari 2011, 19:33

@Ola, visst är det dim- mak som man alltid dör efter förr eller senare om man drabbats?

av Otto von Pommelhorst 11 januari 2011, 16:00

Den här känns också Deja vu... rocky visar att han behärskar flera dödliga kung fu/kamp sportstekniker. Ruta 1: Bamboo forest praying mantis med det ökända dim mak-fingret. Ruta 2: Thaiboxningsknä. Ruta 3: Karate kid White Crane attack. Ruta 4: MMA posen som den som ligger underst har när de brottas... (kan också vara den mindre kända 'döda skalbaggen' från Norra vietnam)

av ola 11 januari 2011, 14:42

C: Det kan man undra.

av ason 11 januari 2011, 11:48

Diskutera flickvannens psykiatriska diagnos i DN.. undrar om hon godkande det forst.

av C 11 januari 2011, 09:08

Ja, oerhört märkliga poser här. Först är han Karate Kid i ruta tre, sen förvandlas han till en vis groda i den fjärde.

av Otto von Pommelhorst 11 januari 2011, 08:10

Rocky meets Karate Kid

av KJEH 11 januari 2011, 07:13
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 9 januari

Publicerad 06:15, 9 januari 2011
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 412

grön fructis schampoflaska

av Flyttad tagg 12 januari 2011, 00:54

Det är alltid lika sexigt med fåglar som röker i duschen

av ola 10 januari 2011, 14:32

I högra hörnet på varje duschbåsgolv ligger en sån där stor kaka man får på kaféer nu för tiden. Såna där kakor som skapade USA:s fetma.

av ason 10 januari 2011, 12:27

@Ker, konst är ju ett vitt begrepp som man brukar säga. Är ju i grunden lite dadaistiskt lagd i den frågan, så om man nu kan säga att för mycket fritid är en konst är jag väl en konstnär.

av Otto von Pommelhorst 9 januari 2011, 15:30

@Otto- med din enastående iakttagelseförmåga är du väl konstnär- för övrigt undrar jag om Martin K tycker det är lika äckligt med rökning som jag- speciellt när det gäller rengöring.

av ker 9 januari 2011, 15:00

diskussioner sådär lite squashaidsfritzl- isch

av Flyttad tagg 9 januari 2011, 12:45

Fyra rätt allmängiltiga saker man spontant kommer att tänka på:

*Mange får plötsligt ett födelsemärke på benet i ruta 3, eller har han bara fimpat på sig själv?

*Om elefanten använt dush nr 3, är det i sådana fall med ett sånt där superelefantsköjlmunstycke som dom köper på svarta marknaden i Seinfeld?

*Den rödvita flaskan som Rocky har ser ut som apotekets mjällshampo, vilket är spännande, inte bara för oss lite mer "nördiga" shampoospanare, utan också rent ur det faktum att Rocky knappt har något hår.

* Mange börjar med att löddra in baksida lår, för att sedan gå till håret. Det är väl ändå inte normalt? Man börjar väl med håret och får hela sin lödderarsenal där som man sedan fördelar vidare sen?

av Otto von Pommelhorst 9 januari 2011, 12:43

hehehe

av c 9 januari 2011, 11:12

Very bromantic...

av Gekko 9 januari 2011, 10:33

*dissad av IS* hårt...

av Herr Rosa 9 januari 2011, 09:02

Fågeln som duschade med elefanter.

av Herr Rosa 9 januari 2011, 09:02
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 30 december

Publicerad 06:15, 30 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2475

I thought finding this would be so arduous but it’s a brezee!

av Chacidy 6 juli 2011, 04:37

Otto: Jag tror psykisen med en frisyr som heter Ulla har slutat snusa. Det är därför hon klmarar sig fast vid ett tomt skrivblock, för att lätta på spänningen.

av ason 31 december 2010, 09:35

R har vit månad, kanske dags för vitt år? Vilka är med?

av KJEH 31 december 2010, 03:51

Hon skriver ju ingenting! The psychatris is insane!

av Otto von Pommelhorst 30 december 2010, 23:04

Det var en mycket rolig observation, vitkor!
Det kan vara en hårsköld som växer ut på ryggen. Terapeuten verkar ha satt sig med hårskölden på en sjöstjärna.

av och till 30 december 2010, 20:59

jag vill också ha en fåtölj som är en fortsättning på min frisyr.
Eller är det nåt sorts skal?

av vitkor 30 december 2010, 16:56

Jag är också lite orolig för Rocky. Dags för en intervention?

av Slartibartfast 30 december 2010, 16:44

svart katt=sexuellamystiken
hunden= finner kärlekens vägar men gillar också att rulla sig i skit

av ker 30 december 2010, 15:01

Alltså nya djurår kommer inte bara för att det är nyårsafton i vårt gregorianska system. Det är allt till att vänta lite till.

av KJEH 30 december 2010, 13:34

Alla vitkor-kommentarerna från igår står kvar på pastan. Vad händer i kulisserna?

av ason 30 december 2010, 13:23

Ett one night stand? Var, vem, hur, varför?

Får vi tätare Rocky-rapporter vi också?

Tror som ker - ditt liv blir också mer spännande, vitkor! Nice to have met you, man!

av ason 30 december 2010, 13:09

även du vitkor tycks ha fått ett intressantare liv- tigerns år var våldsamt nu kommer kaninen/katten natten och kärleken :)

av ker 30 december 2010, 12:34

jag tycker han lever att spännande liv till skillnad frän förr- fullt med jobb uppslag

av ker 30 december 2010, 12:31

Detta är bra. Jag är inte helt med på vändningarna, är han dumpad eller inte? Vad är det för one night stand?
Ser med spänning fram mot upplösningen. Det händer något i den evigt tragglande rådjurshistorien.

av Dragsgill 30 december 2010, 06:47
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 28 december

Publicerad 06:15, 28 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2473

Den här är så bra att den gärna får gå i repris.

av KJEH 12 januari 2015, 03:02

tack för fanten-ta med svartvinbärssaft i vinflaska

av kert 30 december 2010, 12:22

Är elefanten må tro lite som Charlie Cristenssens återkommande Gris?( som var med i i varje strip till en början, men sedan bara förkom sporadiskt, dock även i senaste albumet då han gjorde en för mig, bejublad comeback)

av Otto von Pommelhorst 28 december 2010, 15:33

Leif GW Persson i sista rutan.

av Slartibartfast 28 december 2010, 15:24

Alkoholfri vodka finns i Ryssland, och jag skämtar inte.

av Imperatorn 28 december 2010, 14:08

Passar ju bra till viktors nya skript här! ;)

av bengt 28 december 2010, 11:20

Kellermannen vill skämta aprillo... :-D

av KJEH 28 december 2010, 10:03

Det är nog snarare fantens farbror... Men tänk att han syns, vad kul!

av ason 28 december 2010, 09:11

vem kunde tro att Fanten var så alkad och sliten!??

av ola 28 december 2010, 08:10

Jag ser honom också!

av Peter 28 december 2010, 07:54

Äntligen ser jag elefanten som alla pratar om i sista rutan.

av CD 28 december 2010, 06:28
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 27 december

Publicerad 06:15, 27 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1706

I feel so much happier now I undrestand all this. Thanks!

av Hessy 6 juli 2011, 02:41

Bonusdjur förgyller tillvaron. @Michael: Eftersom ormen biter sig fast i bordsskivan har den lampan på huvudet. Du måste skilja på ormhuvudet och lampan.

av ason 28 december 2010, 11:54

Dessa bonusdjur... Som när Homer hittar på egna storylines om Internal Affairs istället för att hjärntvättas.

@ason - ...med en lampa på svansen [om tänderna sitter i huvudet]?

*Rimshot*

av Michael 28 december 2010, 10:04

Ah - en föregångare till fanten, ormen, biter sig fast i bordet med en lampa på huvudet.

av ason 28 december 2010, 09:13

en strip utan grodan eller råttan är en seger.

av Interaktiv osäkerhet 28 december 2010, 00:14

Nu är det slut med jultjafs och pjåsk
Det är en myt att den varar till påsk
Tillbaka till grottekvarn gäller till mans
SK skall utdela årets slidkrans

av KJEH 27 december 2010, 09:04
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 26 december

Publicerad 06:15, 26 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 413

That’s rellay shrewd! Good to see the logic set out so well.

av Chassidy 5 juli 2011, 13:45

Great airtcle, thank you again for writing.

av Destiny 5 juli 2011, 11:55

john forbes nash jr är inte cp

av Flyttad tagg 8 januari 2011, 13:45

CD: nej

av inte Arne 27 december 2010, 12:20

Är det bara jag som stör mig på ett semikolon följt av ett radbyte i en annan Arnes inlägg?

av CD 27 december 2010, 06:58

Några klargöranden: Judar är en etno-religiös grupp som härstammar från mellanöstern.
Bonniers är en familjeägd svensk mediekoncern.
.
ker: Mandelbrot? Går visst: z = z² + cp.

av vitkor, 26 december 2010, 16:53

enkelt kan man kalla alla med avvikande mentala, muskulära eller andra förutsättningar för muppar!

av ola 26 december 2010, 16:44

Några klargöranden;

CP= störning i muskelkontrollen, oftast utan påverkan på mentala förmågor
.
Utvecklingsstörning = svåra inlärningsproblem
.
John Nash i BM led av schizofreni, en psykisk sjukdom som oftast karaktäriseras av förändrad verklighetsuppfattning

av en annan Arne 26 december 2010, 16:36

Grodan har funnit kärleken. Det skulle ju bli parmiddag för ett tag sedan, innan det sket sig mellan R och E igen.

av ason 26 december 2010, 13:52

Slipper vi krokodilen nu när han gift sig? Hoppas! KAn inte grodan också träffa kärleken?

av Interaktiv osäkerhet 26 december 2010, 13:36

jaha dags att bli upprörd igen!
Z=Z2+c
oj man kan inte göra upphöjd till 2 med datorn?

av ker 26 december 2010, 13:35

CP:t?!? John Forbes Nash Jr?!?
.
Nu blir jag upprörd! Han blev väl inte ens porträtterad som förståndshandikappad i filmen. Han var klart paranoid, men som jag minns det så visade filmen honom ändå som rätt sympatisk.
.
Och det där kommer från någon som ser sig själv som en hund och sina kompisar som krokodiler, grodor och råttor!!

av Martin 26 december 2010, 10:07

Vart tog den 25:e vägen?
Jag har bestämt för mig att det var en dag i går också!

av Seven of Nine 26 december 2010, 08:30

Jaha. Svarthårig anka = rockys nya flickvän? Och John Nash var ju schizo, inte CP.

av Slartibartfast 26 december 2010, 07:26
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 21 december

Publicerad 06:15, 21 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2469

Ab fab my gdoloy man.

av Jenay 5 juli 2011, 17:07

Never would have thunk I would find this so inipdsensalbe.

av Frankie 5 juli 2011, 14:10

råttan är arg som ett bi

av Flyttad tagg 8 januari 2011, 13:45

Ett sånt slit varje dag, skotta snö, bära in ved, koka skinka, transkribera Rocky.......Hå, hå ja, ja....

av en annan Arne 21 december 2010, 16:39

läser man stripnumret upp och ner blir det bokstäverna BGHZ - den snubben finns på FB här Potentiellt farlig länk
- klart mysko och knappast ngn konstfackstudent...

av Illuminati 21 december 2010, 14:07

@klepto: hade det varit glögg skulle man sett pepparkakor, russin o mandlar, en glad tomte osv osv...
-
@ bengt: Inga konspirationer, denna strip är en återgivning av en installation på konstfack, där en elev som examensarbete tryckt upp posters på Klasse och Rocky och hängt dem på en vägg med pratbubblor påklistrade (alltså inget skylfönster vi ser dem genom) - vi snackar meta, meta när Kellerman sedan avbildat detta som en strip. Eleven heter förstås Cizrsizy...

av ola 21 december 2010, 13:56

//ola
det ser mer ut som glöggmuggar än latteglas

av klepto 21 december 2010, 13:01

farligt när folk har för lite att göra-då börjar de fantisera om ett liv-

av ker 21 december 2010, 12:55

Fanten dväljer i mörkret... nu såg jag DaVinci koden nyligen igen, men sätter man ihop bokstäverna som gömmer sig i Rockys och Klasses öron får man i tur och ordning: CIZRSIZY - det betyder Alpha på azerbadjanska (kolla på google translator om ni inte tror mig) - dvs ett hemligt budskap som måste betyda ngt väldigt hemligt

av bengt 21 december 2010, 10:51

de borde dricka glögg men de håller sig till gammal latte - så jävla trist!

av ola 21 december 2010, 10:43

Det var ett jävla tjat om hur jobbigt och trist det är att bli äldre. Rocky har väl inte ens fyllt fyrtio? Lägg av.
-
Och kvarskatter på dryga miljonen får man inte, de planerar man. Kellermans redovisning måste ju vara hur enkel som helst. Körde han enskild firma så är ju allt så förenklat och var de fråga om AB måste han ju ha haft revisor till sin hjälp.

av Slidkrans 21 december 2010, 09:01

Råttan är trist som vanligt. Mer ren och mindre råtta och groda tack.

av Interaktiv osäkerhet 21 december 2010, 08:59

Klasse fortsätter dominera!

av R 21 december 2010, 08:43

tusen strippar senare, klasse är sig lik. rocky har magrat lite?

av vitkor 21 december 2010, 08:39

Fanten ligger och sover där under den svarta fällen bakom Rocky&kompis.

av ason 21 december 2010, 08:31

Betyder kvarskatten att han var tvungen att sälja huset?

Har Klasse skrämt iväg fanten?

av Herr Rosa 21 december 2010, 07:15
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 20 december

Publicerad 06:15, 20 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 1705

1

av Flyttad tagg 15 september 2012, 20:42

-1

av Flyttad tagg 15 september 2012, 20:42

A good many vlaubales you've given me.

av Leidy 6 juli 2011, 04:23

Thanks alot - your aesnwr solved all my problems after several days struggling

av Jetson 5 juli 2011, 20:42

TYVM you've solved all my porblems

av Ronalee 5 juli 2011, 09:57

Mer Ren, mindre råtta tack. För kvalitetens skull alltså. Allra minst av Apan ,sedan Grodan och Linda Skugger.

av Interaktiv osäkerhet 21 december 2010, 00:11

Calling Elvis...

av rupert 20 december 2010, 14:58

Elvis has left the building...

av evert 20 december 2010, 14:30

Vadå, fattar ingenting - Östermalmstorg ligger väl inte i Malmö? Eller har STHLMskomplex lett till att ngn ny station i citytunneln där heter så? ;)

av bengt 20 december 2010, 14:28

Ålhuvud, [Äålahöuve], huvud tillhörande Anguilla anguilla.

av KJEH 20 december 2010, 14:01

lisbeth salander

av Flyttad tagg 20 december 2010, 13:59

Den där jävla "Elvis", fan vad jag hatar den serien.

av R 20 december 2010, 13:00

Rocky i Malmö vore nåt! Där kunde dissa aktivister på Möllevången och köra MMA mot Elvis!

av ola 20 december 2010, 10:39

Musjävelen och hundjävelen pratar om apajävelen.

av Slartibartfast 20 december 2010, 09:09

Jag tror Rocky blandar ihop landsbygd och innerstad här. Demonstrationer mot invandring är nog mer vanligt förekommande i Baskemölla, Sjöbo, Ålabodarna, Glumslöv, Dösjebro (jag bara räknar upp Pågatågsstationer här...). I Malmö demonstrerar vi FÖR invandring.

av Erik 20 december 2010, 08:24
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 19 december

Publicerad 06:15, 19 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 279

1

av Flyttad tagg 15 september 2012, 20:42

-1

av Flyttad tagg 15 september 2012, 20:42

This piece was cogent, well-writetn, and pithy.

av Kelli 6 juli 2011, 09:06

All of my questions setlted—thanks!

av Justus 5 juli 2011, 12:12

lisbeth salander

av Flyttad tagg 20 december 2010, 13:59

En annan typ av kyla.. det var vad tyskarna sa om Ryssland när de anföll.

av MrKEWL 19 december 2010, 16:04

Var åkte de ifrån? Tunnisien?
@ker: Welcome back eller?

av KJEH 19 december 2010, 15:58

djurfabler? eller sudanes ryss och tysk/bellman

av ker 19 december 2010, 13:05

Kolla vad elefanten har krympt i kylan...
.
Nej, grodan skulle förstås ligga fastfrusen i en sjö. Men hur skulle det gå om Kellermandjuren tog med sig sina IRL-egenskaper in i serien? Rocky skulle käka upp både grodan, råttan, samtliga pippifåglar och Edith! En helt annan dramaturgi.

av ason 19 december 2010, 11:39

Det här är ju bara _så_ orealistiskt. Alltså, Smacks är ju en groda och då är han givetvis växelvarm. Han kommer inte ens märka att det är kallt för kroppstemperaturen är samma som omgivningen.
.
Min namne Kellerman har uppenbarligen _noll_ koll!

av Martin 19 december 2010, 08:55

Klassisk Smacks, noll koll.

av R 19 december 2010, 08:31
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 18 december

Publicerad 06:15, 18 december 2010
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2468

Fan, kommenterade jag här 2006? Jag måste göra nåt med mitt liv

av KJEH 20 november 2014, 00:10

1

av Flyttad tagg 15 september 2012, 20:42

-1

av Flyttad tagg 15 september 2012, 20:42

marcus birro heter han

av Flyttad tagg 8 januari 2011, 13:46

prettobirger

av Flyttad tagg 23 december 2010, 09:53

manfred birro

av Flyttad tagg 20 december 2010, 23:00

så inte vissa tror att det är jag som taggar med massa dumheter va!

av vitkor 19 december 2010, 00:32

@Otto, bra att du håller lite koll va

av vitkor 19 december 2010, 00:31

@Otto: :-)

av KJEH 18 december 2010, 23:07

göteborgsöverromantiseraruppblåsta författare

av Flyttad tagg 18 december 2010, 22:09

@Otto von Pommelhorst:

Har du inte upptäckt vid det här laget att man kan tagga själv?

@Otto von Pommelhorst:

Jo, självklart. Skulle ju bara kolla så alla hängde med.

av Otto von Pommelhorst 18 december 2010, 22:05

magnus birro

av Flyttad tagg 18 december 2010, 22:03

@vitkor, according to Martin & ason:

Varför ligger ingen Magnus Birro- tag uppe vid det här laget?

av Otto von Pommehorst 18 december 2010, 22:03

bjorn ranelid kanske, eller kanske inte

av bjorn 18 december 2010, 13:42

Äsch, det är ju uppenbart vem han raljerar över.

Potentiellt farlig länk

av Slartibartfast 18 december 2010, 13:33

Kellerman goes snickeriet och jag gillart. Skarpt.

av Imperatorn 18 december 2010, 13:31

snickeriet va:
Potentiellt farlig länk

av va 18 december 2010, 11:15

Klockrent, äntligen äkta hip-hop, åt h-e med kronblom och dagobert

av en annan Arne 18 december 2010, 10:55

När du säger det va,
en ung Marcus Birro helt klart....
:D

av risto 18 december 2010, 10:29

Kul, man blir nyfiken på exakt vem han raljerar över!

av R 18 december 2010, 10:14

@Martin: Ja, skitkul - och helt korrekt svenska! ;)

av ason 18 december 2010, 09:50

Rocky spelar monologteater om någon uppblåst tjugoåring (eller f d tjugoåring) med romantiska idéer om sin egen roll.
Magnus Birro, kanske? ;)

av ason 18 december 2010, 09:26

Snitsig språklig konstruktion i andra rutan. Påminner lite om något jag hörde när jag pluggade:
.
osten möglade
osten råttan åt möglade
osten råttan katten tog åt möglade
osten råttan katten hunden bet tog åt möglade

av Martin 18 december 2010, 08:43
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 17 december

Publicerad 06:15, 17 december 2010
Taggar: rocky, skytte
Posta en kommentar Namn:
E-post (får ej fyllas i):

Tagga

Tänk gärna på att tagga med något användbart, som bildar en kategori, eller på annat sätt gör det lätt att hitta denna och liknande strippar.

Tagg (separera med komman):

Nummer 2467

År 2014 har inte mycket förändrats.

av KJEH 20 november 2014, 00:07

Thanks for shairng. What a pleasure to read!

av Lettie 6 juli 2011, 02:11

Lite klaustro igen. Definitionen på en serie är att det är mer tecknat än text.

@Noffe: Of course you don't.

av KJEH 18 december 2010, 02:56

Man dricker väldigt sällan öl på skytteklubbar. Det händer att vi gör det, men då är det naturligtvis hermetiskt förseglat från den övriga verksamheten och ingen åker hem på bussen berusad med sina vapen med sig. I de fall det sker att alkohol finns med som en del av ett socialt inslag på klubbarna så sker det alltid efter avslutad skjutning och inlåsning av vapen. Sveriges skytteklubbar har grym koll annars skulle polisen klappat igen alltihop för längesedan och ingen annan än skyttarna skulle gnällt. Så oroa er inte!

av Noffe 17 december 2010, 20:05

nej nej. bara en fant. Han (hon?) ligger på ryggen med huvudet lutat på bardisken till höger och snabeln helt naturligt hänger in ovan de nyfunna vännerna. Alko-Pekka, och Arn Korsfararen.

av Pierre 17 december 2010, 18:56

shanti rooney

av Flyttad tagg 17 december 2010, 16:15

Planerar Rocky att mörda sin kärleksrival månntro? Blao blao

av Bell end clean 17 december 2010, 13:30

ason: wow - då har vi två fanter dagen till ära!

av bengt 17 december 2010, 12:56

@bengt: Nej, de har hängt hörselskydden på elefantens snabel!

Den runda goa elefantmagen är nog fantens sömniga moster.

av ason 17 december 2010, 12:35

i övrigt ska de va te till maten nu!

av ker 17 december 2010, 12:01

den där ska jag sno"att gå dit där alla har hörselskydd och skjutvapen"- borde vara obligatoriskt på Konstnärsbaren
- fan vikken spännande ny bekantskap! Lite typ servitörer i LA

av kert 17 december 2010, 11:59

den gick dig inte förbi, en annan Arne ;)

av ola 17 december 2010, 10:58

Det är kul att Loka har blivit lite av ikonisk för nykterist-signaler. När någon tar en Loka i ett sällskap vet alla vad det handlar om: "Jaha, du ska ha en Loka,ookeej"
-
F ö tror kanske alla att Fanten inte är med idag, men missa inte det uppenbara - det är på hans mage de har placerat sina glas!

av bengt 17 december 2010, 10:56

tyckte det var ett kul skämt att det är massa sl-folk som skjuter av sig frustrationen på skytteklubbar, men så är det alltså spårvägens skytteklubb och alltså inte lika långsökt?
Men man dricker alltså öl på skytteklubbar? Känns säkert?

av vitkor 17 december 2010, 09:40

Sedär, han träffade en vän på skytteföreningen

av dragsgill 17 december 2010, 09:24

ingen smackaren eller edith

av Flyttad tagg 17 december 2010, 09:03

en ny roligare fågel

av Flyttad tagg 17 december 2010, 09:03

Ah, klockren neokronblomism!

av en annan Arne 17 december 2010, 08:51

den världsvane gubben ser ut som länsman...

av ola 17 december 2010, 08:45

Se där! På grund av Ediths beslutsångest träffar Rocky en massa nya människor som han kan rita!

av ason 17 december 2010, 07:30

Lite märkligt ställe att försöka lära känna nya människor på.

av R 17 december 2010, 07:19
Andra publiceringar av denna stripp:

Rocky 15 december

Publicerad 09:36, 15 december 2010